Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

تاریخ بتهای گریس غرب قریش

پیش نویس
این صفحه بمناسبت سمینار تاریخ یونان در دانشگاه اصفهان است
      تا وقتی نتوانیم بت های بزرگ غرب یعنی یونان،  و تاریخ و هلنیسم دروغی این کشور را بشکنیم ،  هیچی نخواهیم شد.  در باره اصول علوم انسانی،  مقامات عالی و بالای کشور ایران سفارش کردند،  ولی سیستم آموزشی ایران،  که هنوز تأثیرات دوران نفوذ غرب و اسرائیل را در خود دارد،  بجای اینکه این بت بزرگ غرب را بشکند،  می آید به کوروش و داریوش و تاریخ ایران بند می کند.
تاریخ بتهای گریس غرب قریش
تصویر بت های مکه و گریس غرب،  عکس شماره ۳۴۸۰.
تاریخ بتهای گریس غرب قریش
لوگو مراقب باشید در دام تاریخ نویسی استعماری نیافتید،  عکس شماره ۱۶۰۶.
برگه ۷۲۲ آبان ۱۳۹۵ پیوست جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران است.
. . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .
آغاز بت شکنی
      در روز فتح مکه، پس از ورود لشکریان اسلام به شهر،  پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در منطقه حجون در کنار ابوطالب کمی استراحت کرد،  سپس در حالی که سوار بر شتر بود،  برای طواف خانه خدا رهسپار مسجدالحرام شد.  پیامبر لباس نظامی بر تن و کلاه خود بر سر داشت،  و مهاجرین و انصار که گرداگرد وجودش حضور داشتند،  به پیروی از او با صدای بلند تکبیر می گفتند،  تا وقتی با اشاره پیامبر،  همگان ساکت شدند.
پیامبر در نخستین دور طواف وقتی در برابر کعبه رسید،  با چوب بلندی که در دست داشت،  ضربه‌ای به بت‌ های هبل و اساف و نائله زد،  و آنها را سرنگون کرد،  و این آیه را خواند : قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا؛  ترجمه،  بگو حق آمد و باطل محو و نابود شد و باطل همیشه نابودشدنی است.
فاجعه سرنوشت سازی
      فاجعه است،  که بیرون آمده های سیستم آموزشی ایران،  از خط قرمز های تاریخ نویسی استعماری نمی دانند،  که هیچ،  حتی به گوش آنها هم نخورده،  و نمی توانند چیزی از آن بگویند و بنویسند.  با دوازده سال وبلاگ نویسی،  بخوبی در این باره برخورد داشته،  و سند از درک و بینش آنها در پرسش و پاسخ های وبلاگ وجود دارد.
      سطحی نگری است،  که فکر کنیم داعش و ماعش کارشان فقط همین بوده،  که می بینیم،  آنها در ادامه ترفند های علوم انسانی تاریخ نویسی استعماری ساخته شده اند.  آنها با خراب و نابود کردن آثار تاریخی و غارت و بردن آنها،  و بسیاری از مسائل دیگر،  دارند یونان غرب را یکه تاز میدان تاریخ و تاریخ اجتماعی می کنند.
       امیدواریم اندک اشخاص فرهیخته و روشنفکر بتوانند  بت های بزرگ غرب،  هبل و اساف و نائله یا یونان و اسکندر و هلنیسم،  را درهم شکنند و ثابت کنند،  که ایرانی هوشیار است.  همچنین امید داریم و می دانیم،  بزودی سیستم آموزشی ایران نیز دقت لازم را بدست می آورد،  و تاریخ نویسی استعماری را کنار می گذارد،  و در نوشتن سرنوشت ایران و قاره کهن،  به یاری روشفکران می آید.
      در آموزش های ایران پرت و پلا های بدون سند و مدرک یونان و الکساندر و هلنیسم غرب را مرتب بزرگنمایی و تکرار می کنند،  که ملکه ذهن و دانش جوانان شود.  آنها ادعا می کنند،  که اینها واقعی است،  درصورتیکه در علم بویژه علم تاریخ،  هیچ وقت نمی توانیم ادعا کنیم،  آنچه که در دانش ما می باشد،  خود علم است،  اگر اینگونه فرض شود،  بی دانشی مطلق است.  با دانستن این موضوع،  براحتی متوجه می شویم،  که قصد آموزش ایران از اینگونه بزرگنماییها،  باب دل و سبک کار استعماری غرب است،  مانند در اینجا.
      تمام اسناد تقلبی و جعلی،  که برای این بت های غرب مطرح کرده اند،  در وبلاگ های ارگ ایران و گفتمان تاریخ،  بررسی کرده و آنها را افشا و رد کرده ایم.  اهمیت ندادن به این دانش تاریخ نویسی ایرانی،  که ما پیشه کردیم،  و روز بروز جوانان باهوش متخصص علاقمند به آن جلب می شوند،  براحتی می تواند دو حالت داشته باشد،  وابستگی به تاریخ نویسی استعماری،  یا نداشتن دانش لازم.  هر کدام از این دو حالت،  عدم صلاحیت برای مهمترین بخش علمی ایران،  یعنی تاریخ نویسی آموزشی است.
      باید توجه داشت غربیها برای حفظ این بت ها،  و در نهایت در ادامه طرح های جهانی خود،  که چند ده ساله هستند،  کار های زیادی می کنند،  ساختن داعشها و ماعشها،  ساختن پان ها و تجزیه طلب های مختلف،  در مناطق و سرزمین های مورد نظرشان،  و سپس نابودی کشورها و مردمی که نمی خواهند باشند.  بهترین نرم افزار برای پیشبرد اهداف آنها،  تقلب و جعل تاریخ است،  که با انواع ترفند منجمله در نفوذ به سیستم های آموزشی و چاپ کتاب های رنگارنگ زیبا،  و ساختن فیلم و سریال و غیره،  و با انواع زرنگی و شیادی بخورد ملتها دادن است.
لشکر های بت شکن
      بمنظور شکستن بت های غرب،  نیازی به لشکر کشی های انبوه نیست،  این یک نبرد تخصصی در قرن تخصصی تر شدن است،  این لشکر بت شکن های قرن ۲۱ انبوه نیست،  ولی نفوذ پذیر است.  در قرن سنت گریزی نوشته ام،  ما از قرن انبوه سازی ۲۰ عبور کرده ایم،  با دانستن این مهم براحتی می توانیم برنامه و سبک کار تدوین نماییم.  در وبلاگ ارگ ایران،  سبک کار من افشای دروغها و ترفند های نبرد نوپدید ، و رفتن بسوی واقعیتها است،  این سبک کار کاملاً قانونی بوده،  نه تنها قوانین ایران،  بلکه قوانین تمام جهان،  ولی متأسفانه افراد صاحب نفوذ از اندیشه بت های گریس و غرب،  همیشه در کمین حذف وبلاگم بوده اند،  و تاکنون تعداد زیادی را حذف یا فیل.. کرده اند.
  این کار آنها نشان می دهد،  که درکی از قرن تخصصی تر شدن ندارند،  و باعث شده اند نفوذ و آمار ارگ ایران بیشتر و بیشتر شود.
      لشکر حرفه ای کار حرفه ای را نیز می طلبد،  و الکی نام حرفه ای بخود نمی گیرد،  در ایران کلی سمینار و همایش و این چیزها برگزار می شود،  که اکثر همان حرفها و مطالب گذشته را بسک قرن گذشته می گویند،  و حال می کنند و می روند.  همایشها و سمنیار های سبک قرن نو با دید ها و علم و دانش جدید خیلی کم است،  یا حتی هیچ است،  اگر می دانید و دیده اید،  بنویسید تا در وبلاگ ارگ ایران از آن بنویسم.  برای کار تخصصی تر،  نیازمند افراد با دید تخصصی تر است،  که در ایران کم داریم،  بی خود هم نمی شود خالی بندی کرد و ناراحت شد و گفت نه زیاد داریم،  پس کجاست تولید علم و کالا و ثروت آن در این کشور.
       لشکر تخصصی صرفاً گفتن و نوشتن از دانش جدید خودمان نیست،  باید حالت نفوذ پذیری داشته باشد،  زیرا نام لشکر را دارد.   لشکر باید مرتب و کارساز باشد،  نفوذ پذیری در تولید های جدید آموزش و سیاست و کالا و ثروت و غیره داشته باشد.  مهمتر از همه،  ایجاد تغییر های جدید در اندیشه نماید،  چرا نیرو های مختلف استعماری می توانستند،  ولی ما نتوانیم مقابله نماییم.  آنها توانستند الکساندر و هلنیسم و غیره خودشان را به جهان تحمیل کنند،  ولی ما نتوانیم واقعیتها را بگوییم.
   مهم:  انفرادی و خود نمایی و ظاهر سازی و ترفند و این دست کارها،  به هیچ عنوان پسندیده تاریخ نویسی نوین ایرانی نیست.
تاریخ بتهای گریس غرب قریش
تصویری از گلدان میکونوس،  که اسب تراوا را بتصویر کشیده است،  عکس شماره ۴۶۵۲.
   پرسش از عموم:  آیا تحقیق واقعی کرده اید،  که این گلدان در جزیره کوچک میکونوس کشف شده؟  یا با ترفند می گویند در آنجا یافت شده است؟
منطق و فلسفه بت شکنی
      درباره منطق و فلسفه زیاد گفته و نوشته اند،  و مطابق معمول بیشتر اساتید ایرانی به بیراهه رفته و از دانش های یونانی گفته اند.  در اینجا نمی خواهم تعریف های تکراری را نمایم،  و فقط می گویم:  منطق = دفاع برای بقا،  و فلسفه = کاشت نوع دفاع است.  در غیر داشتن این دو مورد کوتاه شده،  که در کل می شود استراتژی و تاکتیک های دفاعی برای بقا،  نخواهیم توانست در ادامه قرن جدید،  هویت و سپس بقای کشور و قاره کهن را داشته باشیم.
      به این ترتیب بقای ما حکم می کند،  که ابتدا خود را بدرستی بشناسیم،  و سپس دشمن را تشخیص دهیم،  و سپس بمنظور آینده نگری،  روش های مقابله با دشمن و بقا را بیابیم.  در وبلاگ ارگ ایران به این دو موضوع پرداخته شده است،  و از جانب علاقمندان متخصص،  پیگیری های لازم نیز انجام می شود.  در نهایت باید بت های گریس غرب شکسته شود،  تا بتوان بدرستی سرنوشت و آینده ایران و قاره کهن را ساخت. 
نمونه نفوذ بت های گریس
     اشخاص فرهیخته ایرانی،  که از وجود و نفوذ بت های گریس غرب خبر دارند،  نمونه نفوذ این بت ها را زیاد می بینند،  ولی آن افرادی که از وجود این بت های غرب استعماری نا آگاه یا ناباور هستند،  چیزی نمی بینند.  نمونه ای می نویسم،  در یک سایت ورزشی ایران درباره تاریخ کشتی زنان نوشته است:  تاریخ کشتی بانوان،  با توجه به تاریخ نگاری های موجود به دوران یونان باستان بازمی گردد.   بسیاری از تاریخ نویسان معتقدند که کشتی بانوان در اسپارتا یکی از کارهای عادی بانوان آن سرزمین بوده است،  همان طور که برای مردان هم همین طور بوده.  زنان با زنان و مردان با مردان کشتی می گرفتند،  و کشتی گرفتن آنها به نحوی نشان از دلاوری ها و شجاعت آنها داشت.
      در مطلب سایت فوق،  کلی از یونان و تاریخ و کشتی گیری تاریخی آن کشور تعریف کرده،  ولی حتی یک سند و مدرک ارائه نداده است،  و با عکسی از یک اثر تاریخی کشتی زنان هندی،  بدون ذکر هندی بودن،  مطلب خود را جمع و جور کرده است.  اینگونه نوشته ها که در ایران فراوان هستند،  نشان از نفوذ بت های گریس غرب است،  که در صورت عدم مبارزه و بت شکنی،  بیشتر ادامه پیدا می کنند،  و در نهایت تمام تاریخ ما دزدیده می شود،  و غرب سرور و تاریخ و فرهنگ ساز می گردد.
تاریخ بتهای گریس غرب قریش
تصویر نقش برجسته باستانی کشتی زنان،  در هامپی کارناتاکا هندوستان،  عکس شماره ۸۶۲۶.
   توجه:  درباره تاریخ و جغرافیای تاریخی یونان،  فقط حرف های بی سند و مدرک گفته و می گویند،  فقط ترفند و زرنگی است،  نباید اغفال شد.
 
. . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .
مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری

 

آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.