Skip to main content
هستی شناسی جهان بینی ایرانی در راستای فلسفه اندیشه ایران زمین تاریخی در اندیشکده ایرانزمین تارنمای ارگ ایران برای توجه و نشر دیدگاهها و پرسشها و پاسخها هم میهنان گرامی است.

هستی شناسی جهان بینی ایرانی

هستی شناسی جهان بینی ایرانی
تصویر قالی کلارک سیکل برگی،  بافت ایران،  گرانترین فرش دنیا،  عکس شماره 4201.
هستی شناسی جهان بینی ایرانی
لوگو با جدیت از شکوه تاریخ ایران دفاع نمایید،  عکس شماره 1602.
این برگه بشماره 1032 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
هستی شناسی جهان بینی ایرانی
تعریف هستی شناسی و جهان بینی
بزودی پست می شود
 
      هستی شناسی و جهان بینی ایرانی،  بر احترام و پژوهش علمی در هستی و جهان و طبیعت دارد. در راستای درک و دانش هستی شناسی و جهان بینی هویت شکل می گیرد،  و سپس هویت تعیین کنند درک و بود و باش مردم یک کشور است.
هستی شناسی جهان بینی ایرانی
تصویر جام احترام به طبیعت و هستی،  اولین انیمیشن جهان در شهر سوخته و آثار تیمره،  عکس شماره 9331.
هستی شناسی جهان بینی ایرانی

تعریف هویت ایرانی

      هویت ملی و تمدنی ایرانی در تضاد با هویت انسانی جهانی نیست،  بلکه تکمیل کننده آن است.  هویت ایرانی بر پایه تئوری من ایرانی تعریف می شود،  بر اساس شاخصهای چهارگانه:  زبانی، تاریخی، فرهنگی، مردمی،  شکل می گیرد.
      هویت ایرانی یک هویت تمدنی و تاریخی است،  که کشورهای ایران تاریخی در اینجا را شامل می شود.  هویت ایرانی در سطحی بالاتر از هویتهای ملی و محلی است،  بهمین جهت با هویتهای کوچکتر برخورد پیدا نمی کند،  بلکه همه هویتهای ملی و محلی کوچکتر زیر مجموعه ای از این هویت تمدنی خواهند بود.
      من ایرانی،  چهار مورد اساسی من ایرانی را شامل می شود:  من کنونی ایرانی،  من گذشته ایرانی،  من آینده ایرانی،  و درک و برداشت من ایرانی نسبت به خود.  هر یک از بخش‌های چهارگانه من ایرانی،  با چهار شاخص تاریخی، فرهنگی، زبانی، مردمی،  تعریف می شوند.
      بخش یکم من ایرانی یا من کنونی ایرانی،  هویت ایرانی شخصی است،  که در همین زمان دارای دست کم سه شاخص از شاخصهای چهارگانه:  تاریخی، فرهنگی، زبانی و مردمی،  ایرانی باشد.
      بخش دوم من ایرانی یا من گذشته ایرانی،  هویت ایرانی شخصی است،  که در گذشته دارای دست کم سه شاخص ﺍز شاخصهای چهارگانه:  تاریخی، فرهنگی، زبانی، مردمی،  ایرانی بوده باشد.
      بخش سوم من ایرانی یا من آینده ایرانی،  هویت ایرانی شخصی است،  که در آینده دارای دست کم سه شاخص از شاخص های چهارگانه:  تاریخی، فرهنگی، زبانی، مردمی،  ایرانی خواهد شد.
      بخش چهارم من ایرانی یا درک ذهنی و برداشت من ایرانی نسبت به خود،  هویت ایرانی شخصی است،  که ساختار ذهنی و برداشت و إحساس او نسبت به خود دست کم در سه شاخص از شاخص های چهارگانه:  تاریخی، فرهنگی، زبانی، مردمی،  ایرانی است.
      اندیشه ایرانی معتقد و پايبند به بيانيه جهاني حقوق بشر است،  و می داند اين بيانيه نسخه بروز شده،  نخستين بيانيه تاريخي حقوق بشر،  از استوانه كورش بزرگ و فرمان او پس از تصرف بابل است.  استوانه كورش و بيانيه جهاني حقوق بشر،  در راستا و امتداد ارزشهاي فرهنگ اصيل إيراني و ارزشهای تمدن ایرانی هستند.
      در اندیشه تاریخی ایرانی همه مردم در عقايد فرهنگي ديني و آييني خود آزادند،  و هيچ كس حق تحميل هيچ عقيده اي را بر ديگران ندارد.  تحميل عقيده و سبك خاصي از زندگي به مردم نه تنها ناقض حقوق بشر مدرن است،  بلكه فرهنگ اصيل إيراني چه در تاريخ ايران و چه در اسطوره هاي ايراني همواره در طول تاريخ با آن مخالفت داشته است.
     رفتار انساني و بزرگ منشانه كوروش بزرگ در پاسباني از حقوق همه مردمان شاهنشاهي ايران و بويژه استوانه او از سويي و از سوي ديگر شكست اسفنديار قهرمان زرتشتي از رستم مهر دین در اسطوره هاي ايراني،  كه برخلاف گفته هاي خود زرتشت بزرگ،  قصد بزور زرتشتي كردن مهردينان إيراني در سيستان را داشته است،  از نمونه هاي هماهنگي تاريخ و اسطوره هاي إيراني در محكوميت تحميل عقايد و نقض بنيادين حقوق بشر است.
      اندیشه ایرانی براين باور است،  كه هركس در كوتاه مدت دين و مذهب خود و يا عدم وجود آنها را برحسب عادت و سنت و تبليغات اما در بلند مدت بر اساس ضريب هوشي و شخصيت رواني و باطن و سبک زندگی خود انتخاب خواهد كرد.
      اندیشه ایرانی بر این باور است،  که دوران حکومت اشکانیان،  بهترین و موفق ترین تجربه ایرانیان برای بهره گیری از شرکت همه مردم در حکومت داری است.  با شرکت مردم در حکومت
عالی ترین و زیباترین جلوه هنر و فرهنگ و نقاشی و معماری و… بوجود آمد.
      اندیشه ایرانی بمنظور پاسداری از هویت ایرانی،  در ساختمان سازيها و شهرسازيها، الگوي معماريهاي ايران باستان،  بايد اولويت داشته باشند،  تا هويت تاريخي كشورهاي ايران تاریخی حفظ شوند.  همچنین برنامه های رادیو و تلویزیونی درباره فرهنگ و هنر، علم و ادبیات،  تاریخ و غیره دارای نشانه های تاریخی اندیشه ایرانی برای گسترش اندیشه ایرانی باشند.
      اندیشه ایرانی برای گاهشماری تاریخی ایران اهمیت زیادی قائل است،  و از گاهشمار ایرانی در اینجا استفاده خواهد کرد.  باید تمام تاریخ ایران با گاهشمار ایرانی نوشته و تاریخگذاری شود.
      بعضی نظرات می گویند:  هویت انسانی باید به هویتهای تمدنی و ملی تقسیم شود،  تا این تکثر زمینه و انگیزه رقابت و پیشرفت جامعه بشری را مهیا کند.  جهان تک ملیتی یا جهان بی ملیت آنگونه که در برخی مکتبهای فکری گفته می شود،  مانند جام جهانی فوتبال یا مسابقات المپیک تنها با یک تیم خواهد بود.  چنین جهان بی ملیتی چیزی نخواهد بود جز آبی راکد که در نهایت گندیده خواهد شد.
 
……………
   برچسبها:  هستی شناسی, جهان بینی, فلسفه ایرانی, هویت ایرانی, اندیشکده ایرانزمین.
………….
هستی شناسی جهان بینی ایرانی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
تعدادی از آثار تاریخی زیر خاکی جیرفت کهن، در موزه مجازی تارنمای ارگ ایران، مشروح در لینک  http://arqir.com/240
   تفسیر نقاشی موزائیکی پمپئی رم باستان، واقع در موزه ناپل ایتالیا، دروغی دیگر از الکساندر کبیر غرب است. تاریخ دانهای غربی بدروغ می گویند نبرد ایسوس الکساندر و داریوش سوم است. مشروح در http://www.arq.ir/161
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید