Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

پردازش محوری حافظه محوری دو روش آموزشی که باید مورد گفتگو و پژوهشهای علمی قرارگیرد.  آموزش در قرن گذشته بر اساس حافظه محوری بود،  و آیا این قرن پردازش محوری مناسبتر است.

پردازش محوری حافظه محوری

پردازش محوری حافظه محوری
تصویر فرش پازیریک،  عکس شماره 9310.
پردازش محوری حافظه محوری
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره 1529.
این برگه بشماره 1383 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
پردازش محوری حافظه محوری
پردازش محوری حافظه محوری
      پردازش محوری یعنی ذهنیت بررسی همه بعدی.  در قرن بیست و یک و ادامه تمدن سریع جلو رونده،  بهتر است سیستم آموزشی بر پردازش محوری متمرکز شود.  ذهنیت پردازش محوری می تواند استفاده عالی از ابزار و علم یا علم در ابزار را داشته باشد.
      حافظه محوری یعنی ذهنیت حفظ کردن موضوع.  در قرنهای گذشته حافظه محوری کارایی داشت،  اما در دوره تمدنی جدید فایده ای نخواهد داشت.  بویژه با یک گوشی و رم مقدار زیادی حافظه در اختیار ماست.  در ادامه قرن جدید نباید وقت خود را برای پرورش ذهن فقط حافظه ای گذاشت.
      دوستانی دارم که دنیایی از دانش درون کتابهای انبوه نویسی شده قرن گذشته را در ذهن خود دارند،  ولی توانایی کوچکترین کاری با ابزار نوین،  حتی به اندازه کار کردن با یک گوشی هوشمند را ندارند.  بدی اینجاست که سیستم آموزشی حافظه محوری،  به افراد دارای ذهن حافظه محوری امتیاز و مدرک می دهد.  یعنی براحتی جامعه را از اشخاص دارای ذهن پردازش محوری خالی می کند.  نهایت می شود کشوری فاقد ادامه حیات درست و سازنده در این قرن.
      باید و حتماً باید درباره روشهای سیستم آموزشی،  بر دو شیوه حافظه محوری موجود،  و پردازش محور نیاز آینده،  گفتگو های گسترده انجام شود.  نباید و نباید این گفتگوها به تاخیر بیافتد که بسیار خطرناک خواهد بود.  متاسفانه مشکل اینجاست که گفتگو کنندگان،  همه پرورش یافته در سیستم آموزشی حافظه محوری هستند،  و چندان نمی توانند متوجه پردازش محوری و اهمیت آن شوند.
پردازش محوری حافظه محوری

سادگی و زود باوری

      سادگی و زود باوری را باید شناخت و از آن دوری کرد،  سادگی و زودباوری یک عامل ذهنی است.  وقتی فردی قدرت تشخیص او گرفته شود،  خود بخود ساده و زودباور می شود.  بزرگترین سادگی و زودباوری در دانستن تاریخ و مسائلی است،  که به تاریخ مربوط می شود.  اگر داستان و ماجرای تاریخی خوانده شود،  و آنرا براحتی پذیرفت،  می شود سادگی و زود باوری.  در اصطلاح عامیانه به آن حماقت می گویند.
      هر چه که خوانده و شنیده می شود،  باید با تخصص به تحلیل گرفت،  نه اینکه سریع آنرا با احساسات غیر اصولی باور کرد.  یکی از مشکلات که سیستمهای آموزشی استعمار زده به مردم کشورهای استعمار شده تحمیل می کنند،  ایجاد سادگی در ذهنیت است.  این سادگی و زودباوری از آغاز دوران دبستان در مدارس بطور غیر علنی آموزش داده می شود.  وقتی به محصل می گویند،  این و آن مسئله و موضوع را باید حفظ کنی و نمره بیاوری و قبول شوی،  سادگی و زودباوری را به او آموزش داده ایم.
      مقابله با سادگی و زودباوری ایجاد ذهنیت قدرت تشخیص است،  قدرت تشخیص هم باید در دوران آموزش،  یاد داد.  دانش آموز درس را می خواند بجای اینکه بگویند آنرا حفظ کن،  باید گفته شود آنرا به نقد و تحلیل بگیر.  آن نقد و تحلیل برای ساختن جامعه ای با اشخاص مفید درست است.  حفظ کردن درسی که حاصل تراوشات ذهن سالم و یا معیوب یکی دیگر است،  به هیچ عنوان نمی تواند اشخاص دارای قدرت تشخیص تولید کند.
      بطور کلی اشخاص فاقد قدرت تشخیص ساده و زودباور می شوند،  و جامعه ای که افراد آن بیش از اندازه ساده و زودباور باشند،  حتماً نابود می شود،  یا به مرور یا یکدفعه.  در هر صورت چنین کشوری همیشه با بحران روبروست.  تا می توان باید به سیستم آموزشی فشار آورد،  که دانش آموزان بجای حفظ کردن دروس،  آنها را به نقد و تحلیل بگیرند،  یعنی برای پایان دادن به جامعه ساده و زودباور،  نیاز است حافظه محوری در آموزش کنار گذاشته شود،  و پردازش محوری جای آنرا بگیرد.
پردازش محوری حافظه محوری

