قدرت تشخیص برای راهبرد ملی

قدرت تشخیص برای راهبرد ملی اصلی برای حیات ملت و کشور در ادامه این قرن است،  قرنی که سراسر دانش و بینش و تکنیکهای نوظهور بروز شونده دارد.
قدرت تشخیص برای راهبرد ملی
قدرت تشخیص برای راهبرد ملی
تصویر انوش راوید در کنار قلعه تاریخی در اینجا،  عکس شماره 9386.
قدرت تشخیص برای راهبرد ملی
لوگو در دانش و بینش انقلابی باشیم،  عکس شماره 1610.
این برگه بشماره 1062 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
قدرت تشخیص برای راهبرد ملی
قدرت تشخیص برای راهبرد ملی
      در این قرن دنیایی اطلاعات و تبلیغات و دروغ و بدجنسی در برابر ما قرار دارد،  بسیاری از آنها بنا به ترفندهای مختلف منجمله طرحهای استعماری در سیستم آموزشی جهان وارد شده است.  نوشته ها و آمار و ارقام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی،  الکی و ترفندی،  بفراوانی وجود دارد.  شخصی که می خواهد به آگاهی های درست دست یابد،  باید توانایی قدرت تشخیص بمنظور تخصص خود را داشته باشد.  بدون توانایی قدرت تشخیص یک فرد یا یک جامعه نمی تواند مسیر درست را بیابد،  و به رشد و تکامل برسد.
      دانستن وجود ابزاری بنام قدرت تشخیص،  مانند بقیه علوم نیازمند آموزشهای مربوطه است،  در سیستم آموزشی ایران،  آموزشی بنام درس قدرت تشخیص وجود ندارد،  یعنی یکی از مهمترین پایه های آموزشی وجود ندارد.  من سعی می کنم،  در تارنمای راهبرد ملی مطالبی درباره قدرت تشخیص بنویسم،  البته این دانش نیازمند درس و تدریس اساتید متخصص مربوطه است.
      در هر صورت بدون قدرت تشخیص توانایی تشخیص حق از باطل،  حقیقت از دروغ و غیره حاصل نمی شود،  و آگاهی بدست نمی آید،  و این مسئله مهمی است.  از نظر من برای رسیدن به توانایی قدرت تشخیص،  باید مطالعات و تحقیقات پیگیر تخصصی انجام شود.  قدرت تشخیص از جمع مقدار دانش و مفهوم علم،  بعلاوه اندیشه ورزی و نواندیشی حاصل می شود.  قدرت تشخیص می تواند در همه سطوح باشد،  سطح کم سواد،  و یا خیلی باسواد.
      بمنظور بدست آوردن قدرت تشخیص نیازمند تحول گام بگام در خود،  و برای بالا بردن درک و دانش،  و برای یک کشور کیفیت کل جامعه است.  این تحول تابع اراده و تلاش فردی و اعضای جامعه است.  ابتدای برای ایجاد این درک و تحول،  باید سیستم آموزشی را شناخت،  و از تابعیت آن دوری کرد،  زیرا در این سیستم توانایی قدرت تشخیص را از ابتدا سلب کرده اند.  ممکن است هزاران نفر این مطلب را ببینند و بخوانند،  ولی مطمئن هستم متوجه آن می شوند،  این مطلب فقط برای یک درصدی های متخصص باهوش است.
      همچنین کودک سفتی و ساده انگاری از بیماری های خطرناک فرد یا جامعه است،  و کاملا خلاف قدرت تشخیص است.  مثلاً کودک صفت و ساده اندیش می گوید،  عرب و مغول و این و آن به ایران حمله کردند،  و هرگز نمی تواند درک کند،  با کدام سابقه تاریخی و اجتماعی،  و با کدام سابقه سازمانهای نظامی و دولتی،  فقط چون کودک صفت و ساده اندیش است،  همینجوری هر پرت و پلایی را بدون درک از تخصص می پذیرد.
      مهم این نیست که یک جامعه و ملت و مملکت افراد متخصص با مدارک تحصیلی زیاد داشته باشند،  مهم این است،  که توانایی درک واقعیتها را داشته باشند،  و کودک صفت و ساده انگار نباشند.  یعنی مقدار بار دانش در کل کشور و مردم،  بدون توانایی قدرت تشخیص،  ارزش علمی نخواهد داشت،  و مانند ربات عمل می شود.
راهبرد ملی یا استراتژی ملی اندیشه ایست برای آینده،  و آگاهی رسانی چگونگی کسب دانشهای لازم شناسایی موانع و ترسیم راهبردی و راهبری و گفتگو پیرامون این مهم.
قدرت تشخیص برای راهبرد ملی
جنگ نرم در شبکه های اجتماعی
      جنگ نرم یک مسئله جدی است،  جنگ نرم شکلهای مختلف دارد،  و یکی از مهمترین آنها دستکاری و تعیین سطح مطالبات مردم،  بویژه جوانهاست.  در این نوع جنگ نرم با ایران و ایرانی،  که در شبکه های اجتماعی،  بویژه اینستاگرام جریان دارد،  اکانتهایی باز می کنند،  و باب سلیقه مردم مطالبی می نویسند،  مانند موضوعهای تعریف از تاریخ و یا جغرافیای ایران.
      وقتی به این اکانتها و صفحات نگاه می کنیم،  می بینیم همه آنها یک نوع سبک کار دارند،  و هیچکدام نام و آدرس نویسنده ندارند،  و معلوم نیست کی و چی هستند.  آنها در شبکه های اجتماعی بسیار فعالند،  و جمعیت انبوهی را بخود جذب کرده اند،  و هر آنچه بخواهند بخورد مردم ساده اغفال شده خود می دهند.  در پس زمینه تعریف هایی از تاریخ و جغرافیای ایران،  دشمنی با ملی گرایی و اشخاص ملی کنونی هدف آنهاست.
      جنگ نرم  روش مبارزه بسیار پیچیده و هوشمندانه عصر حاضر است.  از نظر من اکانتهایی بی نام و نشان،  که در لابلای مطالبشان رفتار غیر دمکراتیک،  و ضد اشخاص ملی ایرانی دارند،  و سعی می کنند درک و خواسته مطالبات مردم را پائین و سطحی نگهدارند،  همه تحت پوشش بنیاد جرج سوروس هستند.  با دقت در رفتار آنها متوجه می شویم،  که پرخاشگری و اهانت و بی دقتی و عدم پاسخگویی در روش آنهاست.
      مردم،  دقت کنید،  اکانتهای جنگ نرم وابسته به قدرتهای استعماری و عوامل داخلی آنها را بشناسید،  و با سادگی در دام آنها نیافتید.  اول از همه و در هر جا که وارد می شوید،  بپرسید تو چه کسی هستی،  نامت چیست،  آدرست چیست،  عکست کجاست،  تحصیلاتت چیست؟  به سادگی و مانند آدمهای بدون اندیشه در زمین این دشمنان ایران و ایرانی بازی نشویم،  و درگیر بازی آنها نگردیم،  مطمئن باشید که آنها می خواهند ایران و ایرانی نباشند.
      معمولاً آنها در چند اکانت یکدیگر  را حمایت می کنند،  و با اکانتهایی که در آنها هیچ نوشته و عکس از خود ندارد،  یا یکی دو عکس الکی بدون هویت دارند،  زیر پستها،  کامنتهای تاییدی و یا با خواسته موضوع می نویسند،  و باعث تحریک مردم پیگیر می شوند،  که روش آنها را در نظر نویسی ادامه دهند.  از این دست ترفندها زیاد دارند،  دست آنها را بخوانید و افشا کنید.  ما ایرانیان باید بتوانیم از سد بزرگ ولی لرزان ضد ایران و ایرانی عبور کنیم.
       برای نجات ایران و ایرانی،  در مسیر روشنگری اندیشه مردم تلاش کنیم،  و بشیوه دمکرات از انحراف جلوگیری نماییم،  و مانع سوء فهم شویم،  یعنی در مسیر راهبردی ایران هستیم.
قدرت تشخیص برای راهبرد ملی
در دانش و بینش انقلابی باشید
      در لوگو گردان تعدادی از برگه های تارنمای ارگ ایران نوشته ام،  در دانش و بینش انقلابی باشید.  منظور از انقلابی بودن این است،  که همیشه در فکر ایجاد تغییرات نو بود،  و این تغییرات نو فقط با بالا بردن دانش و تخصص امکان دارد.  بسیاری فکر می کنند انقلابی عمل می کنند،  ولی انقلابی عمل کردن نیازمند ایجاد تغییر در دانش و بینش است.
       دقت کنید،  با همان درک و دانش و بینش قبلی هرگز نمی شود انقلابی بود.  درباره انقلاب زیاد نوشته و گفته اند،  و به گونه ای مفهوم آنچه که نوشته اند،  ایجاد تغییرات سطحی در همان مقدار دانش و بینش است.  با اندک تغییر دانش و بینش قبلی یا تغییر کم سلیقه در چیدن آن دانش و بینش،  انقلاب و انقلابی عمل کردن نیست،  بلکه تغییر در سلیقه چیدمان دانش و بینش است.
      بمنظور انقلابی بودن در قرن جدید،  ابتدا باید درک واقعی از تخصص و علم داشت،  و در آن جهت حرکت کرد،  سپس با بالا رفتن یا بالا بردن دانش و تخصص،  می توان برای انقلابی بودن فکر کرد.  همانطور که گفتم،  نباید تغییر سلیقه عادی و ساده را با انقلاب و انقلابی بودن اشتباه گرفت.  خنده دارتر و مسخره تر از همه این است،  که در تبلیغات استعمار و امپریالیسم،  انقلابی بودن را تیر و تفنگ دست گرفتن گفته اند.
      انقلاب به معنای زیر و رو شدن یا پشت و رو شدن است.  انقلاب انواع مختلف دارد،  در علوم و ستاره شناسی و نجوم،  در زمین شناسی و فصلها و غیره.  انقلاب انسانی در رابطه با تغییرات کلی در جامعه و تمدن است،  که بوسیله مردم انجام می شود.  انقلاب انسانی مشروطیت ایران،  دور جدید در ساختارهای تاریخی اجتماعی ایران انجام شد.
      در نگاه جامعه شناسان هر گونه جنبش اجتماعی توده‌ای،  که به فرایندهای عمده اصلاح یا دگرگونی اجتماعی بینجامد،  انقلاب نامیده می‌شود.  انقلابهای بزرگ به آن دسته از انقلاب‌ها گفته می‌شوند،  که با تغییرات اساسی در حکومت و ساختار اجتماعی یک کشور یا جامعه همراه بوده‌اند.  مانند انقلاب اسکندر اشکانی در تاریخ باستان،  و انقلاب کبیر فرانسه،  و انقلاب ۱۹۱۷ روسیه در قرون جدید.
   پرسش از عموم:  آیا شما هر تغییر سلیقه و جابجایی های عادی را انقلاب و انقلابی بودن می دانید؟
   وقتی داستان و تاریخ دروغی معیارهای اصلی شکل گیری تاریخ و هویت برای ملت یک کشور شود،  خیلی هم آسان خواهد بود،  که یک تاریخ و هویت ساختگی جدید را جایگزین نمایند،  و آن ملت و کشور را به هر شکل که بخواهند بازی دهند. عکس شماره 7250.
……………
   برچسبها:  قدرت تشخیص, راهبرد ملی, دانش بینش, بینش انقلابی, جنگ نرم, شبکه های اجتماعی, دانش انقلابی, استراتژی ملی.
………….
قدرت تشخیص برای راهبرد ملی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
درود، #یلدا_مبارک و تقاضا از مردم برای تلاش جهت #ثبت_جهانی یلدا و #جشنهای_ایرانی، مشروح در http://arq.ir/139
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.