Skip to main content
شناخت و درک تاریخ جغرافیای سیاسی لازمه درست دانستن و درک تاریخ واقعی بدور از دروغ است. بمنظور درست دانستن از تاریخ نیاز است،  جغرافیای سیاسی را شناخت و تاریخ جغرافیای سیاسی را بخوبی متوجه شد.  بنیادی ‌ترین جنبه ‌های جغرافیای سیاسی به سیاستهای ناشی از مکان میپردازد،  مکانهایی که در طول تاریخ تغییرات مختلف داشته اند.

شناخت و درک تاریخ جغرافیای سیاسی

شناخت و درک تاریخ جغرافیای سیاسی لازمه درست دانستن و درک تاریخ واقعی بدور از دروغ است. بمنظور درست دانستن از تاریخ نیاز است
تصویر نقشه ایران در اواخر دوره صفویه ترسیم گیلوم دلیسله جغرافیدان و کارتوگراف فرانسوی در ۱۷۲۴،  عکس شماره 3779.
 این برگه بشماره 1288 پیوست لینک زیر است:
شناخت و درک تاریخ جغرافیای سیاسی لازمه درست دانستن و درک تاریخ واقعی بدور از دروغ است. بمنظور درست دانستن از تاریخ نیاز است
لوگو تاریخمند و اندیشه ورز شویم،  عکس شماره 1607.
شناخت و درک تاریخ جغرافیای سیاسی

شناخت و درک تاریخ جغرافیای سیاسی

      جغرافیای سیاسی تخصصی گرایشهای مختلف دارد،  مانند:  جغرافیای سیاستی،  جغرافیای مرزی،  جغرافیای مسکونی،  جغرافیای قومی،  جغرافیای انتخابات،  جغرافیای غذایی،  جغرافیای معدنی،  جغرافیای هر چیزی که به سیاست گذاریهای کشوری و جهانی و یا حتی تاریخ سیاست و جمعیت مربوط میشود.  بدون درک و دانش از جغرافیای سیاسی در تاریخ،  نمیتوان راهبرد مناسب داشت.
      جغرافیای سیاسی به عنوان یکی از شاخه‌های علوم جغرافیایی،  به مطالعه بُعد سیاسی و جمعیتی مرزبندی شده سیاسی و اقتصادی فضای جغرافیایی میپردازد.  بدین معنی که در فضای جغرافیایی اعم از مقیاس محلی تا جهانی،  و فرا کروی سویه‌ها، پدیده‌ها و ساختهایی وجود دارند،  که اساساً ماهیت فضایی جغرافیایی دارند،  که با مؤلفه سیاست درآمیخته اند.  بنابراین،  بن مایه فلسفی جغرافیای سیاسی را مکانها، فضاها و پدیده‌هایی تشکیل میدهند،  که در آفرینش، واقعیت و نمود دارند.
      همچنین باید افزود که جغرافیای سیاسی به مطالعه ادعاها و منازعات انسانی درباره استفاده، شراکت، مالکیت زمین و منابع آن میپردازد.  این منازعات در سطوح بسیار متفاوتی به وقوع میپیوندد.  از جمله ادعاهای ارضی میان قبایل رقیب یا گروه‌هایی از ملیتهای مختلف،  که در یک سرزمین زندگی میکنند،  بروز کند یا امکان دارد میان کشورهای همسایه به وقوع بپیوندد،  یا به صورت رقابتهایی بر سر نفوذ جهانی میان بلوکهای بزرگ قدرت رخ دهد.
      در گذشته های تا قبل از قرن بیست جغرافیای سیاسی بعنوان یک دانش کشورداری شناخته نبود،  تحلیلگران و حکومتیها بدون این شناخت،  تصمیمات استراتژیک میگرفتند.  با مطالعه تاریخ متوجه میشویم،  رفتارهایی از حکومتها سر میزد،  که در صورت شناخت جغرافیای سیاسی،  آن کارها سبک دیگری انجام میشد.  امروزه با درک و دانش درست از تاریخ،  میتوانیم عدم دقت و هوش جغرافیای سیاسی در تاریخ کشور داری را متوجه شویم.
شناخت و درک تاریخ جغرافیای سیاسی

سقوط پایتخت اصفهان

در تارنمای ارگ ایران تاریخ واقعی را بخوانیم،  و از تاریخ درس بگیریم.
      فروردین سیصد سال پیش در چنین روزی،  محمود هوتکی بعد از اشغال شهرها و مردم جنوب شرق ایران مانند کرمان،  محاصره بیرحمانه اصفهان را آغاز کرد.  محمود هوتکی و افغانیهای پشتون همراه او همه اتباع ایران بودند،  و اکثر برای کار در شهرها بودند،  و در این شورش هوتکی ها را همراهی کردند.
      محمود هوتکی دستور داد همه محصولات منطقه نابود شود.  از اواسط خرداد 1101 خورشیدی،  اصفهان دچار قحطی شد،  و یاس و ناامیدی بر شهر مستولی گشت.  خزانه دولت خالی گردید،  و سربازان تنها از محل بودجه‌ای که کمپانیهای هلندی و انگلیسی،  مانند هند شرقی به ضمانت جواهرات شاه میدادند حقوق میگرفتند.
      شاه برای چندمین بار تقاضای صلح کرد،  ولی محمود افغان نپذیرفت.  در نهایت در سی ام مهر 1100 خورشیدی،  سلطان حسین به شکلی باور ناپذیر و منحصر بفرد،  درماندگی و ناتوانی خویش را با گذاشتن تاج بر سر محمود افغان به اثبات رسانید،  و بطور کلی شیعه صفوی مستقل ایرانی پایان یافت.
      با این شورش هوتکی و ابدالی و غلجایی و بطور کلی پشتونهای تبعه جغرافیای سیاسی ایران،  استقلال ایران بخطر افتاد،  و در نهایت زیر نفوذ استعمار انگلیس قرار گرفت،  و نیز پشتونستان مستقل شد.  این است نتیجه بی دقتی در برابر نفوذ داخل سیستم حکومت صفویه،  که بیشتر بانوان و پزشکان و رقاصان دربار آنها از شمال قفقاز و روم بودند.  تارنمای #ارگ_ایران
   پرسش از عموم:  آیا دولت صفویه می توانست این شورش را پیشبینی و جلوگیری کند؟
شناخت و درک تاریخ جغرافیای سیاسی

