Skip to main content
خط قرمزهای تاریخ نویسی استعماری استعمار گران برای تسلط به جهان،  یکی از مهمترین کارهایی که داشتند،  دروغ نویسی در تاریخ بود.  با این دروغ نویسی های تاریخی،  توانستند مقاصد شوم خودشان را بخوبی پیش ببرند.  اگر سران سیاسی و اجتماعی ملتها این حقه بازی تاریخ نویسی استعماری را نشناسند،  و متوجه این گونه ترفندها نشوند،  همیشه آنها با ترفند بازی با تاریخ،  خواهند توانست بجهان حکومت کنند،  و بین ملتها تفرقه اندازند،  و خاک و سرزمین کشورها را تجزیه نمایند،  و خیلی مسائل دیگر.

خط قرمزهای تاریخ نویسی استعماری

      آنها خطوط قرمز تاریخی داشتند و دارند،  که به هیچ وجه اجازه نمی دهند کسی از آنها عبور کند.  در این صفحه از خطوط قرمز آنها می نویسم و بمرور ادامه می دهم.  
خط قرمزهای تاریخ نویسی استعماری
تصویر اسکندر اشکانی که با حقه بازی می گویند الکساندر است،  عکس شماره 3279.
. . . این پست ادامه دارد و باز نویسی می شود. . .
خط قرمزهای تاریخ نویسی استعماری
تصویر لوگوی با جدیت از شکوه تاریخ ایران دفاع نمایید،  عکس شماره ۱۶۰۲.
برگه پیوست تاریخ و تاریخچه های جهان است.
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . . 
خط قرمزهای تاریخ نویسی استعماری

کم هوشها بازیچه استعمار

      زیاد می بینیم،  عده ای که خود را تاریخ دان و دانشگاهی می دانند،  بدون اینکه بتوانند تحقیق و تحلیل های واقعی از تاریخ داشته باشند،  همگام با تاریخی نویسی استعماری شده اند،  و هر آنچه که استعمار و امپریالیسم درباره تاریخ نوشته و بخورد ملتها داده،  طوطی گونه تکرار می کنند.  این عده از این پرت و پلا های دروغ تاریخ،  که در تاریخ ایرانی را شکست خورده از همه می گوید،  و تمام دست آورد های تاریخی ایران را از آن خارجی می گویند،  آنچنان عشقی می کنند،  که باور کردنی نیست.  حتی با ما نیز که دروغها را افشا می کنیم،  بشدت مخالفت می کنند،  در واقع مذبوحانه دارند کاری می کنند،  که خط قرمز تاریخی شکسته نشود.
      دیگر برای استعمار نو،  تاریخ چندان مهم نیست،  و این عده اندک ایرانی کم هوش به نوعی یتیم شده اند،  و جوانان باهوش ایرانی هم دارند،  بساط نادانی در تاریخ را جمع می کنند.  تمام سعی ما این است،  که غیر از کار تخصصی افشا دروغ های تاریخ،  و یافت واقعیت های تاریخی،  مسائل اصلی که باعث پیدایش این وضع تاریخی شده هم باشد.  زیرا ترفند دیگر استعمار و امپریالیسم این بوده،  که نگذارد مردم و جوانان تحصیل کرده متوجه شوند،  و دست آنها را بخوانند.  در هر صورت باهوشها متوجه شده اند،  و دارند به کم هوشها هم کمک می کنند که متوجه شوند،  البته کودنها هرگز متوجه نخواهند شد.
خط قرمزهای تاریخ نویسی استعماری
  تصویر تعدادی از کتاب های اسکندر مقدونی،  که با این گونه ترفندها الکساندر را بخورد ملت ایران و جهان داده اند،  و با حقه بازی در این کارها می گویند،  این خارجی کبیر بود، دانا بود، دلیر بود، و سلسله هخامنشیان شما پوچ بود.  بهمین سادگی!،  بهمین سادگی یک ملت را بزیر می کشند،  بدون اینکه آن ملت متوجه شود،  که چگونه او را خورد کرده اند.  مسئولیت این شکنجه روحی و مسائل استعماری پشت بند آن،  همین نویسندگان و دانشگاهی های تاریخی ایران هستند،  که در نهایت باید پاسخ گو باشند،  و مجازات شوند.
خط قرمزهای تاریخ نویسی استعماری
تصویر لوگوی تاریخ مند و اندیشه ورز شوید،  عکس شماره ۱۶۰۷.

فهرست تاریخی خط قرمزها

خط قرمزهای تاریخ نویسی استعماری

دروغ ماراتن اوج حسادت غرب فرنگ

      از زمانی که اروپائیان فهمیدند تاریخ باستان ندارند،  با دروغ و تاریخ دزدی،  چیزهایی بنام تاریخ برای خودشان سرهم کردند.  بویژه از قرون جدید،  با انواع ترفند بخورد جهانیان دادند،  که بگویند آنها هم تاریخ دارند،  تاریخی بنام یونان باستان.
      در این تاریخ سازی اوج حسادت خودشان را ثابت کردند،  بدون هیچ سند و مدرک تاریخی اسکندر ایرانی را الکساندر غرب فرنگ گفتند.  برای این تاریخ کذایی کلی شاخ و برگ سرهم کردند،  منجمله داستان نبرد ماراتون و ماجرای دویدن ماراتن.
      داستان هردوت و امثال را ساختند و پرداختند،  تا بتوانند به دروغهایشان جنبه سند تاریخی دهند.  ولی هرگز نتوانستند یک سند و مدرک تاریخی و باستان شناسی واقعی برای این دروغها ارائه دهند.  امروزه ایرانیان دانا می دانند،  که آنها دروغگوی شیاد تاریخ ساز هستند،  و اغفال ترفندهای آنها نمی شود.  یک درصد باهوش متخصص اهل تاریخ ایرانی،  بسوی واقعیت های تاریخی در ارگ ایران می روند.
خط قرمزهای تاریخ نویسی استعماری
دو ماراتن
      ماراتون یا ماراتن نوعی دوندگی استقامت است،  که در مسافت ۴۲ کیلومتر و ۱۹۵ متر و معمولاً برروی جاده برگزار می‌شود.  نام این مسابقه برگرفته از نبرد ماراتون در یونان است.  این مسابقه یکی از بخش‌ های اصلیِ بازی ‌های المپیک است،  که در تمام ادوار آن برگزار شده ‌است. البته مسافت استاندارد آن در سال ۱۹۲۱ تعیین شد.
   مهم ــ  این دو را جهانی کردند،  که بجهان یاد آور شوند،  غرب فرنگ تاریخی دارد،  و در آن پیروز میدان بوده است.
خط قرمزهای تاریخ نویسی استعماری
نبرد ماراتون
      نبرد ماراتون بدون سند و مدرک واقعی تاریخی می گویند،  یکی از نبردهای بزرگ و مهم دنیای باستان است.  در سال ۴۹۰ پیش از میلاد مسیح و در زمان زمامداری داریوش بزرگ در یونان و در محلی به نام دشت ماراتون بین ارتش ایران هخامنشی و یونانیان به وقوع پیوست.
      برای ادامه دروغ و حسادت ادامه می دهند،  ماشین جنگی مخوف هخامنشی،  که از زمان تأسیس این دولت بدست کورش بزرگ در هیچ نبردی شکست نخورده بود، متوقف و ناکام شد.  این درصورتی است،  که برخی از علمای علم تاریخ به نوشته‌های تاریخ نگاران باستان شبهات و ایراداتی وارد آورده‌اند.
   مهم ــ  می خواهند بگویند،  اگر تا زمان کوروش بزرگ اروپا هیچ بود،  ولی دیگر بعد از آن اروپا دارای تاریخ شد.
خط قرمزهای تاریخ نویسی استعماری
فرنگ یا فرنگستان
      فرنگ یا فرنگستان،  برگرفته از واژه فرانک فرانسوی Franc است.  نخستین بار این واژه از سوی سعدی شیرازی به کار رفته است.  در احوال سفر های خود در شام میگوید،  که مدتی در اسارت سربازان فرنگی در جنگهای صلیبی بود.  این واژه در زمان قاجار و پیش از آن به طور اعم به اروپای غربی و به طور اخص به کشور فرانسه اطلاق می‌شد.
      از دوران پهلوی به علت آشنایی بیشتر ایرانیان با کشورهای اروپایی،  به تدریج از دایره کلمات خارج شده،  و هم اکنون به عنوان کنایه یا استعاره به کار می‌رود.
. . . این پست ادامه دارد و باز نویسی می شود. . .
خط قرمزهای تاریخ نویسی استعماری
تصویر لوگوی جهت آینده ای بهتر در بحث های تاریخی شرکت کنید،  عکس شماره ۱۵۳۰.
خط قرمزهای تاریخ نویسی استعماری
مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.