ادامه نیاز تغییر

      در بخشهای قبلی،  از نیاز به تغییر در سیستم آموزشی گفتم،  حال این تغییرات چگونه و از کجا باید شروع شود.  احتیاج به بررسی های عمیق کارشناسان حرفه ای دارد،  این اشخاص حرفه ای باید ده ها سال در سیستم آموزشی فعال بوده،  و علم مربوطه را نیز داشته باشند.
      امروزه یکی از مهمترین و اساسی ترین مسائل،  فرصت مطالعاتی است،  که در آموزش بصورت مفهومی وجود ندارد،  و فراموش شده است.  فرصت مطالعاتی را باید از دوران پایه به دانش آموز آموخت،  نه بصورت یک درس،  بلکه بمانند یک ذهنیت.
      عدم درک و مفهوم بودن فرصت مطالعاتی،  باعث خیلی از مسائل می شود،  مانند ارقام سرسام آور ورشکستگی ها،  چکهای برگشتی،  طلاقها و مدارک تحصیلی بدون دانش.  برای همین آموزش و مفهوم فرصت مطالعاتی در دبستان را باید خیلی جدی گرفت.
      یکی دیگر از موضوعات مهم که امروزه در سیستم آموزشی،  و بویژه در دوران ابتدایی به آن توجه نمی شود،  درک از حساب و کتاب است.  بچه ها حساب را میخوانند،  و کتاب هم می شناسند،  اما درک و مفهوم حساب و کتاب خیلی مفصل تر از داشتن یک دانش است.
      درک حساب و کتاب یک ذهنیت برای برآورده کردن مسائل،  و موضوعات روزمره و پیش رو،  چه در زندگی و چه در کار،  و چه در پژوهش است.  حساب و کتاب مفهوم بسیار گسترده تری دارد.
این دو مورد مهم را باید در نظم و ترتیب آموزشی جدید در نظر گرفت.  نیاز است،  آن اشخاصی که می خواهند طراح جدید آموزشی باشند،  بدانند،  یعنی مفهومی بدانند،  فرصت مطالعاتی و حساب و کتاب،  مفهومی بدانند.
      امیدوارم به این ها برای آینده توجه شود،  عدم توجه به آنها در آموزش،  همیشه کشور و مردم،  با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند،  و آخر هم هیچ و پوچ می شود.
پردازش محوری حافظه محوری

