Skip to main content
مراحل رشد و تکامل دانش و علوم را باید دانست تا بتوان تشخیص داد در چه مرحله ای از آن هستیم.  در سیستم آموزشی یاد دادند،  بخشی از علم را که بعنوان دانش است،  فقط حفظ نماییم،  بدون هرگونه تحلیل و مهندسی آن دانش از میزان و مسیر رشد و تکامل پایه های علم.  عدم دقت در این مهم باعث شده بیرون آمده ای آین سیستم گمان کنند،  آنچه میدانند کامل درست است،  و فقط آنها بخوبی میدانند،  بویژه در بخش گرایشهای مختلف تاریخ.

مراحل رشد و تکامل دانش و علوم

مراحل رشد و تکامل دانش و علوم را باید دانست تا بتوان تشخیص داد در چه مرحله ای از آن هستیم
تصویر چرخ گاری از یک موزه در ایران،  عکس شماره 3777.
 این برگه بشماره 1463 پیوست لینک زیر است:
مراحل رشد و تکامل دانش و علوم را باید دانست تا بتوان تشخیص داد در چه مرحله ای از آن هستیم
لوگو تاریخمند و اندیشه ورزی شوید،  عکس شماره 1607.
مراحل رشد و تکامل دانش و علوم

مراحل رشد و تکامل دانش و علوم

      همه می دانیم در عالم چیزیهای بنام علم و دانش وجود دارند،  ولی اکثر نمیدانند معنی و مفهوم آنها چیست،  و حداکثر تعریف و یا تعریفهایی از آنها دارند.  مفهوم کردن آنها وظیفه سیستم آموزشی است،  اما در سیستم آموزشی حافظه محوری چندان کاری به این مفهومها ندارند.  فقط میخواهند مقداری مطالب را بگویند،  و یاد دهند که آنها را حفظ کرد.  در اینگونه سیستمهای آموزشی میگویند هر چه میگوییم واقعیت و حقیقت و درست و کامل است.  اگر بخواهند از معنی و مفهوم علم و دانش بگویند،  با مرام آنها همخوانی ندارد،  و در واقع باعث آگاهی میشود،  بهمین جهت از مفهومها دوری میکنند.
      اگر مردم متوجه مفهومها شوند،  و درک از آنها پیدا کنند،  بدنبال واقعیتها خواهند گشت،  و از آنچه بعنوان دانش بخورد آنها داده شده شک خواهند کرد.  باهوشها بدنبال واقعیتها خواهند گشت،   سپس واقعیتها را مییابند،  و متوجه میشوند آنچه که تاکنون بعنوان اصل در ذهن داشته اند،  در واقع تمام علم نیست،  بلکه بخشی از مراحل رشد و تکامل دانش و علم است.  اگر در اینترنت و کتابها بگردیم خیلی خیلی کم از روند این رشد نوشته اند.
      علم یا همه علوم دارای مراحل رشد و تکامل است،  همچنین دانش و مقدار دانش ما شامل این مراحل است.  این مراحل پایه هایی تعریفی دارد،  تعریف آنها را میتوان خیلی مفصل و مشروح نوشت،  و هم میتوان بطور خلاصه جهت حوصله مطالعاتی مردم این زمان گفت.  ما از ابتدای زندگی دانشی خود،  یاد گرفته ایم،  در مدرسه چیزهایی بما بگویند و آنرا حفظ کنیم،  هرگز اجازه ندادند خود ما با روش پردازش محوری برای خود علم را جستجو و دانش را بیابیم.
مراحل رشد و تکامل دانش و علوم

پایه های علوم

      علم بر چند پایه قرار داد:  فلسفه،  نظری،  عملی،  تکمیلی.
      این تقسیم بندی را میتوان به اشکال مختلف هم بیان نمود،  ولی در نهایت همین است.  در زمینه ای علوم انسانی و تاریخ نویسی در ایران یک مشکل اساسی داریم،  و آنهم درهم کردن پایه های علم،  در هریک از علوم با یکدیگر است.  فلسفه و نظریه و عملی و تکمیلی،  در هر گرایش با یکدیگر اشتباه گرفته میشوند.  یکی از اهداف اندیشکده علوم انسانی ارگ ایران تفکیک پایه های علوم است،  نه تفکیک عملکرد آنها،  زیرا این علوم با یکدیگر در تمام زمینه های پایه،  کارایی دارند.
   فلسفه ــ  آغاز هر علم است،  درباره آن علم ناشناخته داستان میگویند و فلسفه بافی و پرسش و مشورت مینمایند،  و حتی میترسند.
   نظریه ــ  بعد از فلسفه در هر علم،  عده ای که در دانش و بینش بالاتر از عادی جامعه هستند،  بخشهایی از آنرا نظریه میکنند.
   عملی ــ  سپس اشخاص و یا ارگانهایی که توانایی دارند،  نظریه را به مرحله عملی بنا به شرایط کار علمی عملی هر دوران زیستی خودشان میرسانند.
   تکمیلی ــ  در نهایت و با تجربه ای که از سه مرحله قبلی بدست آمده،  نتیجه را در طرحی و تزی بعنوان تکمیلی تایید موقت میکنند.
   ــ  توجه هر کدام از مراحل بالا بنا به شرایط سواد،  در ساختارهای تاریخی اجتماع زمان اجرا متفاوت است،  و تقسیم بندیهای مختلف دارد،  مانند مرحله های اولیه و دومی و غیره.
   پرسش از عموم:  نظر شما برای تقسیم بندیهای پایه علم،  بویژه برای تاریخ چیست؟
مراحل رشد و تکامل دانش و علوم

روش در ارگ ایران

      در تارنمای ارگ ایران تا آنجا که شده،  سعی بر آن است پایه های علوم را با دقت در نوشته ها مد نظر گرفت،  مانند:
  ــ  تاریخ روایی و کتابهای سنتی تاریخی و روایت فردی =  فلسفه در پایه علم تاریخ نویسی.
  ــ  نظریه های مختلف تاریخی مربوط به گرایشهای تاریخ =  نظریه در پایه علم تاریخ نویسی.
  ــ  بررسی های اصولی موردی در گرایشهای تاریخ =  عملی در پایه علم تاریخ نویسی.
  ــ  گفتن و نوشتن نیاز به فرهنگستان گرایشهای تاریخ =  تکمیلی در پایه علم تاریخ نویسی.
       در ارگ ایران از خوانندگان عزیز خواسته میشود،  به این مهم،  حداقل در این تارنما توجه فرمایند،  و با مقدار دانش خود،  که بازمانده از سیستم آموزشی حافظه محوری است،  تارنمای ارگ ایران را نخوانند.  حداقل باید مراحل پایه های علم را در این تارنما در نظر بگیرند،  تا بتوانند دانش خود را نیز از تک ذهنی حافظه ای خارج نمایند،  و بسوی ذهن پردازش محوری بروند.
مراحل رشد و تکامل دانش و علوم
علوم پایه
      پایه های علوم متفاوت از علم پایه یا علم بنیادی است،  علم پایه مجموعه علومی که با هدف روش علمی برای بهبود نظریه‌های علمی برای درک بهتر یا پیش ‌بینی طبیعی یا سایر پدیده‌ها است.  این علوم به بررسی بنیادین پدیده‌ها یا بررسی ماهیت، قوانین و روابط حاکم بین آنها میپردازد. از بارزترین این علوم میتوان به ریاضیات، فیزیک، شیمی، فلسفه، منطق، زیست ‌شناسی، زبان‌ شناسی، زمین‌ شناسی اشاره نمود.  علوم پایه، زیربنای اصلی سایر دانشها محسوب میشود و به همین دلیل در مواقعی به کل علم تعمیم داده میشوند. در هر یک از علوم پایه مراحل پایه های رشد و تکامل علوم  را شامل میشود.
مراحل رشد و تکامل دانش و علوم
تشخیص شخصی
مراحل رشد و تکامل دانش و علوم را باید دانست تا بتوان تشخیص داد در چه مرحله ای از آن هستیم
تصویر انوش راوید در یک اثر باستانی،  عکس شماره 7128.
      تفاوت علم و دانش را بدانیم،  و پایه های علوم را بشناسیم،  و تفاوت آنرا با علوم پایه تشخیص دهیم،  فلسفه، نظریه، عملی، تکمیلی،  همه مراحل رشد و تکامل علوم را در مقدار دانش خود مفهوم نماییم.
……………
   برچسبها:  مراحل رشد, مراحل تکامل, مراحل دانش, رشد و تکامل علم, علوم پایه, تشخیص شخصی, فلسفه نظری, نظریه عملی, عملی تکمیلی.
   هشتگها:  #پایه_علوم.
…………
مراحل رشد و تکامل دانش و علوم
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
یک امپراتوری که مجموعه ‌ای از قلمروهای چند ملیتی بود، و بدلیل ذات دینی و حاکمیتی و رزمی خود، که ترکیبی از قدرت شاه ها و جنگجویان و روحانیان بود. آنها خود را مقدس نامیدند، تا بتوانند مردم را اغفال کنند. این امپراتوری از قرون وسطی تا انقراض اسمی در سال ۱۸۰۶ بر بخش ‌هایی از اروپای غربی و مرکزی فرمان راند. مشروح و نوشته های روی عکسها همراه با مطالب دیگر این امپراتوری در لینک   http://www.arq.ir/1476
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.