Skip to main content
فرگشت انسان نما تا انسان امروزی بسیاری فرگشت و رشد و تکامل در زیست شناسی را نظریه داروین می دانند،  درصورتیکه اینها علم آفرینش است،  و داروین آغاز کننده گفتگو و تحقیق های مدرن در این باره بود. 

فرگشت انسان نما تا انسان امروزی

      بسیاری فرگشت و رشد و تکامل در زیست شناسی را نظریه داروین می دانند،  درصورتیکه اینها علم آفرینش است،  و داروین آغاز کننده گفتگو و تحقیق های مدرن در این باره بود.  در گذشته های تاریخی ایران،  خیلی از اندیشمندان نوعی به فرگشت اشاره داشتند،  ولی کار آنها پژوهش علمی مدرن نبود.  فرگشت انسان علم تازه است،  بهمین جهت درباره این علم باید حوصله،  و دید پژوهشگرانه کاملاً علمی امروزی داشت.
فرگشت انسان نما تا انسان امروزی بسیاری فرگشت و رشد و تکامل در زیست شناسی را نظریه داروین می دانند،  درصورتیکه اینها علم آفرینش است،  و داروین آغاز کننده گفتگو و تحقیق های مدرن در این باره بود. 
تصویر از فرگشت انسان و تکامل،  عکس شماره ۳۵۶۶.
فرگشت انسان نما تا انسان امروزی
لوگو ذهن کپی پیس بازمانده از سیستم آموزشی را کنار بگذارید،  عکس شماره ۱۶۱۳.
برگه 1195 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
فرگشت انسان نما تا انسان امروزی

آغاز داستان فرگشت انسان

      بعد از انفجار کامبرین انواع جانوران و همچنین پستانداران به وجود آمدند.  تقریباً هفتاد میلیون سال پیش،  از اولین پستاندار،  انواع میمونها و انسانها منشعب گردیده اند،  به نام پریماتها یا نخستین سانان در صحنه آزمون و خطای خلقت پا به عرصه وجود گذاشتند.  حجم مغز این دسته از حیوانات نسبت به هیکل آنها بیشتر توسعه پیدا کرد،  و در طى هفتاد میلیون سال تحول و فرگشت،  انسانهایى نزدیک به ما از آنها بوجود آمد تا به انسان امروزی رسید.
 فرگشت انسان نما تا انسان امروزی

انفجار کامبرین

       ماجرای انفجار کامبرین Cambrian explosion  رویداد تکامل و فرگشت کوتاهی بود،  که در نزدیک به ۵۴۲ میلیون سال پیش رخ داد.  همانگونه که فسیل‌ها نشان می‌دهند،  طی آن بسیاری از شاخه ‌های اصلی حیوانات پدید آمدند.  در ۲۰ تا ۲۵ میلیون سال دوره این رویداد بیشترین انشعاب‌های جانوری از شاخه پریاخته‌ها صورت گرفت.  این رویداد با پدید آمدن تفاوت‌های متنوع و گوناگون بسیاری از موجودات همراه بود.
      تا پیش از انفجار کامبرین بیشتر موجودات تک سلولی‌های ساده بودند،  که به ندرت زیست‌گاه گروهی تشکیل می‌دادند.  در طی ۷۰ تا ۸۰ میلیون سال بعد،  میزان تنوع تا سرحد امکان شتاب یافت،  و تنوع زندگی شروع به نمایش شباهت‌های بیشتری به آنچه که امروز است کرد.  بسیاری از شاخه‌های زندگی حاضر در این دوره ظاهر شد،  به استثنای خزه‌زیان که زمان آغاز ظاهر شدن آن‌ها در اواخر اردویسین است.
      انفجار کامبرین انگیزه بحث علمی گسترده‌ای در میان صاحب نظران زمان بوده است.  پیدایش به ظاهر ناگهانی فسیل.  در نخستین گام‌ها در این راه،  در اوایل دههٔ ۱۸۴۰ میلادی به آن اشاره شد،  و چارلز داروین در سال ۱۸۵۹ میلادی،  از آن به عنوان یکی از استدلال‌های اصلی مخالف،  در مقابل نظریه تکامل از راه انتخاب طبیعی دانست.
      بحث‌های طولانی پیرامون معمای پیدایش ناگهانی زیاگان و ظاهراً از هیچ کجا،  دور سه نکته متمرکز است.  یکی این که آیا واقعاً یک تنوع کلان موجودات مجتمع و پیچیده در طی یک دوره‌ای نسبتاً کوتاه از زمان در اوایل دوره کامبرین اتفاق افتاده.  چه شده که چنین شده،  و تأثیر مفهوم چنین رویدادی بر منشاء حیات حیوانی.
      با توجه به دسترسی محدود به شواهد،  تفسیر برداشت‌ها از این موضوع کار مشکلی است،  بویژه وقتی که تفسیرها بیشتر و عمدتاً بر اساس سابقه‌های فسیلی ناقص و ناتمام،  و نشانه‌های شیمیایی بجا مانده در سنگ‌ها است.
 فرگشت انسان نما تا انسان امروزی

پرسشهای مهم فرگشت

      امروزه پرسش‌های زیر مورد تامل دانشمند و دانش است: 
   ــ  از چه تاریخى اورانگوتان و شامپانزه از این گروه جدا شدند؟
   ــ  از چه لحظه اى انسان واقعى پا به عرصه وجود گذاشت؟
   ــ  از چه زمانى شروع به ساختن ابزار کرد؟
      علم موجود می گوید،  ما از مولکولهاى اولیه،  سپس باکترى ها،  میکروبها،  نباتات اولیه،  خزندگان و بالاخره پستانداران به وجود آمده ایم.  همان طور که قبلاً هم گفته شد،  انسان‌شناسان متکى بر مطالعه استخوانها و اسکلت‌هاى به دست آمده و عمر رسوباتى،  که این فسیلها در آنها یافت شده است.
       بیوشیمیست‌ها که توجه به آرایش مولکولهاى DNA و میتوکندرى و مقایسه این مولکولها در انواع مختلف حیوانات دارند،  درباره تاریخ جدا شدن خانواده انسانها و میمونها از هم،  با یکدیگر به بحث و مجادله مشغول اند.  گویا بالاخره به توافقى رسیده و فکر مى کنند،  که این جدایى در ۷ تا ۸ میلیون سال پیش اتفاق افتاده است.  ولی باز هم دست از پژوهش بر نمی‌دارند،  و به دنبال حلقه مفقوده بوده و شجره نیاکان ما را از لابه‌لاى رسوبات شرق آفریقا و یا در آرایش و تحول مولکول‌های DNA جستجو می‌کنند.
      تجزیه و تحلیل در زمین شناسى، هواشناسى و باستان شناسى در دره ریفت واقع در آفریقا،  صحنه نمایش تحول را به صورت زیر مشخص مى‌کند:  بین هشت تا سه میلیون سال پیش،  محیط زیست تحت تأثیر عمل تکتونیک و تحرک قاره ها و ظهور خشکسالى بتدریج تغییر مى یابد.
      نخستین سانان در اینجا،  خود را با شرایط محیط تطبیق مى دهند،  سرپا می‌ایستند،  صورت آنها کوچک و جمجمه شان بزرگ مى شود،  و در نتیجه امکان توسعه مغزشان فراهم می‌آید.  همزمان با وضعیت ایستاده،  دستها آزاد گشته و امکان ساختن ابزار را پیدا می‌کنند.
      وجود ابزارها،  خواه ماهرانه ساخته شده باشند یا نه،  در کنار استخوانها به نظر انسان شناس معروف لورواگورهان،  علامت بدون تردیدى از جهش حیوان به انسان است.  حنجره توسعه یافته به سمت پایین امکان سخن گفتن را به او داده،  و بالاخره یک روز شبه انسان مبدل به انسانى می‌شود،  که نقاشى و مجسمه سازى کرده و مراسم شادى و عزادارى برپا می‌کند.
      البته بعید نیست که این طبقه‌بندى با پیدایش اسکلتى جدید و یا پیشرفت در تحقیقات طبقه‌بندى ملکولى تغییراتى بخصوص در دو گروه راماپیتک‌ها و استرالوپیتک‌ها به وجود آورد.  اعضاى دیگر خانواده‌ها که عبارت‌اند از هموهابیلیس و هموارکتوس و هموساپین خیلى نزدیکتر به زمان ما بوده،  و به اندازه کافى مشخصات از آنها در دست هست و در وجود آنها شکى نیست.
فرگشت انسان نما تا انسان امروزی

راماپیتک ها Ramapithèques

ظاهراً اولین شبه انسانى است که در ۱۵ یا ۸ میلیون سال پیش می‌زیسته و دلیل آن داشتن فکهاى قوى و دندانهاى آسیا با میناى ضخیم و نیشهایى است که مانع جویدن نبوده است. تمام این مشخصات نشان مى دهد که آنها از دانه هاى سخت به عنوان غذا و همچنین از گیاهان استفاده مى‌کرده اند و دلیل آن وجود آثار باقى مانده بر روى فک پایین است.  این شبه انسانها مى توانسته اند استخوانهاى حیوانات را شکسته و از مغز آن استفاده کنند.
      تکه سنگهاى فرسوده و بازمانده حیوانات پیدا شده،  در نزدیکى اسکلت این شبه انسانها در کنیا،  اجازه چنین حدسى را داده است.  یک تکه از قسمت دست این شبه انسانها را نیز در پاکستان پیدا کرده‌اند،  و فکر مى کنند آنها بر روى دو پا راه مى رفته اند،  یا در واقع Bipede بوده‌اند.  در بین انسان‌شناسان و بیولوژیس اختلاف‌نظر وجود دارد.  بیولوژیست ها راماپتیک را جزو شبه انسانها نمی‌دانند.
 فرگشت انسان نما تا انسان امروزی
اُسترالوپیتک Australopitheque
      شبه انسانهاى اُسترالوپیتک  بین دو تا شش میلیون سال پیش در آفریقای شرقی مى‌زیسته‌اند.  موجود قوى با آرواره‌هاى محکم،  و قدی حدود یک و نیم متر و علف‌خوار بود.  استخوان و اسکلت آنها در این ناحیه از آفریقا به وفور پیدا شده است.  دسته اى از آنها که باریک اندام بوده اند،  گراسیل Graciles نامیده می‌شوند.  قدشان حدود یک متر،  و تا اندازه اى گوشتخوار بود،  و با نوعى گُرز شکار مى کرد.  این گُرزها شاید اولین وسیله سنگى است،  که شبه انسانها به کار گرفته اند.  وابستگى آنها به طبقه شبه انسانها مورد بحث است.
 فرگشت انسان نما تا انسان امروزی
همو هابیلیس  Homo Habilis
     این شبه انسانها حدود دو میلیون سال پیش در آفریقا زندگى مى کرده اند.  جمجمه بزرگ و بى قواره، ولى نیمر‌خى راست داشته اند.  در واقع اولین پیشه‌وران و صنعت کاران نوع بشر هستند.  هموهابیلیس‌ها شکارچى بود،  و فرآورده شکار خود را با گروه خود تقسیم می‌کرد.  این شبه انسانها بسیار خشن بود،  و احتمالاً سبب از بین رفتن نسل اُسترالوپیتک‌ها شده اند،  زیرا آنها را نژاد پایین‌تر از خود مى‌دانسته اند.
      عده‌اى می گویند،  در دوران اُسترالوپیتک ها خشکسالى ناگهانى و طولانى در آفریقاى شرقى اتفاق افتاد،  و جنگل هاى وسیع تبدیل به دشت هاى غیر قابل سکونت گردید.  احتمالاً این اتفاقهای طبیعی سبب از بین رفتن آنها و تحول و تکامل هابیلیس‌ها شده است.  هموهابیلیس‌ها بر روى دو پا راه مى‌رفت،  و از دستهاى خود براى شکار و کندن میوه استفاده می‌کرد.
 فرگشت انسان نما تا انسان امروزی
همو آرکتوس  Homo Erectu
      یا پیته کانتروپ  Pithécantrope این شبه انسانها بنام انسان راست قامت معروفند،  تقریباً یک و نیم میلیون سال پیش زندگی می‌کرده‌اند.  پیشانى بلند و مغز حجیم داشتند،  و براى اولین بار آنها آتش را شناختند،  و به کمک آن غذا مى‌‌پختند.  بقایاى آتش نزدیک محل اقامت آنها به دست آمده است.  ابزار هاى سنگى داشته اند،  و به کمک سنگهاى تراشیده شکار می‌کردند.  براى اولین بار با سفر و مهاجرت آشنا شدند،  و بتدریج در آسیا و اروپا مسکن گزیدند،  و بقایاى آنها در نقاط مختلف آسیا و اروپا دیده شده است.
فرگشت انسان نما تا انسان امروزی
همو ساپین  Homo Sapiens
فرگشت انسان نما تا انسان امروزی بسیاری فرگشت و رشد و تکامل در زیست شناسی را نظریه داروین می دانند،  درصورتیکه اینها علم آفرینش است،  و داروین آغاز کننده گفتگو و تحقیق های مدرن در این باره بود. 
 
تصویر از فرگشت انسان و تکامل،  عکس شماره ۸۸۰۸.
فرگشت انسان نما تا انسان امروزی
ابزار انسان اولیه
فرگشت انسان نما تا انسان امروزی،  بسیاری فرگشت و رشد و تکامل در زیست شناسی را نظریه داروین می دانند،  درصورتیکه اینها علم آفرینش است،  و داروین آغاز کننده گفتگو و تحقیق های مدرن در این باره بود.
تصویر ابزار انسان نئاندرتال کشف شده در ایران،  عکس شماره 6129 .
      انسان امروزی از ترکیب انسان هوشمند با انسان نئاندرتال در حدود پنجاه هزاره پیش بوجود آمده است.  بررسی درست از کلیه داده های علمی بنظر میرسد،  این ترکیب در ایران صورت گرفته است.  سپس انسان امروزی به همه قاره ها رفته،  و انسان نماهای دیگر جهان را از بین برده است.  بمنظور بالا بردن دانش در این باره،  پژوهش میدانی سخت لازم است،  تا بطور کامل ثابت نماییم انسان امروزی در ایران بوجود آمده.  با کار پژوهشی بدور از دروغهای غربی،  انسان و تاریخ را به واقعیت برگردانیم،  و از دست تاریخ نویسی استعماری نجات دهیم.  #ابزار_انسان_نئاندرتال, #انسان_امروزی.
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.