سکه های باستانی موزه ارگ ایران

سکه های باستانی موزه ارگ ایران
سکه های باستانی موزه ارگ ایران
سالن مجازی سکه های باستانی ایران
از 2500 تا 1300 سال پیش
صفحه بزودی کامل پست می شود و ادامه دارد . . .
سکه هخامنشی
سکه های باستانی موزه ارگ ایران
عکس دریک سلسله هخامنشیان،  عکس شماره 5622.
سکه اشکانی
سکه های باستانی موزه ارگ ایران
    عکس سکه نقره درهم حکومت اشکانیان،  با ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺍﺭﺷﮏ اشک اول ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﺎﯾﻪ با ﮐﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ،  که ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥ ﺑﻪ ﯾﻮنی آنی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ΑΡΣΑΚΟΥ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ "ﺍﺭﺷﮏ" ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ،  عکس شماره 5398.
سکه ساسانی
سکه های باستانی موزه ارگ ایران
    عکس ﺳﻜﻪ دینار ﻃﻼﯼ ﺳﺎﺳﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﺭﺩﺷﯿﺮ ﺍﻭﻝ ﺑﻨﯿﺎﻥ ﮔﺬﺭ شاهنشاهی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ،  ﺍﻳﻦ ﺳﻜﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ زیاد ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﻭ ﺗﺎﺟﮕﺬﺍﺭﻯ ﺍﺭﺩﺷﻴﺮ ﺑﺎﺑﻜﺎﻥ ﺿﺮﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،  ﺯﻳﺮﺍ ﺗﺎﺝ ﺍﺭﺩﺷﻴﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺎﺝ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺍﺷﻜﺎﻧﻴﺴﺖ،  ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺭﺩﺷﻴﺮ ﻳﻚ ﮔﻮﻯ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﺝ ﺧﻮﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻭﯼ ﺳﮑﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺍﺭﺩﺷﻴﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ،  ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﺍﻫﻮﺭﺍ ﻣﺰﺩﺍ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،  ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﻜﻪ ﻧﻘﺸﻰ ﺍﺯ ﺁﺗﺸﺪﺍﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻴﺸﻮد.  ﻗﺪﻣﺖ ﺳﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎل هاﻯ 5210 تا 5230 خورشیدی ایرانی ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ،  ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﮊﺍﭘﻦ ﻣﻮﺯﻩ ﻣﻴﻬﻮ.  عکس شماره 5399.
سکه شاپور
سکه های باستانی موزه ارگ ایران
عکس سکه شاپور دوم ساسانی،  عکس شماره 5379.
سکه پوراندوخت
سکه های باستانی موزه ارگ ایران
   عکس سکه با تصویر پوراندخت،  دختر خسرو پرویز ساسانی، در موزه سن پترزبرگ کشور روسیه نگهداری می شود.   عکس شماره 5375.
 
    توجه:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
ارگ ایران   http://arq.ir