Skip to main content
تاریخ کیانها ایلات عشایر ایران بطور واضح و روشن وجود ندارد،  که هیچ،  بلکه شرح و توضیح آنها نیز خیلی کم است.  در قرن 21 ایلهای ایران در حال از بین رفتن و پاشیده شدن عشایر کوچرو هستند،  باید هر چه زودتر اطلاعات عمیق و قابل ارائه علمی از آنها جمع آوری شود.  کتابها و جزواتی که از شرح کیانها و ایلات و عشایر ایران دیدم،  نسبتاً خوب،  اما خیلی کم است،  باید هر چه بیشتر و علمی تر،  اطلاعات شرح حال و تاریخی و جغرافیای آنها،  بدور از دروغهای تاریخ،  توسط اشخاص متخصص و علاقمند نوشته شود.

تاریخ کیانها ایلات عشایر ایران

تاریخ کیانها ایلات عشایر ایران
تصویر سنگ نگاره تخت جمشید،  عکس شماره 3160.
تاریخ کیانها ایلات عشایر ایران
لوگو مراقب باشید در دام تاریخ نویسی استعماری نیافتید،  عکس شماره 1606.
 این برگه بشماره 231 پیوست لینک زیر است:
تاریخ کیانها ایلات عشایر ایران

ایلات عمده ایران بر اساس استان

کرد
کرمانشاه، ایلام، کردستان، فارس، خراسان
ترکمن
شرق دریای مازندران
لر
چهارمحال و بختیاری، بوشهر، فارس، ایلام، لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان
عرب
خوزستان، سواحل خلیج فارس
قشقایی
فارس، خوزستان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، بوشهر، یزد
افشار
کرمان، زنجان
شاهسون
آذربایجان، اردبیل
الیکایی
سمنان، تهران
بلوچ
بلوچستان، کرمان
سیستانی
سیستان، کرمان، خراسان جنوبی، گرگان
تالشی
گیلان، قزوین
رودباری
گیلان، قزوین
. . .
 
تاریخ کیانها ایلات عشایر ایران

فهرست تاریخ کیانها ایلات عشایر ایران

       نوشته های بیشتر تاریخ کیانها ایلات عشایر ایران را در جستجوی تارنمای ارگ ایران بیابید،  ممکن است مطلب مورد نظر شما در برگه های دیگر باشد،  و یا در این فهرست بروز نشده باشد.
……………
تاریخ کیانها ایلات عشایر ایران

کیان و ایل و قبیله و عشیره

در ساختارهای تاریخی اجتماع ایران،  بیشترین زمان و جمعیت ایران،  در سازمان قبیله ای است. 
پادشاه یا شاهنشاه ــ  پادشاهی یا کشور شاهنشاهی ایران تاریخی،  از چند کیان تشکیل میشد،  و کیانها نگهدار پادشاه هستند،  و پادشاه دارند حق انتخاب کیان است.
   کیان ــ  شاهی یا شاهزاده نشین که بود و باش آن وابسته به شاه و شاهزاده است،  و ریشه در تاریخ دوران کهن ایران دارد.  فقط بازماندگان نسل ساسانیان می توانند حکم شاه و شاهزاده داشته باشند،  در غیر اینصورت جانشین شاه کیان،  ایلخان ایل هرگز نمی تواند حکم شاهی داشته باشد،  مانند دوران خانات ایرانی.
   ایل ــ  هر کیان از چند ایل تشکیل شده،  و ایلها نگهدار کیان هستند،  در تاریخ که کیان و شاه و شاهزاده از دست رفته باشد،  بزرگترین و قوی ترین رؤسای ایل که ایلخان یا ایل بیگ گفته می شود،  جای شاه و شاهزاده را می گیرد،  مانند دوران ایلخانها در ایران.  هر ایل سرزمین و قلمرو ایلی خاص خود را دارد.  ایلات بزرگ ایران از جمله ایل کلهر و ایل قشقایی و ایل بختیاری و ایل شاهسون و ایل پاپی و… هستند.
   قبیله ــ  هر ایل از چند قبیله با سابقه تاریخی تشکیل میشود،  و قبیله رئیس یا خان دارد،  و هر قبیله از چند عشیره تشکیل می شود.
   طایفه ــ  از زیر مجموعه های نیمه مستقل و یا وابسته به کیان و ایل و قبیله است،  بطور کلی طایفه از مهاجرتها و یا در هم آمیختن های تاریخی ایجاد شده است.
   عشایر ــ  عشایر جمع عشیره است،  و درست آن اشیره ها و اشیره است،  واژه کاملاً فارسی است،  هر عشیره وابسته به سازمان قبیله است.  در تاریخ معاصر ایران بطور کلی به تمام ایلها و قبایل و طایفه ها که لباس و زندگی سنتی دارند عشایر می گویند.
  ــ  عشیره = اشیره = ا + شیره = عصاره ا یا مرد،  بازماندگان یک جد بزرگ.  
  ــ  شیره = شیر = شر + هـ = تقسیم و بخش و اصیل شده،  مشروح در اینجا.
      بعضی می پندارند عشایر واژه ای غیر فارسی است،  و دودمان را جای آن گذاشته اند،  ولی من از همان واژه عشایر استفاده می کنم،  بنا به ریشه یابی واژه ای کامل ایرانی است.
      افراد کوچ نشین دارای سازمان قبیله ای در ساختارهای تاریخی اجتماعی را عشایر می گویند.  آنها برای دامپروری و تامین معاش و زندگی در طول سال جابجا میشوند.  عشایر مردم خودکفا هستند،  و با تغییر فصل برای یافتن مراتع مناسب و نگهداری حیوانات،  محل زندگی را به ییلاق و قشلاق تغییر میدهند.  عشایر به چند گروه عمده تقسیم می شوند:
   عشایر ساکن ــ  تمامی اعضای آن در یک مکان، سکونت ثابت اختیار کرده و کوچ نمی‌کنند،  اما با توجه به حفظ برخی مناسبات اقتصادی (مالکیت و حقوق بهره‌برداری از مراتع و منابع قلمرو) و فرهنگی ـ اجتماعی (احساس تعلق به ایل و عشیره) خود را عضو ایل، طایفه و … تلقی می‌کنند.
   عشایر کوچنده ــ  حداقل سه ویژگی ساخت اجتماعی قبیله‌ای، اتکای معاش به دامداری، و شیوه زندگی مبتنی بر کوچ را داشته باشند، گفته میشود.
عشایر نیم ‌کوچ ــ  حداقل در یکی از قطبهای استقرار (منطقه ییلاق، قشلاق یا میان‌بند) دارای سکونت‌گاه ثابت بوده و همواره تعدادی از اعضای خانوار در آنجا سکونت دارند.
عشایر رمه ‌گرد ــ  اکثر اعضای خانواده در یک نقطه یا مکان (در داخل قلمرو ایلی یا خارج از آن) سکونت ثابت اختیار کرده و در کوچ شرکت نمیکنند.  در شیوه کوچ رمه ‌گردانی، دامها به همراه چوپان و تعدادی از افراد ذکور خانواده جابجا شده یا کوچ داده می‌شوند.
   تیره ــ  در ساختار اجتماعی عشایر ایران،  تیره از مجموع چند رده کوچکتر مانند:  تش، بُنکو، گوبک، دودمان و خانواده تشکیل میشود.  اساس تیره مبتنی بر پیوندهای خویشاوندی واقعی و اصل و نسبی از پدر بزرگی شناخته شده است.
تاریخ کیانها ایلات عشایر ایران
کوچ عشایر
  جابجایی و حرکت افراد و خانوارهای عشایری بین قلمروهای ییلاقی (سردسیر) و قشلاق (گرمسیر) که با هدف دسترسی به علوفه مرتعی تازه برای تعلیف احشام و اهتزاز از گرما و سرمای شدید انجام میگیرد.  کوچ عشایر معمولاً با شرکت همه افراد خانوار، بار و بنه و سر پناه قابل حمل در قالب رده‌های ایلی یا امروزه به صورت انفرادی و تک ‌خانواری صورت میگیرد.  کوتاه و بلند بودن مسیر کوچ، تغییری در مفهوم کوچ عشایر به وجود نمی ‌آورد.
   مسیر کوچ ــ  حرکت و جابجای عشایر کوچنده از ییلاق به قشلاق و بالعکس همراه حوادث سخت راه از قبیل برف و باران شدید است.
   زیستگاه عشایری ــ  سرزمین و قلمرو ایل بنا به تعریف تاریخی است،  که شامل ییلاق، قشلاق و میان بند مسیر بین است.
تاریخ کیانها ایلات عشایر ایران
تاریخ کیانها ایلات عشایر ایران
تاریخ کیانها ایلات عشایر ایران
تاریخ کیانها ایلات عشایر ایران
  عکسهای کوچ نشینی و عشایر در ایران،  که دیگر نمی توان نمونه های آنرا یافت،  زیرا تمدن انبوه سازی قرن 20 دشمن آنها بود،  عکس های شماره 4205 تا 4208.
……………
   برچسبها:   تاریخ کیانها, تاریخ ایلات, تاریخ عشایر, عشایر ایران, جغرافیای ایلات, جغرافیای عشایر.
   هشتگها:  #عشایر, #کوچ.
…………
تاریخ کیانها ایلات عشایر ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
 
      نماهنگ کوچ عشایر و چادر و زندگی و چهرهها و لباسهای آنها،  با عکسهای قدیمی از دهه چهل خورشیدی،  کامل سنتی تاریخی،  که دیگر دیده نمی شوند،  مشروح در تاریخ و جغرافیای کیانها و ایلات و عشایر ایران لینک http://arq.ir/231
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.