Skip to main content
نظرها و پرسشها و پاسخهای ارگ ایران بدقت مورد بررسی قرار می گیرند،  و همه پاسخ داده می شوند،  تعدادی از پرسشها ب کارشناسان مربوطه ارسال می شوند،  پاسخ آنها مدت بیشتری زمان می برند.

نظرها و پرسشها و پاسخهای ارگ ایران

نظرها و پرسشها و پاسخهای ارگ ایران
تصویر انوش راوید در یک بازدید تاریخی،  عکس شماره 3379.
نظرها و پرسشها و پاسخهای ارگ ایران
لوگو جهت آینده ای بهتر در گفتگوهای تاریخی شرکت کنید،  عکس شماره 1604.
   توجه و مهم:  لطف کنید پرسشهای خود را در زیر برگه های مربوطه تارنماهای ارگ ایران و راهبرد ملی بنویسید،  تا سریعتر پاسخ داده شوند.  گاهی پاسخها ممکن است تا یکی دو هفته طول بکشد،  همچنین درصورتی که نظر و پرسش شخصی،  از قلم افتاد لطفاً تکرار نماید.
نظرها و پرسشها و پاسخهای ارگ ایران
نظرها و پرسشها و پاسخهای ارگ ایران
نظرها و پرسشها و پاسخهای ارگ ایران
نظرها و پرسشها و پاسخهای ارگ ایران
نظرها و پرسشها و پاسخهای ارگ ایران
  تصویر لوگو دیدگاه خود را بنویسید،  عکس شماره 1532.
نظرها و پرسشها و پاسخهای ارگ ایران

 تفاوت پرسش و شبهه

      در این باره تفاوت هاي چندي بيان شده است،  مهم ترين را در اینجا می نویسم.  حقيقت جستجوي براي شناخت،  پرسش است،  و پرسشگر با بيان پرسش و سؤال،  مي كوشد تا موضوع و مطلبي را بشناسد،  و آن را درك و فهم كند،  یا به مفهومی گردونه یادگیری را در اندازه درک و دانش خود بگرداند.  در حالي كه هدف از شبهه،  ايجاد تردید و شک در دل مخاطب است،  و شبهه گر مي كوشد،  تا در بنياد هاي فکری و علمی شخص ترديد افكند.  در حقيقت تفاوت شبهه و پرسش را بايد در كاركرد و اهداف آن دانست.
      در این تارنما به نوعی سعی می کنم،  آموزش تاریخ مندی و اندیشه ورزی ارائه دهم،  و یادآوری کنم،  جوانان ایران با سادگی مسائل را نپذیرند،  و درباره آنها تخصصی تحقیق و تحلیل کنند،  بویژه در مورد تاریخ و تاریخ اجتماعی،  که پایه سرنوشت سازی است.  اما شبهه افکنان سعی می کنند،  که در مقابل این موضوع قرار گیرند،  ولی کارشان کمک بیشتر به آشکار شدن دست های استعماری می شود.  متوجه شدم،  تعداد زیادی از شبهه افکنان در این وبلاگ،  از پانهای الکی نه واقعی و یا هواداران مانند مرحوم ناصر پورپیرار هستند.
      كاركرد پرسش فهم و شناخت است،  در حالي كه شبهه براي اين طرح مي شود،  تا مخاطبان خود را به چالش بكشاند.  از سوي ديگر در شبهه،  باطل به طور عمدي و خواسته حضور دارد،  و شبهه گر با آميختن حق و باطل مي كوشد،  كلام باطل خود را با رنگ و لعابي از حق به ديگران منتقل كند.  من در چند سال وبلاگ نویسی با هزاران پرسش روبرو بودم،  و به آنها پاسخ دادم،  و دیدم پرسشگران برای یافتن پاسخ همکاری می کنند.  ولی در این میان نیز صدها شبهه مطرح گردیده است،  که بسان تخریبگر عمل کرده اند نه فراگیر.  معمولاً پرسش ها را اشخاصی با نام و نشان مشخص،  و با ادب مطرح می کنند،  ولی اکثر شبهه افکنان بدون نام و نشان و بدون ادب می باشند،  زیرا قصد آنها گردانیدن گردونه یادگیری نیست،  بلکه تخریب مذبوحانه و موذیانه است.
   جالب:  شبهه افکن در همه جا وجود دارد،  و در کل آنها دشمنی آشکار با آزادی اندیشه و بیان و رشد و تکامل دارند.  شبهه افکنان ندانسته باعث تقویت،  و بازدید بیشتر تارنمای ما می شوند،  و این خیلی عالی است.
   پرسش از عموم:  آیا شبهه افکنی،  یکی از کار های بیماران و افراد سایکوپت است؟
   مهم:  آنهایی که از واقعیت های تاریخی می ترسند،  و دائم می خواهند بگویند که ایرانیان از هر کس و غریبه،  و از همه شکست خورده و ضعیف بودند،  و مردان ایران را کشته و زنانش را به بردگی برده اند،  این عده دچار بیماری بدی هستند،  مشروح در:
نظرها و پرسشها و پاسخهای ارگ ایران
عکس انوش راوید در یکی از بازدید های تاریخی و باستانی،  عکس شماره 3812.
……………
   برچسبها:  فهرست نظرها, فهرست پرسشها, فهرست پاسخها, تفاوت پرسش, تعریف شبهه, دلیل پاسخ.
………….
نظرها و پرسشها و پاسخهای ارگ ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
……………………….
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.