Skip to main content
پاپیروسها دروغها را افشا میکنند اشاره به پاپیروسهایی به خط پهلوی است که چند سال قبل پیدا و خوانده و باعث شدند کاملاً مستند دروغهای تاریخ افشا شوند.  دروغهایی که سالهاست در ارگ ایران از آنها گفته می شود،  ولی استعمار و امپریالیسم نمی خواهد مردم به آگاهی تاریخی برسند،  و همچنان با کمک عوامل خودشان،  بر دروغهای تاریخ پافشاری می کنند.

پاپیروسها دروغها را افشا میکنند

تصویر پاپیروس ساسانی قرن اول هجری،  عکس شماره 3167.
 این برگه بشماره 1116 پیوست لینک زیر است:
لوگو مراقب باشید در دام تاریخ نویسی استعماری نیافتید،  عکس شماره 1606.
پاپیروسها دروغها را افشا میکنند

پاپیروسها دروغها را افشا میکنند

      چندین سال پیش تعداد زیادی نامه به خط پهلوی روی پاپیروس و چرم،  در یک کتابفروشی کتابهای قدیمی در برلین پیدا شدند.  آنها از 662  تا 681 میلادی بودند.  ایران شناسان دانشگاه برلین پس از اطمینان از اصل بودن،  آنها را برای دانشگاه برلین خریدند.
      اطلاعی از کشف این نامه ها و چگونگی بودن آنها در کتابفروشی برلین نیست.  آنها در دانشگاه برکلی آمریکا،  و دانشگاه برلین و در موزه شخصی نگهداری میشوند.  مدتی تعدادی از آنها در موزههای ایران به نمایش گذاشته شدند.  اهمیت این متون خیلی بیشتر از کشف طومارهای غارها قمران و دریای مرده است.
تصویر یک پاپیروس عکس شماره 6128.
      در سطر سه نوشته شده تیرماه 31 سال یزدگردی،  که برابر است با سال 662 میلادی.  در سطر 8 واژه خْوَداى ایران،  یا فرمانروای ایران دیده می شود.
      با وجود اینکه بیشتر این نامه ها در نیمه دوم قرن 7 نوشته شده اند،  یعنی بعد از دروغ حمله اعراب به ایران،  به بودن اعراب مسلمان در ایران اشاره ای نشده است،  و دستگاه اداری ساسانیان همچنان به کار خود ادامه می داده.
      بسیاری از تاریخ دانهای طرفدار تاریخ نویسی استعماری می گویند:  اکنون با یافتن این نامه ‌ها همه چیز دگرگون شده است.
      نوشته یک نامه درباره یک شاکی از یک آهنگر است.  این آهنگر (اسپرگر) قرار بود سپری بسازد،  و قول داده،  که اگر سپر را سر زمان آماده نکند،  دو سپر برای اسپهبد منطقه هلیگ بسازد.  نامه‌ دیگر درباره اسپهبد آن ناحیه خبر میدهد.  این نکته بسیار مهم است،  چون باید پرسید که یک اسپهبد در قرن اول هجری،  زمانی که قرار است مسلمانان بر فلات ایران حکمرانی کنند،  چه میکرده است.  پس چطور است که ما یک اسپهبد داریم،  و مردمی که برای او و سربازان سپر می‌سازند.
      درصورتیکه در دروغ نامه های سنتی تاریخی آمده:  ایرانیها نمی توانست به هیچکار آبرومندی بپردازند،  و  حق نداشت سلاح بسازد و بر اسب بنشیند.
تصویر دو برگ از پاپیروسهای ساسانی قرن اول هجری،  عکس شماره 6127.
      نامه ها برای تاریخ دانهای سنتی دروغهای تاریخ مسئله ساز شده است،  این تاریخ دانهای بازگو کنندگان دروغهای تاریخ،  عقیده دارند در نیمه دوم قرن هفت میلادی،  اعراب مسلمان پس از حمله به ایران حکمرانی می کردند.  در صورتیکه این نامه ها اشاره ای به بودن اعراب مسلمان در ایران نمی کنند،  بلکه خبر از ساختن یک سپر برای اسپهبد می دهند.
      قرائت این نامه‌ها بسیار مشکل بود،  زیرا دست خط مردم فلات ایران در قرون اول و دوم هجری است.  ابتدا آقای فیلیپ ژینیو استاد ایرانشناسی در پاریس،  اولین کسی بود که شروع به خواندن این نامه‌ ها کرد.  سپس آقای دیتر وِبِر که اکنون مهم ‌ترین متخصص خوانش متون پهلوی روی سفال و پارچه‌، چرم و پاپیروس‌ها است،  پس از یک دهه مطالعه شروع به بازخوانی نامه ‌ها کرد.
      مهمتر آنکه در کنار ایشان خانم ماریا ماتسوخ،  استاد مطالعات قوانین زرتشتی و متون پهلوی،  مفهوم آنها را بازبینی میکند.  ایشان دختر آقای رودالف ماتسوخ،  محقق بزرگ صبیها یا منداییها است،  که در ایران نیز مدتها زندگی کرد،  و همسرش هم ایرانی بود.  انتشارات Res Orientalies بیشتر نامه‌ها را که قرائت شدند،  به چاپ رساند.
      نامه‌ هایی که دو محقق بر روی آنها کار کردند،  به نظر میرسد از یک آرشیو محلی متعلق به مغ دیلان در منطقه دیل دیلان بوده،  و بیشتر درباره مسائل قانونی و اقتصادی است.  خانم ماتسوخ متخصص دین زرتشتی به خوبی می‌تواند،  مفهوم آنها را بازیابی کند.  شاید ایشان بهتر از هر شخص دیگری بتواند کلمات یا اصطلاحات قانونی را،  که در آن دوره متداول بوده را بازیابی کند،  و درباره‌ این متون توضیح دهد.
      این نامه‌ها مسائل بسیار جالبی راجع به زندگی روزمره مردم ایران زمین در آن دوره تاریخی به ما اطلاعات می‌دهد.  مثلاً در نامه دیگری می‌خوانیم،  چند نفر وارد خانه یک خانم شدند،  و اسبابهای او را با زور بردند.  طبق قوانین زرتشتی زمان،  این خانم خودش نمی‌تواند برود به دادگاه و شکایت کند.  برای همین شوهرش از طرف خانم نامه می‌نویسد،  به مسئول محل برای دادخواهی.  موبد مسئول نیز نامه نوشته که هرچه زودتر به این موضوع رسیدگی شود.  در نامه چهار نفری که به خانه زن وارد شدند،  نامهایشان و وسایلی که بردند ذکر شده است،  و دستور دستگیری آنها نیز داده شده است.
      در نامه‌ دیگر درباره اسپهبد آن ناحیه میباشد،  که نکته بسیار مهمی است.  چون باید پرسید که یک اسپهبد در قرن اول هجری،  زمانی که قرار است مسلمانان بر فلات ایران حکمرانی کنند،  چه میکرده است.  اینها دید تازه‌ و مستند به دو قرن نخست هجری در فلات ایران میدهند،  و روند مطالعاتی نوین پایان ساسانیان و پس از آن را می طلبد.
      همیشه عده ای که پیرو سرسخت تاریخ نویسی استعماری هستند،  فکرمیکنند،  اعراب به ایران آمدند،  و همه جا را گرفتند و ناگهان همه چیز به دست آنها افتاد.  این نامه‌ها کاملا برعکس این مسئله را نشان می‌دهند،  می گویند کسانی که مسئول منطقه هستند زرتشتی‌ بودند.  تمامی قوانینی که استفاده میشود زرتشتی است.  حتی تاریخگذاری زرتشتی انجام شده است.  مثلا نامه‌ها با تاریخ «روز اورمزد» و… آغاز میشوند،  و به احتمال زیاد این سالها از زمان یزدگرد سوم شمرده میشود.
      نامه ها نشان می‌دهند خبری از اعراب نیست،  و ایرانیان هستند که قدرت دارند و اقتصاد محلی را میگردانند.  در این اقتصاد محلی درخت زیتون خیلی مهم است.  چندین نامه درباره کسانی است،  که صاحب درخت زیتون هستند،  و چه مقدار از آن را میتوانند به عنوان سود به دیگران بپردازند.  یا بر حسب دارایی درخت زیتون از کس دیگری وام میگیرند.  این نامه‌ها اطلاعات گوناگونی به ما میدهند که تاکنون در اختیار نداشتیم.
      تاریخ فقط وقایع نگاری حکومتها و شاهان و لشکریان نیست،  در ایران به چنین متونی مانند این نامه ها دسترسی نداریم.  از ما دزدیدند یا یافت نشده،  و از موقعیت نبود نامه های مردمی استفاده کردند،  و برایمان دروغهای تاریخ نوشتند.  اینقبیل نامه ها در موزه های سرزمینهای اطراف مدیترانه وجود دارند،  و میتوان تاریخ زندگی روزمره مردم آنجا را نوشت.
      تاکنون در ایران برای این دوره نمی‌توانستیم این کار را انجام دهیم.  اکنون با یافتن این نامه ‌ها و بهره ‌گیری از متون فارسی میانه،  میتوان تاریخ زندگی و بود و باش روزمره ملت ایران زمین را نوشت.  این چند صد نامه میتوانند انقلابی در تاریخ و شناخت دو قرن اول اسلام،  یا قرون اول هجری ایران به وجود آورند.
    مهم:  حمله اعراب صدر اسلام به ایران دومین دروغ بزرگ تاریخ است،  بطور کلی تاریخ دانهای حرفه ای این را می دانند.  اما تعهد آنها به تاریخ نویسی استعماری باعث می شود،  این دروغ را باورمندانه تکرار کنند،  و بخورد مردم دهند.
پاپیروسها دروغها را افشا میکنند

تاریخ اسیر

      بد نهادهای استعماری دست و پای تاریخ را بسته اند،  و هر آنچه که می خواهند با تاریخ می کنند.  مردم را با کتابها و فیلمهای دروغی درباره تاریخ بمباران و شستشوی مغزی می دهند،  تا بگویند ایران تاریخی کهن و باستان نبوده،  و یا شکست خورده از همه بوده.  اما نمی دانند با این همه کشف تاریخی چه کنند،  با بیشمار ایرانیهای علاقمند به تاریخ چکار کنند.  عکس شماره 9607.
……………
   برچسبها:  پاپیروسهای مستند, افشا میکنند, پاپیروسهای پهلوی, نامه های ساسانی, خط پهلوی, کتابهای قدیمی, خْوَداى ایران, حمله اعراب, اداری ساسانیان, پاپیروسهای ساسانی, دیل دیلان.
   هشتگها:  #پاپیروسهای_ساسانی, #پاپیروسهای_پهلوی, #حمله_اعراب, #نامه_ساسانی.
…………
پاپیروسها دروغها را افشا میکنند
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
اعتراف دیگر انگلیسها به غارت آثار تاریخی شرق مشروح در  http://arq.ir/705
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.