Skip to main content

پرچم و نشان وبسایت ارگ ایران

     پرچم و نشان وبسایت ارگ ایران بنظر من هر سازمان نوین،  باید یک آرم و نشان داشته باشد،  تا بدان آرم در اینترنت دیده شود،  بدین منظور من برای ارگ پرچم سه رنگ با نقش یک دژ ارگ انتخاب کردم،  که در اینترنت از آن استفاده می کنم،  و همه جا دیده می شود.  از این سه رنگ و نشان آن،  در دوره های تاریخ ایران استفاده شده،  مانند درفش کاویانی،  و نقش دژ و کنگره های دژ،  در آثار مختلف.
پرچم و نشان وبسایت ارگ ایران
تصویر پرچم و نشان وبسایت ارگ ایران،  عکس شماره 3162.

رنگ ها در وبسایت ارگ ایران

      بمنظور پرچم و نشان و رنگ آمیزی صفحات وبسایت ارگ،  از رنگ های اصلی نقاشی استفاده کرده ام،  در طبیعت دو نوع رنگ اصلی وجود دارد،  رنگ های اصلی نقاشی و رنگ های اصلی نور.  این رنگها در درفش کاویانی نمایان است. 
      دنیای پیرامون ما از دو عنصر "شکل و رنگ" تشکیل شده است.  تاثیر رنگ در زندگی انسان به قدری است،  که حتی تصور زندگی بدون رنگ ناممکن است.  رنگ پدیده و موهبت شگفت انگیز و شکوهمند هستی است،  و به زندگی انسان احساس و اشتیاق می بخشد.
پرچم و نشان وبسایت ارگ ایران
 تصویر رنگها،  عکس شماره ۳۳۰۱.

رنگ های اصلی طبیعت

      رنگ های اصلی نقاشی عبارتند از:  زرد ــ  آبی ــ  قرمز،  از ترکیب ۲ به ۲ این رنگ ها باهم رنگ های ثانویه ایجاد میشوند:
  ــ  زرد+ قرمز= نارنجی،  قرمز+ آبی= بنفش،  آبی+ زرد= سبز.  اگر سه رنگ آبی و قرمز و زرد را با هم ترکیب کنیم،  رنگ سیاه ایجاد می شود.
      رنگ های اصلی نور عبارتند از:  قرمز- سبز- آبی،  از ترکیب ۲ به ۲ این نور های رنگی رنگ های فرعی حاصل می شوند:
  ــ  قرمز+ سبز= زرد،  سبز+ آبی= فیروزه ای،  قرمز+ آبی= بنفش،  و از جمع ترکیب این سه رنگ اصلی رنگ سفید ایجاد می شود.
      از ترکیب سه رنگ اصلی نقاشی و نور،  رنگ های فرعی بوجود می آیند.

ویژگی تعریفی رنگ ها

   آبی ــ  نماد عرفان و روشنفکری، روح، درون، شکیبایی، فضای بیکران، فروتنی، تحمل و معنویت است.
   زرد ــ  مظهر علم و خرد، اندیشه، آخرت، فهم و دانایی، نور و روشنی، هوشیاری و کوشیاری، کار و حرکت، پادشاهی و سلطنت، خورشید، مهربانی و مهمان نوازی است .
   قرمز ــ  سمبول گرایش های زمینی و دنیوی، عشق، خون، شهادت، پایداری، خشم، غرور، خودخواهی، خطر، جنگجویی، شورش و همرنگ سیاره مریخ (سیاره سرخ) است.
   نارنجی ــ  نماد جوانی و شادابی، گرما، فعالیت، بلوغ، غرور، نشاط و خود نمایی است .
   سفید ــ  مظهر برف، روز، روشنی، تابناکی، پاکی، بهداشت، صبر، صداقت، معنویت، پرهیز کاری، حرکت، تقوا است.
   سبز ــ  امنیت، امیدواری، رشد، جوانه زدن، تجدید حیات طبیعت، تولد و زندگی، رستاخیز، آرامش، بهار و خوش قلبی است.
   بنفش ــ  برابر تعادل، رنگ ابهام، مرموز، ولرم، خیال انگیز، تنهایی، ترس زیاد و اسرار آمیز است .
   سیاه ــ  نماد فضای بیکران، ابهام، تاریکی، سیاه چاله، ظلمت، پیچیدگی و محبوس بودن است.
. . . ادامه دارد . . .
پرچم و نشان وبسایت ارگ ایران
  تصویر ترکیب رنگها،  عکس شماره ۳۰۰۲.

تیزر معرفی تارنمای ارگ ایران

    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir