Skip to main content
        تاریخ ادبیات طنز در ایران،  طنز  در ادبیات ایران جایگاه ویژه ای دارد،  از ابتدای شروع ادبیات شفاهی و کتبی، طنز با شکلهای مختلف وجود داشته است،   تاریخ ادبیات طنز در ایران به این موضوع می پردازد.

تاریخ ادبیات و روش طنز در ایران

تاریخ ادبیات طنز در ایران
تصویر طرحی از انوش راوید،  عکس شماره ۳۳۳۹.
تاریخ ادبیات طنز در ایران
لوگو آزادی اندیشه و قلم اینترنتی را پاس دارید،  عکس شماره ۱۶۰۸.
این برگه پیوست لینک زیر است:
توجه:  این برگه بزودی پست می شود.
تاریخ ادبیات و روش طنز در ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری

 فیلم اهانت و مسخره کردن شاهنامه
……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
 
تاریخ ادبیات طنز در ایران