فهرست کامل دورانهای تاریخی ایران

فهرست کامل دورانهای تاریخ ایران و کرونولوژی تاریخ ایران بر اساس،  حکومتها، سلسلهها، پادشاهیها و غیره تنظیم کردم،  و توضیح در مورد درست نویسی در تاریخ،  و نامگذاری این دورانها را نیز نوشتم.
فهرست کامل دورانهای تاریخ ایران
فهرست کامل دورانهای تاریخی ایران
تصویر انوش راوید در یک اثر تاریخی در اینجا،  عکس شماره 3148.
 این برگه بشماره 461 پیوست لینک زیر است:
فهرست کامل دورانهای تاریخی ایران
عکس قلم دان ساخت اصفهان ایران،  عکس شماره 5228.
فهرست کامل دورانهای تاریخ ایران
فهرست کامل دورانهای تاریخ ایران
       نوشته های بیشتر فهرست کامل دورانهای تاریخ ایران را در جستجوی ارگ ایران بیابید،  ممکن است مطلب مورد نظر شما در برگه های دیگر باشد،  و یا در این فهرست بروز نشده باشد.
 
لینکها
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
 
16
 
 
پاسخ پرسشهای خود را در اینجا بیابید
فهرست کامل دورانهای تاریخ ایران
صحیح نویسی در تاریخ
      یکی از اشتباه های مهم در تاریخ ندانستن اختلاف نوع رژیم ها می باشد،  سلسله، حکومت، شاهنشاهی، را بطور گسترده در همه مراحل تاریخ نام برده اند.  سلسله یعنی حلقه های بهم پیوسته، حلقه هایی که خود جدا گانه هستند،  ولی در یک جمع یا مجموعه قرار دارند،  در تاریخ به مصر باستان می توان گفت سلسله،  که رژیم شامل حلقه هایی بود که از یکدیگر جدا ولی در نهایت در جمع یک رژیم بودند.  سلسله هخامنشی که دوره های اول آنرا بدون شناخت کامل ایلام گفته اند،  از آن جمله می باشد،  که با تحلیل های ساختار تاریخی اجتماع هم خوانی دارد.
      بنابر این در وبلاگ و نوشته ها هخامنشیان را بعنوان سلسله نام می برم.  حکومت، به رژیم هایی گفته می شود که فرمان روایی دارند،  ولی فاقد مرکزیت و قبله گاه هایی مانند کاخ سلطنتی و یا تاج شاهی و امثال آن می باشند، در تاریخ رژیم اشکانیان از این قبیل است،  در این وبلاگ از اشکانیان به نام حکومت اشکانیان نام می برم.  شاهنشاهی،  به رژیم هایی گفته می شود،  که پادشاهی از خاندانی خاص در رأس امور است و فرزند او جانشین می شود،  در این وبلاگ ساسانیان را می نویسم شاهنشاهی ساسانیان،  پادشاهی قاجاریه، پادشاهی پهلوی.
      در این وبلاگ سعی می کنم واژه ها و اسامی را با تعریف هر چند کوتاه بنویسم،  تا اندکی از درهمی های موجود در کتاب های تاریخی کم کنم،  برای اطلاعات بیشتر به لینکها مراجعه شود.  امید است عزیزان تاریخ نگار به این نوع موضوعات توجه نمایند،  و در جهت بهبود واژه های تاریخی اقدام کنند، البته توجه داشته باشند،  اینکار تبدیل به بازی با کلمات نگردد.
فهرست کامل دورانهای تاریخ ایران
دوران پیشا تاریخ
      دوران پیش از تاریخ یا ما قبل تاریخ به محدوده زمانی پیش از ثبت و ضبط تاریخ یا اختراع سیستم نوشتاری گفته می‌شود.  پیشا تاریخ به دوره‌ پیش از اختراع خط گفته می شود،  که انسان در آن دوره هنوز به ثبت و گزارش زندگی و دستاوردهای خود توانا نشده بود،  و تجربه‌ها و دستاوردهای انسان به سرعت از بین می‌رفت.  این دوره با پیدایش خط و سیستم نوشتاری، به پایان می‌رسد و دوره تاریخی آغاز میشود.
فهرست کامل دورانهای تاریخ ایران
پیش از تاریخ ایران
      اولین رفتارهای فرهنگی انسان در ایران با ساخت ابزارهای سنگی گوناگون در دوران پارینه سنگی آغاز شد،  دوران پارینه سنگی شامل سه دوره کهن، میانی و نوین است.  آثار بدست آمده از این دوران در ایران بیش‌تر از دوره پارینه سنگی نوین است،  که از کاوشگاههایی چون کشف رود خراسان، لدیز سیستان، هومیان کوهدشت و دره هلیلان در ایلام، غار شکارچیان و غار دو اشکف در کرمانشاه و… بدست آمده‌اند.
