Skip to main content
تاریخ برده داری فکری در ایران
      برداری فکری یا ذهنی،  یعنی کسی یا جماعتی را با نوعی شستشوی مغزی و یا تلقین به موردی بکنترل درآوردن است.  این ترفند از گذشته های دور وجود داشته است توسط جادوگران و رئیس های قبایل،  دین ها و آئینها و غیره،  که هر کدام بنوعی عده ای را در کنترل خود در می آوردند.  اما با پیدا شدن دانش های جدید از ابتدای قرن ۲۰ و سیستم آموزشی سبک جدید و غربی،  این کنترل شیوه های علمی تر و جدید تر یافت.  در این برگه سعی می کنم،  به این موضوع مهم بپردازم،  و راه کار های مقابله با برداری فکری را بیابیم.
تاریخ برده داری فکری در ایران
تصویر مدرسه روستایی دهه ۱۳۴۰،  عکس شماره ۳۳۲۱.
تاریخ برده داری فکری در ایران
لوگو عقلانیت و انسانیتپ یشه کنید،  در اینجا،  عکس شماره ۱۶۲۲.
برگه ۴۸۳ بهار ۱۳۹۰ پیوست تاریخ عمومی ایران است.
 تاریخ برده داری فکری در ایران
ادامه پیش نویس
      در بین مباحث تربیتی یک نکته بسیار حائز اهمیت است،  که نباید با دانش آموز و دانشجو طوری برخورد گردد،  که سیستم فکری او تنها از  سیستم آموزشی تغذیه شود،  و حق هیچگونه فکر کردن یا فکر به گونه ای دیگر،  یا همفکری با افراد دیگر را نداشته باشد.  متاسفانه ما شاهد رویکرد ضد اصول تربیتی علمی،  در برخی ارگان های کشور ایران،  بویژه سیستم آموزشی هستیم،  آنچنان محصل را در محیط ترس نگه میدارند،  که جرات فکر کردن،  بر خلاف آنچه گفته اند،  و یا همفکری با کسان دیگر را ندارد.  این برده داری فکری است،  که طرف باید مثل ربات هر چه گفتند تکرار کند و لاغیر.
      با استفاده از کتب درسی،  که اصل فرمول آنها را در سیستم آکادمی غربی تهیه کرده اند،  و حافظه محوری مطلق،  ربات های ساخته شده،  که بی چون و چرا در خدمت همان تدوین کننده های فرمول های درسی هستند.  هر چند که قدرت اطلاعات و ارتباطات قرن جدید،  بکمک آموزش ها آمده است،  ولی در آن سیستم بقدری حرفه ای کار کرده اند،  که امکان تغییر و رفتن به سوی واقعیت های علمی بشدت کم شده است،  در هرصورت و با برداشت من از پرسش های مطرح شده در ارگ ایران،  و نیز در فیسبوک و تلگرام و غیره،  متوجه شدم فقط یک درصد باهوش آمادگی درک های جدید را دارند.
برده داری در ساختار تاریخی اجتماع
      در نوشته ساختارهای تاریخی اجتماع از دوران برداری چیزی ننوشتم،  بسیار گفتند چرا از دوران برده داری ننوشتی،  در پاسخ گفتم،  که برده داری ابزار است،  نه شیوه ای در تاریخ اجتماعی.  بسیاری هم نوشتند آیا اکنون برده داری وجود دارد؟،  برده داری از ابتدای تاریخ بصورت یک ابزار بوده،  و هم اکنون هم وجود دارد،  منتها از ابتدای قرن ۲۰ نوع آن فقط برده داری فکری شده است،  در صورتیکه در طول تاریخ از برده داری جسمی خوانده ایم،  ولی در واقع و دقت نظر،  برده جسمی وجود نداشته،  و همیشه فکری بوده است.
      همه ایرانیهای باسواد از انقلاب مشروطیت در بیش از یک قرن پیش می دانند،  ولی هیچکدام متوجه یک موضوع مهم نبودند،  که در آن زمان نیز برده داری فکری در ایران جریان داشت،  و در انقلاب تأثیر گذاشت.  در عکسی همه می بینیم و می دانیم،  که مردم و بزرگان دین و بازار ایران،  مدت ۲۱ روز در سفارت انگلیس بست نشستند تا با وساطت سفارت انگلیس،  قانون مشروطیت امضا شود.  هیچکس نپرسید،  که مظفرالدین شاه بیچاره درب و داغون،  و تهران بدون هیچ نیرویی،  چرا باید مردم چنین خوار و زار به سفارت بروند،  و چرا ۲۱ روز معطل بمانند.
      در آن زمان برای ارسال عکس و پخش خبر در جهان ۲۰ روز زمان لازم بود،  باید انگلیس با یک قدرت نمایی به تمام جهان نشان می داد،  که تنها قدرت است،  و می تواند هر کاری بکند.  بعد از پخش این خبر در جهان،  آنها این ترفند را کم و بیش در کشورهای دیگر آسیایی اجرا کردند.  بهمین سادگی مردم برده فکری انگلیس و عوامل آنها شدند،  و با ترفند القا شد،  انقلابی هستند و انقلاب شده است.  انقلاب این نیست،  این یک گذر تاریخی از فئودالی به بورژوازی است،  که با دست کاری در ذهن مردم،  براحتی انجام شد.
تاریخ برده داری فکری در ایران
تصویر روحانیون و بازاریان و مردم در سفارت انگلیس،  عکس شماره ۱۲۲۱.
دستکاری در ذهنها
      این روزها از دستکاری های ژنتیکی زیاد می شنویم،  ولی از دستکاری ذهنی تقریباً نمی شنویم،  زیرا این یکی از کلید های مهم استعمار و امپریالیسم است،  و نمی گذارند آگاهی هایی در این باره منتشر شود.  آنها با برنامه های مختلف و نفوذ در سیستم های مختلف اجتماعی و مدنی و آموزشی،  کارها و برنامه های خودشان را پیش می برند،  و کسی نیز باور ندارد،  که براحتی دستکاری مغزی یا شستشوی مغزی شده است. 
      با نگاهی به پرسش و پاسخ های همین ارگ ایران،  نه بیشتر،  براحتی متوجه این دستکاری یا برده گی فکری می شویم.  یکی از مهمترین های این موضوعها،  عدم توجه تحصیل کرده های سیستم آموزشی ایران به وجود تغییر در علم،  وجود تبادل نظر،  و نظریه ها و طرح های جدید،  همچنین عدم درک از آزادی اندیشه و قلم،  عدم دقت در مسائل جدید،  و غیره است.  برخورد سریع غیر دمکراتیک با هر موضوعی،  که مورد نظر نیست،  ناسزا و اهانت و بد اخلاقی به افراد دیگر،  که بر خلاف عقیده می گویند،  جوگیر شدن و جو سازی های غیر اصولی و موارد دیگر.  بهمین سادگی با یک دید در اجتماع و اینترنت،  متوجه می شویم که افراد برده فکری،  رقم بالایی را دارند.
      در دور جدید،  یعنی از ابتدای قرن ۲۰ بمنظور ساختن بردگی فکری،  نیازمند کار های زیر بنایی بودند،  بدین منظور سازمان ها و تشکیلات درست کردند،  مانند آکادمی بریتانیا و یک زیر مجموعه از موسسات مانند گیب با بیشتر بودجه ها،  و جذب مجموعه گسترده از بهترین دانشمندان جهان،  و سپس طرح پردازی های جدید برای کنترل فکرها درست کردند.  اولین و بهترین کار،  ساختن و تولید تاریخ و سرنوشت برای کشورها بود،  و بخورد دادن آنها با انواع ترفندها،  منجمله توسط سیستم آموزشی در جهان.
      دقیق یادم می آید نیم قرن پیش دهه ۱۳۴۰ با پدر بزرگم بحث می کردم،  در اینجا،  و از حمله اسکندر و عرب و مغول غیره به ایران دلخور بودم،  او می گفت این اتفاقها اینگونه نبوده،  که در مدرسه بشما می گویند،  ما چیز دیگری می دانیم،  که کامل متفاوت است.  اما من به او می گفتم شما اشتباه می کنید،  در کتاب های درسی ما اینچیزها را نوشته.  او درس خوانده مکتب خانه بود،  و خیلی باسواد و پر ادبیات و تاریخ بود،  و در آخر بحث با من می گفت،  امان از دست انگلیس های پدر سوخته،  که شما رو شستشوی مغزی دادند.
 مهم:  امروز انگلیس و این و آن نیستند،  که به بردگی فکری می کشانند،  بلکه سیستم جهانی سرمایه داری و ترفندها و برنامه هایش است. 
تاریخ برده داری فکری در ایران
راه های مقابله با بردگی
      بمنظور مقابله عملی با بردگی فکری توده ای در جامعه،  از اساتید جامعه شناس و غیره،  تقاضای نظر دارم.
. . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .
تاریخ برده داری فکری در ایران
تصویر شماره ۶۲۲۲.
      ضمن شناسایی برده داری و برده گی فکری،  رزمندگان دانای ایرانی به پیش،  ایرانی نشان داده،  که براحتی می تواند،  از مردم و خاک و تاریخ کشورش بخوبی دفاع کند،  و دشمنان را سرکوب و منکوب کند. 
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.