Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

تاریخ و سالشمار تحولات مخابرات ایران نشان میدهد مردم ایران برای مخابرات ارزش زیادی قائل بودند.  اولین نوع مخابرات در ایران برجها و قلعه های کوچک به فاصله ها پنجاه تا یکصد کیلومتر از یکدیگر بودند،  که بر بالای آنها با علامتهایی مانند دود رنگی و آتش و بازتاب خورشید،  خبری را در زمان بسیار کوتاهی از اطراف کشور بزرگ ایران،  به مرکز مخابره میکردند.

تاریخ و سالشمار تحولات مخابرات ایران

تاریخ و سالشمار تحولات مخابرات ایران نشان میدهد مردم ایران برای مخابرات ارزش زیادی قائل بودند
تصویر گوشی تلفن،  عکس شماره 7887.
 این برگه بشماره 641 پیوست لینک زیر است:
تاریخ و سالشمار تحولات مخابرات ایران نشان میدهد مردم ایران برای مخابرات ارزش زیادی قائل بودند
لوگو در دانش و بینش انقلابی باشیم،  عکس شماره 1610.
منبع مطالب زیر از اینترنت است.
تاریخ و سالشمار تحولات مخابرات ایران

مختصر تاریخچه مخابرات

       دومین فنّاوری مخابرات پس از تلگراف که از نخستین سالهای اختراع ، در ایران نیز از آن استفاده شد.  سابقة اندیشة بهره گیری از ابزار تلگراف برای ارسال گفتار به کمک جریان برق به 1270/ 1854 برمی گردد. شارل بورسول ، تلگرافچی فرانسوی ، شش سال قبل از پیشنهاد یوهان فیلیپ رایس و 22 سال قبل از گراهام بل ، برای نخستین بار در مجلة لیلوستراسیون دوپاری اساس تلفن را مطرح نمود (لیاقتی ، ص 1).
     چند سال بعد رایس ، فیزیکدان آلمانی ، دستگاهی بر اساس ساختمان گوش انسان ساخت که به دلیل کمیاب بودن انبارة مدار آن ، در حد نمونه ای آزمایشگاهی باقی ماند. سرانجام ، در 14 فوریة 1876 گراهام بل تلفن اختراعی خود را به ثبت رساند. مخترع دیگری به نام الیشا گِری نیز تلفن اختراعی خود را دو ساعت پس از بل به ادارة ثبت عرضه کرد (همان ، ص 2ـ3). در 1877 نیز ادیسون تلفن بل را تکمیل کرد که اساس تلفن امروزی محسوب می شود (پاوی ، ص 9).
      یازده یا دوازده سال پس از اختراع آن ، تلفن به ایران وارد شد. ناصرالدین شاه در یادداشتهای خود (ص 145)، در شرح وقایع جمادی الا´خرة 1302، به تلفنی اشاره می کند که ره آورد سفر فرنگ معین الملک (سفیر ایران در عثمانی ) بوده و از آن برای برقراری تماس از شمس العماره تا باغ سپهسالار استفاده می شده و ظاهراً این نخستین تماس تلفنی در ایران بوده است .
      از سوی دیگر کمپانی بلژیکی «شرکت خط آهن ایران »، صاحب امتیاز راه آهن تهران ـ ری و واگن اسبی ، برای برقراری تماس میان دو ایستگاه ماشین دودی تهران و ری و نیز بین گاریِ شهری با واگنخانه ، از تلفن استفاده می کرد (کرزن ، ج 1، ص 784؛ پژمان بختیاری ، ص 465) که تاریخ دقیق آن مشخص نیست.
      ظاهراً کامران میرزا، نایب السلطنه و وزیر جنگ ، پس از اطلاع از این امر، چگونگی آن را از کمپانی مذکور جویا شد و کمپانی به امید کسب امتیاز تلفن ایران ، و ظاهراً با راهنمایی بواتال فرانسوی بین کامرانیة شمیران (محل اقامت کامران میرزا) و دارالحکومة تهران و وزارت جنگ یک خط تلفن دایر کرد. بدینگونه کامران میرزا توانست در مواقع غیبت از دارالخلافه از تمامی اخبار حکومت و وزارت جنگ اطلاع یابد (اعتمادالسلطنه ، ص 130؛ محبوبی اردکانی ، 1368 ش ب ، ص 705؛ پژمان بختیاری ، ص 465ـ466).
      اشاره ناصرالدین شاه به تلفن کامران میرزا متعلق به شوال 1303 است (ص 383)؛ بنابراین ، کمپانی پیش از این تاریخ سیم کشی تلفن را انجام داده بوده است . کمپانی کوشید تا با برقراری تماس تلفنی میان مقر ییلاقی شاه (احتمالاً سلطنت آباد) و عمارات سلطنتی تهران و در پی آن پارک اتابک و عمارات دولتی ، نظر شاه و صدراعظم را برای کسب امتیاز جلب کند ولی موفقیتی کسب نکرد (محبوبی اردکانی ، همانجا؛ پژمان بختیاری ، ص 466.
      به این ترتیب ، تلفن نخستین بار در دستگاه دولتی ایران و در عصر ناصری به راه افتاد ولی اعطای نخستین امتیاز تلفن و رواج آن در عصر مظفری بود. در ذیحجّة 1319 نخستین امتیاز تلفن در تبریز به مدت پنجاه سال به شرکتی واگذار شد تا برای راه اندازی تلفن به شعاع 24 کیلومتر اقدام کند ولی با انحلال شرکت ، سیدمرتضی مرتضوی (یکی از شرکا) با ضبط اموال شرکت بابت مطالبات خود، ادارة آن را شخصاً به عهده گرفت و پس از فوت او مؤسسة تلفن تبریز و حومه به شرکت سهامی بدل شد.
      امتیاز بعدی در 1320 در مشهد، بدون تعیین مدت امتیاز، به منشورالملک (احمد منشور) واگذار گردید. سومین امتیاز در گیلان به دوست محمدخان معیّرالممالک (داماد ناصرالدین شاه ) اعطا شد. حاج محمداسماعیل تهرانچی امتیاز را خریداری کرد ولی پس از مرگ او و تقسیم امتیاز به بیست سهم ، تمامی سهام را کوچصفهانی تا 1333 خریداری کرد و شرکت سهامی را به صورت ادارة خصوصی در آورد (پژمان بختیاری ، ص 466ـ467).
      در محرّم 1321، امتیاز تلفن تمام ایران را به مدت شصت سال به دوست محمدخان معیرالممالک واگذار کردند و وی ملزم شد از تاریخ صدور فرمان تا سه سال تلفن تهران و تا ده سال بعد تلفن سایر شهرهای ایران را با هزینة خود راه اندازی کند («سواد امتیازنامة تلفن در ایران به نام دوست محمدخان معیرالممالک ( 1321 ) و مصوبات اجازة تأسیس تلفن شهری شرکت سهامی کل تلفن و نظامنامه و اساسنامه مربوط 1327 ش »، سند ش 240003106، ش فیش 00330003 ، ش محل در آرشیو 701 ث 3 آ آ 1) ولی معیرالممالک نتوانست به تعهدات خود عمل کند و این امتیاز را مانند امتیاز تلفن گیلان فروخت.
      محاسب الممالک (شیبانی ) و جهانیان زردشتی آن را به مبلغ پنجاه هزار تومان خریدند و به همراه تعدادی از تجار تهران ، شرکت سهامی به وجود آوردند که نخستین شرکت تلفن محسوب می شد و عباسقلی بازرگان (پدر مهدی بازرگان * ) رئیس هیئت مدیرة آن بود (بازرگان ، ج 1، ص 12). در 1338 با افزایش سهام شرکت ، اساسنامه ای در 47 مادّه تنظیم شد و ارباب کیخسرو شاهرخ مأموریت یافت تا لوازم تلفن را از اروپا تهیه نماید. وی علاوه بر خرید ابزار و آلات تلفن ، دو متخصص سوئیسی نیز استخدام کرد، ولی لوازم خریداری شده هنگام عبور از روسیه ، به سبب وقوع انقلاب در آن کشور، از میان رفت.
      متخصصان سوئیسی نیز پس از یک سال توقف بی فایده در ایران به کشورشان بازگشتند (محبوبی اردکانی ، 1368 ش الف ، ج 3، ص 4ـ 5). در 1342، مدیر شرکت بار دیگر عازم اروپا شد و برای احداث تلفن قراردادی با شرکت زیمنس و هالسکه منعقد کرد. به همین منظور چهار متخصص آلمانی برای راه اندازی تلفن زیرزمینی به ایران آمدند و در 1345/ 1305 ش ، تلفن جدید با 2300 رشته سیم و با هزینه ای معادل 000 ، 460 تومان به بهره برداری رسید ( اسناد پست و تلگراف و تلفن در دورة رضاشاه ، ص 237ـ241؛ پژمان بختیاری ، ص 470).
      در این میان شرکت نفت ایران و انگلیس و صنعت شیلات که امتیاز بهره برداریِ آن در اختیار شوروی بود، خطوط تلفن شخصی داشتند. ادارة ژاندارمری قزوین نیز سیزده فرسخ سیم کشی تلفن کرده بود که بعدها این خط از کار افتاد (جمالزاده ، ص 184). اسناد متعددی از درگیری وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه با شرکت نفت ایران و انگلیس در خصوص بهره برداری غیرمجاز آنان از امکانات مخابراتی ایران وجود دارد که گواهی بر بی اعتنایی آنان نسبت به قوانین حاکم بر ایران است ( رجوع کنید به «تأسیس سیم تلفن شرکت نفت ایران و انگلیس بین آبادان و خرمشهر و بصره »، سند ش 240016009، ش فیش 02950004، ش محل در آرشیو 603 ل 2 آ آ 1).
      دایرکردن خطوط غیرقانونی تلفن از سوی شرکتهای خارجی ، موجب درگیری آنان با صاحب امتیازان ایرانی می شد. در 1307 ش ، کوچصفهانی به سیم کشی غیرقانونی ادارة شیلات در سواحل خزر اعتراض کرد و مطابق امتیاز صادر شده از وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه حق خود دانست که سیمها را قطع کند («اعتراض صاحب امتیاز خط تلفن گیلان نسبت به سیم کشی تلفن در سواحل خزر توسط کمپانی شیلات ایران و شوروی به انضمام رونوشت امتیاز نامه 1309 ـ1307 ش »، سند ش 293000190، ش فیش 00020072، ش محل در آرشیو 201 ط 2 ب آ 1). به نوشتة ادوارد براون نیروهای خارجی ، گاه از این موضوع برای ایجاد اغتشاش سود می جستند، از جمله پس از قبول اتمام حجت روسها از سوی دولت ایران ، گروهی از سربازان روس شبانه در تبریز به سیم کشی تلفن از طریق بامهای منازل مردم و ایجاد مزاحمت برای آنان پرداختند تا بهانه ای برای فشار و سرکوب و ارعاب مردم به دست آورند (ص 128ـ129).
      این اقدامات در حالی صورت می گرفت که در 1306 ش هیئت وزرا، به دلیل اقدام کنسولگری شوروی و اشخاص متفرقه به نصب غیرمجاز تلفن و تلگراف ، دایر کردن این خطوط را منوط به اجازة دولت کرده بود («بخشنامة نخست وزیری : لزوم کسب اجازه رسمی از دولت جهت نصب تلفن و تلگراف »، سند ش 2970006774، ش فیش 00430097، ش محل در آرشیو 550 ث 3 آ پ 1).
      رسیدگی به امور تلفن تا 1308 ش به عهدة وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه بود، ولی به سبب تخطیِ بعضی از مؤسسات تلفنی ــ که با مخابرة تلفنگرام به عایدات تلگرافی لطمه می زدند و در امور وزارت پست و تلگراف با وزارت فواید عامه اختلال ایجاد می کردند ــ از این سال با تصویبنامه ای ، رسیدگی به امور تلفن و شکایات مشترکین به وزارت پست و تلگراف واگذار شد و نام وزارتخانه نیز به وزارت پست و تلگراف و تلفن تغییر یافت (پژمان بختیاری ، ص 470ـ471، 473). این وزارتخانه در 1310 ش ، برای تمرکز امور مخابرات با اخذ یک میلیون تومان وام از بانک ملی، سهام شرکت تلفن را خریداری کرد («قرارداد وام یک ملیون تومانی بانک ملی ایران به وزارت پست و تلگراف و تلفن جهت خرید سهام شرکت کل تلفن »، سند ش 240013260، ش فیش 02700131، ش محل در آرشیو 122 ف 3 آ آ 1).
      گفته میشود که از 2200 شماره اداره تلفن ، حدود 440 شمارة آن به مقامات عالی رتبه و مراکز سرّی اختصاص داشت و در راهنمای تلفن نیامده بود (شهری باف ، ج 4، ص 713). تا قبل از به کار افتادن شبکة تلفنی خودکار، مکالمات واسطه ای ، استراق سمع را ممکن می کرد و ادارة تأمینات از طریق گوشیهای فاقد دهنی به اسم گوشی سرّی ، در موارد مشکوک ، استراق سمع می کرد و به اطلاع مقامات می رساند (همان ، ج 4، ص 715). برای تسهیل در مکالمات تلفنی ، که به صورت مغناطیسی بود و با واسطه صورت می گرفت ، در 21 شهریور 1316 شبکة تلفنی خودکار با شش هزار شماره ، که از شرکت زیمنس آلمان خریداری شده بود، در تهران (مرکز تلفن اکباتان ) راه اندازی گردید. شرکت تلفن برای آشنایی مردم با چگونگی کار تلفن خودکار، ضمن درج آگهی در روزنامه ، حتی پیش از افتتاح این شبکه ، دستگاه مخصوصی نیز برای آموزش مردم در شرکت نصب کرده بود (یغمایی ، ص 406؛ محبوبی اردکانی ، 1368 ش الف ، ج 3، ص 10).
