Skip to main content
ترکیب تجربه پیران حرفه با آموزش و تحصیل یک اصل مهم برای سیستم آموزشی پردازش محوری است،  که یک قرن گذشته در آموزش حافظه محوری بطور کلی کنار گذاشته شد،  تا مردم براحتی بکنترل جهان سرمایه داری درآیند.

ترکیب تجربه پیران حرفه با آموزش

تصویر انوش راوید در شمال البرز مرکزی،  عکس شماره 3732.
 این برگه بشماره 1438 پیوست لینک زیر است:
لوگو در دانش و بینش انقلابی باشید،  عکس شماره 1610.
ترکیب تجربه پیران حرفه با آموزش

ترکیب تجربه پیران حرفه با آموزش

      ابتدا با یک مثال شروع کنم،  گفتگویی که در تمام ایران از پیران هر حرفه زیاد شنیدم،  گفتند اگر ما نباشیم آب و غذای سالم نمی توانند تهیه کنند،  اگر ما نباشیم گشنگی و بیماری می شود،  و می بینیم که شد.  در چند خط پائین پیش بینی یک چوپان بی سواد ولی دانا،  بدون نیاز به هر وسیله و آسمان و زمین.
   یعقوب پیرمرد چوپان بی سواد دهه 1370 :  اگر ما که تجربه نگهداری گوسفند را داریم نباشیم،  گوشت خیلی گران می شود و گوشت و لبنیات سالم گیر نمی آید.  باید دانشگاهها ما را ببرند،  تا به جوانها آموزش دهیم،  و آنها به بیابان و طویله ما بیایند تا یاد بگیرند.  الکی که گوسفند و پنیر نمی شه.
   پاسخ انوش راوید:  بله کامل درست می فرمایید،  تجربه در هر جغرافیا و هر شغل حرف اول را می زند.  اگر شما با تجربه ها نباشید،  مجبور می شوند غذاهای صنعتی تولید کنند،  خوردن غذای صنعتی آخر عاقبت بدی دارد.
ترکیب تجربه پیران حرفه با آموزش

تجربه آخرین پیران

      نبود تجربه پیران هر حرفه در تولید مواد غذایی،  خود بخود کشور و مردم،  به غذاهای صنعتی روی می آورند.  مصرف گوشت و لبنیات صنعتی و غلات و دیگر خوراکیهای صنعتی،  که با دستکاری ژنتیکی همراه با داروها و سموم تولید شده اند خیلی بد هستند.   مصرف همیشگی تولیدات غذایی صنعتی،  باعث زیاد شدن بیمار و پر شدن بیمارستانها،  و کم شدن عمر مفید و مشکل در تولید نسل و عصبی بودن مردم و غیره را بدنبال دارد.
      هنوز در ایران حدود نیمی از غذاهای مردم غیر صنعتی است،  و می شود کاری کرد که نگذاشت مصرف غذای صنعتی بالا برود،  و حتی زیر این مقدار شود.  ولی راه آن در آموزشهای حافظه محوری نیست،  که با آموزش درسهای از قبل تهیه شده در سیستم آموزشی جهان،  یک نوع روش در هر گرایش را دارند.  راه در پردازش محوری ایرانی است،  که با کمک تجربه آخرین پیران هر حرفه براحتی امکان پذیر است.
      ایرانیان در گذشته می دانستند که جغرافیای آبی و زراعی و دامی هر روستا با یکدیگر متفاوت است،  و با تجربه چند هزار ساله بهترین روند زیستی را بدست آوردند.  یکباره از ابتدای قرن گذشته با ورد دانش غربی،  و رنگ آمیزی دغلکارانه آنرا بخورد ملتها دادند،  منجمله به کشور ایران تحمیل کردند.  بهترین تولیدات غذایی و پوشاکی ایرانی جای خود را به واردات و ظواهر فرنگی داد،  بدون اینکه پشتوانه ملی و تولیدی داشته باشند.
      اگر اهل مطالعه باشید در این موارد زیاد خوانده و شنیده اید،  در اینجا آنها را تکرار نمی کنم،  فقط می خواهم بگویم،  از ترکیب تجربه پیران حرفه های مختلف با آموزش و تحصیل نباید غافل بود.  در هر شرایط که هستیم عمیق به آینده کشور و مردم اندیشه کنیم،  و روحیه ملی گرایی خود را بالا ببریم،  نه فقط برای حوصله شخصی،  بلکه برای کل کشور،  و بخواهیم که از پیران با تجربه در آموزش و درس و تحصیل استفاده شود.

   مهم:  تجربه حاصل کار همیاری جمعی در طول زمان و تاریخ است،  در واقع نتیجه همیاری،  تجربه است.  بهمین جهت نباید تجربه را دست کم گرفت.  اما مقدار دانش هر شخص،  از مطالعات مختلف آن فرد در گرایش علمی مورد نظر بدست می آید.  بسادگی میتوان متوجه نیاز تجربه در دانش شد،  جمع تجربه و دانش خیلی راحت عملیاتی میگردد.  در گذشته ها و طول هزارههای تاریخ،  تجربه بتنهایی عملیاتی بود،  اما در این قرن متفاوت است.

ترکیب تجربه پیران حرفه با آموزش

دانش و تجربه و علم

      فرق زیادی میان دانش و تجربه وجود دارد،  در این قرن تجربه به تنهایی قابل استفاده و سود دهی و تولید انبوه نیست.  مقدار دانش ما نیز به تنهایی قابل استفاده نیست،  مگر اینکه با تجربه همراه گردد.  از جمع تجربه و دانش،  علم پدید می آید.  دانش و تجربه مفاهیم کامل متفاوت دارند،  ما در عصر ارتباطات زندگی می کنیم،  میزان اطلاعاتی که به آن دسترسی داریم بسیار زیاد است،  و هر کسی می تواند با استفاده از اینترنت و کمی مهارت نوشتاری،  به دانش مورد لزوم دسترسی پیدا کند.
     دانش به یک موضوعی الزاما علم و تجربه نیست،  تجربه نیز به موضوعی الزاما علم و دانش نیست،  یعنی بدون ترکیب دانش و تجربه،  کار بدرستی انجام نمی شود.  بنابراین دانش نیازمند چیزهایی بیشتر از مطالعه چند کتاب و دستور العمل است،  یعنی نیازمند تجربه است.  نیازمند کسب اطلاعاتی راجع به تمامی زوایای موضوع مورد نظر، تئوری و عملکرد، فرضیه ها و نتایج، ایده ها و فعالیتها می باشد.  تنها با مطالعه و شنیدن آخرین اخبار در رسانه های نمی توانیم به آنچه می خواهیم دست یابیم،  مگر اینکه کارهایی در این زمینه انجام دهیم تا درسهای بیشتری بگیریم.
      در این قرن با وجود سیستمهای آموزشی غرب زده،  در کنار دانش نیازمند تجربه و روند آزمون و خطا می باشیم.  نیاز نیست که آزمون و خطا و روشمندی تجربی را هر شخصی از ابتدا انجام دهد،  تجربه بخشی از کالای علم است،  می شود آنرا در سطح کشور و بازار بدست آورد یا خرید.  در صورت غفلت از مهم درک ترکیب دانش و تجربه،  کشور و مردم دچار گرفتاری میشوند.  کشور مجبور به واردات مواد غذایی صنعتی میشود،  و صنایع نیز بطور کلی وارداتی و ناقص میگردند.
      عدم درک از مفاهیم دانش و تجربه و علم،  در همه جا مشکل ظاهر میکند،  بیمار زیاد،  غذا گران و ناخالص،  صنعت خراب،  و بطور کلی زندگی غیر پایدار برای مردم و کشور درست میشود.  یکبار دیگر تکرار کنم،  علم از جمع تجربه و دانش بوجود می آید،  آنچه که در سیستم آموزشی و در کتابها و غیره می خوانیم و می آموزیم،  مقدار دانشی است که کسب کردیم،  و این دانش علم نیست.  علم فراتر از دانش ماست،  بمنظور بهبود عملکرد دانش خود نیازمند آمیختن آن با تجربه هستیم.
      سیستم آموزشی حافظه محوری اجازه نداده که متوجه این مهم شویم،  زیرا این نوع سیستم توسط استعمار و امپریالیسم پایه گذاری شده است،  و آنها نمی خواستند کشورها رشد پایدار داشته باشند.  وظیفه همه اهل بینش ملی گرایی است،  که به سیستم آموزشی فشار وارد آورند،  روش استفاده از تجربه های بومی ایران را وارد آموزش کنند،  قبل از اینکه آخرین بازماندگان تجربی زیست بومی ایران دیگر نباشند.
ترکیب تجربه پیران حرفه با آموزش

بودجه آموزش

   در آمریکا بخش عظیمی از بودجه آموزش عمومی توسط بیل گیتس تامین می شود،  اما او فرزندانش را به مدارس تحت پوشش آموزش دولتی و رسمی نمی فرستد،  تصوری شماره 7075.
……………
   برچسبها:  ترکیب تجربه, تجربه پیران, پیران حرفه, آموزش تجربه, آخرین تجربه, دانش تجربه, علم تجربه, دانش علم, بودجه آموزش.
   هشتگها:  #دانش, #تجربه, #علم.
…………
ترکیب تجربه پیران حرفه با آموزش
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
   جمع آوری شیر و تبدیل آن به کره در کوهستان البرز مرکزی ــ  ابتدا شیر را در وقت مناسب می دوشند، وتبدیل به ماست می کنند، سپس ماست را در ظرفهای بزرگ یک هفته نگه میدارند تا ترش شود. بعد داخل خمره های بزرگ می ریزند، و با جابجایی خمره به مدت دو ساعت، توسط دو نفر، که به آنها سالار گفته میشود، بخش چرب ماست تبدیل به کره میگردد.  بعد از اتمام جابجایی، کره که در سطح بالای خمره قرار گرفته، توسط یکی از سالارها جمع آوری می شود. این کره متفاوت از کره های صنعتی بسته بندی است، کره طبیعی طبیعی است. در ادامه دوغ باقیمانده را در کیسه می ریزند، تا آب آن گرفته و سفت شود، و برای فروش به بازارهای سنتی می فرستند، که واقعاً خوشمزه است.  مشروح در www.arq.ir/381
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.