Skip to main content

طرح تولید پارچه های رسانا
با  کاربرد های حفاظتی در مقابل امواج،  جهت عملکرد حفاظتی در حوزه  EMP
پیش نویس
      بمنظور پدافند غیر عامل و مقاوم سازی موثر،  و نگه داری و محافظت مستمر از استحکامات و تجهیزات،  هنگام تهاجم الکترو مغناطیسی،  پارچه رسانا مورد استفاده قرار می گیرد.  میزان اثر بخشی حفاظت از تجهیزات و سیستمها،  امکانات و فضا های محدود،  به عوامل متعددی بستگی دارد،  از آن جمله:  فرکانس و امپدانس موج مهاجم،  و نیز خصوصیات ذاتی ماده محافظ،  مانند:  هدایت الکتریکی،  نفوذ پذیری مغناطیسی،  نسبت ضخامت پوشش محافظ،  طول امواج مهاجم،  ضریب دی الکتریک،  تعداد و شکل ناپیوستگی در ساختار محافظ.
توجه:  این پارچه فعلاً تولید نمی شود
طرح تولید پارچه های رسانا
تصویر نانو پارچه رسانا،  عکس شماره ۳۴۵۰.
لوگو در جهت علم باشید نه عقیده،  عکس شماره ۱۶۱۵.
این صفحه پیوست در اینجا است.
اثر بخشی
    میزان اثر بخشی حفاظت،  به نسبت قدرت میدان بدون حضور ماده محافظ،  و با حضور ماده محافظ است.  با این وجود این مقدار بصورت عملی از مجموع پارامتر های زیر محاسبه می شود:
   * اتلاف جذب *  Absorption loss (A)   اتلاف انعکاس   Reflection loss (R)   *  فاکتور تصحیح مربوط به انعکاس از سطح داخلی multi-reflection correction (C) 
      پارامترهای فوق بنوبه خود متاثر از پارامتر های زیر هستند:
   *  نسبت هدایت gr=shield conductivity/copper conductivity    *  نسبت نفوذ پذیری μr=shield permeability/copper permeability  
      نتایج بدست آمده به ضخامت لایه محافظ،  نوع منبع امپدانس،  موج مهاجم،  موج مغناطیسی L , Zw <<377 Ω ،  موج الکتریکی  D, Zw >>377 Ω  و موج نرمال  P, Zw >>377 Ω بستگی دارد.  تحقیقات غیر از مواد محافظ،  قابلیت های حفاظتی قابل قبولی را برای  فلزات نظیر:  مس، آهن، نیکل و آلیاژ های مختلف نشان داده است.  این خصوصیت بالقوه در فلزات،  و محدودیت استفاده از آنها  بواسطه دانسیته بالا و انعطاف پذیری کم،  اندیشه برای تولید پارچه های محافظ،  با انعطاف پذیری مطلوب در مقابل امواج،  همراه استفاده از لایه نشانی نانو ذرات فلزی مختلف بوده است.
   بخشی از خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و الکتریکی منسوج رسانا ــ  با استفاده از فن‌آوری نانو،  و سنتز نانو ذرات فلز (مس، نقره، نیکل و …) در سطح منسوج،  که حاصل آن پارچه با رسانایی بالا و مقاومت الکتریکی سطحی اندازه‌گیری شده  Ω/sq  00038/0و هدایت الکتریکی سطحی  s/cm  2642 می ‌باشد.  این منسوج قابلیت مقاومت در مقابل نفوذ و تداخل امواج الکترومغناطیسی در محدوده حفاظت الکترومغناطیسی را داراست.  این منسوج با ثبات شستشویی و سایشی بسیار بالا قادر به جذب امواج الکترومغناطیسی است،  که نه تنها برای محافظت بدن،  بلکه برای حفاظت از تجهیزات الکترونیکی در مقابل تداخل امواج الکترومغناطیسی قابلیت های متنوعی از خود به نمایش  می گذارد.
      به منظور بررسی و ارزیابی آزمایشگاهی اثر حفاظتی پارچه پلی استری با لایه مس،  آزمایش های زیر انجام شده است:
با فرکانس های مختلف تا MHz 2700    شکل ۱ .
   تست‌ های مربوط به ثبات‌ های شستشویی، سایشی تر و خشک،  شستشو تاثیری در رنگ ظاهری نمونه نداشت،  ولی عمل سایش باعث تغییر رنگ نمونه‌ گردید،  و میزان رنگ پریدگی در اثر سایش تر،  بیشتر از سایش خشک بود. 
