Skip to main content

جلسه تاریخ نویسی استعماری راهبرد ملی،  در ادامه جلسات در گروه فرهنگی علمی راهبرد ملی درسهای جامعه شناسی تارنمای ارگ ایران است.  این یکی از مهمترین موضوعات تاریخی و اجتماعی است،  که عدم دقت و شناخت آن،  آسیبهای جدی به تمامیت جغرافیایی ایران و تمدن جهان می زند.  قبلاً درباره تاریخ نویسی استعماری زیاد گفته و نوشته ام،  در سیستم آموزشی،  از آن چیزی نگفته که هیچ،  بلکه تا توانستند این موضوع مهم را پنهان کرده،  و باعث شدند جوانهای ایران چیزی در این باره ندانند.  سعی می کنم با تکرار مکرر و با سر فصلهای جدید،  این مهم را به باهوشها بشناسانم،  تا بمرور بقیه نیز متوجه شوند.

جلسه تاریخ نویسی استعماری راهبرد ملی

جلسه تاریخ نویسی استعماری راهبرد ملی
تصویر کلاس درس،  عکس شماره ۳۴۹۸.
جلسه تاریخ نویسی استعماری راهبرد ملی
لوگو داشته های تاریخی ما آرزوی دیگران است،  عکس شماره ۱۶۱۶.
برگه ۵۵۸ پائیز ۱۳۹۵ پیوست تاریخ نویسی استعماری است.
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .

کار های فرهنگی استعماری

      بارها از تاریخ نویسی استعماری گفتم،  تقریباً انگشت شماری متوجه این نوع تاریخ نویسی شدند،  بهمین جهت بررسی این تاریخ نویسی را ادامه می دهم.  درصورت نشناختن این نوع تاریخ نویسی،  براحتی اغفال ترفند های استعماری شده،  و هرگز نمی توان از تاریخ درست دانست،  و طراحان اجتماعی و سیاسی نیز نمی توانند برای آینده درست برنامه ریزی کنند.
      سازمانها و انتشارات زیادی برای سبک کار استعمار و امپریالیسم فعال هستند،  اینها افرادی از میان کشورهای پائین دست استخدام می کنند،  و سرپرستی از کشور خودشان برای آنها می گمارند،  و توسط ادارات دولتی مانند وزارت خارجه، آموزشی، اطلاعات و غیره آنها را نظارت و پشتیبانی و حمایت می کنند.  مهمترین کار آنها تاریخ نویسی برای کشورهاست،  تا به این وسیله بتوانند ملتها را بکنترل فرهنگی بگیرند،  و هر وقت خواستند بجان هم بیاندازند، جدا جدا کنند، دین و مذهب های تقلبی برپا کنند و غیره،  که امروزه در اخبار خاورمیانه و آسیای میانه اصطلاحی یعنی قاره کهن بخوبی می بینم.
      تاریخ نویسی استعماری با سازمان های مانند موسسه گیب،  کارهای فرهنگی زیادی کرده اند،  مثلاً آنها از آستین تقلب استعمار در موزه های لندن و پاریس،  تکه پاره های کاغذ هایی در می آورند،  بدون اینکه درباره آنها تحقیق های باستان شناسی و تاریخ گذاری کنند،  می گویند اینها تاریخ های مهمی است.  با حقه بازی افرادی از ایران را با خود همراه و جیره خور می کنند،  از آنها دروغ حمله مغول به ایران و جهان می سازند،  و سیستم آموزشی ایران نیز مانند سادگان ساده اینها را بعنوان تاریخ ایران چشم و گوش بسته می پذیرد.
      اینهمه از طرف بالاترین مقامات ایران درباره اهمیت علوم انسانی سفارش می شود،  که باید دست های پلید غرب از سر علوم انسانی ایران برداشته شود.  ولی می بینیم سیستم آموزشی ایران تاریخ های ساخته و نوشته شده سازمان های استعماری مانند گیب را با جان دل پذیرفته،  و آنها را بعنوان تاریخ ایران استفاده می کند،  این یک تضاد آشکار بین مقامات عالی بالادست و پائین دست است،  و باید برطرف شود.
      در سخن وبلاگ نوشتم،  وبلاگ ارگ ایران برای اشخاص یک درصد باهوش متخصص است،  که متوجه نوشته های من می شوند،  و می خواهند که از تاریخ بدرستی بدانند.  این وبلاگ برای کسانیکه متوجه آن نمی شوند نیست،  و خواهش می کنم بی خیال آن باشند.  رشد و تکامل در هر جامعه و ملتی وجود دارد،  و زمین دارد زیر پا حرکت می کند،  باید این حرکت را درک کرد،  و پا و ذهن را جلو کشید،  و این حرکت و تغییرات را درک کرد.  مطمئناً یک درصد باهوش متخصص هستند،  که تغییرات را ایجاد می کنند.
      من در وبلاگم سعی می کنم،  ابتدا با افشای دروغ های تاریخ،  و افشای دست های پنهان تاریخ نویسی استعماری،  مسیری جدید برای یافتن واقعیت های تاریخی بیابم.  بدون درک و دانش از این مهم،  هرگز نمی توان ملت و کشور را شناخت،  و بسوی آینده ای در شان تاریخی رفت.  با وجود وبلاگ ارگ ایران و جوانان با هوش متخصص،  دست های پلید دروغ نویسی در تاریخ رو شده است،  و می رود که در اقدام های اساسی این دروغها از تاریخ ایران برداشته شود.
جلسه تاریخ نویسی استعماری راهبرد ملی
تصویر  شماره 7271.
   ــ  برای استعمار دو چیز لازم است،  اکثریت نادان و اقلیت خائن،  از مصاحبه اوریانافالانچی با وینستون چرچیل.
   پاروندان ارگ ایران:  استعمار و دارو دسته کم آنها کورخوانده اند،  ما آگاهی داریم و بیشتر از پیش آگاهی بدست می آوریم و افشا می کنیم،  و دانایی را گسترش می دهیم.
 جلسه تاریخ نویسی استعماری راهبرد ملی

مستندهای مربوط

مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.