Skip to main content
 کشاورزی روش همیاری در راویدسرا یکی از روشهای مهم کشاورزی خانوادگی همیاری است،  که از ابتدای تاریخ کشاورزی وجود داشته،  سعی میکنیم در راویدسرا پژوهش نوینی از همیاری کشاورزی خانوادگی و دوستان ارائه دهیم.

کشاورزی روش همیاری در راویدسرا

تصویر باغچه ای در راویدسرا،  عکس شماره 3686.
کشاورزی روش همیاری در راویدسرا
لوگو عمیق درباره دانایی نوین و قدرت تشخیص اندیشه کنید،  عکس شماره ۱۶۱۹.
این برگه پیوست لینک زیر است:
کشاورزی روش همیاری در راویدسرا

کشاورزی روش همیاری در راویدسرا

. . . بزودی پست می شود . . .
کشاورزی روش همیاری در راویدسرا

تعریف همیاری انواع همیاری

      همیاری یعنی همکاری گروهی از مردم،  با رویکرد نزدیک به هم،  در فرآیند تصمیم گیری و رفع نیازهای مادی و معنوی یکدیگر.  همیاری انواع مختلف دارد،  مانند:  همیاری دوستان و همسایه ها،  همیاری اجتماعی،  همیاری آموزشی،  همیاری پژوهشی و غیره.
      تا همین نیم قرن پیش در روستاهای ایران،  همیاری اساس کار روستا را تشکیل می داد.  همیاری در شهرها بیشتر در مراسم دینی انجام می شد و می شود.  در سیستم آموزشی ایران همیاری تعریف خاص ندارد،  و مدارس و آموزگاران سلیقه ای از همیاری آموزشی استفاده می کنند.  بمنظور آموزش نوین باید از روش همیاری در کلاس درس بخوبی استفاده نمود.
      همکاری و همیاری اجتماعی نقش جدی و اساسی را در بهبود شرایط اقتصادی مردم ایفا می کند.  همیاری اجتماعی باعث توانمند سازی اقشار مختلف جامعه بخصوص در شهرهای کوچک و روستاها است.  همیاری اجتماعی و گسترش فرهنگ کار گروهی توسط سازمانهای مردم نهاد و خیریه ها انجام می شود.
      مهم ترین عامل برای همیاری وجود انگیزه کافی و حاکمیت فرهنگ همیاری بین مردم است.  بزرگ ترین مانع مشارکت اجتماعی،  فرهنگ خود محوری در جامعه است.  بدترین شکل مانع همیاری پول محوری در جامعه است،  پول محوری باعث ارزش گذاری در هر کاری می شود،  و مانع تولید ذهن همیاری است.
      روابط خانواده نقش موثری در ایجاد همیاری خانوادگی دارد،  که متعاقب آن به همه بخشهای همیاری دیگر منتقل می شود.  یعنی بمنظور تولید ذهن همیاری،  ابتدا باید خانواده ها را هدف تعریف همیاری قرار داد.  مهمترین کار برای تولید ذهن همیاری،  گفتن از سابقه همیاری در گذشته هاست که بدون همیاری امکان زندگی وجود نداشت.  منبع ارگ ایران
طرح هادی روستا مخارج مضاعف و بیشتر از توانایی روستاییان روی دست آنها میگذارد،  و باعث شدت گرفتن تخلیه روستاها از جوانان است.  نباید بدون مطالعه عمیق در تاریخ اجتماعی و مدنی و زیستی روستا،  ناآگاهانه دخالت در امور و بود و باش روستاها نمود.  تغییر ساختارهای تاریخی اجتماع نیازمند دورههای گذر تاریخی است،  نه دستورات و قوانینی،  که بدون دقت نوشته و اجرا شده.  خیابان اصلی روستای چلاسر،  بسیاری از جوانان آنجا را ترک کرده،  و هیچ سرمایه گذاری در این روستای با استعداد طبیعی انجام نشده است.   مشروح در لینک زیر:
کشاورزی یا هرکی هرکی
      کشاورزی در این قرن مانند قرنهای گذشته نیست،  که کشاورز روی یک قطعه زمین کار کند،  و زندگی بخور و نمیری داشته باشد،  و بیشترین جمعیت هر کشوری را کشاورزان ساده تشکیل دهند.  کشاورزی در این قرن خیلی متفاوت از قبل است،  و دید و خواسته کشاورزان هم خیلی متفاوت از گذشته هاست.  بهمین جهت مدیریت کشاورزی و غذایی کشوری،  نیازمند تغییر و تحول اساسی در راهبردی و راهبری است،  در غیر اینصورت باید منتظر بحرانهای عمیق و قطعی بود.
……………
   برچسبها:  روش کشاورزی, تعریف همیاری, روش همیاری, راویدسرا, همیاری نوین, نواندیشان آموزشی.
………….
کشاورزی روش همیاری در راویدسرا

مستندهای مربوط

مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
پیوند زدن درختان با دریل و مته، ضمن در نظر گرفتن اصول پیوند زدن، این روش بسیار ساده و آسان و گیراست.
……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید