Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

شبکه اجتماعی راهبرد ملی چهار شامل اندکی از مطالب منتشر شده در شبکه های اجتماعی راهبرد ملی،  و فرهنگ و جامعه و گروه های نواندیشان و دانایی و تدبیر است.

شبکه اجتماعی راهبرد ملی چهار

شبکه اجتماعی راهبرد ملی چهار
تصویر شماره 3139 .
شبکه اجتماعی راهبرد ملی چهار
لوگو آزادی اندیشه و قلم اینترنتی را پاس داریم،  عکس شماره 1608.
این برگه بشماره 1425 پیوست لینک زیر است:
شبکه اجتماعی راهبرد ملی چهار

آینده سیستم آموزشی

      یکی از مهمترین کارهای استراتژیستهای فرهنگ و جامعه،  تولید طرحهای راهبردی برای سیستم آموزشی است.  با سیستم نوین آموزشی است که آینده بهتر ساخته می شود،  در غیر اینصورت کشور و ملت در گذشته جا خواهند ماند.  جاماندن از تمدن جهانی برابر است با نابودی همه ما،  یعنی کل کشور و مردم و دار و ندار آنها همه به فنا می رود،  درک این چندان سخت نیست،  فقط کمی ذهن و کمی غیرت می خواهد.
      با شرایط فعلی کشور امیدی به بهبود نیست،  کشور بشدت در چنگال امپریالیسم گرفتار است،  انواع تحریمها و نفوذها و غارتها،  مردم و کشور را بشدت در مضیقه و نابسامانی قرار داده.  آنچه که می توان انجام داد پرورش عده ای معدود برای تولید طرحهای استراتژیک فرهنگ و جامعه است،  طرحهایی، که باز هم باید از تونل وحشت امپریالیسم عبور کنند.
      در ایران بچه های خیلی باهوش داریم،  که نتیجه خانواده های اصیل ایرانی است،  که علاقمند هستند فرزندان آنها در راه بهترین دانش و بینش،  بهترین آموزشها را ببینند.  مانند همین بچه های عزیزی که معلم احسان منصوری گرامی معرفی می کنند.  اما همانطور که یکی از همین معلمهای نمونه به آقای معلم احسان منصوری گفتند،  کار سیستم آموزشی از ریشه خراب است،  و خود مسئولین هم می دانند خراب است،  اما برای بهبود کاری نمی توانند انجام دهند.
      ما نیز نمونه های زیادی می دانیم،  که در جاهای مختلف کارها خراب است،  همانگونه که در فیلمهای معلم احسان منصوری از محیط زیست، کشاورزی، روستایی و غیره و غیره گزارش شده. بهمین جهت ما نمی توانیم در شرایط فعلی کاری برای بهبود انجام دهیم،  بطور مثال از جانب هواداران ارگ ایران بمن پیشنهاد شد،  که برای تغییر تاریخ در کتابهای درسی با مقامات تماس بگیریم و من گفتم نمی شود.
      چون واقعاً نمی شود کاری برای بهبود انجام داد،  و تغییری نخواهد شد.  بهمین جهت به همه پیشنهاد می کنم،  ابتدا قدرت استعمار و امپریالیسم و نفوذ آنها را در کشورهای پائین دست را بشناسیم و پیگیر باشیم.  سپس تلاش کنیم تعدادی جوان را برای تولید طرحهای استراتژیکی فرهنگ و جامعه پرورش دهیم،  تا شاید بتوانیم در آینده از شر بی هدفی و بدون برنامه ای راهبردی و راهبری و نیز از چنگال استعمار و امپریالیسم نجات پیدا کنیم.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی چهار

خود سردار پندار قادسیه

      در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۶، صدام حسین اعدام شد،  او از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۲،  رهبر حزب بعث عراق و رئیس‌ جمهور مادام‌العمر عراق بود.  در دوران حکومت صدام حسین،  دو جنگ بین ایران و عراق، و عراق و کویت در گرفت.  با وجود این دو جنگ،  کشته شدن هزاران عراقی و شرایط بد اقتصادی و زندگی مردم عراق، او همچنان در قدرت باقی ماند.
      پس از حمله نیروهای آمریکایی به عراق، صدام حسین فرار کرد و در جایی دور افتاده، در حفره‌ای کوچک پنهان شد،  اما نیروهای آمریکایی او را یافتند،  و به دولت موقت عراق تحویل دادند.  سرانجام صدام حسین 69 ساله محاکمه،  بدار آویخته و اعدام شد.
   دست روزگار:  مراسم اعدام وی در اردوگاه عدالت انجام شد،  که خود صدام برای شکنجه و اعدام مخالفان و عراقیها درست کرده بود.
هان ای دل، عبرت بین از دیده نظر کن <><>  کاین عاقبت ایران ستیزیست
شبکه اجتماعی راهبرد ملی چهار

انواع ساختار ذهنی

شبکه اجتماعی راهبرد ملی چهار / مدوسا
تصویر مدوسا بخشی از محوریت ذهنی تاریخی،  در اینجا.
"چه بسیار انسانها دیدم تنشان لباس نبود،  و چه بسیار لباسها دیدم که درونش انسانی نبود"
اندیشمندی چراغی در دست در شهر پرجمعیت میگشت و میگفت:  دنبال یک انسان هستم.
   ساختار ذهنی و روحیه ای ــ  برخلاف سایر گونه های بیولوژیکی،  روان انسان به طور صریح برنامه ریزی نشده است،  بلکه تحت تأثیر محیط خارجی و ذهن شخصی شکل میگیرد.  بطور کلی روان،  رفتار انسان را تعیین میکند،  و این از اجزای زیر تشکیل شده است:
  ــ  غرایز ذاتی،  و رفلکس های بدون شرط.
  ــ  کلیشه ها، عادتها،  سنتهای فرهنگی.
  ــ  ذهن خود،  محدود شده توسط احساسات و حافظه.
  ــ  شهود به طور كلی ــ  اولاً،  اطلاعاتی كه از سطح ناخودآگاه روان انسان ناشی می شود،  و ثانیا،  از روان جمعی ناشی می شود.
انواع ساختار ذهنی یا نظم روحی
  ــ  ساختار ذهنی حیوانی ــ  هر کاری که چنین فردی انجام می دهد،  در جهت ارضای غرایز و لذت بردن است:  تمایلات جنسی، غذا، مصرف بدون حد و اندازه.
ــ  ساختار ذهنی بیوربات "زامبی" ــ  رفتار آن مبتنی بر خودکاری هایی است،  که "توسط خودشان" ایجاد شده،  یا توسط فرهنگ و جامعه تحمیل شده است،  آنها عادتها هستند.  چنین فردی مطابق با اقتدار رهبر و رئیس،  کتاب مقدس و سنت،  بحث می کند،  یا نظر اکثریت را به سادگی می پذیرد.
در مورد معضل غریزه در برابر عادت،  عادات غالب است.  زامبیها تصمیمات ارادی را به نفع عادتهای قدیمی و هنجارهای فرهنگی کنار می گذارند.
  ــ  ساختار ذهنی اهریمنی ــ  ناقلین آن قادرند با قدرت اراده،  هم از غرایز و هم از عادات فراتر روند،  و شیوه های جدیدی از رفتار را توسعه دهند.  ذهن یا روحیه اهریمنی با داشتن قدرت در جامعه،  به خدمات بی قید و شرط بخود نیاز دارد،  و پیچیده ترین اشکال سرکوب دیگران و زیر دستان را به وجود می آورد.
  ــ  ساختار ذهنی انسانی ــ  مشخصه آن آگاهی فرد از به تحقق رساندن اهداف علم و حیات و خدا بر روی زمین است.
از قدیم می گفتند:  "با وجدان زندگی کن"  فردی که با وجدان زندگی می کند،  صادقانه دلش با وجدان خودش یا خداست،  و در جهت منافع کل جامعه عمل می کند.
  ــ  ساختار ذهنی انحطاطی و غیر طبیعی ــ  هنگامی که فردی از الکل و تنباکو و سایر مواد مخدر استفاده می کند تشکیل می شود.  این منجر به نقض جدی ذهن می شود،  منجمله صدمه بکار اعضای بدن،  و پایان دادن به عقل و اراده.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی چهار
برکت و نعمت اینترنت
      باید برکت اینترنت را که آزادی قلم و اندیشه و پیامد آن شکوفایی و گسترش علم را برای جهان به ارمغان آورده شکر گزار بود،  و همیشه یاد اندیشمندان و دانشمندان این گام مهم تمدن را به خاطر داشت،  و برای نگهداری این نعمت تلاش نمود.  باید در محیط آزاد اینترنت،  از نوشتن و پخش موضوعاتی،  که نشر اکاذیب است خود داری کرد،  و همچنین از گفتن اهانت به یکدیگر در کپشنها و نظرها جداً خود داری نمود.
      اگر قدر این تکنولوژی قرن ۲۱ را درک نکنیم و پاس نداریم،  همین وسیله ای می شود که چون آتش جهنم،  بد خواهان را تا رختخواب آنها تعقیب و نابود میکند.  زمانی که ما،  من انوش راوید و گرامیان احسان منصوری و تراب فریدونی جوان بودیم،  آرزوی گفتن و نوشتن داشتیم،  که همگان و علاقمندان ببینند و بخوانند،  به رویاها سفر می کردیم،  ولی چنین ابزار مهمی نبود،   تا دانش خود را با دیگران درمیان بگذاریم.
      جوانهای عزیز می توانید از بزرگترها بپرسید،  که آنها در چه محدودیت علمی بودند.  یکبار دیگر،  سپاس اندیشمندان و دانشمندان که جهان را برای ما گشودند.  آن انبوه بزرگ مردان ایرانی،  که از هزاران سال پیش و در طول تاریخ بدون توقع مادی،  پدید آورندگان دانشهای برتر گیتی بودند،  و این پدید آورندگان علوم تکنیکی امروزی،  که برای پول کارهای بزرگی کرده اند.  پاداش بی نهایت برای جوانانی،  که از برکت و نعمت اینترنت به خوبی و نیکی استفاده می کنند.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی چهار
پاسخ به پرسش
      درود به معلم احسان منصوری گرامی در اینجا،  البته داستان روزه سکوت ریشه طولانی در تاریخ و فرهنگ دو قرن گذشته ایران دارد،  مانند توسری خوری از استعمار و استثمار.  بنظرم اولین موضوع انشاء در این دو سه روز گذشته،  چرا سگها خوشبخت تر از انسان هستند،  بود.  دومین علم بهتر است یا ثروت،  سومین … که اینها همه در یک راستا می باشند.
      سگها و حیوانات خوشبختتر هستند،  بدلایل زیادی مانند،  واقع بین می باشند،  اگر به یک سگ یاد دهیم چتر مرا بیاورد،  اگر چتر را پیدا نکند،  عمراً چیز دیگری بیاورد.  ولی وقتی برای یک خرید ساده به مغازه و جایی می رویم،  عمراً آنچه می خواهیم بما بدهد،  حتماً باید چیزی بندازد،  این یک اختلاف فاحش بین ما و حیوان است.
      انشای علم بهتر است یا ثروت،  قدیمی ترین انشای تاریخ است،  که بیشترین انشاها با این موضوع نوشته شده.  ولی متاسفانه در سیستم آموزشی حافظه محوری یاد ندادند،  که مستند بنویسند.  در عکس فوق یک شرکت عطر سازی فرانسوی با علم می تواند،  از اندکی نفت و گل و گیاه،  بیشترین ثروت را تولید کند،  این نمونه در جهان زیاد است.
      بنظرم موضوع انشای بعدی باید باشد،  چرا با وجود اینهمه نوشتن انشای علم بهتر است یا ثروت،  نتیجه ای از هیچکدام برای ملت و ایران حاصل نشده.  پاسخ آن در همان بالای این متن است،  و شما هم اشاره کردید،  روزه سکوت بخاطر اثرات استعمار و استثمار.  روزه سکوت که شما فرمودید روزه نیست،  زیرا همه پر حرف هستند،  یک بیماری تاریخ اجتماعی برای اساس است.
      ما وقتی می توانیم بیماریو اپیدمی را معالجه نماییم،  که بتوانیم درد و مرض را تشخیص دهیم.  گفتم این بیماری ریشه در تاریخ اجتماعی دارد،  و باید بوسیله تاریخ دانهای کرونولوژی و اجتماعی تشخیص داده شود،  و سپس با کمک جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی،  و سیاستمداران ملی و اندیشمندان علوم آموزشی،  مشکل بررسی و با در نظر گرفتن زمان بر بودن موضوع،  تدبیر اندیشید.
   پرسش از عموم:  آیا شما برای متن بالا پرسش و نظر دارید؟ 
   تخصص بهتر است یا دارایی ــ  البته می شود گفت،  تخصص بهتر است یا دارایی.  بنظرم علم و ثروت برای فرد نیست،  برای جمع است،  برای یک اجتماع بنام کشور است.  هرگز یک فرد بتنهایی در یک کشور نه ثروت دارد نه علم،  بلکه تخصص دارد و دارایی.  تفاوتهای زیادی بین تخصص و علم وجود دارد،  و همچنین بین دارایی و ثروت.
      علم و ثروت حاصل کار جمعی است،  فقط برای یک کشور است.  اگر در یک کشور مانند همین ایران،  شخصی ثروت زیاد بدست آورد،  میشود سلطان و محاکمه میگردد،  اگر شخصی نیز علم بالا بخواهد،  باید راهی خارجی از ایران شود.  ولی هر کسی می توانند با هر مقدار دانش،  تخصصی کار کند،  و با درایت در زندگی دارایی بدست آورد.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی چهار
پسر و دختر
      یکی از مهمترین استراتژی برای فرهنگ و جامعه،  درک از نوع آموزشهای سنتی و سیستمی میباشد،  باید این نوع آموزشها را شناخت،  و کم و بیش آنرا بررسی کرد.  در مطالعات فرهنگی و جامعه شناسی ایران می بینیم،  مسائل استراتژیک را در نظر نمی گیرند،  و بررسیهای آنها غیر تاکتیکی و ساده است.
      در سیستم تربیتی ایران و آسیا،  پسران آموزش دیده‌اند که شجاع باشند،  در حالیکه دختران آموزش دیده‌اند،  که بی‌عیب‌ و نقص باشند.  دختران از سنین کم بابت بی‌عیب‌ و نقص ‌بودن پاداش گرفته‌اند،  و در بزرگسالی به زنانی تبدیل شده‌،  که از شکست ‌خوردن هراس دارند.  پسران برای شجاعت پاداش گرفته اند.
      خانمها در زندگی‌های شخصی و حرفه‌ای خود خطر نمی‌کنند،  زیرا می‌ترسند در صورت خطا کردن قضاوت شوند،  خجالت‌ زده و بی‌اعتبار گردند،  وجهه عمومی‌ آنها افول کند،  یا ترد و اخراج شوند.  به‌ طور خود آگاه یا ناخودآگاه از انجام هر کاری،  که از موفقیت در آن اطمینان ندارند،  خودداری می‌کنند،  تا از ناراحتی و تحقیر احتمالیِ آن اجتناب بورزند.
      مردان نیز در زندگی شخصی و اجتماعی خود تفکر کمی بکار می برند،  از خطا و قضاوت نمی ترسند،  بیشتر نیازمند تشویق و تحریک هستند.  از ترد شدن و بخطر افتادن وجهه عمومی خود نگرانی ندارند.  از کارهایی که به موفقیت آن اطمینان ندارند نمی ترسند،  و تحقیر شدن و اهانت را نمی پذیرند و با آن مقابله می کنند.
      براحتی با نگاهی به اطراف خود متوجه اختلاف فاحش،  و متضاد تربیت دختر و پسر می شویم.  از نظر دیدگاه هایی این مسئله هیچ مهم نیست،  و بلکه نشانه های طبیعی است.  اما آیا برای فرهنگ و جامعه آینده هم همینطور است،  اگر آینده با تضاد جمعیتی،  یعنی جمعیت دو نیمه شده و در تضاد آشکار باشند،  می تواند کشور سالمی داشت.
      این یک مسئله مهم برای آینده است،  آینده ای که ترسیم فرهنگ و جامعه آن مشکل است،  ولی تا حدودی قابل پیش بینی است.  بهمین جهت باید به افراد دست اند کار طراحان راهبردی فرهنگ و جامعه برای آینده،  این مهم را گوشزد کرد،  و در این نشریه آنرا بررسی نمود.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی چهار
عبور از موانع
      درود فراوان،  بله کامل درست می فرمایید،  این برای مردمی است،  که در سوئیس زندگی می کنند،  نه برای ما ملت ایران.  اگر قرار باشد بخاطر شادی خودمان،  چشم بروی واقعیتهای موجود ببندیم،  که درست نیست،  و کارایی ما از دست می رود.  همانطور که شما در راه خدمت به مدرسه و یا بمردم مانند حسنا کوچلو پیشقدم شدید،  و خیر را بجان دل خریدید،  و از کلی موانع عبور کردید،  تا مفهوم کار خیر را ثابت کنید.
      یکی از مهمترین گفتگوها برای امروز ایران سیاست و اقتصاد است،  که خود بخود شده کمیتی از فیزیک و شیمی و جهان ما.  وقتی به اطرافمان نگاه می کنیم،  گرفتاری مالی مردم،  بدی آموزشی،  خطرات کشوری،  آلودگی زیست محیطی، و غیره و غیره.   حتی مانند تهاجم فرهنگی فیکها،  که به این مهم پرداخت نمی شود.  مسائلی هستند که خود شما معلم احسان منصوری گرامی،  بارها و بارها به آن اشاره کرده اید.
      در هر صورت چششششم،  اول صبح سعی می کنیم،  چشم بروی واقعیتها ببندیم،  تا با خیال راحت در رویاهای آسودگی و انرژی،  بر فراز ابرهای زندگی عبور کنیم،  تا مانند گذشته فتح الفتوح انقلابی در جهان بینی کنیم.  ولی بنظر من چه خوب است،  از همان ابتدای صبح بچه ها را با واقعیت زندگی بیدار کرد،  و به آنها گوشزد نمود،  زندگی رویای شیرین نیست،  زندگی سختی هایی دارد،  که باید آنرا برای خود و آینده ساخت.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی چهار
همراهی ارزشها
      درصورت تمایل به مطالعه و گفتگو درباره تاریخ و فرهنگی و جامعه،  بویژه درباره راهبرد فرهنگ و جامعه به گروه و کانال ما بپیوندید.  نوشته های خود را برای نشر در این نشریه ارسال دارید،  دانش و بینش شما به هر میزان باشد،  برای ما خیلی ارزش دارد.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی چهار
افتخار ایران
      ما در ایران پزشکان و مهندسین پزشکی خیلی کاروارد و وقعاً بی نظیر در جهان داریم،  که فوق العاده شرافتمند هستند،  من تاکنون هیچ پزشکی ندیدم که غیر از این باشد،  و این را کامل واقعی می گویم.  اما در عین حال تعدادی اشتباه پزشکی هم شنیده ام،  که در ایران نسبت به جهان خیلی کم است،  من و در واقع ما ایرانیها بداشتن چنین کادر پزشکی افتخار می کنیم،  و سپاسگزاریم.
شبکه اجتماعی راهبرد ملی چهار
به هیچ کس نگو
      اسب سواری،  مرد افلیجی را سر راه خود دید،  افلیج از او کمک خواست.  سوار دلش به حال او سوخت،  از اسب پیاده شد،  و او را از جا بلند کرد،  و روی اسب گذاشت تا او را به مقصد برساند.
مرد افلیج وقتی بر اسب سوار شد،  دهنه اسب را کشید و گفت:  اسب را بردم و با اسب گریخت!
اما پیش از آنکه دور شود صاحب اسب داد زد:  تو تنها اسب را نبردی،  جوانمردی را هم بردی!  اسب مال تو،  اما گوش کن ببین چه می گویم،  مرد افلیج اسب را نگه داشت.
      مرد سوار گفت:  هرگز به هیچ کس نگو چگونه اسب را به دست آوردی،  زیرا می ترسم دیگر هیچ سواری به پیاده ای رحم نکند…
   نظر انوش راوید:  این دست حکایت،  در این زمان برای ما ملت زیاد دیده می شود.  من همیشه سعی می کنم،  حفظ آبروی مردم و ملت و ایران نمایم،  و نمی گویم بردن و خوردند،  و فکر کردند نفهمیدم و نفهمیدیم.
   پرسش از عموم:  در اطراف خود چه میزان از این ماجرا دیدید؟،  و چه بسا آگاهانه و یا ناآگانه اسبی و الاغی ربودیم،  و یا حتی نفهمیدیم ربودیم؟
شبکه اجتماعی راهبرد ملی چهار /  بهجت آباد، محله ارامنه
شبکه اجتماعی راهبرد ملی چهار /  بهجت آباد، محله ارامنه
شبکه اجتماعی راهبرد ملی چهار /  بهجت آباد، محله ارامنه
تصویر تهران قدیم سال ۱۳۲۵ ،  بهجت آباد، محله ارامنه،  شمارهها 5 و 4 و 9393 .
……………
   برچسبها:  آینده سیستم, سیستم آموزشی, خود سردار, پندار قادسیه, انواع ساختار, ساختار ذهنی, برکت اینترنت, نعمت اینترنت, عبور موانع, همراهی ارزشها, بکسی نگو.
………….
شبکه اجتماعی راهبرد ملی چهار
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
شکار کرگدن پشمالو توسط نئاندرتال، که گونه ای انسان بودند، حدود 400000 سال پیش ظاهر شدند، و هنگام شکار در مناطق جنگلی اوراسیا به قدرت بدنی خود متکی بودند، مشروح در http://arq.ir/1195.
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.