Skip to main content
 ماجراهای غمگین پندآموز ایران و جهان برای درک بهتر از تاریخ و تاریخ اجتماعی جهت افراد علاقمندان غیر حرفه ای،  دانستن بسیاری از اتفاقات و حوادث تاریخی لازم است.  در ارگ ایران گاهی از این موضوعات مهم تاریخی یاد می کنم.  باید واقعیتهای تاریخ و تاریخ اجتماعی را بدور از دروغها دانست.  بدین منظور مطالب مهم تاریخی را جهت پند آموزی می نویسم.  با دانستن واقعیتهای تاریخی می توان به خوبی مراحل رشد و شکوفایی را طی کرد،  افرادی با موقعیتهای مهم،  اگر به جای حقیقتها و واقعیتهای تاریخ،   دروغها را بدانند و باور داشته باشند،  صدمات جبران ناپذیری به خود و جامعه وارد می کنند.

ماجراهای غمگین پندآموز ایران و جهان

ماجرا های غمگین و پند آموز جهان
تصویر تخت جمشید،  عکس شماره ۳۵۶۸.
ماجرا های غمگین و پند آموز جهان
لوگو تاریخمند و اندیشه ورز شوید،  عکس شماره ۱۶۰۷.
این برگه 211 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
ماجراهای غمگین پندآموز ایران و جهان

فهرست ماجراهای غمگین و پند آموز جهان

 
ماجراهای غمگین پندآموز ایران و جهان

واقعیت وحشتناک هولوکاست

      همه می دانند هولوکاست واقعیتی وحشتناک بود،  ولی با ارقامی دروغی و کم پژوهش،  گفته و نوشته شده است.  کسی منکر واقعه ای نیست،  که به شکنجه و کشتار بسیاری از افراد بشر در جنگ دوم جهانی بدست فاشیستها انجام گردید.  اما بعد از پایان جنگ با سند سازی و دروغ پردازیها ارقام و اعداد این جنایتها را زیاد گفتند،  تا بتوانند در ادامه دروغ پردازی های تاریخی مقاصد شوم خود را پیش ببرند.
      این ارقام دروغ مانند حمله های،  اسکندر مقدونی، اعراب بیابانی، چنگیز مغول، و غیره می باشد،  با همان نوع منابع مشکوک،  که در همه زمینه های تاریخی نوشته اند.  کسانی که جنایات هولوکاست را به کمترین اهمیت وجدان بشری سپرده اند،  بقیه انواع کشتار ها و جنایات استعمار و امپریالیسم بطور مستقیم و غیر مستقیم را به حساب نمی آورند.
 
ماجراهای غمگین پندآموز ایران و جهان

مستندهای مربوط

مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه وبلاگم،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.