Skip to main content
منوچهر راوید و سرنوشت نانوشته تاریخی که زیاد هستند،  و باید توسط اشخاص فرهیخته در هر خانواده،  سرنوشتهای نانوشته تاریخی نوشته،  و در اینترنت قرار داده شود.  گاه سرنوشتهایی که بنظر بی اهمیت می آیند،  خیلی هم مهم و آینده ساز هستند.

منوچهر راوید و سرنوشت نانوشته تاریخی

منوچهر راوید و سرنوشت نانوشته تاریخی
تصویر کارگران که با حداقل امکانات در ساخت این سد بودند،  عکس شماره 3734.
 این برگه بشماره 1128 پیوست لینک زیر است:
منوچهر راوید و سرنوشت نانوشته تاریخی
لوگو تاریخمند و اندیشه ورز شویم،  عکس شماره 1607.
منوچهر راوید و سرنوشت نانوشته تاریخی

منوچهر راوید

      پدر انوش راوید،  سال 1304 خورشیدی در خانواده پر جمعیت حاج میرزا حسین بدنیا آمد،  تحصیلات دبستانی و دبیرستان و دانشگاهی خود را تا کارشناسی حقوق دانشگاه تهران،  در تهران گذراند.  بعد از خدمت سربازی به استخدام وزارتخانه کار و امور اجتماعی آن زمان درآمد،  و از همان ابتدا پستهای مهمی را گرفت،  که در تولد در تاریخ نوشتم.
      از سال 1353خورشیدی می دانست،  که داستان ایران چه می شود،  به راویدسرا مهاجرت کرد،  و در باغ وسیع خودش ضمن کار کشاورزی و باغداریٍ،  به سرودن شعرهای عرفانی پرداخت.  در راویدیرا با یاری همسر خوبش بانو مهین امامی،  فرزند محمد امامي كه در اینجا نوشتم،  همیشه پذیرای مهمانهای بیشمار فامیل و دوست و آشنا بوده و بودند.
…….
…….
منوچهر راوید و سرنوشت نانوشته تاریخی
   عکس تاریخی منوچهر راوید،  حدود 1340 خورشیدی،  در اداره کار با حرف R مشخص است،  و جلسه ای با حضور چند کارگر شرافتمند،  عکس شماره 1750.
منوچهر راوید و سرنوشت نانوشته تاریخی
   عکس منوچهر راوید هنگام سخنرانی مراسم روز کارگر در اداره کار،  حدود 1338 خورشیدی،  عکس شماره 1752.
منوچهر راوید و سرنوشت نانوشته تاریخی

منوچهر راوید و اعتصاب سد دز

      در سال  1340 کارگران سد دز اعتصاب کردند،  علت آن عدم پرداخت حقوق و نداشتن امنیت در شغل بود.  این کارگران از قشر کیانهای بومی ایران بودند،  و در اعتصاب اقوام آنها نیز شرکت داشتند،  حتی اسلحه به حوزه کارگاه عملیات سد سازی آورده بودند.  سد دز را پیمانکاران خارجی با مبالغ هنگفت،  که تا آن زمان در این وجود نداشت پیمان گرفته بودند.  شرکتها تا می توانستند در حق و حقوق کارگران ایرانی اجحاف می کردند. این اعتصاب خطر بزرگی برای حکومت وقت بود.
      حکومت یکی از قوی ترین پرسنل اداره کار،  منوچهر راوید را برای مذاکره با کارگران و پایان دادن به اعتصاب و ادامه کار سد سازی به منطقه فرستاد.  کارگران بسیار خشمگین همراه جمع دیگر از اهالی،  بالغ بر چند هزار نفر می شدند.  این اولین اعتصاب کارگری در ایران بود،  که خطر بخشونت کشیده شدن و گسترش به همه ایران را داشت.  تصور اینکه یک شخص از حکومت بتواند،  در جمع خشمگین کارگران و تعدادی مسلح حاضر شود،  برای همه دشوار بود.
      منوچهر راوید به جمع کارگران رفت،  و با گفتگو به زبان آنها وعده داد،  که بشرکتهای خارجی سخت خواهد گرفت،  و حق و حقوق کارگران را میستاند،  و شرکتها را تنبیه خواهد کرد،  تا دیگر نتوانند به هیچ ایران ظلم یا حق کشی کنند.  کارگران به منوچهر راوید اعتماد کردند،  و بسر کار خود باز گشتند.  منوچهر راوید نیز بوعده خود عمل کرد،  و شرکتهای خارجی که تا آن زمان بزرگترین قرارداد پر سود را در ایران داشتند،  اولین شکست سیاسی و اقتصادی را تجربه کردند.
منوچهر راوید و سرنوشت نانوشته تاریخی

گارد ملی کارگری یا بسیج کارگری

      بعد از پایان حادثه اعتصاب کارگران سد دز،  نام منوچهر راوید در ذهن شاه باقی ماند،  که شخص توانایی است،  و می تواند با کارگران بخوبی کنار آید،  و با شرکتهای خارجی قاطع برخورد کند.  در سال 1352 محمد رضا شاه به منوچهر راوید گفت،  برنامه ای برای ایجاد گارد ملی کارگری جهت محافظت از منافع ایران تهیه کند.  شاه گفت،  این گارد کارگری باید هر چه زودتر ایجاد شود،    کشور از جانب خارجیها در خطر است،  و برای دفاع ملی و مردمی نیاز به این گارد است.
      سالهای 52 و 53 مطالعات مختلف ایجاد گارد کارگری در حال انجام بود،  باید این اقدامات بدور از دید و دخالت استعمار و امپریالیسم باشد،  تا مانع تشکیل و یا نفوذ در آن شوند.  اما چون در ایران هیچ حرکتی از دید آنها مخفی نمی ماند،  ماجرا را متوجه شدند و برای خنثی سازی و حذف این برنامه کار خود را کردند.  بعد از پایان بی سرانجام و ناتمام مطالعات طراحی مخفیانه گارد ملی کارگری،  منوچهر راوید از تمام سمتهای خود استعفا داد،  و برای همیشه به راویدسرا در اینجا رفت.
منوچهر راوید و سرنوشت نانوشته تاریخی
طعمه تاریخی
    ملتی که توانایی حکومت و توسعه منابع خود را از دست داده باشد،  ناگزیر طعمه ملتها و کشورهایی خواهد شد،  که توانایی بالایی بدست آورده اند.  توانایی حکومت و توسعه منابع ریشه در درک و دانش در تاریخ واقعی دارد،   تاریخ نباید با داستانهای تاریخ نویسی استعماری اشتباه گرفته شود.  عکس شماره 7083.
……………
   برچسبها:  منوچهر راوید, سرنوشت نانوشته, نانوشته تاریخی, اعتصاب سد دز, گارد ملی, گارد کارگری, طعمه تاریخی.
…………
منوچهر راوید و سرنوشت نانوشته تاریخی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
ویدیو کمیاب رنگی از کنفرانس‌تهران در سفارت شوروی یا باغ اتابک با حضور چرچیل و استالین و روزولت، آذر ۱۳۲۲ برابر نوامبر ۱۹۴۳. مشروح در http://arq.ir/290
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.