ماقبل از تاریخ موزه ارگ ایران

ماقبل از تاریخ موزه ارگ ایران اشیای کشف شده قبل از گاهشماری ایرانی،  دوران سنگ و قبل از نویسایی است،  این اشیای نشان دهند آغاز تمدن در ایران است.

ماقبل از تاریخ موزه ارگ ایران

بیش از ۷۰۰۰ سال پیش
      ماقبل از تاریخ موزه ارگ ایران اشیای کشف شده قبل از گاهشماری ایرانی،  دوران سنگ و قبل از نویسایی است،  این اشیای نشان دهند آغاز تمدن در ایران است.
فهرست و راهنمای موزه مجازی ارگ ایران در لینک زیر:
 ماقبل از تاریخ موزه ارگ ایران
تصویر انوش راوید در یک موزه،  عکس شماره ۳۱۲۳.
ماقبل از تاریخ موزه ارگ ایران

سالن یک موزه مجازی ارگ ایران

 بمرور پست می شود
ماقبل از تاریخ موزه ارگ ایران

رقصهای آئینی تاریخی

ماقبل از تاریخ موزه ارگ ایران
      رقصهای آئینی بر سنگهای تیمره هزاره اول گاه ایرانی در تیمره،  و تکه سفال چشمه علی شهر ری سده ۴۵ گاه ایرانی در موزه لور فرانسه،  یک مراسم در دو تمدن با فاصله زمانی چند هزاره.
   ــ  تیمره = تی = T + مره = مرو، مروه.  جهت اطلاع بیشتر مراجعه شود به،  معنی نام شهرها و روستا های ایران.
ماقبل از تاریخ موزه ارگ ایران
عکس تعدادی آثار قبل از تاریخ گاهشماری ایرانی،  عکس شماره ۶۲۷۹ .
……………
   برچسبها:  سالن قدیمی، دوران کهن، موزه مجازی، اشیای ماقبل تاریخ.
………….
مستندهای مربوط
مستند های بیشتر را در نماشا و آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
تعدادی از آثار تاریخی کهن سنگ تیمره

غار کلدر در خرم آباد لرستان ایران سکونتگاه نئاندرتال و انسانهای هوشمند اولیه، سابقه سکونت انسانهای هوشمند در این غار به 54 هزار سال می رسد. مشروح در http://arqir.com/198

……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید