Skip to main content
علم مهندسی نوین تاریخ پژوهشگران واقعی برای اشخاص دانشور علم جغرافی ـ تاریخ.  نباید به موضوعات تاریخی سطحی نگاه نمود،  باید تمام مسائل را همه جانبه و با مدارک واقعی بررسی کنیم،  و اساس جامعه شناسی تاریخی،  روان شناسی تاریخی،  جغرافیای تاریخی،  باستانشناسی علمی و غیره را در نظر داشته باشیم.  تاریخ علم کمی نیست،  به وسعت میلیونها کیلومتر مربع،  میلیاردها انسان،  و هزاران سال است.

علم مهندسی نوین تاریخ پژوهشگران واقعی

علم مهندسی نوین تاریخ پژوهشگران واقعی
تصویر انوش راوید در یک سایت تاریخی،  عکس شماره ۳۴۱۸.
 این برگه بشماره 1113 پیوست لینک زیر است:
علم مهندسی نوین تاریخ پژوهشگران واقعی
لوگو در جهت علم باشیم نه عقیده،  عکس شماره 1615.
علم مهندسی نوین تاریخ پژوهشگران واقعی
علم مهندسی نوین تاریخ پژوهشگران واقعی
      از ابتدای سیستم آموزشی به ما یاد دادند،  که هر چه می گویند و می دهند،  با چشم و گوش بسته بپذیریم،  و آنرا حفظ نمایم،  و برای گرفتن نمره خوب تلاش با تقلب یا بی تقلب کنیم.  اصلاً هیچی درباره گردونه یاد گیری،  که اصل مهم پیشرفت علم و تمدن است،  واقعاً هیچ چیزی یاد نداده اند.  جالب تر از همه با گرفتن نمره 20 شاگرد و پدر و مادر و معلم و همه راضی می شوند،  درصورتیکه این بیست ها در حافظه محوری است،  نه در برپایی و خدمت علم.  برای همین می بینیم در کشورمان نخبه زیاد داریم،  ولی گل زن نداریم،  یعنی خیلی می دویم،  ولی نمی توانیم کاری پیش ببریم.
      در اینجا به بقیه مسائل کاری ندارم،  موضوع دروغهای تاریخ است،  زیرا هر چه گفته اند،  از ابتدا با چشم و گوش بسته پذیرفته ایم،  و یاد داده اند و یاد گرفته ایم بپذیریم.  بهمین جهت کلی دروغ در تاریخ بارمان کردند،  و قبول کرده ایم که همین است،  بدون اینکه بتوانیم آنرا مهندسی و تحلیل کنیم،  چون نخواسته اند این کار را کنیم.  از ابتدای پیدایش سیستم آموزشی جدید،  علم تاریخ در اختیار غرب توانگر بوده است،  و نفوذ بی پایان استعمار و امپریالیسم،  حاکم بر این مهم بوده است.  زیرا آنها می خواستند حاکم جهان باشند،  منابع و منافع ببرند،  و ملتها را بجان یکدیگر اندازند،  و بقیه داستانهای استعماری.
      مهمترین ابزار آنها دروغ گفتن و نوشتن در تاریخ بود،  و با هر ترفندی اعمال نفوذ تاریخ نویسی و تاریخ خوانی و آموزش تاریخ می کردند.   در کار و تاریخ نویسی آنها هیچ تحلیل داده های تاریخی وجود ندارد.  مثلاً می گویند سواران بی سواد قبیله ای،  از ده هزار کیلومتری آمدند و کشتند و غارت و نابود کردند،  ولی هیچ تحلیل مهندسی علمی و نوین تاریخ در این باره وجود ندارد،  که آیا می تواند درست باشد.
      چه خوب است من مدرک تحصیلی تاریخ ندارم،  که دچار مغز شویی استعماری در تاریخ آموزشی شده باشم،  فقط علاقمند تاریخ بویژه تاریخ ایران هستم.  یک جزوه دانشگاهی درباره تحلیل داده های تاریخی،  یا مهندسی نوین تاریخ وجود ندارد و نیست،  اگر هست در پایین همین برگه معرفی کنید؟  عدم وجود درک از تحلیلها،  خود بخود هر کسی،  یکی از نویسندگان تاریخ استعمار زده می شود.
علم مهندسی نوین تاریخ پژوهشگران واقعی

