Skip to main content
عجم جم ژم زم
      عجم = اجم = ع یا ا = پائین آمده، تولید شده، مربوط به.. + جم = جمشید،  عجم = فرزند جمشید.
      درباره ا،  فرهنگ لغات را باز کنید،  متوجه معنی آن در واژه ها شوید.  ا ضمن ترکیب با واژه های زبان های ایرانی،  معنی و ریشه یابی ایرانی دارد،  ولی به اشتباه می گویند آن واژه عربی یا  اربی است.  در صورتیکه خود عرب یا ارب = ا + رب = فرزند رب واژه ای ایرانی است.
      جمشید = جم + شید = حرارت و گرمی و عشق.  عجم یعنی فرزند جم،  ایرانیان فرزندان جم از تمدن کهن ایران هستند.
  ــ  جم = ژم  = زم =  نام پسرانه.  نام پسر قباد برادر انوشیروان پادشاه ساسانی.
  ــ  اژم = ازم = فرزند زم، یا ژم یا جم.
انوش راوید در یک شهر قلعه تاریخی
تصویر انوش راوید و یک شهر قلعه تاریخی،  عکس شماره 8866. 
فردوسی:
* ز انبوه پیلان و شیران ژم <><> گذرهای جیحون پر از باد و دم *
* به اشکش بفرمود تا سوی ژم <><> برد لشکر و پیل وگنج و درم *
      در پارسی حروف پ گ چ ژ وجود دارد،  در آرامی و سپس عربی اژم را به زبان خود تکلم کردند،  عجم گفتند.
   ــ  عجمان =  اَژمان = اژمین = زمین اژ یا جم.
   جالب:  داستانی که از پیرمرد بی سواد روستای دور دست هرمزگان شنیدم:
      آ پادشاه جهان نامش آدم بود،  سه فرزند داشت بنام های:
   1 ــ  ارب (= ا + رب = عرب،  رب = وابسته به آب، ساحل نشین، زاده رب).
   2 ــ  اجم (= ا + جم = عجم،  جم = زمین بزرگ، دارنده زمین، زاده جم).
   3 ــ  اند (= ا + ند = اند (هند)،  ند =  دارنده برکت و کشاورزی، زاده ند).
   ــ  ا =  راست و بلند =  وسیله تولید مثل مردانه،  جهت اطلاع بیشتر به حروف هیروکلیف جی مراجعه نمایید.
  ــ  زم زم = ژم ژم = جم جم.
عجم جم ژم زم برگه شماره 1160
ادامه دارد
کتاب های سنتی تاریخی
       هیچ وقت از نوشته کتابها،  بعنوان سند تاریخی استفاده نکردم،  نوشته کتاب ادبیات و نظر نویسنده است،  ادبیات صرفاً نمی تواند بازگو کننده تاریخ باشد.  نوشته های کتاب باید همراه با سندهای باستان شناسی و جغرافیای تاریخی کاملاً هماهنگ شود،  تا بتوان آنرا بخشی از تاریخ دانست.
      هر کتاب بار تاریخ ادبیات را در خود دارد،  تاریخ فقط شامل ادبیات نیست،  تاریخ رشته های متفاوت و دراز دارد.  در نوشته های وبلاگم برای رد کردن تاریخ نویسی،  از روی کتاب های تاریخی سنتی،  از خود کتاب های تاریخی استفاده کرده ام.  مانند همین تاریخ طبری،  که در ابتدای و در مقدمه گفته  "من فقط امانت داری کردم،  و نقل قول ها را نوشتم و مورد تأییدم نیست".
      تاریخ یک علم است مانند همه علوم،  رشد و تکامل دارد،  تغییرات دارد،  هیچ علم را نمی توان بدون تغییر و رشد و تکامل دانست.  اگر کسی در ذهن و دانش خود،  علم را ثابت و بی تغییر بداند،  براحتی می توان گفت ذهن و دانش او فسیلی است.  علم تخصص با اندازه متفاوت دانش دارد،  گفتگو و تبادل بینش دارد،  علم تاریخ را باید واقعی شناخت نه احساسی.
      سرگذشت واقعی تاریخ تنها این حدود صد کتاب سنتی تاریخی موجود،  و میلیونها رونوشت آنها،  که بخورد ملت داده اند نیست.  واقعیت تاریخ بطور کلی چیز دیگری است،  افراد باهوش با پرسش و پاسخ می توانند به تاریخ واقعی دست یابند.
      با جستجوگری و کنشگری در علم،  افراد باهوش متخصص،  واقعیت های تاریخ مشخص می شود.  واکنشگری در آنچه که بخورد داده اند،  کار علمی برای این قرن نیست.
عجم جم ژم زم
کتاب جدید دکتر حمید شفیع زاده
تاریخ حضور ایرانیان در قاره استرالیا و جزایر جنوب شرق آسیا پیش از حضور اروپائیان
   تصویر جلد کتاب:  تاریخ حضور ایرانیان در قاره استرالیا و جزایر جنوب شرق آسیا پیش از حضور اروپائیان.  عکس شماره ۷۵۵۹.
جهت تهیه کتاب،  آدرس ایمیل و تلفن دکتر پژوهشگر گرامی را در جستجوهای ارگ ایران بیابید.
      درباره پژوهشهای نوین،  هر چه کار شود،  و هر چه اساتید و پژوهشگران با ارزش مانند گرامیان،  بانو پرنیان حامد،  آقای فرشاد فرشیدراد،  آقای حمید شفیعزاده،  و… باشند کم است.
      همیشه تاریخ عده ای هستند،  که در برابر پژوهشهای جدید مقاومت کرده،  و همان علم قبلی را که در ذهن خود دارند می پسندند،  و تمام می دانند.  درصورتیکه علم رشد و تکامل و تغییر دارد،  شخص اهل علم،  که ذهن باز و فعال داشته باشد،  ضمن درک از تخصص،  دانش های جدید مورد نظرش را با دقت مطالعه و بررسی می کند،  و پیرو آنها پرسش و نظر و نقد می نویسد.  درصورت عدم دقت به این مهم،  مغز و دانش فسیل شده می گردد،  و از ارزش خارج می شود.
عجم جم ژم زم
پرسشها و پاسخها
نظرها و پرسشهای رسیده درباره این برگه،  اینجا نوشته و پاسخ داده می شود.
   پرسش محسن:   زبان فارسی محاوره به شکلی که امروزه با کلمات شکسته بکار میبریم از چه زمانی و چطور شکل گرفته؟  آیا زبانهای دیگر هم چنین هستند؟
   پاسخ انوش راوید:  درباره این موضوع زیاد گفته و نوشته اند،  می توان به آن نوشته ها رجوع شود.  البته باید تاریخ ریشه یابی را در نظر داشت،  که مد نظر ما در هزاره چند خورشیدی ایرانی است.
      در قرون جدید،  فارسی محاوره ای امروزی از زمان فتحعلیشاه آغاز شد،  و به آن فارسی فتحعلی شاهی می گویند.  علت آن نیز هجوم جمعیت از تمام نقاط ایران به تهران،  و شکل گیری گویش جدید بود.  درست مانند همان زمان در ایالات متحده آمریکا،  که هجوم جمعیت از تمام نقاط دنیا به شرق بویژه نیویورک،  گویش آمریکایی انگلیسی پدید آمد.
      از نظر من و بمنظور ریشه یابی قبل از تاریخ خورشیدی ایرانی،  باید به روستا های دور دست ایران و پاکستان و اریان اندونزی و اطراف قله کلیمانجارو رفت،  و با افراد مدرسه نرفته و بی سواد آنجاها در این باره گفتگو و تحقیق کرد.  زیرا این مناطق دارای ریشه زبانی بسیار نزدیک و دست نخورده تر به ایران دوران کهن دارند.
      قدیمی ترین گفتگو زبانی حدود ایران،  در قبایل دور دست پشتون پاکستان است.  هیچ کس بدرستی نمی داند سابقه این زبان به کی و کجا بر می گردد.  اما از نظر من و با داشتن شباهت هایی در زبان انگلیسی،  بیشتر می توان این زبان را زبان مردم تمدن کهن جی دانست.  در این باره بزودی مشروح می نویسم،  فعلاً می توانید به مقاله استون هنچ ایرانی در وبلاگ ارگ ایران مراجعه نمایید.
   پرسش از عموم:  به نظر شما نماد عقاب دو سر مربوط به کدام تمدن است؟
   پاسح انوش راوید:  مراسم و نماد های بشر در تمدنهای مختلف،  همه ریشه در دوران قدیمی تر دارند،  این روند از ابتدای تاریخ پیدا شدن هموساپین تاکنون بوده.  هفت سین نیز همین گونه است،  هفت شین و نیز هفت چین و پنج چین و سه چین،  در قبل از دوران کشاورزی بوده.  ماهی نیز غذای مهم تمام دوران بشر بوده است.
      ماهی و آب در ابتدایی ترین تمدنها در نقاشی غارها در تمام دنیا دیده می شود.  ماهی قرمز نشان از شنل قرمز کشیش میترایی در دوران اشکانی است،  شنل قرمزی که بعد به کشیش های مسیحی رسید،  و قبل از آن جادو گران و پر سرهای ماسایی و غیره از شنل قرمز استفاده می کردند.
 عجم جم ژم زم
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.