Skip to main content
تعریف استراتژی مدیریت استراتژیک ریشه در تاریخ ایران دارد،  و مطابق بقیه دروغهای تاریخ،  ریشه آنرا با مقداری پرت و پلا از یونان می گویند.

تعریف استراتژی مدیریت استراتژیک

      تعریف استراتژی مدیریت استراتژیک ریشه در تاریخ ایران دارد،  و مطابق بقیه دروغهای تاریخ،  ریشه آنرا با مقداری پرت و پلا از یونان می گویند.  ایرانیان و جوانان باهوش متخصص ایران،  اجازه ندهید تاریخ و آثار،  و حتی واژه های ایرانی را بدزدند،  و بنام یونان الکی و اروپای بدون تاریخ باستان کنند.  براحتی معنی استراتژی از نامش پیداست،  آنوقت دروغگوها آنرا از یونان اروپا می گویند.
  ــ  استراتژی = استرا + تژی = تز استر ملکه هخامنشی.
تعریف استراتژی مدیریت استراتژیک
تصویر کتاب های فرهنگ واژه های سیاسی،  عکس شماره ۳۲۹۴.
تعریف استراتژی مدیریت استراتژیک
لوگو عمیق درباره دانایی نوین و قدرت تشخیص اندیشه کنید،  در اینجا،  عکس شماره ۱۶۱۹.
برگه 1189 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
تعریف استراتژی مدیریت استراتژیک

استراتژی  Strategie

      واژه های استراتژی در زمینه های دیگری جز مباحث سیاسی و حزبی مثلا در امور نظامی یا دیپلماتیک و یا کار های اقتصادی و غیره استفاده می شود.  در امور نظامی اولی به معنای هدف های نقشه های دورنمایی، مجموعه ای از عملیات وسیع و قاطع برای پیروزی در یک جنگ و دومی به معنای هدف های نزدیک، اقدامات بلافاصله، عملیات محلی برای پیروزی در یک نبرد مشخص به کار می رود.
      استراتژی عبارتست از تعیین جهت اصلی و مشخصات سیاسی راه و روش و آینده بینی،  تدوین نقشه های ضروری برای استفاده از ذخائر مستقیم و غیر مستقیم نیروهای اصلی و فرعی سازمان های نوین،  تدوین نقشه برای رهبری اقدامات و عملیات سازمان و نیروها.
      با دانستن از تاریخ و فرهنگ یاد گیری متوجه می شویم،  در قرن نو باید استراتژیها  خیلی سریع به روز شود،  در گذشته چنین نبود و یک سازمان استراتژی کوتاه مدت و بلند مدت غیر قابل تغییر و بروز شدن داشت.
تعریف استراتژی مدیریت استراتژیک
تصویر انوش راوید در یک سایت تاریخی،  در اینجا،  عکس شماره ۴۸۲۹.
تعریف استراتژی مدیریت استراتژیک

استراتژی یا راهبرد

      راهبرد یا استراتژی شاخه ای از علم مدیریت است،  که در فنون نظامی، اقتصاد، تجارت و به ویژه عرصه سیاست کاربرد دارد.
      می گویند واژه استراتژی از کلمه یونانی استراتگوس  Strategos گرفته شده است.  استراتگوس یا (استراتژ) به معنای لشکر است.  استراتگوس به معنی فرماندهی ارتش هم به کار می‌رفت.  بطور مثال، ارتش یونان باستان،  که از گروه‌های کوچک سربازانِ متعلق به خاندان‌های یونانی تشکیل شده بود،  توسط افرادی به نام «استراتگوس» فرماندهی می‌شد.
      این گفته کاملاً اشتباه است،  و اصلاً به ریشه یابی و معنی استراتژی نمی تواند باشد.
  ــ  استراتژی = استرا + تژی = تز استر =  نظریه استر.
  ــ  استرا = استر = ملکه هخامنشی + تژی = تز =  راهبرد استر، فلسفه استر.
      درباره پوریم و خشایارشا و استر به لینک زیر مراجعه نمایید:
   تعریف کلی استراتژی ــ  درباره استراتژی تعریف زیاد است،  برای همین از تکرار آنها خود داری می کنم،  و بطور کلی مفهوم آنرا می نویسم.  مفهوم کلی استراتژی یعنی آینده نگری و راهبرد.
تعریف استراتژی مدیریت استراتژیک

تعریف استراتژی مدیریت استراتژیک

      تعریف های زیاد و گاه ناسازگار،  از استراتژی و مدیریت استراتژیک ارائه شده است.  به تعبیر یکی از متخصصان مدیریت این عبارات مانند هنر است،  که وقتی آنها را می ‌بینیم تشخیص دادن آنها آسان است،  اما وقتی در پی تعریف کردن و توضیح دادن آن می باشیم،  خیلی مشکل به نظر می‌ رسد.
   استراتژی ــ  الگویی بنیادی از اهداف فعلی و برنامه ‌ریزی شده،  بهره برداری و تخصیص منابع و تعاملات یک سازمان با بازارها، رقبا و دیگر عوامل محیطی است.  طبق این تعریف یک استراتژی باید سه چیز را مشخص کند:
  * چه اهدافی باید محقق گردد،  روی کدام صنایع، بازارها و محصول‌ها باید تمرکز کرد،  *  چگونه برای بهره‌ برداری از فرصت ‌های محیطی و مواجهه با تهدید های محیطی به منظور کسب یک مزیت رقابتی منابع تخصیص یابد،  *  چه فعالیت‌ هایی را باید انجام داد.
   مدیریت استراتژیک ــ  تصمیمات و فعالیت‌ های یکپارچه در جهت توسعه استراتژی‌ های مؤثر،  اجرا و کنترل نتایج آنهاست.  بنابراین مدیریت استراتژیک فعالیت ‌های مربوط به بررسی، ارزشیابی و انتخاب استراتژی‌ها،  اتخاذ هر گونه تدابیر درون و بیرون سازمانی،  برای اجرای این استراتژی‌ها و در نهایت کنترل فعالیت‌ های انجام شده را در بر می‌گیرد.
   ضرورت استفاده از مدیریت استراتژیک ــ  با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیک می‌ توان به ضرورت استفاده از آن پی برد.  با توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است،  و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی،  لزوم بکارگیری برنامه‌ ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می ‌شود.  این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیک نیست.  مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده‌نگر، جامع‌نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمان های امروزی است.  پایه‌ های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی است،  که مدیران از شرکت‌ های رقیب، بازارها، قیمت‌ها، عرضه ‌کنندگان مواد اولیه، توزیع ‌کنندگان، دولت‌ها، بستانکاران، سهامداران و مشتریانی که در سراسر دنیا وجود دارند قرار دارد،  و این عوامل تعیین‌ کنندگان موفقیت تجاری در دنیای امروز است.  پس یکی از مهمترین ابزار هایی که سازمان‌ها برای حصول موفقیت در آینده می ‌توانند از آن بهره گیرند مدیریت استراتژیک خواهد بود.
   مزایای مدیریت استراتژیک ــ  مدیریت استراتژیک به سازمان این امکان را می ‌دهد،  که به شیوه ‌ای خلاق و نوآور عمل کند،  و برای شکل دادن به آینده خود به صورت انفعالی عمل نکند.  این شیوه مدیریت باعث می‌ شود که سازمان دارای ابتکار عمل باشد،  و فعالیت‌ هایش به گونه‌ ای درآید که اعمال نفوذ نماید،  نه اینکه تنها در برابر کنش‌ها، واکنش نشان دهد،  و بدین گونه سرنوشت خود را رقم بزند،  و آینده را تحت کنترل درآورد.
      از نظر تاریخی، منفعت اصلی مدیریت استراتژیک این بوده است،  که به سازمان کمک می ‌کند از مجرای استفاده نمودن از روش منظم تر، معقول‌تر و منطقی‌تر راه ‌ها یا گزینه ‌های استراتژیک را انتخاب نماید،  و بدین گونه استراتژی‌ های بهتری را تدوین نماید.  تردیدی نیست که این یکی از منافع اصلی مدیریت استراتژیک است،  ولی نتیجه تحقیقات کنونی نشان می‌ دهد،  که این فرایند می تواند در مدیریت استراتژیک نقش مهم‌تری ایفا کنند.  مدیران و کارکنان از طریق درگیر شدن در این فرایند،  خود را متعهد به حمایت از سازمان می‌ نمایند.  یکی دیگر از مهمترین منافع مدیریت استراتژیک این است،  که موجب تفاهم و تعهد هر چه بیشتر مدیران و کارکنان می‌ شود.  یکی از منافع بزرگ مدیریت استراتژیک این است،  که موجب فرصتی می ‌شود تا به کارکنان تفویض اختیار شود.  تفویض اختیار عملی است،  که به وسیله آن کارکنان تشویق و ترغیب می ‌شوند،  در فرایند های تصمیم‌ گیری مشارکت کنند، خلاقیت، نوآوری و خیال پردازی را تمرین نمایند،  و بدین گونه اثر بخشی آنها افزایش خواهد یافت.
   فرآیند مدیریت استراتژیک ــ  را می ‌توان به چهار مرحله تقسیم کرد:
   1 ــ  تحلیل وضعیت، ۲ ــ  تدوین استراتژی،  3 ــ  اجرای استراتژی،  4 ــ  ارزیابی استراتژی.
   1 ــ  تحلیل وضعیت ــ  اهداف بلند مدت،  مأموریت سازمان،  علت وجودی و اینکه چه هستیم،  چشم انداز سازمان،  چه می‌خواهیم باشیم،  تجزیه و تحلیل محیط داخلی و قابلیت‌ های سازمان،  تجزیه و تحلیل محیط خارجی.
   2 ــ  تدوین استراتژی ــ  در تدوین استراتژی باید ابتدا مجموعه استراتژی‌ های قابل استفاده را لیست کرده،  و سپس با استفاده از مدل‌ های مختلفی که در بحث‌ های مدیریت استراتژیک آمده است،  و با توجه به نتایج بدست آمده در تحلیل وضعیت،  که در مرحله اول آمده است،  استراتژی برتر را انتخاب می ‌کنیم.  در این مرحله باید مدیران میانی و حتی رده پائین سازمان را نیز مشارکت داد،  تا در آنها ایجاد انگیزش کند.
   3 ــ  اجرای استراتژی ــ  برای این اجرای باید از ابزار زیر بهره گرفت:
ادامه دارد
تعریف استراتژی مدیریت استراتژیک
پرسشها و پاسخها
   پرسش مریم:  شما در اینجا نوشته بودید،  که این طرح خوب نیست،  آیا منظور شما این است که تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیک در آن منظور نشده است؟
   پاسخ انوش راوید:  بله درست است،  برای آنهایی که طرح ها و برنامه و قوانین را تدوین می کند،  مانند در اینجا،  باید حداقل یکسال دوره های کامل درس و آموزش درک تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیک گذاشت.
. . . .
تعریف استراتژی مدیریت استراتژیک
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.