Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

مهمترین اثر های قاره کهن در جهان
            اثرها و نماد های زیادی از تاریخ قاره کهن در جهان وجود دارد،  این نمادها براحتی نشان می دهند،  که تمدن در یک نقطه شکل گرفته،  و به مرور طی هزارها و مرحله مرحله به تمام جهان رفته است.  من در این مقاله بصورت خیلی خلاصه از آنها می نویسم،  تا علاقمندان به تاریخ،  این مهم را در نظر داشته باشند.
 
مهمترین اثرهای قاره کهن در جهان
تصویر صندوقچه هخامنشی،  عکس شماره ۳۴۶۷.
مهمترین اثرهای قاره کهن در جهان
لوگو جهت آینده ای بهتر در گفتگو های تاریخی و اجتماعی شرکت کنید،  عکس شماره ۱۳۰۵.
. . . ادامه دارد و باز نویسی می شود . . .
این صفحه پیوست تاریخ عمومی جهان است.
شماره ۷۱۳ پائیز ۱۳۹۴
مرد نشسته و ایستاده
      یکی از نشان هایی که بر سکه های مشهور شده به الکساندر است،  مرد نیم لخت ایستاده که می گویند هرکول است،  و یا مرد نیم لخت نشسته که زئوس نامیده شده.  من هر چه در تاریخ یونان یا گریک یا گریس گشتم،  هیچ اثر تاریخی در این باره نیافتم،  که چطور به ناگه اینها در سکه ها ظاهر شده اند،  هر چه بود داستان و طرح دیدم ، هیچ اثر تاریخی در اروپا در این باره وجود ندارد.
مهمترین اثرهای قاره کهن در جهان
عکس پیکره زئوس در طرح خیالی،  عکس شماره ۸۵۲۱.
   داستان و پرت و پلا از ویکی پدیا:  فیدیاس آتنی،  در حدود سال ۴۳۵ پیش از میلاد،  این مجسمهٔ پیکره زئوس ۱۲ متری را ساخته و زینت نیایشگاه زئوس در المپیا کرد.  این مجسمه که یکی از عجایب هفتگانهٔ دنیای قدیم شناخته می‌شد،  بعدها دزدیده شد.  تصویر فوق نقاشی سده ۱۶ از این مجسمه‌است.
   مهم  ــ  جوانان باهوش متخصص ایرانی،  اغفال ترفند های رنگارنگ تاریخ نویسی استعماری درباره موضوع های مختلف تاریخ نشوید.  آنها همه چیز را رنگ می کنند و دروغ و دونگ می گویند،  تا مقاصد خودشان را پیش ببرند،  خودتان بر اساس داده های تاریخی و ایرانی و واقعی،  مستقل تحقیق و تحلیل کنید.
مهمترین اثرهای قاره کهن در جهان
عکس هرکول در سکه هخامنشی،  و عکس هرکول در یک فیلم،  عکس شماره ۸۵۲۰.
جهت دیدن سکه های هخامنشی در جستجوهای عکس بنویسید: Achaemenid coins 
      غربیها برای اینکه هرکول و زئوس خود را در تاریخ و ذهنها جا بیاندازند،  کلی فیلم و سریال و مستند تقلبی،  از این قبیل قهرمانان داستانی ساخته اند.  تصویر هرکول مانند،  در ظرف های یافته شده در جیرفت و کنار صندل،  بفراوانی دیده می شوند.  غربیها برای هرکول ساختگی خود هیچ سند و مدرک دوران باستان و کهن ندارند،  برای همین متوسل به دروغ شده اند،  و سکه های هخامنشی را ساتراپی نیمه مستقل می گویند،  و پرت و پلا های بی سند دیگر می گویند.
      آنچه که از اولین مرد نیمه لخت نشسته بر صندلی وجود دارد،  مربوط به پرچم شهداد است،  در این درفش به وضوح نشان می دهد،  که بزرگی و یا شاهی بر صندلی نشسته و عقابی در آن درفش نقش بسته است.
مهمترین اثرهای قاره کهن در جهان
تصویر درفش شهداد،  عکس شماره ۲۷۶۴ .
      تصویر های زیادی از مرد نیمه لخت نشسته بر صندلی در ایران و بین النهرین وجود دارد،  که در موزه ها بفراوانی یافت می شوند،  که نشان می دهد این تصویر از ایران و میان رودان به یونان رفته است.  در ادامه تحقیق درباره سکه های معروف به الکساندر،  براحتی متوجه می شویم،  که این سکه ها مربوط به گریس یا کریک قاره اروپا نمی باشند،  بلکه مربوط به غرب قاره کهن هستند،  و اکثر نیز در این ناحیه کشف شده اند. 
مهمترین اثرهای قاره کهن در جهان
تصویر از مرد نیمه لخت نشسته بر صندلی،  از میانرودان،  عکس شماره ۸۵۲۲.
مهمترین اثرهای قاره کهن در جهان
   نقش مرد نیمه لخت یک حکمران یا پادشاه با نوشتاری به خط نیا ایلامی،  مجموعه محبوبیان لندن،  عکس شماره ۵۲۶۵.
      نمونه تصویر مرد نیمه لخت نشسته بر صندلی در تصویرها و موزه های ایران و بین النهرین زیاد است،  جهت دیدن در جستجو های عکس بنویسید:  Sumer, Babylon .  جام زندگی را نیز در اینجا ببینید.
      یکی دیگر از ترفند های غربی برای اینکه بتوانند سابقه تاریخی و فرهنگی برای هلنیسم و گریس و الکساندر تقلبی خود درست کنند،  سکه های هخامنشی را ساتراپ های نیمه مستقل می گویند،  درصورتیکه آنها سکه های استانی هستند.
مهمترین اثرهای قاره کهن در جهان
   عکس سکه های هخامنشی در استانها،  تصویر شماره ۲۷۰۵.  در این سکه ها که بفراوانی وجود دارند،  تمام نمادها و نشانها و علائم ضرابخانه،  همه و همه در سکه های دوره های بعد دیده می شوند.  برای ردگم کردن و پیچاندن افراد به اصطلاح تاریخ دان،  در سبک تاریخ نویسی استعماری،  آنها را از ساتراپ های نیمه مستقل گفته اند،  درصورتیکه از اصل و خود سلسله هخامنشیان هستند،  و در ادامه رشد و تکامل تمدن می باشند.
مهمترین اثرهای قاره کهن در جهان
   تصویر داریوش بر صندلی در تخت جمشید،  عکس شماره ۱۱۰۷.  مهمترین تصویر تاریخی مرد نشسته بر صندلی با عصا و تشکیلات،  از آن داریوش بزرگ است.
      همیشه در گوشه ای از سکه ها چیز هایی پنهان شده،  که دیگر نمی توانند درباره آن دروغی و حقه ای بگویند،  مانند تصویر فنجان دوسر.  غربیها برای این نشان ها نیز داستانی و پرت و پلایی می گویند،  ولی در هرصورت هر کاری کنند،  نمی توانند آنها را پنهان کنند،  زیرا ریشه در اثر های قاره کهن و ایران دارند.
مهمترین اثرهای قاره کهن در جهان
   تصویر سکه که الکی می گویند از آن الکساندر است،  با تصویر فنجان دوسر هخامنشی،  عکس شماره ۸۵۲۳.
   جالب ــ  شیاد ضد ایرانی در وبسایت خودش ادعا کرده،  که این فنجان کوچک و تقریباً کلیه آثار کشف شده طلایی هخامنشی تقلبی هستند.  این فرد با حقه بازی ضد ایرانی با اینکه می داند،  این اشیا که بقمیت های گران خرید و فروش می شوند،  و یا در موزه ها هستند،  آزمایش های متعدد را پشت سر گذاشته اند.  او یک فرد ضد تاریخ ایران است،  و از عوامل استعماری است،  و ماموریت او خراب کردن و کوبیدن تاریخ ایران است.
مهمترین اثرهای قاره کهن در جهان
   تصویر یک سکه یونانی که باز هم الکساندری می گویند،  دقیقاً نشان میدهد سابقه ای در نشان یک مهر غرب قاره کهن دارد،  و به هیچ وجه مربوط به گریس یا کریک در فرنگ نمی باشد،  عکس شماره ۸۵۲۴.
      جهت دیدن بیشتر سکه های یونانی در جستجو های عکس بنویسید:  Greek coins  اما توجه داشته باشید،  با دقت و هوشیارانه و تخصصی نگاه کنید،  و اغفال نوشته های آنها نشوید،  که می گویند الکساندر و گریس و این چیزها،  با دقت به علائم و نشانه ها نگاه کنید،  و براحتی متوجه خواهید شد،  که چقدر داستان بجای تاریخ بخورد ملتها داده اند،  که خیلی ها براحتی گول خورده و در دام آنها افتاده اند.  گریس یا یونان،  ادامه تمدن های قاره کهن از حدود اوایل میلادی است،  که توسط اسکندر اشکانی و طوایف ایرانی و قاره کهن،  به اروپا رفته است.
      البته یونان و گریس پرستها و غربیها و طوطی های تاریخ نویسی استعماری،  نمی توانند این مطالب را درک کنند،  و هچنان پای بند دروغ های تاریخی خواهند بود.  مطالب ارگ نیز برای آنها نیست،  برای جوانان باهوش ایرانی است،  که متوجه ترفند های تاریخ نویسی استعمار بشوند،  و با دید جدید و کار تخصصی،  ایران و ایرانی را از دروغ های تاریخ رها کنند،  دروغ هایی که اگر بمانند،  در نهایت باعث حذف فرهنگی و تاریخی و جغرافیایی ایران خواهند شد.
با جدیت از تاریخ و جغرافیای شهر و دیار و کشور خود دفاع نمایید
 
نماد تثلیث کهن
      یکی از اولین نماد های تاریخ نماد تثلیث است،  که بنام های:  شکوفه زندگی، درخت زندگی، قارچ جاودانگی، قارچ الهی، نماد گل زنبق یا فلور د لی و… نامیده شده است،  و در اکثر تصویر نگاره های کهن تا به امروز وجود دارد.  این نماد یکی از ده ها نماد و اثر و فرهنگ است،  که نشان می دهد تمام انسانها از یک مکان هستند،  و این جا از نظر من اطراف خلیج فارس است.  تعداد کمی از عکس های این نماد را در زیر گذاشتم،  انبوهی از این نماد در تمام آثار تاریخی و دینی تمام جهان وجود دارد،  جهت اطلاع و دیدن عکس و فیلم های بیشتر،  در جستجوها نام های این اثر را که در بالا نوشتم،  به یکی از زبان های دنیا بنویسید.
مهمترین اثرهای قاره کهن در جهان
   تصویر درخت زندگی سه شکوفه دار،  که در قدیمی ترین کار های هنری جهان مربوط به تمدن کهن جی زیاد وجود دارد،  عکس شماره ۸۵۲۵.
مهمترین اثرهای قاره کهن در جهان
تصویر درخت زندگی که در آثار بین النهرین هم  زیاد دیده می شود،  عکس شماره ۸۵۲۶.
مهمترین اثرهای قاره کهن در جهان
تصویر درخت زندگی،  سنگ نگاره‌ های طاق‌بستان، کرمانشاه،  عکس شماره ۸۵۲۷.
مهمترین اثرهای قاره کهن در جهان
تصویر درخت زندگی در آثار آسیای جنوبی و جنوب شرقی هم فراوان است،  عکس شماره ۸۵۲۸.
مهمترین اثرهای قاره کهن در جهان
تصویر درخت زندگی در آثار باستانی آمریکا نیز بفراوانی دیده می شود،  عکس شماره ۸۵۲۹.
 . . . ادامه دارد . . .
 
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.