دانش پردازش محوری

      اطلاعات و دانش برای آموزش پردازش محوری در اینترنت زیاد است،  بویژه بزبان انگلیسی.  پردازش محوری کار و آموزش خارق العاده و عجیب نیست،  خیلی ساده است،  فقط کافیست در ذهن پاک بچه ها نفوذ نکرد،  و با پرکردن اطلاعات و دانش از پیش تعیین شده،  ذهن آنها را معیوب و حافظه محوری نکرد.
      آدمها همه با هوش خوب و استعداد عالی،  ولی خاص شخصی بوجود می آیند،  یعنی هر نوزادی که بدنیا می آید،  در او ژن ویژه برای کارآمدی مخصوص نهفته است.  این کارآمدی شخصی توانسته انسان را به پیشرفتهای عالی و امروزی برساند.  بیشترین توانایی ذهنی انسان مربوط به دورانی است،  که سیستم آموزشی حافظه محوری و کتاب کاغذی وجود نداشت.  در آن دوران پایه های تمدن و پیشرفت گذاشته شد،  در بخش تاریخ کهن ارگ ایران در این باره زیاد نوشته شده است.
      در اینجا یک خلاصه از آموزش پردازش محوری بگویم،  کتابهای کاغذی از پیش نوشته شده تعطیل،  که مربوط به ذهن و دانش عده ای است،  که چه بسا کلی کم داشته،  حفظ کردن آنها ممنوع.  رفتن به طبیعت و کارگاه و باشگاه،  فراوان باشد،  و هر دانش آموز آزاد است،  هر کار و روشی را که می خواهد انتخاب کند،  و از محیط مربوطه ایده درس بگیرد،  درک این موضوع در ژن خاص هر شخص نهفته است.
      این اصل و اساس پردازش محوری است،  که اینک در سیستمهای آموزشی کشورهای پیشرفته استفاده می شود.  مهمترین دوره پردازش محوری مربوط به دوران دبستان است،  در این دوره وقتی این روش اصل قرار بگیرد،  خود بخود دانش آموزش ذهنیت پردازش محوری پیدا می کند،  و دیگر برای تمام عمر،  نمی تواند وارد ذهنیت حافظه محوری شود.
      در ابتدا،  وبلاگ نویسی را با دروغهای تاریخ شروع کردم،  و نقاط دروغهای تاریخ را بررسی کردم.  طی سالهای گذشته متوجه شدم،  ذهنیت حافظه محوری کاری کرده،  که اکثریت علاقمندان به تاریخ،  نمیتوانند از ذهنیت حافظه محوری حاصل سبک کار سیستم آموزشی خارج شوند،  و توجه پردازش محوری به تاریخ پیدا کنند.
      بسیاری همه آنچه را که درباره تاریخ بخوردشان داده اند،   واقعیت تمام شده می دانند،  و قدرت کم و زیاد کردن و به بحث گرفتن این علم را،  حتی در ذهن خودشان ندارند.  در واقع به نوعی ذهن آنها دچار اخلال از کشف و پیشرفت شده،  و ناخود آگاه مطیع مطالب حافظه محوری شده است.  شاید بنظر چندان مهم نباشد،  ولی درک و دانش همه علوم،  در مردم یک سرزمین،  یک کشور مستقل می سازد.
      آموزش پردازش محوری یک کار تخصصی است،  و نیازمندان اشخاص حرفه ای در این روش آموزشی است.  من فقط به اندازه ای می دانم،  که طی این سالها وبلاگ نویسی متوجه شدم،  که ذهن حافظه محوری فاجعه است،  و نیازمند ذهن پردازش محوری برای آینده کشور هستیم.  معمولاً و بنا به تحلیل و در واقع،  از کوزه همان برون تراود که در اوست.  فردی که در آموزش محوری غرق شده،  نمی تواند برای آموزش پردازش محوری مفید و سازنده باشد،  و این یک مشکل اساسی برای رفتن بسوی آموزش پردازش محوری در کشور است.
……………
   برچسبها:  پردازش محوری, حافظه محوری, فرصت مطالعاتی, نیاز تغییر, سادگی, زود باوری.
………….
پردازش محوری حافظه محوری
مستندهای مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
جشن یلدا در دبستان چلاسر توسط گروه همیاران متشکل از مربیان و انجمن اولیا و علاقمندان آموزشی و دانش آموزان دبستان چلاسر، مشروح در http://arq.ir/1350
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید