تاریخ پادشاهی پهلوی

تاریخ پادشاهی پهلوی با آغاز دوران جدید از تمدن سرمایه داری جهان آغاز می شود،  رقابتهای امپریالیسم اوایل قرن بیست،  پایان قاجار فئودالی و آغاز بورژوازی در ایران بود.  با این رقابتها کشورهای جا مانده در دوران تمدن قبلی،  همه با شرایط خاص خودشان وارد تمدن جدید شدند.

 تاریخ پادشاهی پهلوی
        انقلاب مشروطیت و سه دوره اول مجلس شورای ملی،  گذر مهم تاریخی ایران در ساختار های تاریخی اجتماع از فئودالی پادشاهی قاجاریه به دوره جدید از تمدن ایران را رقم زد.  بعد از دوران انقلابی،  مجلس پنجم در نهم آبان ۶۹۱۲ خورشیدی ایرانی، برابر با ۱۳۰۴ هـ،خ،  احمد شاه را از سلطنت خلع کرد،  و حکومت موقت را بسردار سپه واگذاشت،  و تعیین پادشاه آینده را بنظر مجلس موسسان محول نمود،  و بلافاصله انتخابات مجلس موسسان آغاز گشت،  و دوره مجلس پنجم پایان یافت.  در ۱۵ آذر ۶۹۱۲ آ،م،  مجلس موسسان گشایش یافت،  و روز ۲۱ آذر طی چهارمین جلسه خود،  مواد ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۰ قانون اساسی درباره تعیین پادشاه و ولیعهد ایران را تغییر داد،  و سلطنت ایران را به رضا شاه پهلوی سردار سپه سابق،  و رئیس حکومت موقت،  و اعقاب ذکور ایشان واگذاشت.  بدین طریق پادشاهی قاجاریه منقرض گردید،  مراسم تاجگذری روز چهارم اردیبهشت ۶۹۱۳ خ.ا، بعمل آمد.
تاریخ پادشاهی پهلوی
      درباره اتفاقات و مصوبات،  مجلس های چهارم و پنجم و چگونگی تغییر حالت انقلابی مردمی،  به تعیین یک پادشاه دیگر،  زیاد گفته و نوشته اند،  درصورت لزوم باید بیش از پیش تخصصی تحقیق و تحلیل شود.
   مهم:  بعد از انقلاب مشروطیت،  مجلس های اول و دوم و سوم،  حرکت های انقلابی را دنبال کردند،  ولی با شرایط سخت آنروز،  و قدرت و نفوذ خوانین فئودالی،  گذر تاریخ تمدن ایران از فئودالی پادشاهی قاجاریه،  به بورژوازی دوران جدید بشدت غیر ممکن بود،  و از توانایی انقلابیون خارج بود.  رضا شاه پهلوی در یک فرایند سیاسی توانست قدرت را بدست گیرد،  و او بود که حرکت های جدید تمدنی را در کشور ایران امکان پذیر ساخت.  چون این وبلاگ بمنظور تکرار نوشته های دیگران  و یا قبلاً گفته شده نیست،  آن اقدامات را دوباره ذکر نمی کنم،  فقط اگر در آن زمان،  رضا شاه پهلوی با قدرت وجود نداشت،  کشور ایران در ساختار های تاریخی اجتماع در دوران فئودالی سرگردان می ماند.
کرونولوژی پادشاهی پهلوی
   6912 خورشیدی ایرانی، تا ۶۹۲۸ خ.ا،  سلطنت محمد رضا پهلوی ـــ  . . . ادامه  بزودی . . .
   سوم شهریور ۶۹۲۸ خ.ا،  حمله متفقین به ایران و تسلیم شدن ایران،  . . .
تاریخ پادشاهی پهلوی
    عکس اقامتگاه رضا شاه،  بنیانگذار سلسله پهلوی در جزیره موریس  رضا شاه پیش از انتقال به ژوهانسبورگ،  مدتی کوتاه را در جزیره موریس،  در جنوب غربی اقیانوس هند گذراند.  کاخی که رضا شاه در جزیره موریس در آن اقامت داشت،  جزو اموال ایران محسوب می شود،  اما این ساختمان به تدریج در حال ویرانی است،  7222.
تاریخ پادشاهی پهلوی

 4047 عکس افتتاح تونل کندوان توسط رضـا شـاه // ۲۷ اردیبهشت ۱۳۱۷ خورشیدی،  عکس شماره
تاریخ پادشاهی پهلوی
   عکس تاریخی دو شاه پادشاهی پهلوی،  عکس شماره ۴۰۴۵.
. . . ادامه  بزودی . . .
 سبز= جنگل های شمال ایران، سفید= آسمان شفاف مرکز ایران، قرمز= سرخی فجر خلیج فارس
    توجه:  اگر وبلاگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبلاگ و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبلاگم بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
 ارگ   http://arq.ir