قابل توجه پژوهشگران تاریخ

      پژوهشگران تاریخ،  مقالات حمله های دروغی اسکندر و اعراب و مغول به ایران را مطالعه فرمایید،  و به عنوان پژوهشگر،  مجددا در باره تاریخهای فوق با حوصله ای جدید و دیدی نو،  به بررسی پردازید.  کتابهایی قدیمی ایرانی و خارجی،  که تاکنون درباره این جریانهای تاریخی نوشته شده اند،  مشابه یکدیگر می باشند،  یعنی بدون ارایه اسناد واقعی هستند،  و با سلیقه های مخصوص به آن کتاب و آن زمان و به احتمال زیاد با  نفوذ استعمار و سازمانهای مخفی کنیسا و کلیسا بوده اند،  که همچنان باقی مانده،  و در دسترس می باشند.
      شما پژوهشگران گرامی،  یکبار دیگر با دیدی نو،  پرسشهاي زير را بررسي نماييد:
پرسشها از عموم پژوهشگران تاریخ
  ــ  در طول تاریخ ایران،  قدرت و نفوذ سازمانهای مخفی کنیسا و کلیسا و دینهای دیگر،  در تاریخ نویسی چقدر بوده است؟
  ــ  تعهد و یا جیره خواری نویسنده كتابهاي تاريخي،  به ملت و حکومتهای وقت یا استعمار چقدر بوده است؟
  ــ  آیا چاپ کتابهای تاریخی و خطی،  از نسخه اصلی و واقعی است،  و یا دست کاری شده مي باشند؟
  ــ  منابع آن چند کتاب خطی ایرانی،  که قرنها بعد از حملات دروغی به ایران نوشته اند چیست؟
  ــ  نفوذ، واتیکان، روم، ونیز، آنوسی و غیره،  در نوشتن تاریخ جهان ایران،  چقدر بوده است؟
  ــ  معلومات جغرافیای تاریخی سرزمينها،  به تمام معنی آن،  در نظر گرفته شده است یا نه؟
  ــ  بناها، جاده ها و نهرها،  گفته شده در دروغ نامه ها کدام و کجا بوده اند؟
  ــ  صحنه واقعی جنگها و اردوهاي نظامي کجا قرار داشتند؟
  ــ  ده ها و صدها پرسش ديگر؟
 علم مهندسی نوین تاریخ پژوهشگران واقعی

این چیست

   شهر دامغان،  که در واقع دم مغان است،  دم یا دام به معنی خانه و تکیه و به معنی انتهای هر چیز نیز می باشد،  مغان نیز مرکز و جمع مغها است،  دم مغان یا با تغییر آوا دامغان.  مرکز مغها که مغان باشد بوده است.
      مغول جمعی از مغهای مغان است،  و مغولستان نیز استان سمنان کنونی ایران بوده است،  که تا شهر تاشکند کشور ازبکستان را نیز زیر نفوذ داشته است،  و سرزمین چین آن زمان نیز استانهای مرکزی ایران بوده است،  جهت اطلاع بیشتر به جغرافیای تاریخی ایران مراجعه شود.
      مغولان امروزی از مناطق التاییک هستند،  بسیاری از تاریخ نویسان مغولان تاریخی حمله مغول را با مغولهای امروزی کشور مغولستان اشتباه می گیرند.  بسیاری نیز ترکهای سلجوقی را التایی می داند،  درصورتیکه از نظر من چنین نیست.  نظرات در تاریخ نویسی متفاوت هست و هر کسی برای خودش منابع واقعی یا دروغی دارد.
علم مهندسی نوین تاریخ پژوهشگران واقعی
   عكس مجسمه هاي سنگي آرامگاهي شير و شمشير،  مشروح در تاريخ مجسمه سازي،  ملتي كه از بدو تاريخ شير و شمشير نشان آنها بود،  ممكن است زمان كوتاهي اغفال ترفند هاي استعماري شوند،  ولي هرگز در نبرد و جنگ شكست نمي خورند،  فقط بايد هوشيار نبرد نوپديد باشند،  عكس شماره 1461.
علم مهندسی نوین تاریخ پژوهشگران واقعی

یک سناریوی خفن

      وقتی می گویم دروغها را از تاریخ بردارید،  تا باعث اغفال نشود،  بی جهت نمی گویم،  بارها غربیها اغفال دروغ حمله اسکندر مقدونی به ایران شدند،  و به ایران و افغانستان و عراق لشکر کشیدند،  که چون اسکندر مقدونی پیروز شوند،  ولی بشدت سکندری خوردند.  این آخری هم یک مرد 32 ساله نروژی بنام آندرس برویک،  گول این دروغ مهم تاریخی را خورد،  و یک تنه رفت و حدود یکصد دانش آموز را کشت.
      این قاتل تحت تأثیر فیلم 300 و دروغ پیروزی های اسکندر مقدونی قرار داشت،  و در وبلاگ خود نوشته بود:  ما اروپائیان اصیل می توانیم چون سربازان اسکندر مقدونی،  هر یک هزاران نفر دشمن را بکشیم.  در  مثال های دیگر صدام اغفال دروغ نبرد قادسیه شد،  و به ایران حمله کرد،  و در نهایت بعد از بدبختی های بسیار بالای دار رفت.  مواردی که اغفال این دروغ های تاریخی شده اند زیاد است،  هر چه دیر تر دروغها از تاریخ برداشته شود،  مشکلات بیشتری برای بشر پیش خواهد آمد.
      چه کسانی از دروغ های تاریخ سود می برند ــ  آنهایی که کوچکترین و پست ترین مردمان هستند،  و با در دست گرفتن و داشتن بیشترین رادیو و تلویزیونها و نشریات، امور فرهنگی و تبلیغاتی، رسانه ها و غیره،  سعی می کنند دیگران و ملت های بزرگ را به بازی بگیرند،  و در تاریخ کوچک و بزرگ، شکست خورده و پیروز، نشان دهند،  و بخیال خام خودشان بتوانند برای ادامه تمدن و سرنوشت بشری برنامه ریزی کنند،  ولی بدبختی دروغها گریبان خود آنها را می گیرد.
      همانگونه که بارها نوشته ام،  ملتها خود باید تحقیق و تحلیل کنند،  و خود تاریخ و سرنوشت شان را بنویسند،  و برای رفتن به آینده ای نوین،  با دقیق دانستن واقعیت های تاریخی،  برنامه ریزی کنند.  باید توجه داشت بدون دانستن واقعیتها و تخصص لازم، نمی تواند طرح و نقشه،  برنامه و اجرا داشت،  به همین جهت باید ذهن را از دروغ های تاریخی پاک نمود،  و اغفال ترفند های جدید و شگرد های پیچده نشد.
علم مهندسی نوین تاریخ پژوهشگران واقعی
عکس آندرس برویک قاتل نروژی،  عکس شماره 7179 .
      بنظر من یک سناریو خفن پشت ماجرای جنایت کار نروژی و مانند اوست،  که در اشکال مختلف وجود دارند و پیش می آیند،  اینقبیل ماجراها را نباید فقط محلی و کشوری نگاه و بررسی نمود،  آنها بیشتر انرژی و مکتب خود را از محافل برنامه نویس های آینده بین در ایالات متحده آمریکا می گیرند.
      آنچه که در تبلیغات و سیاست گذاری های مختلف جهانی پیداست،  پیش روی بشر جنگ صلیبی بزرگی خواهد بود،  سیاستگزاران و برنامه ریزان این نبرد،  می خواهند منابع نفتی قاره کهن را بدست بگیرند،  تا بتوانند حداقل برای مدت نیم قرن به کل جهان حکومت کنند،  و آسیای در حال پیشرفت سریع و اروپا را محتاج نفت نگه دارند.  اما نمی خواهند سرزمین های نفتی را با جمعیت محلی در اختیار داشته باشند،  حتی ممکن است از بمب اتم و سلاح های کشتار جمعی استفاده کنند.
      کار قاتل نروژی برای ریختن آب در آسیاب و تبلیغات آشکار و پنهان این نوع گروه هاست،  ما ایرانیها در نقطه مرکزی خطر قرار داریم،  احتمالاً ماجراهای آخر زمان آنها،  بعد از دوره چهار ساله اوباما رئیس جمهور فعلی آمریکا آغاز می شود.
      باید هوشیار بود،  منابع و منافع و استراتژی ملی و مردمی را خوب شناخت،  و برای مقابله با این برنامه ها،  که هر آن ممکن است بصورت شبیخون باشد،  طرح و نقشه داشت.  آنچه که از ظاهر ایران و مردم آن پیداست،  هیچ تاکتیک و آموزش لازم در کار نیست،  و کلیه موضوعات سطحی نگری می شوند،  و مردم در خواب و بی اطلاعی نگه داشته شده اند. بارها در این وبلاگ سعی نموده ام آگاهی های لازم را برسانم،  ولی دشمنان در نشر ترفندها و حقه هایشان،  بدلیل داشتن رسانه ها کاملاً دست بالا را دارند.
      پیشنهاد می کنم در مدت کوتاهی که مانده،  روشنفکران ایران دوست یکدیگر را دریابند، تا بتوانند دو منظور را پیگیری کنند،  اول آگاهی دادن بیشتر و بیشتر به مردم و کل کشور،  دوم طرح سیاست گذاری های مناسب برای آینده.  خاطر نشان نمایم،  آنچه از تاریخ واقعی پیداست،  معمولاً هر آنچه را که قدرتها خواسته و تصمیم گرفته اند،  کاملاً انجام شدنی نبوده،  این در ذات پنهان طبیعت است،  که رشد و تکامل تمام انواع بشر همچنان ادامه داشته باشد.
علم مهندسی نوین تاریخ پژوهشگران واقعی
   عکس تاریخی روحانیون در سفارت انگلیس زمان انقلاب مشروطیت،  مشروح در تاریخ انقلاب مشروطیت،  عکس شماره 1221.
علم مهندسی نوین تاریخ پژوهشگران واقعی
دروغ ساده حقیقت تلخ در بخش نظرات
علم مهندسی نوین تاریخ پژوهشگران واقعی
عکس شماره 8666.
   برتراند راسل:  میشه یه دروغ ساده گفت و ده نفر واست دست بزنند،  میشه یه حقیقت تلخ گفت،  و هشت نفر بهت تهمت بزنند،  ولی دو نفر برن تو فکر.
   انوش راوید:  اینطور که از نظرات وبلاگم برداشت کردم،  یک درصد از متخصصهای باهوش بفکر میروند،  و کار همجهت میکنند،  نه درصد گیج میزنند و گاه ناسزا و تهمت،  نود درصد هم هیچ و بی تفاوت همیشگی.
……………
   برچسبها:  علم مهندسی, مهندسی نوین, مهندسی تاریخ, پژوهشگران تاریخ, پژوهشگران واقعی, قابل توجه, سناریوی خفن, دروغ ساده, حقیقت تلخ.
………….
علم مهندسی نوین تاریخ پژوهشگران واقعی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
غربیها هر قبر و تابوت زیبا و تاریخی را می گویند از آن اسکندر مقدونی یا الکساندر آنهاست و بعد معلوم می شود فقط می خواهند در تاریخ دروغ بگویند تا اروپا را پیشرو تمدن معرفی کنند مشروح در http://arq.ir/161
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.