     وضع تلفن تا مدتها نامطلوب بود و غالباً امکان واگذاری آن به درخواست کنندگان وجود نداشت ؛ بنابراین ، به پیشنهاد شهرداری مقرر گردید که حق تقدم به کسانی داده شود که احتیاج مبرم به تماس تلفنی دارند ( اسناد پست و تلگراف و تلفن در دورة رضاشاه ، ص 253ـ254).
      شبکة بین المللی تلفن ایران ، در پی اظهار تمایل حکومت عراق در 1315 ش به ایجاد تماس تلفنی با آن کشور، پی ریزی شد. تاریخ دقیق این اقدام معلوم نیست . احتمالاً در 1317 ش یا 1318 ش نخستین مکالمة تلفنی با بغداد به وسیلة تلفن با سیم صورت گرفت . ارتباط تلفنی بی سیم نیز در 31 تیر 1327 میان تهران و لندن برقرار شد (همان ، ص 295ـ297؛ محبوبی اردکانی ، 1368 ش الف ، ج 3، ص 21).
      در 1321 ش و در بحبوحة جنگ جهانی دوم ، دولت ایران طبق قرارداد سیاسی ـ مالی میان ایران و انگلیس و شوروی متعهد شد تمامی امکانات مخابراتی و مواصلاتی ، از جمله تأسیسات تلفنی ، را با اختیارات نامحدود در حوزة عمل متفقین قرار دهد («قرارداد سیاسی ـ مالی بین ایران ـ انگلیس و شوروی در سال 1321»، سند ش 240001322، ش فیش 00620018 ، ش محل در آرشیو 212 ب 5 آ آ 1). وزارت پست و تلگراف و تلفن پس از خروج نیروهای متفقین از ایران ، سیستم کاریر (مکالمات تلفنی بدون امکان استراق سمع ) را از آنان خریداری کرد و با تغییر بعضی از مراکز، که به لحاظ نظامی تأسیس شده بود، آن را در 1326 رسماً افتتاح کرد (پژمان بختیاری ، ص 474ـ 475).
     مجلس شورای ملی در آذر 1331، لایحة ملی شدن شرکت تلفن را به تصویب رساند. این شرکت آمادگی خود را برای الحاق به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام کرد و در اردیبهشت 1332 وجوه سهامداران شرکت سابق تلفن را پرداخت نمود (محبوبی اردکانی ، 1368 ش الف ، ج 3، ص 36).
      برنامة خودکار کردن شبکة تلفنی شهرستانها در 1334 با خرید 000 ، 180 شماره تلفن خودکار از آلمان به مرحلة اجرا در آمد (همان ، ج 3، ص 12ـ13). طرح تلفن خودکار بین شهری و بین المللی نیز در 1349 ش راه اندازی شد (شرکت مخابرات ایران ، 1367 ش ، ص 14). در 1343 ش شبکة مخابرات خودکار (سیستم مایکروویو) که در ارائة خدمات مخابراتی ، خصوصاً در تماس بین شهری و بین المللی ، حائز اهمیت بود، در مخابرات ایران به کار گرفته شد (همان ، ص 12).
      برای تمرکز امور مخابراتی و ارتباطی در داخل کشور و برقراری تماس با سایر کشورهای جهان ، در 1350 ش شرکت مخابرات ایران از ادغام شرکت سهامی تلفن و امور تلگراف ، که شرکت دولتی است ، تأسیس شد که تاکنون با این نام ، زیرنظر وزارت پست و تلگراف و تلفن ، فعالیت می کند (شرکت مخابرات ایران ، 1379 ش ، ص 1).
      با توسعة فنّاوری مخابرات در دنیا، در 1368 ش استفاده از سیستمهای دیجیتال ، در ایران نیز آغاز شد و در حال حاضر حدود 2ر6 میلیون شمارة دیجیتال مشغول به کار است (همان ، ص 2). صنعت تلفن در ایران پیشرفت چشمگیری دارد، چنانکه در 1378 ش از لحاظ درصد رشد سالانة دایریِ تلفن ثابت ، در میان کشورهای جهان ، مقام پنجم را کسب کرد (همان ، ص 3).  پروین قدسی زاد.
تاریخ و سالشمار تحولات مخابرات ایران

تاریخشمار تحول مخابرات در ايران

  1236 –  نصب اولين خط تلگراف در ايران بين تهران و چمن سلطانيه (اردوگاه تابستاني ناصر الدين شاه در نزديكي زنجان)
  1238 –  اتصال خط تلگراف ايران به شبكه تلگراف روسيه.
  1248 –  عضويت ايران در اتحاديه بين المللي تلگراف.
  1255 –  تبديل اداره تلگراف به وزارت تلگراف.
  1269 –  راه اندازي اولين خط تلفن در ايران بين ايستگاه ماشين دودي و شهر ري.
  1304 –  نصب اولين مركز تلفن مغناطيسي با 1212 شماره در تهران.
  1305 –  بهره برداري از تلفن مغناطيسي در تهران.
  1308 –  تبديل نام وزارت پست و تلگراف به وزارت پست و تلگراف و تلفن و واگذاري مسئوليت مربوط به امور تلفن به اين وزارتخانه.
  1310 –  خريد سهام شركت كل تلفن توسط دولت و تاسيس شركت سهامي تلفن ايران.
  1311 –  افزايش پنج هزار شماره به ظرفيت تلفن هاي مغناطيسي تهران.
  1316 –  آغاز به كار اولين مركز تلفن خودكار با شش هزار شماره ظرفيت.
  1320 –  خريد خطوط تلفن كارير متفقين توسط دولت، همزمان با خروج نيرو هاي متفقين از ايران.
  1331 –  تصويب قانون ملي شدن ارتباطات تلفني كشور در مجلس شوراي ملي.
  1339 –  نصب و راه اندازي اولين مراكز تلكس غير اتوماتيك در تهران و خرمشهر در تهران و عقد قرارداد به منظور ايجاد EMD سال 1341 – نصب اولين مراكز خودكار مراكز مشابه در 58 شهر.
  1343 –  آغاز استفاده از سيستم مايكروويو در مخابرات كشور.
  1344 –  بهره برداري از خط مايكروويو سرتاسري سنتو.
  1345 –  تاسيس كارخانجات مخابراتي ايران.
  1348 –  راه اندازي و بهره برداري از ايستگاه زميني شهيد قندي (اسد آباد) همدان،  بين تهران و كرج، تاسيس (PCM) بهره برداري از اولين خط كابل ارتباطي بين شهري مركز آموزش مخابرات.
  1349 –  تاسيس مركز تحقيقات مخابرات، اجراي طرح تلفن خودكار بين المللي.
  1350 –  تاسيس شركت مخابرات ايران و شركت صنايع مخابراتي راه دور ايران.
  1352 –  تاسيس شركت طرح و توسعه تلفن ايران.
  1353 –  آغاز به كار دوازده مركز تلكس كامپيوتري در تهران و برخي از مراكز استانها.
  1355 –  برقراري امكان ارتباط مستقيم تلفني مشتركين تهراني با آمريكا.
  1357 –  تعداد مشتركين تلفن ثابت معادل 850000 مشترك و 312 روستا داراي PABX ارتباط مخابراتي بوده است.
  1358 –  نصب اولين سيستم نيمه خودكار.
. . . ادامه دارد . . .
تاریخ و سالشمار تحولات مخابرات ایران

تاریخچه تلفن همراه

      تلفن همراه جزو آن دسته از کالاهایی است که چند دهه اخیر شیوه و رفتار زندگی بشر را دستخوش تغییراتی شگرف كرده است. فكر متحرك یا سیار كردن تلفن و به‌كارگیری آن در مكان‌های مختلف به منظور بهره گیری بیشتر از این وسیله، از دهه 1960 میلادی در كشور‌های اسكاندیناوی (سوئد، نروژ، دانمارك و فنلاند) شروع و در اواخر آن دهه، اولین تلفن نقطه به نقطه به كار گرفته شد. این فناوری در سال 1975میلادی از سوی كشور های اسكاندیناوی با سیستم آنالوگ به بازار عرضه شد. اولین شبكه تلفن متحرك  NMT Nordic Mobile Telephone نیز از سوی همین كشورها راه‌اندازی شد.
      در اوایل سال 1980 میلادی، استفاده از تلفن‌های دیجیتالی در اتومبیل مورد توجه قرار گرفت. در سال 1977 میلادی كانادا اولین شبكه اطلاعات عمومی را طراحی و راه‌اندازی كرد. شبكه‌های عمومی اطلاع ‌رسانی جهانی با استفاده از كامپیوتر، ماهواره و گیرنده‌ها و فرستنده‌ های ماكروویو به وجود آمده است. در سال 1983میلادی آمریكا سیستم Nordic Mobile Telephone را وارد بازار كرد. ژاپن نیز سومین كشور در جهان بود كه سیستم سیار خود را با ویژگی‌های دو نوع اسكاندیناوی و آمریكایی به نام HCMS عرضه كرد و سپس سیستم NTT با قابلیت اتصال به شبكه را ایجاد نمود. انگلستان در سال 1985 میلادی با عرضه سیستم TACS بود که به گروه دارندگان تلفن سیار پیوست و سپس ایرلند نیز این سیستم را پذیرفت.
      پس از این تاریخ، سیستم NMT با فركانس 450 مگاهرتز در كشورهای دانمارك، نروژ، سوئد و فنلاند مورد استفاده قرار گرفت و این کشورها نیز به شبكه استفاده كنندگان از این سیستم پیوستند. در سال 1985 میلادی انستیتو European Telecommunications Standards Institute متشكل از 17 كشور اروپایی درصدد طراحی و ابداع یك استاندارد مشترك برای تاسیس شبكه سلولی برآمد تا این استاندارد به صورت هماهنگ، طرح تلفن سیار دیجیتال را اجرا كند، این استاندارد GSM نام گرفت. در حال حاضر، استاندارد GSM شامل سه سیستم است كه عملكردهای اساسی كاملا یكسانی دارند، ولی باند فركانس آنها متفاوت است. اما به شکل کلی اولین تماس غیرتجاری با موبایل در آوریل سال ۱۹۷۳ توسط دکتر مارتین، مدیر اسبق شرکت AT&T انجام گرفت و بیست سال بعد از آن زمان یعنی حدود 1993 میلادی اولین تماس تلفن همراه در کشور ما ایران برقرار شد.
تاریخ و سالشمار تحولات مخابرات ایران
موبایل در ایران
      18 سال پیش در چنین روزهایی روزنامه‌ های منتشر شده در آن زمان در نخستین صفحات خود آگهی‌ ای را به چاپ رساندند که شاید در آن مقطع برای خیلی‌ها تعجب‌آور بود. تیتر آگهی‌های چاپ شده با این مضمون بود: "فراخوان برای ثبت نام نخستین شبکه تلفن متحرک جیبی". خواندن همین تیتر می‌توانست خیلی از نظرها را به خود جلب کند. تیرماه سال 1372 بود که ثبت نام تلفن همراه در کشور آغاز شد.
      اما به دلیل عدم استقبال در آن زمان توسط مردم، روند ثبت نام چندین ماه به طول انجامید؛ به نحوی که در نهایت شرکت مخابرات ایران و شرکت پست توافق کردند به کسانی که در‌ این زمینه بازاریابی کنند و قادر باشند یک یا چند مشتری به پست بکشانند، مبلغی به عنوان پاداش پرداخت شود.
      در آن زمان با تبلیغات فراوان و با شعار "با تلفن همراه همیشه در مقصد هستید" تا اواسط سال 74 جمعا 9 هزار و 947 نفر ثبت نام کردند که در شهریور همان سال واگذاری‌ها آغاز و بلافاصله بعد از ثبت نام به پایان رسید. از ‌این تاریخ به بعد، مردم ورود تلفن همراه به کشور را باور کردند؛ به طوری که هجوم متقاضیان به مخابرات و بازار به حدی رسید که قیمت سیم‌کارت در آن زمان بشدت بالا رفت.
تاریخ و سالشمار تحولات مخابرات ایران نشان میدهد مردم ایران برای مخابرات ارزش زیادی قائل بودند
تاریخ و سالشمار تحولات مخابرات ایران
درباره سیمکارت بیشتر بدانیم
      شاید تا بحال برایتان این سئوال پیش آمده که سیم کارت چگونه کار می کند و اساسا از چه فناوری سرچشمه گرفته.  برای اینک سیمکارت را بهتر بشناسیم، این موارد را برای شما بیشتر شرح می دهیم.
تعریف سیمکارت ــ   سیمکارت یا واحد شناسایی مشترک (SIM) یک تراشه کارت است،  و هنگامی که در موبایلتان قرار می گیرد،  منبع هوشمندی از ارتباطات متنوع و مختلف را شکل می دهد. در واقی این کارت هوشمند کوچک،  یک کارت مدار مجتمع (ICC) است،  که بعنوان یک مدار مجتمع جاسازی شده در یک کارت مینیاتوری تعریف می شود.  ICC  ها با وجود برنامه های متعدد به دو بخش عمده تقسیم می شوند.  بخش اول کارت حافظه تغییر ناپذیر است،  و تنها شامل بخش های ذخیره سازی می باشد.  بخش بعدی نوعی مدار ریز پردازنده بوده،  که شامل حافظه و یا اجزاء ریز پردازنده است.
        SIM یک واحد ریز پردازنده با قابلیت حافظه ذخیره سازی است،  که تمامی اطلاعات منحصر بفرد مربوط به حساب شما را ذخیره می کند.  SIM  مشخصات شما را در قالب شماره حساب شما به همراه عرضه کننده سرویس نگهداری می کند،  و شما را برای شبکه تعریف می کند.  سیم کارت های فعلی دارای حافظه 16 تا 64 کیلو بایتی هستند،  که شماره های شخصی شما که با آن تماس می گیرید،  پیامک های دریافتی و ارسالی،  و سایر سرویس های ارزش افزوده را در خود ذخیره می کند.
      معمولاً گزینه هایی بعنوان سرویس های ارزش افزوده ارائه می شود،  که شما را قادر به دانلود عکس و یا آهنگ mp3 و حتی زنگ موبایل می کند.  حافظه ذخیره سازی موجود در سیم کارت شما این داده ها و اطلاعات را ذخیره می کند،  تا در موارد لازم بتوانید از آنها استفاده کنید.  هم اکنون نیاز به حجم حافظه بیشتر برای ذخیره تصاویر با وضوح بالاتر،  فایل های mp3 حجیم تر و همچنین ارسال و دریافت ویدئو های زنده احساس می شود.
تاریخ و سالشمار تحولات مخابرات ایران
فناوریهای جدید سیمکارت
      یکی از فناوری های نسل سوم گوشی های همراه،  سیستم مخابراتی جهانی موبایل (UMTS) نامیده می شود.  واحد شناسایی مشترک جهانی (USIM) نرم افزاری برای گوشی همراه UMTS است،  و بروی کارت مدار مجتمع جهانی (UICC) اجرا می شوند.  UICC  نوع دیگری از تراشه کارت هوشمند است،  که در GSM و UMTs استفاده می شود.  برخلاف SIM این کارت دارای حجم حافظه بسیار زیادی است،  و کیلو بایت داده های نگهداری شده بالاست.
      با آمدن سرویس های بیشتر، فضای ذخیره سازی در تراشه های هوشمند هم باید افزایش یابد.  در محیط GSM، UICC نرم افزاری از آن SIM دارد،  در حالیکه در محیط UTMS نرم افزار USIM وجود دارد.  سیم کارت شما بطور اختصاصی توسط ICCID آن شناسایی می شود.
      سیمکارتها بر مبنای قرارداد اشتراکی،  با ارائه کننده سرویس فعال می شوند.  این اشتراک یا بصورت (pay-as-you-go) است،  که شما ماهیانه فیش دریافت می کنید،  و یا بصورت اشتراک اعتباری است،  که در آن برای سرویس مورد نظر یک هزینه معینی را پیشاپیش پرداخت می کنید. تمامی اینها بستگی به نوع قراردادی دارد،  که شما با شرکت اپراتور سیمکارت خود امضا کرده اید.
تاریخ و سالشمار تحولات مخابرات ایران
اپراتورهای سیم کارت در ایران
   اپراتور اول یا همراه اول ــ  در مرداد ماه سال 1373 با ظرفیت 9200 شماره آغاز شد،  و آن زمان بصورت محدود عرضه می شد،  و اما رفته رفته این خدمات گسترش یافت.
      همراه اول سیم کارت های خود را با پیش شماره های 0910 , 0911 , 0912 , 0913 , 0914 , 0915 , 0916 , 0917 , 0918, 0919 عرضه نمود.
   اپراتور دوم سیمکارت ایرانسل ــ  این اپراتور یا ام تی ان ایرانسل بطور رسمی از مرداد ماه 1385 با عرضه سیم کارت های دائمی و اعتباری کار خود را آغاز نمود.
      ایرانسل سیم کارت های خود را با پیش شماره های 0930 , 0933 , 0935 , 0936 , 0937 , 0938 , 0939 و 0901 عرضه نمود.
   اپراتور سوم سیمکارت تالیا ــ  این اپراتور که با نام تالیا وارد بازار شد و چندان هم موفق نبود نتوانست میان مردم جایی برای خود باز کند،  سیم کارت تالیا با پیش شماره 0932 عرضه شد.
اپراتور چهارم سیمکارت رایتل ــ  که از سال 1389 بطور رسمی آغاز بکار کرد،  و از ویژگی های این اپراتور 3G بودن آن است.  رایتل سیم کارت های خود را با پیش شماره های 0920 (دائمی) و 0921 (اعتباری و دیتا) عرضه نمود.
   سیمکارت آی سیم ــ  که اپراتور جدید نیست،  و توسط شرکت ایرانسل اداره می شود.  آی سیم بدین لحاظ جدید به نظر می رسد،  که با پیش شماره 0902 وارد بازار شد،  و خریداران بسیاری یافت.  از مزایای سیمکارت آی سیم می توان تنوع در انتخاب شماره را دانست،  زیرا خریدارن میتوانند با مراجعه به سایت ای سیم،  شماره دلخواه خود را انتخاب کرده و آن را بصورت انلاین ثبت نام کنند.
تاریخ و سالشمار تحولات مخابرات ایران
مخابرات ما و حس آپارتاید
      امان از دست این کشور،  وقتی می گویم دزدی زیاد شده،  بعضی ها ناراحت میشوند.  همانطور که میدانید و قبلاً گفتم،  کابل تلفن محل ما را دزدیده بودند.  با پیگیری های متعدد من و اهالی و شورا،  بالاخره بعد از هشت ماه وصل شد.  بعد از وصل شدن،  یکی از خطوط ما همچنان از تقسیم سر کوچه قطع بود.  چندین بار مخابرات زنگ زد گفت،  اینترنت خود را خرید کنید،  در غیر اینصورت قطع میکنیم و خسارت میگیریم،  هر بار گفتم کابل دزدی شده.
   به تاریخ های زیر دقت کنید:
  ــ  در 4 / 12 صبح تلفن از تقسیم سر کوچه وصل شد.
  ــ  در 9 / 12 ساعت  09:55  از مخابرات پیام آمد:  درخواست جمع آوری سرویس شما ثبت شد.
  ــ  همان روز در 10:00 به مخابرات زنگ زدم،  که دو سه روزه وصل شده،  و شما بدون اطلاع قبلی درخواست جمع داده اید،  اینکار درست نیست.
  ــ  همان روز در 10:40 پیام مخابرات آمد:  اینترنت شما جمع آوری شد.
  ــ  همان روز در 11:00 از مخابرات زنگ زدند،  بیایید سرویس جدید بخرید.
  ــ  همان روز در 11:10 رفتم مخابرات گفت،  باید سرویس جدید بخرید و خسارت قطع بدهید.  گفتم دو سه روزه وصل شده،  و من کلی اینترنت همراه خریدم باید آنها هم مصرف شود،  قبل از دزدی هم کلی اینترنت خریده بودم که باطل شد،  هیچ اخطار قطع نیامد.
  ــ  با خنده که گویا من زیر نظر آپارتاید هستم،  گفت:  همینه.
      یعنی هم دزد زده هم دولت خسارت میخواهد.  سرعت عمل مخابرات دولت را دقت کنید،  کمتر از یکساعت برای قطع و…،  حال برای هر کاری ماهها مردم را معطل میکنند.  #انوش_راوید,  #آپارتاید.
   پرسش از عموم:  تفاوت آن دو فعل فعال کشور دزد و شاه دزد در چیست؟
تاریخ و سالشمار تحولات مخابرات ایران
سرقت کابل تلفن
تاریخ و سالشمار تحولات مخابرات ایران نشان میدهد مردم ایران برای مخابرات ارزش زیادی قائل بودند
عکس از سرقت کابل تلفن،  در روستای ما،  عکس شماره 9701.
      باز هم سرقت کابلهای تلفن در اوایل سال 1400 در روستای ما،  سرقتی کم درآمد،  ولی با امنیت بالا،  اینبار سرقت در مسیر مابین روستای چلاسر و دو راهی ترنج.  برای همین در راویدسرا بی تلفن و اینترنت خطی هستیم.  اینترنت سیم کارتی گوشی اینجا خوب جواب نمیدهد،  یعنی تا درست شدن و سرقت بعدی بی خیال ارتباطات اینترنتی.
      خطوط این بخش کابل تلفن با پیگیریهای مستمر،  از بهمن تا اسفند 1400 وصل شدند.  لازم به یاد آوریست رئیس اداره مخابرات شهرستان تنکابن،  و ماموران تعمیر و نگهداری روستای ما گفتند:  سرقت خیلی زیاد است،  و ماهانه چندین کیلومتر کابل را میدزدند.
……………
   برچسبها:  تاریخ مخابرات, مخابرات ایران, تاریخچه مخابرات, سالشمار مخابرات, سرقت مخابرات, سرقت کابل, مخابرات ما, تلفن ما, شماره تلفن, تاریخ تلفن.
   هشتگها:  #مخابرات.
…………
تاریخ و سالشمار تحولات مخابرات ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
نماهنگ دانش و تکنولوژی ابزار تمدن سازی می گوید، رایانش کوانتومی تمدن جدید می آورد، و این تمدن بطور کامل متفاوت از تمام دوره های تاریخی است، مشروح در لینک http://www.arq.ir/1470
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.