   مقاومت الکتریکی سطحی پارچه قبل و بعد از سایش،  و تاثیر سایش خشک و تر،  شکل ۳ و ۴.
   استحکام تا حد پارگی،  ازدیاد طول تا حد پارگی،  سختی خمشی و چروک ‌پذیری مورد بررسی قرار گرفته است،  شکل ۵.
طرح تولید پارچه های رسانا
طرح حفاظتی نانو ذرات بان ۱
* سرفرو کن یکدمی از بان چرخ <><> تا زنم من چرخها برسان چرخ * مولوی.
شرح خدمات فنی
      در طرح بان ۱ ،  با حساب میزان اثر بخشی حفاظتی،  حداقل از دو نوع پارچه پلی استر خام،  بنا به نیاز تراکم های متفاوت،  بعنوان بستر لایه های انعطاف پذیر استفاده می شود.  همچنین از نانو ذرات فلز مانند:  مس، نیکل و نقره،  بصورت منفرد و یا ترکیبی با ضخامت های مختلف به عنوان لایه های محافظ استفاده می گردد.  پارچه های طرح بان ۱ دارای خواص فیزیکی و مکانیکی بشرح زیر هستند:
  1 ــ  هدایت الکتریکی حداقل  s/cm 2000 طبق استاندارد  ASTM F390: 2003 .
  2 ــ  ثبات شستشوی معادل ۵ ــ ۴ طبق استاندارد  ISO 105-C06: 1994 .
  3 ــ  ثبات سایشی تر و خشک معادل ۴ ــ ۳ طبق استاندارد  ISO 105-X12: 2001 .
  4 ــ  استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی حداقل ۳۰% بیشتر از پارچه خام مطابق با استاندارد  ISO 13934-1: 1999 .
  5 ــ  سختی خمشی حداقل ۳۰% بیشتر از پارچه خام مطابق استاندارد  ASTM D1388: 2001 .
  6 ــ  دارای اثر بخشی حفاظتی حداقل  85dB  در محدوده طول موج های  1 KHz تا  1.5 GHz .
   قابل توجه:  بنا به نیاز،  تحقیقات و اجرا و تولید،  با اثر بخشی حفاظتی db 120 در محدوده طول موج های KHz 1 تا GHz 40 انجام می شود.
عکس ۶۵۴۰ ،  طرح حداقل سطح محافظت مورد نیاز در مقابل پالس الکترومغناطیس مرتفع (HEMP).
   پیشنهاد بان ۱ بمنظور دفاع مقابل بمب های الکترومغناطیسی:
   1 ــ  تهیه و تدوین دستور العمل ها و استانداردها،  برابر با طرح بان ۱.
   2 ــ  شناخت اثرات تخریبی EMP  و شناسایی انواع تهدیدات و نوع عملکرد آنها.
   3 ــ  شناسایی و بررسی سیستم های هشدار دهنده تهاجم الکترومغناطیسی،  در مورد.
   4 ــ  مدل و شبیه سازی میزان اثر گذاری EMP  و بررسی میزان آسیب پذیری تجهیزات.
   5 ــ  بررسی و ارزیابی همه جانبه نوع پوشش حفاظتی مورد نیاز با توجه به ملاحظات اقتصادی.
   6 ــ  شناسایی مراکز و تعیین سطح حفاظتی مورد نیاز،  منجمله اهمیت آنها و حساسیت تجهیزات و قابلیت پوشش حفاظتی ضد الکترومغناطیسی و یا جا به جایی سیستمها و تجهیزات آنها.
الیاف و منسوج ضد امواج الکترومغناطیس
      الیلف و منسوج رسانا،  با استفاده از نانو ذرات برای دفع امواج الکترومغناطیسی حاصل از تجهیزات الکترونیکی کاربرد دارد،  همچنین نوع لباس و پوشش های میرا کننده امواج،  می توانند مانع از این صدمات شوند.  این پارچه ها علاوه بر تهیه لباس های ایمنی برای برخی صنایع،  در بخش های نظامی و غیر نظامی به عنوان پوشش های ضد راداری،  و دفع پالس های الکترومغناطیسی به کار گرفته می شوند.  بطور کلی الیاف و منسوج لایه های انعطاف پذیر نانو ذرات طرح بان ۱،  کاملاً ضد پالس های الکترومغناطیسی،  برای پدآفند نظامی و غیر نظامی در مقابل حملات خارجی و تروریستی EMP،  افزایش ایمنی در کارگاه ها و ایستگاه های راداری،  مراکز فعال در زمینه رادیوگرافی،  و… مورد استفاده قرار می گیرد.  همچنین می تواند براحتی برای کاربرانی که بطور مداوم از سیستم های کامپیوتری استفاده می کنند،  ایمنی لازم را ایجاد نماید.
      مواد پارامغناطیس مانند آهن و سرب،  نقش بسیار مهمی در خنثی کردن اثر امواج الکترومغناطیسی دارند،  و این قابلیت را دارند،  که هم به ‌عنوان پوشش،  و هم به‌ عنوان قطعه الکترونیکی عمل کنند.  بنابر این شاید در آینده زمانی که رایانه خود را ترفیع می ‌دهید،  هم‌ زمان در حال بهبود کمد لباس خود نیز باشید.  در این ساختار الیاف اکسید مس،  به ‌عنوان محیط ذخیره داده‌ها عمل می‌ کنند،  زیرا می‌ توانند با اعمال یک ولتاژ از حالت عایق به رسانا تبدیل شوند.  نوعی پارچه می باشند،  که از رشته‌ های سیم‌ مانند مس و اکسید مس بافته شده،  و دارای نوعی حافظه جدید انعطاف ‌پذیر هستند،  سیم ‌های مسی و لایه پلاتینیومی نیز به ‌ترتیب نقش الکترود پایینی و بالایی را ایفا می‌ کنند.  در هر نقطه اتصال یا کوک در سراسر این پارچه،  یک قطعه پلاتینیومی نانو مقیاس میان الیاف قرار گرفته است.  در هر نقطه اتصال این ساختار ساندویچی،  یک مدار حافظه ‌ای مقاومتی ایجاد می ‌شود،  و بدلیل ساختار ساده‌ ای که دارند،  توجه زیادی را به خود جلب کرده‌ اند.
   قابل توجه:  امواج الکترومغناطیس ناشی از تجهیزات الکترونیکی،  مانند:  تلفن همراه، کامپیوتر، امواج ماهواره ای و تلویزیون،  صدمات جبران ناپذیری را به بدن انسان وارد می کنند،  به طوریکه امروزه به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های قرن مطرح است.  بسیاری از افراد شاغل در ایستگاه های رادار دچار عارضه آب مروارید،  زود هنگام می شوند.  این عارضه به دلیل عدم چرخش خون در قرنیه چشم،  به علت کاهش دما است،  زیرا با جذب این امواج در بدن،  اتلا به صورت حرارت است،  که با چرخش خون در آن ناحیه،  این حرارت از بین می رود،  که این چرخش در بعضی از نقاط بدن مانند قرنیه وجود ندارد.
طرح تولید پارچه های رسانا 
پارچه نانو
      خدمات نانو الیاف،  جهت تولید کنندگان پارچه و پوشاک،  ابزار و ادوات،  نظامی و غیر نظامی.
   خواص پارچه نانو:
   1 ــ  آب گریزی و نفوذ ناپذیری،  2 ــ  مقاوم در برابر روغن،  3 ــ   ضد لک و خش،  4 ــ   ضد آتش و دود،  5 ــ  ضد باکتری و غیره.
   موارد استفاده پارچه نانو:
   ــ  لباس بچه:  بچه ها بزرگترین مصرف کنندگان لباس های نانو هستند،  با نانو تکنولوژی مشکل لک شدن لباس های آنها کاملاً‌ برطرف می شود.
   ــ  لباس گران:  اگر لباس های قیمتی مجهز به تکنولوژی نانو باشند،  باعث آسودگی خاطر کامل می شود،  چون اثر چای، نوشابه، کیک و … بر روی آنها باقی نمی ماند،  و براحتی هم کثیف نمی شود.
   ــ  پارچه مبلی:  با تکنولوژی نانو از چرک و لک شدن مبلمان نگران نخواهیم بود،  چون قطرات چای و نوشابه به داخل پارچه مبل نفوذ نخواهد کرد،  و با یک دستمال خشک می توان آنها را از روی پارچه جذب کرد،  بدون اینکه اثری از آن باقی بماند.
   ــ  لباس رنگ روشن:  لباس های رنگ روشن همیشه احتیاج به مراقبت بیشتری در برابر لک شدن دارند،  نانو تکنولوژی این مشکل را نیز برطرف کرده است.
   ــ  فرش و گلیم:  بخصوص اگر فرش ابریشمی باشد،  با نانو تکنولوژی دیگر نگران لکه شدن آن نخواهیم بود.
   ــ  لباس کار،  پوشاک نظامی، یونیفورم مدارس،  پرده،‌ ملحفه،  روتختی،  رومیزی،  موکت، کیف و کفش، جوراب و. حوله و…،   در نهایت این تکنولوژی قابلیت اجرا روی انواع مختلف پارچه را دارد.
   خواص و مزایای عمومی:
      لباسها دیرتر کثیف شده و راحت تر تمیز می شوند،  هیچگونه اثر منفی بر روی رنگ، درخشندگی، فرم پارچه و لباس ندارد،  با شستشو و اتو کشی، خاصیت نانو از بین نمی رود،  هیچگونه اثر منفی بر روی پوست ندارد،  باز بودن منافذ نتفسی پارچه،  سازگار با محیط زیست،  مقاوم در برابر روغن،  مقاوم در برابر آب، ضد لک،  قیمت مناسب، و….
عکس پارچه نانو و کاربرد های مختلف نانو تکنولوژی.
طرح تولید پارچه های رسانا
بمب الکترومغناطیس
      بمب‌های الکترومغناطیس برای تخریب هدف خود،  از یک پالس شدید الکترومغناطیس بهره می‌گیرند.  این پالس الکترومغناطیس،  تمام سامانه‌های الکتریکی و الکترونیکی در شعاع تخریب را از کار می اندازد.  از آنجاییکه بدن انسان و موجودات زنده در مقابل امواج الکترومغناطیس تا حدودی مقاوم است،  انفجار این نوع بمب تلفات جانی به همراه ندارد،  اما اثرات مخرب آن بر روی سامانه های اطلاعاتی،  عملا جامعه هدف را به پیش از عصر اطلاعات باز می گرداند.  یکی از راه های پیشنهادی استفاده از قفس فارادی است.  چگونگی عملکرد این وسیله شبیه برق گیر هایی است،  که بر روی ساختمان های بلند نصب می شود.  پس از انفجار یک بمب الکترومغناطیس این وسیله پالس الکترو مغناطیس تولید شده را جذب،  و به زمین منتقل می کند،  اما مشکل اینجاست که قدرت این پالس زیاد است،  و پس از مدت کوتاهی دستگاه از جریان اشباع شده،  و شروع به پس زدن جریان می کند،  و تمام وسایل مجاورش را نابود می سازد.  راهکار دیگر عایق ساختن تمام مدار های الکتریکی به وسیله پوششی است که مانع از نفوذ پالس الکترومغناطیس می شود،  اما از آنجا که هر وسیله الکتریکی حداقل یک ورودی دارد،  ممکن است که پالس الکترومغناطیس از این ورودی وارد مدار شود،  و آنرا نابود سازد.  مگر آنکه تمام مدار های شهر مورد حمله قرار گرفته شده،  دارای عایق باشد.
   کاربرد نظامی ــ  با توجه به اثر مخرب بمب‌های الکترومغناطیس بر روی تجهیزات الکترونیکی،  در صورت پوشش این تجهیزات مانند فرستنده و گیرنده‌ های بی‌سیم،  رادارها و سایر تجهیزات ارتباطی الکترونیکی در هنگام وقوع حمله با پارچه‌ های رسانا،  که به راحتی و با سرعت قابل نصب روی تجهیزات بوده و توانایی جلوگیری از نفوذ این امواج را دارند،  می ‌توان از بروز صدمات احتمالی جلوگیری کرد.
  کاربرد عمومی ــ  کلیه مراکز کنترلی شهر از جمله مترو، کنترل ترافیک، دیسپاچینگ آب، برق، گاز و غیره بر پایه تجهیزات الکترونیکی هستند،  و با از کار افتادن این مراکز عملا در عملکرد آنها اختلال ایجاد شده،  و کنترل شهر ناممکن می‌گردد.  با ایجاد پوشش‌های مناسب از پارچه جاذب امواج الکترومغناطیس امکان تاثیر پذیری تجهیزات این مراکز از پالس‌های الکترومغناطیس کاهش می‌یابد.
   امواج مایکروویو
      مایکروویو نوعی از امواج الکترومغناطیسی است،  که در واقع امواجی رادیویی با فرکانس بسیار بالا هستند. هر چه فرکانس تشعشع بالاتر رود، طول موج آن کمتر می‌شود و به همین علت به آن مایکروویو یعنی امواج کوتاه می ‌گویند. این امواج ممکن است در برخورد با یک ماده، منعکس، منتشر یا جذب شود.  مواد فلزی این امواج را کاملا منعکس می‌کنند.  یکی از کاربرد های امواج مایکروویو ارسال پارازیت و نویز برای ایجاد اختلال در ارتباطات رادیویی است.
   کاربرد نظامی ــ  برقراری ارتیاط رادیویی بین یگان‌های نظامی و مرکز فرماندهی در زمان جنگ از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است،  و بروز هرگونه اختلال در این ارتباط عواقب جبران ناپذیری در پی دارد.  با استفاده از پارچه پوشش داده شده با نانو ذرات فلزی،  به عنوان محافظ در برابر اماج مایکروویو،  می‌توان از تاثیر این امواج بر ارتباطات رادیویی جلوگیری کرد.
   کاربرد عمومی ــ  موادی که جاری آب هستند مانند غذاها و حتی انسان،  انرژی امواج مایکروویو را جذب می‌کنند.  اگر سرعت جذب انرژی یک ماده بیش از سرعت از دست دادن آن باشد،  دمای آن ماده بالا می ‌رود.  بدن انسان با قرار گرفتن در میدان های مایکرو ویو از خود واکنش نشان می دهد،  و مانند زمانی عمل میکند که درشرف بیمار شدن است،  عدسی چشم‌ها به گرما بسیار حساسند،  بنابر این پرتوگیری دائم با پرتو های مایکروویو می‌توانند سبب آب مروارید گردد.  این پرتوها می‌توانند باعث کشته شدن اسپرم در مردان و باعث ناباروری موقتی آنها گردد.  با توجه به موارد فوق الذکر،  با استفاده از پارچه محافظ در برابر امواج مایکروویو،  میزان خطرپذیری افرادی که در معرض این امواج قرار دارند،  به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد.
   امواج مادون قرمز
      امواج مادون قرمز جزء امواج الکترو مغناطیس بوده و در ناحیه بین نور مرئی و مایکروویو و با طول موج µm 1000-76/0 قرار دارند.  طبق قانون پلانک هر جسمی که دمایش بالاتر از صفر مطلق باشد (۲۷۳ درجه سانتیگراد)،  انرژی از خود ساطع می ‌کند.  برای مثال بدن انسان تشعشع مادون قرمز در محدوده µm 50-3 از خود ساطع می‌ کند.  سیستم های تصویر سازی حرارتی عمدتا بر اساس در طول موج های ۱-۲۰ میکرومتر با حساسیت چند درجه سانتیگراد عمل می ‌کنند،  که درآنها کنتراست اشعه مادون قرمز بین هدف و محیطش بویژه در ناحیه ۵ – ۳ و ۱۲ – ۸ میکرو متر ملاک عمل است.  به طور کلی تمام منابع گرمایی که دمای بیشتری نسبت به محیط دارند می‌ توانند براحتی توسط دوربین‌ های حرارتی شناسایی شوند.
   کاربرد نظامی ــ  همانگونه که اشاره شد تمام اجسامی که دمای بیشتری نسبت به محیط دارند توسط دوربین‌ های حرارتی قابل شناسایی هستند.  این امر بالاخص در میدان نبرد از اهمیت بالایی برخوردار است.  کاهش نشانه‌ های حرارتی و حفاظت حرارتی دو فاکتور اساسی برای حفظ توان جنگی سربازان و ابزار و ادوات نظامی مخصوصا هنگام شب در میدان نبرد است.  پارچه‌ های جاذب امواج مادون قرمز با جذب انرژی ساطع شده از منابع گرمایی باعث مخفی ماندن از معرض دید دوربین‌ های حرارتی می‌ گردند.
   کاربرد عمومی ــ  امواج مادون قرمز در کاربرد های عمومی نه تنها مضر نیستند،  بلکه مفید نیز هستند.  انرژی امواج مادون سبب ارتعاش مولکول های بدن می شود،  و برای کارکرد های درمانی مفید است.  اثر گرم کنندگی تشعشع مادون قرمز سازگار با بدن انسان است،  و به آسانی جذب می ‌شود.  ترکیب پارچه با مواد در مقیاس نانو با ذرات فلزی و انعکاسی که این مواد در محدوده مادون قرمز حرارتی دارند،  می ‌تواند تاثیرات بیولوژیکی و فیزیولوژی مفید بر بدن انسان داشته باشد.  این ترکیبات موثر در آسودگی زخمها و درد مفاصل و در مان گرفتگی، سختی و تورم عضلات ناشی از فعالیتهای ورزشی است.  بعضی از تاثیرات پزشکی دیگر این نوع از منسوجات عبارتند از:
     * بهبود جریان خون و افزایش خون رسانی به بافت های نرم بدن،  * بازیابی و بهبود سریعتر زخم ها
کمک به فرآیند های بیولوژیکی بدن انسان همانند کنترل خواب و درد،  * اجتناب از رشد باکتریها و کاهنده بو.
   امواج رادار
      رادار یک دستگاه رادیویی است،  که برای مشاهده اجسام و اندازه ‌گیری برخی ویژگی‌‌ های آنها به وسیله امواج الکترو مغناطیسی به کار می‌ رود.  کاربرد اصلی رادار و محل پیدایش و رشد آن در صنایع نظامی و هوانوردی است و نقش اصلی یک سیستم راداری نظارت بر یک محدوده بزرگ و تشخیص اجسام متحرک، ردیابی اهداف و استخراج مشخصاتی مانند سرعت و ارتفاع و… می‌ باشد.  پنهان ماندن از دید رادار های دشمن مزیتی بزرگ در جنگ‌ها محسوب می ‌شود.  پارچه پوشش داده شده با نانو ذرات فلزی با توانایی تفرق امواج رادار می ‌تواند تجهیزات نظامی را از معرض دید رادار های دشمن حفاظت کرده،  و امکان غافلگیری دشمن در جنگ را فراهم می ‌کند.
   امواج رادیواکتیو
      یکی از خطراتی که جوامع بشری را تهدید می ‌کند،  استفاده قدرت‌ها از بمب‌ های اتمی است.  این بمب‌ها علاوه بر آثار تخریبی بالایی که دارند،  باعث آلودگی محیط توسط تشعشات رادیواکتیو می ‌گردند.  این تشعشعات به علت داشتن خاصیت یونیزاسیون به سلول های زنده آسیب وارد می‌کنند.  این اثرات به دو دسته نسلی و شخصی تقسیم می ‌شوند.  اثرات شخصی فقط محدود به دوره حیات موجود زنده است،  در حالیکه اثرات نسلی در نسل های آینده ظاهر می‌شوند.
   اثرات نسلی ــ  تغییر سرعت موتاسیون ژن های سلول های جنسی،  اساس اثرات نسلی تشعشعات رادیو اکتیو است. هر تغییری در موتاسیون ژنها زیان آور است،  هر مقدار از تشعشعات مواد رادیو اکتیو برای انسان مضر است،  و به طور کلی متخصصین ژنتیک عقیده دارند،  بیشتر بودن از آستانه مجاز اشعه یونیزان،  برای ایجاد اثر زیان‌آور،  لازم نیست،  و هر مقدار از این اشعه‌ها مضر است،  و اکثر آسیب‌ های سلول غیر قابل برگشت هستند.
   اثرات شخصی ــ  اثر حاد تشعشعات رادیو اکتیو،  به علت تابش مقدار زیادی اشعه در مدت کوتاهی است،  مانند حوادث ناشی از عیوب رآکتور های اتمی و انفجار های اتمی با توجه به اینکه تشعشعات مواد رادیواکتیو،  مواد را یونیزه می ‌کنند،  و بدن موجودات زنده نیز از مواد شیمیایی مختلف تشکیل شده است،  شدت آسیب سلولها به مقدار انرژی مجذوب در مدت معین بستگی دارد،  و حساسیت نسوجی چون مغز استخوان، تخمدانها و بیضه‌ها نسبت به تشعشعات بیشتر است.  مواد رادیو اکتیو از راه های مختلف وارد بدن می‌شوند،  مانند استنشاق ذرات رادیو اکتیو معلق در هوا،  مصرف مواد خوراکی آلوده،  جذب از راه پوست،  و ورود از طریق سائیدگی‌ها و زخم های پوست. آنگاه متناسب با انرژی و نیمه عمر خود به نسوج بدن آسیب می‌رسانند.
   کاربرد نظامی ــ  در صورت وقوع انفجار هسته‌ ای،  به دلیل آلودگی شدید محیط، افراد و تجهیزات که از اثر تخریبی در امان مانده‌ اند،  تحت تاثیر تشعشعات و آلودگی قرار دارند،  که به اختصار اشاره گردید.  پارچه‌ های پوشش داده شده با نانو ذرات فلز سرب،  که توانایی جذب تشعشعات رادیواکتیو را دارند،  خطر پذیری افراد در معرض این تشعشعات را کاهش می ‌دهد.
   کاربرد عمومی ــ  همانگونه که اشاره شد،  وقوع انفجار و یا نشتی در رآکتور های هسته ‌ای نیروگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نیز باعث آلودگی محیط می ‌شود،  و سلامتی متخصصان و محققان این مراکز را به خطر می ‌اندازد.  لباس دوخته شده با پارچه جاذب تشعشعات رادیواکتیو،  باعث افزایش ایمنی شغلی این افراد می ‌شود.
خصوصیات و توانایی تکنیکی پارچه رسانا
      لایه نشانی نانو ذرات فلز (مس، نقره، نیکل و…) در سطح منسوج و لایه های انعطاف پذیر دیگر،  توزیع یکنواخت و متراکم ذرات با مورفولوژی شبه کروی است،  که تحقیقات نشان داده است،  سایز ، شکل و فشردگی ذرات از سینیتیک لایه نشانی تاثیر پذیری بسیار زیادی دارد،  و این به نوبه خود در رفتار حفاظتی لایه موثر است.  این منسوج با ثبات شستشویی و سایشی بسیار بالا قادر به جذب امواج مضر الکترومغناطیسی است،  که نه تنها برای محافظت بدن،  بلکه برای حفاظت از تجهیزات الکترونیکی در مقابل تداخل امواج الکترومغناطیس،  قابلیت های متنوعی از خود به نمایش گذاشته است.  اثر حفاظتی پارچه پلی استری لایه نشانی شده با مس در دامنه فرکانسی بین   MHz2700 50 است.
استتار در مقابل دوربین های گرمایی
      دوربین های حرارتی در ناحیه ۸ – ۱۳ میکرومتر قابلیت مشاهده تصاویر حرارتی سربازان را در میدان نبرد دارند.  برای کاستن نشانه­ های حرارتی،  کافی است تا تابش در این طول موج را کاهش دهیم.  اگر سطج جسم گرم بتواند تشعشع خود را به پشت زمینه منعکس کند،  این جسم می­تواند برای دوربین های حرارتی سرد بنظر برسد.  این کار با استفاده از مواد با تشعشع پایین قابل انجام است.  فلزات تابش پایینی دارند چون آنها شامل الکترون های آزاد هستند،  که ضریب شکست بالایی (ضریب شکست، نسبت سرعت نور یا صدا در یک لایه میانی به سرعت فاز موج در همان لایه می­باشد) را در باند گسترده ای دارند.  تابندگی، تحرک الکترونی در مواد است.  یک هادی الکتریکی خوب مانند فلزات بدلیل تحرک الکترونی بالا، تابندگی پایین و انعکاس بالایی دارد.
      لایه­‌ نشانی با فلزات بدون استفاده از جریان الکتریکی یکی از روش های لایه ­نشانی سطح می ­باشد،  که از لحاظ اقتصادی مقرون بصرفه است.  پوشش سطوح با فلزات و یا آلیاژ های فلزی بدون استفاده از منبع خارجی مولد جریان الکتریکی یا لایه ­‌نشانی احیایی،  روشی جدید و متداول برای پوشش سطوح مواد گوناگون با فلزات بدون استفاده از جریان الکتریکی می ­باشد. لایه­ نشانی الکترولس،  تکنیک جدیدی بر روی مواد منسوج است،  که برای ایجاد خصوصیاتی نظیر،  هدایت الکتریکی و ویژگی های مغناطیسی خوب بکار برده شده است.  در کاربرد حاضر قدرت بازدارندگی پارچه پلی استری پوشش داده شده با نانو ذرات فلزی،  در برابر امواج مادون قرمز حرارتی به روش الکترولس ارایه شده است. 
 
 
 
مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
 آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.