Skip to main content
چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران بمنظور پیشبرد اهداف تارنمای ارگ ایران،  مطالبی را در شبکه های اجتماعی و غیره می نویسم،  دوباره آنها را در این صفحات پست می کنم،  تعدادی نیز مستقیم از اینترنت است.  مطلب که درست آن متلب است،  واژه کاملاً ایرانی و بمعنی کندن و نوشتن در حاشیه است.

چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران

چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
تصویر ایران در کره زمین،  عکس شماره ۳163.
 این برگه بشماره 1452 پیوست لینک زیر است:
چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
لوگو آزادی را بشناسیم و درک کنیم،  و آزادی اندیشه و قلم اینترنتی را پاس داریم،  عکس شماره ۱۶۲۴.
چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران

جشنهای تاریخی ایرانیان

مراسم جشن در تاریخ چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
تصویر از آثار مراسم جشن در تاریخ ایران،  در اینجا،  عکس شماره 3135.
      ایرانیان در طول تاریخ بویژه قبل از صفویه جشنهای زیادی داشتند،  این جشنها به نشانه نیایش برکات بود،  برای محصول و آب و طبیعت و سلامتی و مهربانی و غیره.  همه جشنهای ایرانی ریشه در طبیعت و نگهداری از آن داشت،   هیچکدام از جشنهای ایرانی برای یک فرد خاص نبود.  زیرا می دانستند هر فرد بتهایی هیچ است،  مگر اینکه مردم باشند،  و مردم نیز با استفاده درست از طبیعت خواهند بود.  اگر طبیعت پایمال شود،  مردم نیز متعاقب از بین می روند.
بخشی از جشنهای ایرانی
      جشن نوروز آغاز سال طبیعی،  جشن اردیبهشتگان،  جشن خردادگان،  جشن تیرگان،  جشن و مراسم آبپاشی،  جشن مردادگان،  جشن شهریورگان یا آذرجشن،  جشن مهرگان،  جشن خزان،  جشن آبانگان،  جشن آذرگان،  خرم ‌روز،  جشن بهمن‌گان یا بهمنجنه،  جشن سپندارمذگان یا اسفندگان، جشنهای آتش،  جشن سده،  جشن سوری پایان سال.
   ــ  ایرانیان،  ایرانی باشیم و قدرت تمدنی و فرهنگی ایرانی را بشناسیم،  و از آن نگهداری کنیم.
چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران

علاقه بند

بازار روز کنار خیابانی چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
تصویر بازار روز کنار خیابانی علاقه بندها،  عکس شماره 9622.
      در لغت نامه مرحوم دهخدا و معین گشتم،  معنی این کلمه چیز دیگری نوشته بود.  اما مرحوم دکتر باستانی پاریزی در کتاب چهل چراغ از این واژه معنای دیگری آورده،  برایم جالب بود و بیشتر به کارم می آمد،  و گفتم با دوستان در میان بگذارم.
      علاقه بند به کسی میگویند،  که اشیای کوچک و ریز مثل تکمه و مادگی و سوزن و قرقره و مدال کراوات و نظایر این اشیا نیمه قدیمی جمع آوری کرده و میفروشد.  گاهی فکر میکنیم بی اهمیت هستند،  ولی ممکن است برای کسی ارزشمند باشد و بخرد.
      با این گفته استاد یاد جمعه بازار پروانه تهران افتادم،  یادش بخیر بعضی از جمعه ها به آن سر میزدم،  و از این علاقه بندان چیزهایی به یادگار اکنون در منزل دارم.  حیف شد تعطیل گردید یک فرهنگ و گردهمایی بود که نظیر نداشت،  امید است در بازارهای روز روستایی نیز علاقه بندان هم پیدا شوند.
چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران

پشن فورت

 درخت پشن فورت چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
تصویر درخت پشن فورت در راویدسرا،  عکس شماره 9618.
      در راویدسرا نقاطی که هیچ درخت و محصولی نمی تواند باشد،  پشن فورت کاشته ایم و خیلی محصول گرفتیم.  پشن فورت میوه گل ساعتی است،  سال 1399 در تهران تا کیلویی 50 هزار تومان و از گرانترین میوه ها بود.  کاشت و داشت آن راحت است،  و خیلی پر محصول،  فقط در زمستان باید دور تنه را با گونی و پارچه پیچاند تا یخ نزند.
میوه  پشن فورت چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
تصویر میوه پشن فورت،  عکس شماره 9619. توضیح بیشتر در لینک  http://raavid.ir.
شیر چیست
شیر چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
تصویر شیر آب،  عکس شماره 4255.
      شیر آب یا شر آب یعنی محل تقسیم آب،  بسیاری نمی دانند چرا واژه شیر برای چند مورد متفاوت گفته میشود،  دلیل آن در تاریخ کهن ایران نهفته است.  واژه شیر به تنهائی تمام دروغها درباره تاریخ،  که بخورد مردم داده اند را آشکار میکند.
   ــ  چرا به یک حیوان درنده میگویند "شیر"؟.
   ــ  چرا به یک نوع لوله آب پخش میگویند "شیر"؟.
   ــ  چرا به شیر گاو هم میگویند "شیر"؟
      واژه "شیر" در نامهای شیروانی و شیراز و شیروان، عجبشیر، شیرخان و غیره.
   ــ  شیروانی چه ربطی به شیر گاو دارد؟
      ولی خیلی ربط دارد،  همچنانکه "شیر آب" به "شیر درنده" خیلی ربط دارد.  در زبان انگلیسی میگویند share  با ریشه اصلی در زبان ایر،  که به هند و ایرانی معروف شده است.  این share در واقع همان "شیر" است،  و یعنی "پخش شونده – پخش کننده – قسمت کردن – تکه کردن – پاره کردن – پاره کننده.  مثلاً شیراز یعنی محل تقسیم راهها،  شیر گاو یعنی بریده بریده آمده،  شیر آب یعنی محل تقسیم آب،  شیر برنده و درنده و پاره کننده.
چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
سخن گفتن انسان اولیه
 صورت انسان اولیه چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
تصویر بازسازی صورت انسان اولیه، عکس شماره 9623.
      سخن گفتن انسان اولیه نشان میدهد چگونه زبان و نویسایی پدید آمد.  انسان سخن گفتن را از طبیعت آموخت،  صدای آب، صدای باد، صدای آذرخش و هر آنچه که می دید و می شنید و گاه تقلید می کرد. انسان اولیه ابتدا آواهای بلند (آ، و، ی) و کوتاه (فتحه و ضمه و کسره) را تلفظ می کرد.  مشخص نیست چند صد هزار طول کشیده تا همخوانها را تقلید کند،  اما همان گونه که دیگر موجودات فرا گرفتند،  انسان نیز یاد گرفت،  تا به تک آوایی و واژه، و ترکیبات متنوع و جمله رسید.
چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
ارق ملی یا عرق ملی
اثر فوق ارزشمند سکایی چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
تصویر یک قطعه از یک اثر فوق ارزشمند سکایی،  عکس شماره 4228.
      ارق ملی ایرانیان در بخش بزرگی از مردم ایران،  بشدت و کارآمد وجود دارد،  و همیشه باعث شکست و نابودی دشمنان ایران و ایرانی که کم هم نبوده شده است.
      شاید شما هم در مورد نوشتن ارق ملی یا عرق ملی دچار شک شوید،  که کدام املا درست می باشد.  املای صحیح این واژه در فارسی کنونی عرق ملی است،  اما در نوشته سانسکریت ساسانی ارگ یا ارق ملی است،  و از عبارت قلب و عروق می آید.  عروق در زبان فارسی کنونی است،  که بما یاد دادند باید با ع باشد،  ولی در سانسکریت ساسانی اوروگ نوشته می شود،  زیرا درست است.
  ــ  اوروگ = او = آب + روگ = رگها
   پرسش از عموم:  نظر شما چیست،  آیا دوست دارید درباره تاریخ و زبان و ادبیات خود بدانید و گفتگو کنید،  یا فقط می خواهید مغز بسته و کپی پیس کننده مطالب دیگران باشید؟
ارق ملی حس وطن پرستی و شور و هیجان مربوط به عشق کشور و ملت است.
چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
اشرفی نادری مزین بنام ایران
اشرفی نادری مزین بنام ایران چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
تصویر اشرفی نادری مزین بنام ایران در اینجا،  عکس شماره 5326.
      سکه یک اشرفی نادری نادر شاه افشار مزین بنام ایران زمین،  ضرب اصفهان نوشته روی سکه های نادر شاه شعر زیباست.
سکه بر زر کرد نام سلطنت را در جهان <> نادر ایران زمین خسرو گیتی ستان
چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
دیوانه و عاقل و دزد دهکده
 طرح پر معنی چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
تصویر طرح پر معنی بدون شرح،  عکس شماره 9624.
دزدی همیشه از یک دهكده دزدی میکرد،  ﺭﻭﺯﯼ ﺭﺩﭘﺎﯼ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ او را دنبال کردند،  و متوجه شدند رد پای او خیلی ﺷﺒﻴﻪ کفش‌ﻫﺎﯼ قاضی است!
 ﯾﮑﯽ گفت:  گویا ﺩﺯﺩی آمده و کفشﻫﺎﯼ جناب قاضی ﺭﺍ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ است!
 ﺩﯾﮕﺮﯼ ﮔﻔﺖ:  شاید کفش‌ﻫﺎی دزد ﺷﺒﯿﻪ کفش جناب قاضی ﺑﻮﺩﻩ است!
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﯿﻪ می‌کرد!
ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ‌اﯼ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺮ ﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ:
آهای ﻣﺮﺩﻡ!  ﺩﺯﺩ ﺧﻮﺩ همین قاضی‌ست!
ﻣﺮﺩﻡ ﭘﻮﺯﺧﻨﺪﯼ ﺯﺩند ﻭ به قاضی ﮔﻔﺘﻨﺪ:  جناب قاضی، ﺑﻪ ﺩﻝ ﻧﮕﯿﺮید!  بنده خدا ﻣﺠﻨﻮﻥ و شیرین عقل ﺍﺳﺖ!
ﻭﻟﯽ ﻓﻘﻂ قاضی ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻗﻞ این دهکده همان مرد دیوانه است!
ﺍﺯ ﻓﺮﺩﺍﯼ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﮐﺴﯽ ﺁﻥ دیوانه ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪ!  ﻭقتی ﺍﺣﻮﺍﻟﺶ ﺭﺍ ﺟﻮﯾﺎ می‌ﺷﺪﻧﺪ،
قاضی می‌گفت:  ﺩﺯﺩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮐﺸﺘﻪ ﺍﺳﺖ!  قاضی ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺭﺍ ﮔﻔﺖ ﻭﻟﯽ ﺩﺭﮎ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ،  فرسنگ‌ها ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺷﺖ!
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ مردم ﺍﺯ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ آن دیوانه می‌ترسیدند،  ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ دهکده، بهای ﺩﺍنایی و دانا بودن بسیار ﺳﻨﮕﯿﻦ بود،  ﻭﻟﯽ ﻧﺎﺩﺍﻧﯽ و نادان بودن البته مورد استقبال و اغلب هم با ﺍﻧﻌﺎﻡ هم همراه می‌شد!
   پرسش از عموم:  لطف کنید بگویید منبع این داستان کدام کتاب و نویسنده است؟
چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
سوگ سیاوش
سوگ سیاوش چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
تصویر اثر چند هزار ساله از سوگ سیاوش در اینجا،  عکس شماره 4227.
      سوگ سیاوش، سیاوشان، سووَشون یا سَووشون،  نام آئین و نیز اماکن سه هزار ساله است،  که در آنها سوگ سیاوش گرفته میشده‌ است.  گستردگی سوگ سیاوش در ایران از آنجا معلوم میشود،  که علی‌رغم هزار و سیصد سال نفوذ اسلام در وجوه مختلف زندگی ایرانیان،  چند روستا از هرات تا مازندران و جنوب آشتیان و یک مسجد در شیراز هنوز نام سیاوش دارند.
      همچنین نشانه‌های مستند و واقعی سوگ سیاوش بر آثار سفالی کهن خوارزم،  و فرارود یا ماوراءالنهر اصطلاحی،  نقاشیهای دیواری پنجکنت سغد،  آثار سفالی جدیدتر و نیز در برخی از آئینهای عزا و تعزیه در ایران امروز باقی مانده ‌است.  شواهد دیگری از بخشهای اصیل اسطوره سیاوش در جاهای دیگر،  از جمله هنر مینیاتور ایران هم بازمانده ‌است.
      برخی اسطوره ‌شناسان و پژوهشگران با تاکید بر تداوم آیینهای سوگ سیاوش میگویند،  که این آیینها پس از اسلام بخش مهمی از سوگواریهای محرم و رویداد عاشورا را شکل داده.  آنچه که مسلم است،  رویدادهای تاریخ اجتماعی همیشه ماندگار است،  نام و انرژی خود را تغییر می دهند،  ولی حتما باقی میمانند.  ایرانی اگر می خواهی ایرانی باشی،  تاریخ خود را بخوان و بشناس.
چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
اصل مهم در پردازش محوری
دریاچه خشک شده بختگان چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
تصویر انوش راوید در دریاچه خشک شده بختگان در اینجا،  عکس شماره 7093.
      یک اصل مهم در راستای پردازش محوری آموزشی:  هر دانش آموز از ابتدا باید متوجه شود،  برای هر کار و اقدامی،  برنامه و طرح مطالعاتی تدوین و منتشر شده داشته باشد،  و متوجه شود بدون طرحهای مطالعاتی عمیق،  هر کار و برنامه ای شکست می خورد.
ریشه واژه صومعه و منطقه
 کلیساها و صومعه‌های باستانی چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
شمال غربی ایران قلمرویی سرسبز از کلیساها و صومعه‌های باستانی است،  عکس شماره .
      تاریخ و ریشه صومعه بازگو کننده بخش مهمی از تاریخ و تاریخ اجتماعی است.  شمال غربی ایران قلمرویی سرسبز از کلیساها و صومعه‌های باستانی است. اولین صومعه های تاریخ جهان در ایران شکل گرفتند،  مانند تپه زیویه.  سپس این تکنیک اجتماعی از ایران به همه جهان رفت.
      در مطلب ریشه یابی واژه ها در اینجا نوشتم،  ریشه یابی یک علم جدید است،  که می تواند بخش مهمی از واقعیتهای تاریخ را برای ما بگوید.  در حال حاضر و ابتدای کار پژوهش ریشه یابی هستیم،  و برخوردهای سلیقه داریم،  تا بمرور روشمند و علمی شود.  گاه ممکن است،  دو یا چند کار سلیقه ای ریشه یابی جالب و قابل قبول نشان داده شود،  ولی در هر صورت تا علمی شدن راه زیادی است.
      همانطور که در ریشه یابی واژهها نوشتم،  همه ریشه ها را باید در زبانهای دوران کهن جستجو کرد،  مانند زبانها آرامی، و ار یا ایر،  و سپس کردی و لری و پشتون و بلوچی و امثال،  به هیچ عنوان نباید از زبان عربی برای ریشه یابی بهره برد،  زیرا عربی یا اربی یک زبان تازه است،  و ما هیچ کتیبه و نوشته بیش از هزار و پانصد سال با هر خطی به این زبان نداریم.
      در ریشه یابی واژهها نوشتم،  که ابتدا لازم است،  واژه را فارسی نویسی با جدا کردن بخشها یا سیلابها کنیم،  مانند صومعه را سو م ا،  و یا منطقه را من تقه کنیم،  و سپس در کتابهای لغت و واژه برای هر بخش معنی های مشابه در زبانهای دوران کهن و یا پیرهای روستاهای دور دست بیابیم.  بدین ترتیب خیلی راحت تا حدودی میتوانیم ریشه را کنیم.
   نظر یک خواننده تارنما:  باسلام خدمت استاد بزرگوار،  نوشته زیبای شما در مورد صومعه رو خوندم خواستم خدمتون بگم میدونید که در گیلان شهری وجود داره بنام صومعه سرا.  من یه مدتی قبل پیگیر نام این شهر بودم. مردم گیلان به این شهر میگن سوماسرا،  و جالب اینجاست که سوما در زبان محلی به معنای روشنایی و پاکیه و سوماسرا میشه گفت یعنی سرای روشنایی و پاکی… جالب بدونیم در دوران صوفی گری و صفویان،  این منطقه دارای مکانهای مقدسی به نام سوما بوده،  که در راستای صحبتهای شماست.
   پرسش از عموم:  نظر شما درباره ریشه یابی واژها چیست؟
چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
پرسشها و پاسخها
   پرسش مجید:  ببخشید اگر واژه حبشی صُوْمِعَةْ از بن واژه صَمْعْ باشد.  خود واژه حبشی صَمْعْ به چه چم است؟  و چرا این  جای صُوْمِعَةْ نام گرفته؟
   پاسخ انوش راوید:  صومعه = سو م ا /  سو،  در ابتدای نام مکانهای مانند سومر، سامره، سومار و غیره وجود دارد،  همچنین در سورت، سوت، سور و غیره دیده می شود.  با دقت به نام مکانها و وجه مشترک سو در آنها متوجه میشویم،  که آن مکانها دارای بار مقدس بودند،  سورت و سور و سوت و امثال نیز از ابزار مکانهای مقدس.  شاید بتوان گفت سو بار مقدس دارد.
      در بخش دوم معه که فارسی شده آن میشود م ا،  مانند بخش دوم نام مکانهای فوق مر و ره و مار و غیره،  متوجه می شویم،  پسوندی برای تعیین هویت مکان است،  که هر کدام معنی خاص دارند،  و بیشتر به مادر و زن و زمین و سلامتی معنی میشوند.  در کل صومعه میشود سوما یعنی عبادتگاه محدود.
      صَمْعْ یک واژه عربی است،  و گویا از سما فارسی گرفته شده،  و هیچ ربطی به صومعه ندارد،  بلکه یک نظریه کلی بدون ریشه یابی مانند بقیه واژه های عربی ارائه داده،  و الکی می گویند این یعنی آن.
   پرسش شادی:  لطف کنید ریشه یابی "منطقه" را بگویید؟
   پاسخ انوش راوید:  درست منطقه که پیران روستاهای دور دست مدرسه نرفته می گویند،  مین تقه است.
  ــ  منطقه = مین تقه = قطعه ای از زمین.
  ــ  مین = زمین + تقه = قطعه.
  مهم:  یکبار دیگر تکرار کنم،  اغفال ریشه یابی اتحاد فرهنگی ابراهیمی نشویم،  زبانهای آنها قدیمی نیست،  و ریشه زبانهای آنها در زبان آرامی و ایر است.
چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
سنگ نامنامه پادشاهان سومری
سنگ نامنامه پادشاهان سومری چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
سنگ نامنامه پادشاهان سومری،  عکس شماره 4257.
      از ابتدای زبان و نویسایی دو گونه گفتن و نوشتن بوجود آمد،  یکی اشخاصی که می خواستند آگاهی واقعی برسانند،  و دیگر کسانی که دوست داشتند افسانه و داستان و رجز خوانی و دروغ،  بخورد مردم دهند.
……………
   برچسبها:  چند مطلب, سنگ نامنامه, پادشاهان سومری, سوگ سیاوش, دیوانه عاقل, دزد دهکده, اشرفی نادری, ارق ملی, عرق ملی, ریشه شیر, پشن فورت, علاقه بند,
   هشتگها:  #تارنمای_ارگ_ایران.
…………
چند مطلب عمومی 123 ارگ ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
ساتراپی هخامنشی سرزمین پربرکت گندهار یکی از مهمترین ساتراپها و استانهای هخامنشی بود، که از ابتدا توسط یکی از شاهزادگان ساتراپی هخامنشی سکایی، اداره و بسوی تمدن جدید نویسایی و هنر و کشورداری هدایت شد. در تاریخ نویسی استعماری هنر هخامنشی مزدایی و اشکانی میترایی سرزمین گندهار را بدروغ و اشتباه و ترفند و بدجنسی، بنام یونان باختر نوشته و درباره داستان یونانیها و سلوکیهای اروپایی در باختر، کلی تبلیغ و دروغسرایی کرده اند، نباید ساده بود و اغفال آنها شد. مشروح در لینک زیر http://arq.ir/1268
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.