Skip to main content
تاریخ نظام و نظام جمع در ایران ریشه در تاریخ تمدن دارد،  الکی نمیشود کشوری و ملتی به سرزمینی حمله کنند،  و پیروز شود،  و حداقل آثار دانش سازمان نظام و نظام جمع در آن کشورها دیده نشده باشد.

تاریخ نظام و نظام جمع در ایران

      تاریخ نظام و نظام جمع در ایران،  الکی نمیشود کشوری و ملتی به سرزمینی حمله کنند،  و پیروز شود،  و حداقل آثار دانش سازمان نظام و نظام جمع در آن کشورها دیده نشده باشد.  قدیمی ترین آثار مهم باستانی از سازمان نظام و نظام جمع،  بفراوانی در تخت جمشید دیده می شود،  مهمترین موضوع پیروزی و تشکیل یک کشور قدرتمند و ادامه آن،  داشتن درک و توانایی سازمان نظام و آموزش نظام جمع است.  در آثار تاریخی ایران منجمله تخت جمشید بخوبی این موضوع مهم دیده می شود.
      مثلاً می گویند الکساندر از یونان آمد و به ایرانی پیروز شد،  ولی هیچ تحلیل باستان شناسی از وجود سازمان نظام و نظام جمع در آن کشور وجود ندارد.  همین گونه برای اعراب بیابانی،  که هیچ نمی دانستند چنین چیزهایی وجود دارد،  یا حتی مغولان کشور مغولستان،  که اصلاً درکی از اینها نداشتند.  با اینکه تاریخ این حمله دروغی به حال نزدیک است،  ولی هیچ آثار تاریخی از وجود سازمان نظام و  نظام جمع در کشور مغولستان وجود ندارد.
تاریخ نظام و نظام جمع در ایران
تصویر سنگ نگاره تخت جمشید،  عکس شماره ۳۳۸۶.
تاریخ نظام و نظام جمع در ایران
تصویر لوگو تاریخ مند و اندیشه ورز شوید،  عکس شماره ۱۶۰۷.
این برگه شماره ۲۱۴ پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
تاریخ نظام و نظام جمع در ایران

پیدایش سازمان نظامیگری در ایران

      عده ای تاریخ نویس داستان سرا،  بدون داشتن تحلیل های علمی و آشنایی با قوانین تاریخ نویسی نوین بکمک استعمار و امپریالیسم،  پرت و پلا هایی را بعنوان تاریخ بخورد ملتها داده اند،  اما امروزه جوانان باهوش ایرانی،  دیگر اغفال این ترفندها و دروغگوییهای تاریخی نمیشوند.  تاریخ یک ملت آینده آن ملت را می سازد،  اگر تاریخ را اشتباه و دروغ و با ترفند بخورد یک ملت داده باشند،  خود بخود آن ملت سرخورده و ضعیف شکست پذیر و تجزیه طلب می شود.
   مهم :  بدون درک و دانش نظام،  که ریشه در تاریخ نظامیگری دارد،  هیچ حمله ای صورت نمی پذیرد،  چون امکان ندارد.  باید توجه داشت،  هیچ توانایی کشوری و لشکری الکی حاصل نمی شود،  مگر اینکه ریشه در تاریخ یک ملت داشته باشد،  و یا سرمایه ها و زمانهای زیادی برای بدست آوردن آن صرف شده باشد.  آنها که الکی و با داستان و رجز خوانی دشمنان،  این و آن را به ایران و ایرانی پیروز کرده اند،  از عوامل استعمار و یا دشمنان تاریخی ملت ایران بوده و هستند.
. . . . بزودی کامل پست می شود . . .
تاریخ نظام و نظام جمع در ایران

تاریخ تاکتیک های نظامی در ایران

      یکی دیگر از مهمترین موضوعات برای جنگ و ادامه حیات یک ملت و کشور،  داشتن دانش و درک و تجربه تاکتیکهای نظامی است،  که در هر دوره از تاریخ رشد و تکامل دارد.  باز هم در دروغهای تاریخ و پیروزهای کذایی دشمنان به ایران،  هرگز به این مسئله مهم تاریخی در کشور ایران،  و مردم حمله کننده به ایران،  توجه نشده است.  درصورت نداشتن درک از تاکتیک نظامی،  نمی توان پیروزی بدست آورد،  و این درک نیازمند دارا بودن سابقه تاریخی در فرهنگ و دانش و بینش یک ملت است.
      با پیدایش استعمار و در رقابتهای استعماری،  تاکیتیکهای نظامی نیز به همه جهان رفت،  ولی قبل از این تاریخ،  فقط معدود ملتهایی بودند،  که توانایی درک و دانش تاکتیک نظامی را داشتند.  از بدبختی دروغ نویسهای تاریخی،  هیچ کدام از مردم حملات کذایی به ایران،  این دانش و درک و سابقه تاریخی را نداشتند.
      در فیلم زیر با عنوان دیوار آشور در نقش برجسته ها بخوبی توانایی و قدرت نظام جمع دیده می شود.  با توانایی و دانش و درک نظام جمع یک کشور بقدرت می رسد،  حتی با تولیدات و درآمد بالا بدون دانش نظام جمع آن کشور و مردم از بین می روند.  در داستانهای تاریخی اقوامی که به ایران حمله کردند و پیروز شدند،  هیچ سابقه نظامی و نظام جمع دیده نمی شود،  فقط روی کاغذهای تاریخ نویسی استعماری وجود داشتند و پیروز شدند.
تاریخ نظام و نظام جمع در ایران
عکس نظام جمع در تخت جمشید،  عکس شماره ۲۹۷۰.
……………
   برچسبها:  تاریخ نظام, سازمان نظام, نظام جمع, تاریخ تاکتیک, تاکتیک نظامی, دانش تاکتیک.
………….
تاریخ نظام و نظام جمع در ایران

مستندهای مربوط

مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
آثار باستانی نقش برجسته های دیوار آشور در موزه بریتانیا مشروح در http://arq.ir/140
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید