بایگانی برچسب: s

ملیگرایی باستانگرایی نیست

ملیگرایی باستانگرایی نیست اصل مهمی در ملیگرایی است،  بسیاری فکر می کنند ملیگرایی باستانگرایی است،  درصورتیکه ملیگرایی تمام بود و نبود کشور را شامل می شود.  بودهها در حال و نبودهها که در گذشته ها بودند.  در اصل ملی گرایی دفاع از دمکراسی و آزادی اندیشه و قلم است،  نه گفتن  نوشتن از رویاها و آرزوهای تاریخی و از دست رفته تاریخی. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در عمومی جهان, مدنی ایران | برچسب‌شده , , , , , , , , | 2 دیدگاه

تفاوتهای ناسیونالیسم و فاشیسم

تفاوتهای ناسیونالیسم و فاشیسم بسیار زیاد است،  دو مفهوم و تفاوتهای معنایی عمده ای دارند،  ناسیونالیسم بار سازنده دارد،  و فاشیسم بار برتری جویی دارد. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در فلسفه و بینش, مدنی ایران | برچسب‌شده , , , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

تعریف واقعی ملی گرایی

      تعریف واقعی ملی گرایی نوشته ها و گفته های زیادی دارد،  ملی گرایی درک و دانش و بینش همه مردم در حوزه جغرافیایی ملی گرایی را شامل می شود.  به زبام دیگر ملی گرایی واقعی یعنی وجود … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در مدنی ایران | برچسب‌شده , , , , | 2 دیدگاه