Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

حروف هیروکلیف تمدن کهن جی اولین حروف الفبای جهان است که در منطقه باستانی جیرفت کشف گردیده.  اگر این چند کتیبه در هر کجای جهان یافت می شد،  مردم آن کشور درباره آنها کلی تحقیق و تحلیل می کردند،  و کلی تبلیغات که چه بوده و چه نبود.  ولی در ایران همه بی خیالش هستند،  که می تواند دو علت عمده داشته باشد،  یا نمی دانند یا نمی توانند.
  ــ  در این پست سعی می کنم،  شروع به کشف و یافتن رمز و راز حروف الفبای تمدن کهن جی نمایم.

حروف هیروکلیف تمدن کهن جی

حروف هیروکلیف تمدن کهن جی اولین حروف الفبای جهان است،  که در منطقه باستانی جیرفت کشف گردیده
تصویر یک کتیبه تمدن کهن جی ایران،  عکس شماره 3161.
 این برگه بشماره 115 پیوست لینک زیر است:
حروف هیروکلیف تمدن کهن جی اولین حروف الفبای جهان است،  که در منطقه باستانی جیرفت کشف گردیده
تصویر لوگو ذهن کپی پیس بازمانده از سیستم آموزشی را دور بریزید،  عکس شماره 1613.
حروف هیروکلیف تمدن کهن جی

حروف هیروکلیف تمدن کهن جی

     حروف الفبای جیرفت با علائم مهندسی است،  هر سیلاب شامل یک علامت است،  که در کنار سیلاب بعدی قرار می گیرد،  این حروف الفبا در هزاره سه و چهار آریایی میترایی به چین استان ایران رفت،  و به مرور اشکال مهندسی سیلاب را از دست داد،  و سپس توسط مردم چین ایران،  به کشور چین برده شد،  حروف الفبای چین ایران در بعضی ظروف باستانی دیده شده است،  که به اشتباه پنداشته اند از کشور چین است،  درصورتیکه راز خواندن آن در حروف الفبای جیرفت قرار دارد.
حروف هیروگلیف تمدن کهن جی
تصویر شماره 7027 .
حروف هیروگلیف تمدن کهن جی
تصویر انسان غار نشین از یک موزه، عکس شماره 4104.
   مهم:  در ابتدا فرهنگ لغات انسان های غار نشین فقط چند صفحه بود،  و سپس در طول زمان و مکان از همان چند آوا که می دانستند،  ترکیبات و آوا های جدید بوجود آمد.
حروف هیروکلیف تمدن کهن جی

آغاز داستان حروف

      در هزاره های اول تا پنجم خورشیدی ایرانی،  هر یک از حروف الفبای ایرانی شکل و معنی خاص داشتند،  الف، جیم، میم، لام و غیره.  تا یکصد سال پیش،  لام در نزد بسیاری از دراویش جزو حروف مقدس بشمار می رفت،  و این مقدس در ایلام خود را نشان می دهد.  اگر آشوریها و یا غیره،  در نیمه هزاره پنجم خ،ا،  برای ایلام معنی دیگری گفته اند،  مربوط به خود آنها یا ترجمه غلط می باشد،  ایلام،  که به معنی مقدس همه است،  از حروف و واژه های هزاره اول تا چهارم خ،ا، است. 
     تصویر کتیبه های کشف شده در منطقه تمدن کهن جی،  عکس شماره 4147،  تعداد حروف الفبای ایرانی بسیار بود،  باید با کمک آوای حروف الفبای زبان انگلیسی،  و گمانه زنی های متعدد،  تعدادی از آنها را کشف نمود.  مثلاً امروزه حروف اس و ای در زبان فارسی وجود ندارد،  و در زبان انگلیسی بخاطر جزیره ای بودن،  الفبای ایرانی دست نخورده تر مانده است.  به تعبیر دیگر ریشه زبان انگلیسی در تمدن جی است،  هر کس قبول ندارد،  برود حروف و لغات انگلیسی را ریشه یابی و تحلیل کند،  خود بخود به تمدن کهن جی می رسد.
      با اضافه شدن ک کوچک کردن،  به اس پاک،  اسک شده است،  و طی یکی دو هزاره با تغییر آوا اسک گردیده،  مانند روستای آب اسک در جاده هراز،  و سپس طی یکی دو هزاره دیگر اشک شده است،  بمعنی آب پاک یا اشک چشم.  شباهت جالب و قابل توجهی با اختلاف حروف اول،  در ایلام و اسلام و سلام وجود دارد،  زیرا هر سه از واژه های اصیل ایرانی می باشند،  که در نهایت اسلام (اس + لام = پاک مقدس) بعنوان یک دین اصلی،  توسط ایرانیان پذیرفته شد.
      در زبان فارسی امروزی بعضی از حروف مانند:  س Sa، او O، اس S، ای E، و.. را نداریم،  درصورتیکه در زبان های باستانی ایران وجود داشته اند،  آنها در حروف هیروکلیف جی هم می باشند،  که باید با پیدا شدن کتیبه های بیشتر،  تحقیق شود و کشف گردند.   مانند:  سلام،  س = سر + لام = مقدس و روشن،  که سلام به زبان باستانی ایرانی می شود:  سرت سلامت یا سرت روشن و مقدس.  س = سر،  مانند سقف = س + قف = قفس = پناه،  و سقف = سر پناه،   تمام 30 زبان باستانی ایران و سپس زبان های بوجود آمده از آنها مانند عربی و انگلیسی،  ریشه در زبان و حروف هیروکلیف جی دارند.  بسیاری به اشتباه یا دانش کم،  مثلاً می گویند:  سلام و اسلام و… واژه های عربی هستند،  لامپ و اسکول و غیره،  انگلیسی،  ایلام و.. آشوری و اینجایی و آنجایی هستند،  درصورتیکه زبان های عربی و انگلیسی،  تدوین شده توسط ایرانی ها و از زبان های ایرانی است.
     بنظرم این مقاله اولین بار برای کشف حروف هیروکلیف جی است،  بنابر این ممکن است کم و بیش داشته باشد،  به مرور ادامه می دهم و بازنویسی می کنم.  اگر می دانید که تاکنون شخصی در این باره تحقیقات دارد،  در نظرات بنویسید و بگویید،  همچنین علاقمندان نسبت به کشف رمز حروف هیروکلیف جی،  با هوش و دانش خود اقدام کنند.
      او O می تواند دایره  باشد،  و خود را در اورنگ به معنی غلط امروزی پرتقال نشان داده است،  او = دایره و رنگ = گرد رنگی،  نارنگ، تورنگ، بادرنگ و…،  مرکبات با پیشوند های تعریف خودشان هستند.  س = سر می تواند دایره ای باشد،  با علامت هایی داخل آن.  مخ، مغ،  به معنی مرکز می باشد،  که می توان مرکز عقل و اندیشه هم دانسته شود،  بعدها و در طول زمان بای و بک و… به معنی رهبر و رهبر دینی و خداوند قومی و غیره در راستای آن بوجود آمد.  مخ یا مغ بدلیل اهمیت،  می توانند دارای یک علامت ویژه در این حروف باشند،  که ممکن است بنوعی با اس و س و یا لام، ارتباط داشته باشند.  سجده = س Sa + گ + ده،
حروف هیروکلیف تمدن کهن جی

حروف هیروکلیف جی

    تعریف های "حروف هیروکلیف جی" و "تمدن کهن جی"،  نظرات شخصی من است،  امیدوارم جوانان باهوش علاقمند،  یک گرایش در این زمینه ایجاد کنند،  و با توانایی های خودشان،  آنرا به سیستم آکادمیک بسپارند.
      مطابق معمول و بدون هیچ سند و مدرک و ریشه یابی،  هیروکلیف را هم از یونان می دانند،  و اینهمه تاریخ دان ایرانی،  کسی پیدا نمی شود بگوید اشتباه می کنید،  و نباید همه چیز را از یونان با سابقه تاریخی اندک بگویید،  و بنویسید.  این نوع خط نگاره سابقه بسیار بیشتر از تاریخ یونان و مصر دارد،  و در تمدن کهن جی بوجود آمده است.
   ــ  هیروگلیف یا هیروکلیف = ایروکلیف = ار کل ف = ایر یا ار = وابسته به ا، مقدس، ایران + کل = کوه کندن + ف = فا، فر، دانش، بزرگی، اهمیت.  در جمع می شود:  دانش مقدس در کوه کنده،   کوه یا کلوخ یا سنگ.
      لازم به یاد آوریست،  تمدن کهن جی چند هزار سال و در وسعت زیادی پراکنده بود،  در ابتدا از نظر زبان شفاهی یکی بوده اند،  سپس طی هزاره ها تفاوت هایی در لهجه و نویسایی پیدا کردند،  بهمین جهت بدون داشتن کتیبه های زیاد،  نمی توانیم این خطوط را در این هزارها و وسعت ها کشف کنیم،  فقط از نظر زبانی،  با کمک از گویش و تعریف زبانی پیران مدرسه نرفته روستائیان دور دست در ایران، هندوستان، گینه نو، مکزیک،  و بویژه جنوب ایران،  می توانیم مطالبی را بنویسیم و با  افزایش تجربه فنی،  آنرا بهبود بخشیم.
 حروف هیروکلیف تمدن کهن جی
حروف ار کل ف
معنی الفبای فارسی و انگلیسی بدون علائم ار کل ف
    آ = AA =  اولین حرف الفبا،  سبک ترین،  در بالا قرار می گیرد،  مانند آس و آسمان.
    ا = A =  دومین حرف الفبا، به معنی براست و بلند می آید،  وسیله تولید مثل مردانه، آلات مردانه،  دارای اهمیت دینی دوران پیش کهن.
   ب = B =  سومین حرف الفبا که در آب و باران و باد (باد حاره ای) می آید.
   س = C =  چهارمین حرف الفبا که در سر و آس می آید.
   د = De =  داخل، شامل، در، دنیا.
   ی =   آخرین حرف هیروکلیف، علامت سنگین و بزرگ و قدرت،
   ر ، ل =  دارنده کشنده رفته واقع شده.
   یل =  دارای قدرت، دارای بزرگی.
   د = De =  داخل، شامل، در، دنیا.
   ا =  راست و بلند،  علامت آلت مردانه.
   و =  شامل شده، اضافه شده.
   دی = D = روز،  این دی خود یک علامت است، و با د اختلاف دارد.
   دیو =  D + و =  شامل شده به روز،  اضافه شده به روز،  روز نگار یا نویس.
   ور = جا و مکان و دانش و دارایی، که مشخص است،  مانند باور، سماور.
   کان = کوه و سنگ و کلوخ + ا =  دارای بلندی و ارتفاع + ن = برکت و نان =  مکان = غار یا اتاق در کوه و تپه که بعدها طی هزارها در ادامه رشد و تکامل،  همچنان در پسوند مکان باقی مانده است.
   بن = ب = آب + ن = برکت.  بن =  آب با برکت که تولید مثل می کند.
   بلخ = ب = آب + ل = وابسته + خ = گود و عمیق، خمره.  بلخ = دارای آب گود و عمیق.
 . . . . .
حروف هیروکلیف تمدن کهن جی
حروف دارای اهمیت
      بعضی از علائم یا حروف معنی خاص دارند،  و در واژه ها بکار می روند،  بنا به تحقیق و پرسجوی من،  از پیران روستایی مدرسه نرفته،  در چند جای ایران و افغانستان.
   اس = S = پاک، سالم.
   اسلام = اس = پاک + لام = مقدس.
   اسکول = اس + کول = کناره، گوشه، کول = مدرسه.
   استخر = اس + تخر = ترخ = جایگاه آب پاک.
   لام = مقدس
   اسلام، ایلام، لاما، …
   ایران = اران = ا = ایر + ران = مکان.
   ایزد = ای + زد = مزد،  زد = ز = ژ = نماد زایش + د = در، داخل، دنیا.
   ایلام = الام = ا + لام = جایگاه مقدس.
       جهت اطلاع بیشتر به معنی نام شهرها و روستاهای ایران بروید،  همچنین در میان مطالب وبلاگ گاهی از ریشه یابی واژه ها نوشته ام.
حروف هیروکلیف تمدن کهن جی
ترکیب هیرو واژه ها
      این ریشه یابی فقط مختص خودم،  در بیش از 50 سال تحقیق و گفتگو با پیران مدرسه نرفته نقاط مختلف ایران است،  و برداشتهای من در ادامه حروف هیروکلیف جی است،  و نیاز به تحقیق و تحلیل های جدید دارد.
   الکساندر = ال + ک + سان + در = خاندان خورشید پرست،  یا خاندان کوچک خورشید بزرگ.
   ال = خادان = ا = راست و بلند،  آلت مردانه + ل = وابستگی.
   ک = کسر، کوچک، کم.
   سان = خورشید.
   سا = آسمان + ن = برکت.
   در = فراوان، بزرگ.
   ا = ایر.
   نادر = کمیاب،  مخالف زیاد = نا = مخالف + در = زیاد.
   ناسر = ناصر = نا + سر = خوش اخلاق.
   نا = مخالف، بدون + سر = ترش، بداخلاق.
   سرکه = سر + که = کم ترش.
   سر = بی حس = بد اخلاق = ناجور = ترش.
   اس S = اش = پاک = اس + لام = مقدس = اسلام.
   اس + ک = دارنده پاکی.
   اشک = اسک = آب پاک = اشک چشم = عامل مقدس.
   ار = ایران //   ارشک = ار + اشک =  مقدس ایران، پاک ایران.
   مکران = مکه + ان = سرزمین مقدس.
   مک = مکه = استوار، قوی، عبادتگاه، مکان.
   مک + تب = بالابردن مک = بالابردن قدرت و سواد.
   مغز و مخ و مغ همه از همین واژه مک هستند.
   کرمان = کرانه ساحل زمین و کشور.
   کر = کناره – ساحل – حاشیه آب.
   مان = مین = زمین ، کشور ، مادر.
   آسمان = آس = بالا + مان = زمین = بالای زمین.
   اریتره = اری تره = دریای ایران.
   ار = اول اران و اول بسیاری از شهرها مانند اردبیل و اربیل.
   تره = آب، دریا.
   اسپارت = اس + پارت.
   در تحلیل های من اس = پاک و اسپارت = پارت پاک،  و باز از نظر من پارت = پرت = دور است.
   پارتی زان = دورزن،  ژاندارم باستانی.
   شیراز = شیر راز = شیر + راز = چند راه.
   شیر = شر = تقسیم.
   راز = راه = گذر.
   استخر = جایگاه پاک،  معبد بزرگ مقدس و پاک.
   اس = پاک،  مانند اسلام، اسک یا اشک.
   اسلام = اس + لام = پاک مقدس.
   تخر = جایگاه،  که تغییر آوا داده شده آن تغار و تکاب است.
   تغار = کاسه بزرگ.
   تکاب = تک یا تغ یا تخ + آب = جایگاه آب.
   اشکانیان = اسکانیان = کسانی که دینشان پاکی است.
   اسکندر = درون پاکی،  رهبر دین اشکانیان
   اسفند = اسپند = دانه پاک،  که از قدیم بعنوان ضدعفونی و پاک کننده استفاده می شد.
   پند یا فند = دانه،  مانند فندوق.
   فندوق = فند + دوق.
   دوق = دوگ = دوک = بسته چوبی.
   دوکان = دکان = دوک + ان = جایگاه چوبی.
   صندوق = سن + دوق.
   سن =  چوب،  تخته.
   سندل = سن + دل = دل چوبی = دمپایی.
   سن و سنا و سنگر و سنباده و سنعت همه از چوب است.
   سنعت = صنعت = سن + ات = تکه کاری با چوب.
   ات = در، داخل.
   سند = س + اند = سر هند.
   سندباد = سنباد = سن + باد = باد دکل، باد مناسب کشتی.
   اتصال = اتسال = درهم شدن.
   اتسال = ات + سال.
   سال = سا + ل = پیوسته یکپارچه.
   سا = آسمان + ل = وابسته به آن.
   سالن = سا + لون.
   لنگ = لونگ = لون = رنگین + گ = پوست گاو.
   هندسه = هیندسه = هین + د + سه.
   هین = بحرکت در آوردن، حرکت.
   د = De =  داخل، شامل، در، دنیا.
   سه = س = سر = ه = تجسم.
   چلیپا = چارلیبا = چهار لب.
      عده ای نا آگاه و ناشی بهرام را گیرنده گور گفته اند،  درصورتیکه بهرام مقدس است،  و این تقدس گور به مغول و گورکانیان هم رسیده است،  گورکانیان هند را مغول ایرانی می گفتند.  این واژه گور از دوران گاو مقدس باقی مانده است.
   گور = گو = مقدس + ر =  وابسته به آن/  گور = دارای تقدس.
   گو = گاو = گوشت = گوه = تپاله گاو/  گو دارای ارزش برای ادامه زندگی بوده است.
   بهرام گور = بهرام مقدس.
   گورخر = گو + ر + خر = حیوان مقدس،  مانند گاو مقدس.
      مار سلامتی در ظروف جیرفت که اصل و مهم هستند، و بیش از 5000 سال نقش دو مار دارند.
   بیمار = بی + مار /  بی = بدون + مار = سلامتی.
   مار = سلامتی، الهه سلامتی، نشان سلامتی،  مار نشان معروف ظروف جیرفت.
   بیمار در نقاط مختلف آوا های مختلف نیز گرفته مانند ویمار.
      این داستان واژه ها تمامی ندارد،  وقتی اینها را ردیف می کنم،  یاد برنامه طنز مجید می افتم،  که مجید همه چی را چیز دیگری می گفت،  و پدرش عصبانی می شد.  امروزه هم مردم ما که عادت و علاقه به تحقیق و تحلیل ندارند،  این پیگیری واژه ها را مانند همان داستان مجید می دانند.  تلویزیون بجای کار علمی،  بیشتر طنز و جوک و مسخره بازی بخورد مردم داده.  درصورتیکه هر کدام از این سیلاب ها یکی از حروف هیروکلیف جی است،  که وقتی در کنار دیگری قرار می گیرد،  معنی جدید می یابد.  امروزه با کمی تغییر آوا،  همان گفته های چند هزار سال پیش هستند.
   مهم و جالب:  واژه هایی که از روی کم سوادی و یا احساسی،  می گویند عربی و یونانی و اینجایی و آنجایی است،  همه ریشه در تمدن های کهن ایران دارند،  از نظر تحقیقات من تمدن و گویش از یک جا شروع شد،  و به تمام جهان گسترش یافت.  من هنوز جایی از زمین را بدین منظور،  کهن تر از حوزه خلیج فارس نشناختم.  بسیاری از واژه های زبان های دیگر ریشه یابی در آن زبان ندارند،  زیرا ریشه آنها در حروف هیروگلیف جی است.