قوی ترین ارتش زمان

      صفویه قوی ترین ارتش آن زمان جهان را داشت،  اما این ارتش سنگین بگونه ای سازماندهی شده بود،  که واحدهای آن با توپخانه کارایی داشت.  وقتی هوتکیها به شهرهای بزرگ رسیدند،  هزاران پشتون در آن شهرها بویژه خارج شهر،  که در کورهها و کارگاهها کار میکردند،  به آنها پیوستند.
      ارتش نتوانست واحدهای خودش را از شهرهای مرزی بسمت پایتخت بیاورد،  و هرگز فرماندهان ارتش و حکومتیها فکر نمیکردند،  به یکباره موج عظیم کارگران،  که از مردم اطراف کشور بودند و در پایتخت کار میکردند،  به شورشیان فوق سبک ناکارآمد افغانی بپیوندد.
      این کارگران و پشتونها تبعه ایران بودند،  و خارجی نبودند،  در تاریخ و با حقه بازی بخورد ملت دادند،  که افغانها به ایران حمله کردند.  این دروغ یعنی اینکه آنها خارجی و ملت دیگری بودند،  یعنی زمینه جدایی را در ذهنها فراهم کردند.  دیگر اینکه با حقه بازی حکومت را ضعیف و ناکارآمد نوشتند،  تا بتوانند طرحهای آینده خود را پیش ببرند.
      تاریخ درس است،  اگر بدرستی نتوانیم تشخیص دهیم،  و با دروغ و حقه بازی مطالبی را بجای تاریخ بخورد داده باشند،  بازهم دچار همان مشکل میشویم،  و باز هم بیشتر از پیش میبازیم.  نادر که یکی از افسران ارتش قوی صفویه بود،  با حرکت دادن بخشی از سپاه،  شورشیان را سرکوب و آنها را تا دهلی تعقیب کرد،  و بسزای اعمالشان رسانید،  ولی این شورش کار خودش را در سرنوشت ایران کرده بود.  تارنمای #ارگ_ایران.
   پرسش از عموم:  آیا ارتش قوی ولی بدون پشتوانه و درک جغرافیای سیاسی توانایی خواهد داشت؟
شناخت و درک تاریخ جغرافیای سیاسی
دیدگاه دوستان
   نظر و پاسخ یک دوست:  سلام. ارتش قوی بدون پشتوانه از منطقه ژئو پلیتیکی،  به هیچ عنوان نمی تواند موفق شود.  موقعیت حساس و استراتژیک ایران در منطقه ‌وجود بحرانها ‌و عدم ثبات سیاسی کشورهای همسایه،  و همچنین و جود چالشهای سیاسی با همسایگان،  باعث به وجود آمدن تهدیدهایی برای امنیت ملی میشود.  یکی از این تهدیدات به نظر من همان حوزه نفوذ دشمن از طریق مناطق حساس و استراتژیکی است.  لذا تنها ارتش قوی حتی با پشتوانه مادی و معنوی،  چنانچه درک سیاسی از منطقه نداشته باشد،  نفوذ موجب شکست آن در درازمدت خواهد شد.
شناخت و درک تاریخ جغرافیای سیاسی
در فرهنگ ایرانی نژادپرستی نیست
در تارنمای #ارگ_ایران،  مطالب زیادی در مبارزه با نژادپرستی وجود دارد.
      در واقع مردم کشور افغانستان ایرانی هستند،  و با نیرنگ استعمار بریتانیا،  شرق از ایران جدا شد،  این را تقریبا همه میدانند.  برای همین مردم ایران به هیچ عنوان افغانی هراسی ندارند،  اما نگران از عدم درست مدیریت آنها در ایران هستند.  همین الان در گوگل نوشتم،  ورود افغانی و خود گوگل "ورود افغانها به ایران"  را برایم گذاشت.  چند وبسایت ایرانی باز کردم،  دیدم دولتیهای ایران هر کدام یک چیز میگویند،  و نشان از همان نبود مدیریت درست است.
      من از مدیریت افغان هراسی از جایی نشنیدم،  فقط در رسانه های خبری ایران گاهی از سرقت و تجاوز و قتل و این چیزهای آنها میگویند.  مردم ایران با هوش و درایت خودشان نگران ورود بی حساب و کتاب میلیونی جوانهای افغانی در دوران طالبان هستند.  باید کاری کنند،  که هر جوان با همسر یا خواهر یا مادر خود به ایران بیاید،  و تا جوان افغانی متاهل نباشد،  نگذارند در ایران اقامت یا کار کند.  باید با گفته هایی،  که ایرانی را به نژاد پرستی متهم میکنند مقابله کرد،  مردم خراسان شرقی و کابلستان و گندهار همه هم وطن عزیز ما و ایرانی هستند.  #انوش_راوید
     پرسش از عموم:  آیا شما سابقه مبارزه با نژادپرستی دارید؟
شناخت و درک تاریخ جغرافیای سیاسی
سازمان اطلاعاتی پاکستان
      آیا بنظر شما این نوشته ویکی پدیا درست است:
      رسانه‌های آمریکایی در رتبه‌بندی بهترین سازمان‌های اطلاعاتی جهان، سازمان «آی اس آی» پاکستان را به عنوان بهترین سازمان اطلاعاتی و سازمان «سی آی اِی» آمریکا را در ردیف دوم و «ام آی ۶» انگلستان را در جایگاه سوم قرار دادند.
      بر اساس این گزارش، سازمان اطلاعات ارتش پاکستان که مهمترین سازمان اطلاعاتی این کشور است، در میان ۱۰ سازمان اطلاعاتی برتر دنیا در جایگاه نخست قرار گرفت.
      حفاظت از منافع ملی، تأثیرگذاری در تحولات سیاسی و اجتماعی و همکاری و مشاوره با ارتش کشور از جمله معیارهای طبقه‌بندی سازمان‌های اطلاعاتی توسط رسانه‌های آمریکایی اعلام شد.
      حفاظت از تمامیت ارضی، مقابله با دشمنان در داخل و خارج از کشور و بویژه انجام عملیات‌های ضد تروریستی نیز از دیگر معیارهای رسانه‌های آمریکایی برای انتخاب بهترین سازمان اطلاعاتی جهان بود.
      تاریخ گندهار یا پاکستان کنونی پرجمعیت ترین ساتراپ هخامنشی را در تارنمای #ارگ_ایران بخوانید.
……………
   برچسبها:  شناخت جغرافیا, درک تاریخ, جغرافیای سیاسی, سقوط پایتخت, اشغال اصفهان, نژادپرستی نیست, قویترین ارتش, سازمان اطلاعاتی.
   هشتگها:  #جغرافیای_سیاسی.
…………
شناخت و درک تاریخ جغرافیای سیاسی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
یک امپراتوری که مجموعه ‌ای از قلمروهای چند ملیتی بود، و بدلیل ذات دینی و حاکمیتی و رزمی خود، که ترکیبی از قدرت شاه ها و جنگجویان و روحانیان بود. آنها خود را مقدس نامیدند، تا بتوانند مردم را اغفال کنند. این امپراتوری از قرون وسطی تا انقراض اسمی در سال ۱۸۰۶ بر بخش ‌هایی از اروپای غربی و مرکزی فرمان راند. مشروح و نوشته های روی عکسها همراه با مطالب دیگر این امپراتوری در لینک  http://www.arq.ir/1476 
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.