Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

تاریخ و جغرافیای دوران اسلامی ایران نیازمند باز نویسی دقیق علمی است،  بویژه دو قرن اول اسلامی ایران،  بدلیل نفوذ تاریخ نویسی استعماری سعی شده تاریخ را بگونه ای بنویسند،  که ایرانیها کامل ضعیف بی اراده و شکست خورده و دشمن اعراب و غیره بتصویر کشیده شوند.

تاریخ و جغرافیای دوران اسلامی ایران

تصویر انوش راوید در مسجد آقا بزرگ کاشان،  عکس شماره 3166.
 این برگه بشماره 146 پیوست لینک زیر است:

کلیک کنید:  فهرست کلی تاریخ عمومی ایران

لوگو مراقب باشیم در دام تاریخ نویسی استعماری نیافتیم،  عکس شماره 1606.
    مهم:  تاریخ یک علم است مانند همه علوم،  قوانین و فرمولهای دقیق دارد،  عدم توجه به آنها نوشته های تاریخ،  داستانهای دروغی می شوند،  و نباید آنها را به عنوان منابع استفاده نمود.
. . . این برگه در آینده کامل پست می شود . . .
تاریخ و جغرافیای دوران اسلامی ایران

تاریخ و جغرافیای دوران اسلامی ایران

      آنچه که از بخش تاریخ دویست سال اول اسلامی ایران،  در کتابهای موجود می دانیم،  این دوره را حکومت عرب در ایران می گویند.  در واقع حکومت خلفای ایرانی بوده و 184 سال طول کشیده است.  آنچه که از تاریخ بخورد ما داده اند،  آنرا نمی توان دوره روشن و مشخص از حکومت یا سلطنت نامید،  و غالب اوقات آن به قتل، خون ریزی، هرج و مرج، ملوک الطوایفی، انشعاب، تجزیه، ترکیب، توطئه، طغیان، شورش، گذشت.
      می نویسند روی هم رفته در این مدت 22 خلیفه بر امپراتوری اسلام حکومت کردند.  همچنین در ادامه پرت و پلاهای تاریخی می گویند،  ایران وضع ثابتی نداشت،  بعضی ایالات مانند،  طبرستان، گرگان، بلخ، مرو،  غالباً در حال استقلال بسر می بردند،  و بعضی ایالات مکرر شورش داشتند،  که آنها هم از حکومت خارج بودند،  در نامهای و مکان این ایالات دقت جغرافیای تاریخی نشده و خیلی ساده و غیر علمی می گویند.
      در ادامه گفتارهای غیر منطقی تاریخی می نویسند،  اوضاع جاری ایران و سایر نقاط امپراطوری،  اعراب را مجبور می کرد،  که از کارشناسان و افراد لایق ایرانی در اداره امور کشوری کمک بخواهند،  چون حکومت خود عربها بدوی بود.  چقدر پرت و پلا در کتابهای تاریخ دروغی نوشته اند،  آن نویسندگان اصلاً چیزی از علم جغرافی ـ تاریخ نمی دانستند،  و از ساختارهای تاریخی اجتماع سر در نمی آوردند.
      در ادامه تراوشات می گویند حکومت مال اعراب بود،  اما اداره کامل بدست ایرانیان افتاد،  و دستگاه های مرکزی و کشوری و لشکری با همان روشهای ساسانی اداره می شد.  در دروغ نامه هایی به نام کتاب تاریخ می خوانیم،  اعراب وحشی و تمدن عقب افتاده صحرا نشینی داشتند،  و با جبر و زور، تهدید و کشتار، ظلم و غارت، اسارت و شکنجه،  بر ایرانیان پیروز شدند،  نویسندگان این دروغ نامه ها چیزی از لشکر و جنگ در دوره های تاریخی نمی دانستند.
تاریخ و جغرافیای دوران اسلامی ایران

فهرست تاریخ و جغرافیای دوران اسلامی ایران

       نوشته های بیشتر تاریخ و جغرافیای دوران اسلامی ایران را در جستجوی ارگ ایران بیابید،  ممکن است مطلب مورد نظر شما در برگه های دیگر باشد،  و یا در این فهرست بروز نشده باشد.
 
لینکها
 
1
کلیک کنید:  حکومتهای اسلامی دو قرن بعد از ساسانیان
 
2
کلیک کنید:  حکومتهای اسلامی دوران میانه ایران
 
3
کلیک کنید:
 
4
کلیک کنید:
 
 
 
 
…………
تاریخ و جغرافیای دوران اسلامی ایران
پاسخ دروغگو
      از دروغگوها در تاریخ نباید پرسید چرا دروغ گفتید،  آنها با دروغهای دیگر تاریخی پاسخ میدهند تا قانع کنند،  نمونه زیاد است.   انوش راوید در یک روستای تاریخی،  عکس شماره 7115.
……………
   برچسبها:  تاریخ اسلامی, جغرافیای اسلامی, دوران اسلامی, اسلامی ایران، فهرست دوران.
………….
تاریخ و جغرافیای دوران اسلامی ایران

مستندهای مربوط

مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
سه دقیقه از روایت عربی درباره فرماندهی و تدارکات در جنگ قادسیه، با این سه دقیقه براحتی می توان متوجه شد، که داستان چه بوده است. تعداد از ایرانیان دوست دارند، که بگویند و بشنود در طول تاریخ خیلیها آمدند، و به ایران و ایرانی تجاوز کردند و کشتند و خراب کردند، و آب به آسیاب دشمنان بریزند. 
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.