   توجه:   وقتی می گویم ایران،   منظور نوشتن و گفتن و تعریف از کشور خود نیست،  بلکه منظور تمدن کهن ار یا ایر یا ایران است،  مشروح در اینجا
      تصویر قدیمی‌ترین لوح هندسه دنیا،  که پشت و رویش مطالب هندسی نوشته شده،  مربوط به 3600 تا 3800 سال پیش است،  عکس شماره 4172.
حروف هیروکلیف تمدن کهن جی
فرهنگ حاشيه هليل رود و جيرفت (گزيده اي از اشياء استردادي)
      در سال 1383 دو محموله شامل اشياي به دست آمده از حفاري هاي قاچاق جيرفت در کشور انگليس ضبط و نهايتا به کشور بازگشته و تحويل موزه ملي ايران شد.  اين مجمومه شامل ظروف سنگي ساده و منقوش،  پيکرک و اشيا ديگر است.  کاتالوگ اين نمايشگاه شامل 80 صفحه متن،  به همراه عکس هاي رنگي از اشيا است.  متن کاتالوگ اطلاعاتي از نحوه کشف، منطقه جيرفت، و فرهنگ حوزه جنوب شرق ايران در دوره مفرغ را ارايه مي کند.
حروف هیروکلیف تمدن کهن جی اولین حروف الفبای جهان است،  که در منطقه باستانی جیرفت کشف گردیده
   تصویر کاتالوگ نمايشگاه حاوي نقشه و طرح و عکس های زیادی است،  همچنين ليستي از 72 نمونه شي به نمايش در آمده و اطلاعات مرتبط به آنها است.  عکس شماره 4158.
حروف هیروکلیف تمدن کهن جی
چند معنی از چند نام تاریخی
      در چند هزار سال پیش،  فرهنگ لغات آدم ها خیلی محدود بود،  و فقط چند آوا داشتند،  سپس با سرهم کردن آنها واژه های جدید با مفهوم جدید ساختند.
   اسلام و ایلام و سلام ــ  اسلام به معنی پاک و مقدس است،  اسلام = اس + لام،  اس به معنی پاک است:  اسپهان، استهبان، استخر، اسکندور،  و غیره.  لام به معنی مقدس و روشنایی دهنده است،  ایلام = الام = ا یا ای + لام،  ای همچنان در بعضی از زبان های محلی قدیمی ایران به معنی همه است،  که در جمع با لام مقدس می شود:  ایلام مقدس یا چغامیش. از لام به معنی روشنایی دهنده،  لامپ و لاما (کشیش بودایی یا در واقع بوداسپی) بیرون آمده است.
      اس از زبان های باستانی ایرانی،  در هزاره سوم و چهارم خورشیدی ایرانی با ایرانیان به اروپا رفت،  و به صورت یکی از حروف الفبای انگیسی شد،  و در لغات بسیاری معنی پاک خودش را حفظ کرد،  اسکول = اس + کول،  کول به معنی جایگاه کوچک است،  و با اس مقدس،  مدرسه می شود،  نمونه از اس زیاد است.
      در هزاره اول و دوم خورشیدی ایرانی هر کدام از حروف الفبا یک نماد داشتند،  هیروکلیف ایرانی برعکس نوع مصری آن،  با خطوط منظم هندسی مشخص می شد.  بنظر من در این حروف اس،  در نقش مربع می باشد،  که بعد ها در زبان انگلیسی اس کوار گفته شد،  که می شود همانند علامت اس،  زیرا وار به معنی مانند و گونه می باشد،  اسکوار = مربع.
      یک روستای کهن در شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی وجود دارد،  که امروزه بنام اسکندر معروف شده است،  ولی پیرمردان آن روستا می گویند،  درست نام روستا اسکندور است،  (اس + کندور)،  که در گذشته کندور پاک و مقدس را آتش و دود می کردند،  آن پیرمردان عزیز و با ارزش،  از اینکه به روستایشان اسکندر می گویند،  بشدت دلخور هستند،  و می گویند اسکوندور Skondor درست است.  کندر یا کندور =  کن یا کون = خمیره، شیره،  و در یا دور = پرارزش.
حروف هیروکلیف تمدن کهن جی اولین حروف الفبای جهان است،  که در منطقه باستانی جیرفت کشف گردیده
   تصویر روشن و دود کردن کندور توسط یک فرد از ایزدیان (یزدیان)،  در عباتدگاه لالیش ایالت کردستان در شمال کشور عراق،  و عکس توده پارچه های رنگی اعتقادی،  که نشان دهنده رنگهای درفش کاویانی است،  عکس شماره 4417.
   ایران، تهران، پارس ــ  ایران = ایر + ران،  که می شود سرزمین همه (ای = ایر = ار = همه و مهم + ران = جایگاه پروار و پر برکت)،  تعریف بیشتر ایران در اینجا،  مانند تهران = ته = پائین + ران.  ران به معنی جای چاق و پر برکت،  ماند ران پا، ران گوسفند و گاو،  شمران = شم = بلندی + ران.  در بعضی از کلمات ر از ران افتاده و فقط ان آن باقی مانده است،  که چگونگیش را باید در حروف یافت.  پارس = پرس ParSa = پر + س،  پر عمامه ای سبک ابریشمی که رهبران دینی به سر می گذاشتند،  س هم که به معنی سر است،  یعنی افرادی که عمامه ای به سر داشتند،  پرس یا پرسر یا پارس و پارسا بودند.  از پر،  پرنیان بوجود آمد،  پر + نیان.   نام پرس بعدها به سرزمین این مردمان اطلاق شد،  یونانیها به آنها پرس یا پارسا یا با تغییر آوا پرشا گفتند،  بعد از مهاجرت یونانیها و رومیها به اروپا،  نام پرشیا را با خود بردند.
حروف هیروکلیف تمدن کهن جی اولین حروف الفبای جهان است،  که در منطقه باستانی جیرفت کشف گردیده
   تصویر عمامه شاه هخامنشی در یک نبرد تاریخی از کاشی نگاره باستانی،  و عکس یک کشاورز نوازنده از روستای سام آباد استان خراسان جنوبی،  عکس شماره 4595.  با دقت در آثار متوجه می شویم،  لباس این کشاورز امروز در سال 7000 خ،ا، همانند همان شاه های هخامنشی است.
 حروف هیروکلیف تمدن کهن جی
پرسش و پاسخها
   پرسش 532:  آیا کوروش و داریوش و سروش و…  نام های ایرانی هستند.
   پاسخ انوش راوید:  کوروش و داریوش از نام های کهن ایران در هزاره های اول و دوم خورشیدی ایرانی است،  که در واقع کوراوس و داراوس بودند،  که طی دوران س به ش تغییر یافته است.  کور به معنی کوه و کوهستان،  دار به معنی درخت و جنگل است،  و اوس هم یعنی استاد، رهبر.  این دو نام هم در ادامه نام های خدایان متعدد کهن است،  که بسیاری از آنها مانند زئوس (ری + اوس) و مدئوس (مد = ماد + اوس) و غیره،  توسط غربیها بنفع اروپا و کشور یونان دزدیده شده است.
      هنوز در بسیاری از سرزمین ها از نام های کوروس و داروس و… استفاده می کنند،  مانند کشور های ارمنستان و اتیوپی و…،  در ایران با پسوند و پیشوند اسلامی شده اند.  کور مانند کوران،  بادی که از کوه می آید،  کورک یا کوه کوچک که در بدن می زند،  دار هم دار و درخت است.  سروش = س یا سر + اوس = خداوند بالا و سر و عقل،  سراوس هم مانند کوراوس و داراوس طی دوران تغییر س به ش داده است.   سیروس هم همان سراوس یا سیراوس است.  امروزه این نامها بین المللی می باشند،   جهت اطلاع بیشتر به حروف هیروکلیف جی مراجعه و پیگیری شود.   
   پرسش 533:  مغ به چه معنی است؟  و با بغ و بک چه تفاوتی دارد؟
   پاسخ انوش راوید:  درباره مغ گفته اند که روحانیون یا کاهنان باستنانی دین های اهورایی و میترایی و زرتشتی بوده اند.  اما نظر من کمی متفاوت است،  مغ با بغ تفاوتی ندارد،  و تغییر آوایی از مخ است،  سپس از هزاره اول تا سوم آریایی میترایی تغییر آوا یافته،  بک و بای شده است.  قبل از خورشیدی ایرانی مردم دین نداشتند،  ولی عبادت برکت های طبیعی را انجام می دادند.  عده ای از افراد در شرایط دانایی بیشتری بودند،  که به آنها مخ یا مغ یا بغ می گفتند،  سپس با پیدا شدن دینها این نام به کاهنان و روحانیون دین های ایرانی گفته شد.
   پرسش 534:  آیا عمامه لغت فارسی است؟
   پاسخ انوش راوید:  درست عمامه،  ام ما مه است،  ام = دایی یا عمو یا بزرگ، + ما + مه = شبه یا سایه،  جهت اطلاع بیشتر به حروف هیروکلیف جی مراجعه نمایید.  این واژه ایرانی بعدها در هزاره سوم و چهارم خورشیدی ایرانی،  در حکومت بابل عربی و عمامه شد،  عمامه هیچ ریشه یابی در زبان عربی کنونی ندارد.  در بعضی از روستا های باستانی ایران،  به عمامه پروانه می گویند،  که به معنی "پر سر نهادن" است،  آوای و معنی وانه به معنی نهادن است،  پر بمعنی تکه پارچه ابریشمی است.  در نهایت پروانه به معنی جواز روحانیون شد،  امروزه پروانه به معنی اجازه نامه برای همه موضوعات استفاده می شود،  مشروح در اینجا.
   پرسش 535:  نوشته اید ایران = ای + ران پس ایران = ایر + ان چه می شود؟
   پاسخ انوش راوید:  ای + ران در هزاره های اول و دوم خورشیدی ایرانی در تمدن کهن جی بود،  سپس بخشی از این مردم به کناره های دجله و فرات رفتند،  مشروح در اینجا،  و نام خود را هم با تغییر آوا بردند،  و شدند اقوام و یا ملت ایر یا ار،  و سپس این نام تغییر آوا داده شده از ای،  در هزاره سوم و چهارم خورشیدی ایرانی گسترش یافت. 
   توجه و مهم:  هیچ مطلبی را،  بر اساس داستان و افسانه و عقیده نپذیرید،  درباره آن پرسش و تحقیق و تحلیل نمایید،  البته برابر با قوانین و فرمول های علمی قرن 21.
   >>>  جهت اطلاع بیشتر از هر موضوع مطرح شده،  آنرا در جستجوهای وبسایت ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را بیابید.
حروف هیروگلیف, درفش کاویانی, ریشه واژه, ریشه یابی زبان, ریشه یابی نامها, فرهنگ زبان, کتیبه جیرفت, کتیبه زیرخاکی, کتیبه کنارصندل, کتیبه جیرفتی, معنی نامها, معنی واژهها, هیروکلیف ایرانی
……………
   برچسبها:  حروف هیروگلیف, ریشه واژه, ریشه یابی زبان, ریشه یابی نامها, فرهنگ زبان, کتیبه جیرفت, کتیبه زیرخاکی, کتیبه کنارصندل, کتیبه جیرفتی, معنی نامها, معنی واژهها, هیروکلیف ایرانی.
………….
حروف هیروکلیف تمدن کهن جی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
تاریخ تمدن به مرور و طی هزارها از جایی به جایی رفته است، در این چند عکس این حرکت تمدن و مهاجرت تاریخ بوضوح نشان داده می شود، مشروح در  http://arqir.com/470
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.
کلیک کنید:  حروف هیروکلیف تمدن کهن جی