      در این دوران آدمی افزون بر گردآوری خوراک و شکار بخشی از خوراک خود را ذخیره می‌کند،  با گذر از دوران پارینه سنگی و فرا پارینه سنگی از حدود دوازده هزار سال پیش ساکنان خاور نزدیک از جمله ایران دوره فرهنگی و تمدنی نوسنگی، را آغاز می‌کنند.
      دوران نوسنگی با اهلی کردن گیاهان و حیوانات و شکل گیری نهایی روستاها همراه بود،  و تا هزاره دوم گاه ایرنی ادامه یافت.  در دوران نوسنگی بشر با ساخت سفال، ایجاد فضاهای معماری و ارتقاء سطح صنعت خود، گامی دیگر در ترقی خود برداشت.  یادگارهای دوره نوسنگی در ایران از محوطه‌هایی چون تپه سیلک در کاشان، رود اترک در قوچان، چشمه علی تهران، تپه حصار دامغان، تپه گیان نهاوند، تپه باکون فارس، شهرستان سراب، گودین تپه در کنگاور و گوران و گنج دره در کرمانشاه و شوش در خوزستان و… بدست آمده‌ است.
      با گذر از دوران نوسنگی ایران همچون سرزمینهای اطراف خود در آسیای غربی وارد دورانی شد،  که تولید انبوه فلز، گذر از روستانشینی به شهرنشینی، استفاده از خط و نگارش و به کار بردن نشانه‌ها، گسترش بازرگانی، معماری، بهره‌مندی از تاریخ، ادبیات و هنر از ویژگیهای آن دوران است.   بدست آمدن شهرک ویژه ذوب و دستاورد فلز در اریسمان، ساخت سفالینه‌های برنگاریده و منقوش و چیزهای دینی و… گویای نقش ایران در گردونه رشد و گسترش دانشوارانه، صنعتی و معنوی بشر است.
      روندی که در آینده با آغاز دوران آهن ادامه پیدا کرد. در دوران آهن اوجی دیگر از نیرو و نوآوری و سازماندهی شهرنشینی ایرانی نقش می‌بندد،  و یادگارهای باشکوهی همچون زیگورات چغازنبیل،  هزاره پنجم گاهشمار ایرانی،  معبد باباجان و… شکل می‌گیرند.  در آغاز هزاره پنجم ایرانی،  دولتهایی همچون مادها، ایلامی‌ها (ایلام نوین) و… در جاهای گوناگون ایران تأسیس میشوند.
فهرست کامل دورانهای تاریخ ایران
تاریخ باستان
      بخشی از تاریخ زمانی که نخستین اسناد تاریخی به دست آمده ‌است تا فرا رسیدن سدههای میانه آغازین را در برمی‌گیرد.  این زمان در حدود چهار هزار سال برآورد می‌شود،  و آغاز آن را به طور معمول آغاز نگارش با خط میخی می‌دانند.  تاریخ باستان وارد شدن از دورهٔ پیش از تاریخ به دوره تاریخی می‌باشد.
      پایان تاریخ باستان هم در میان تاریخ ‌دانان محل اختلاف است، چنانکه تاریخ ‌نویسان برآمدن اسلام،  سرنگونی امپراتوری روم غربی،  مرگ یوستی‌ نیانوس یکم و روی کار آمدن شارلمانی را پایان تاریخ باستان دانسته‌ اند.
فهرست کامل دورانهای تاریخ ایران
تاریخ ایران باستان
دوران ایران باستان دوران تشکیل دولت ماد تا پایان شاهنشاهی ساسانیان است.  سرزمین کنونی ایران بخش بزرگی از جغرافیایی بنام فلات ایران است،  این واحد طبیعی با تنوع اقلیمی و زیستی خود دارای ویژگیهای بارزی است،  که در نتیجه آن وحدت فرهنگی ایران را سبب شده است.
      بی‌گمان تمدن بشری مرهون نبوغ و خلاقیت مردمانی است،  که سالیان دراز در این سرزمین زندگی کرده‌اند،  و در تعامل با جغرافیا و نظام طبیعی حاکم بر آن و در جریان روزگار،  تاریخ فرهنگی و تمدن عالی را آفریدند.
فهرست کامل دورانهای تاریخی ایران
عکس مردم در دوران انقلاب مشروطیت،  مشروح در اینجا،  عکس شماره 1288.
……………
   برچسبها:  فهرست کامل, فهرست دورانهای, دورانهای تاریخ, دورانهای ایران. صحیح نویسی, تاریخ دوران, پیشا تاریخ, پیش از تاریخ, تاریخ باستان, ایران باستان.
………….
فهرست کامل دورانهای تاریخ ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
     محوطه باستانی بندیان یا موزه بندیان در شهرستان درگز استان خراسان رضوی، بزرگترین گچبری یافت شده از دوران ساسانی است. مشروح در http://arq.ir/240
 
 
شکار کرگدن پشمالو توسط نئاندرتال، که گونه ای انسان بودند، حدود 400000 سال پیش ظاهر شدند، و هنگام شکار در مناطق جنگلی اوراسیا به قدرت بدنی خود متکی بودند، مشروح در http://arq.ir/1195.
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.