Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هولاکو خلعتبری شاعر رامسر تنکابن شاعری از دل مردم و فرهنگی و اتنیکی.  شرایط اتنیکی کشور ایران را باید درک کرد،  و برای آن ارزش حساب شده قائل بود.

هولاکو خلعتبری شاعر رامسر تنکابن

هولاکو خلعتبری شاعر رامسر تنکابن
   تصویر هولاکو خلعتبری شاعر رامسر تنکابن،  اهدا کتاب پیردار به انجمن شعر شالیزار،  کتابخانه احمری نژاد کتالم،  در تاریخ ۲۹ مهر ۹۴،  عکس شماره ۹۲۶۶.
هولاکو خلعتبری شاعر رامسر تنکابن
لوگو افسانه ها و آیینهای گذشته فراموش نشود،  عکس شماره ۱۵۳۱.
این برگه بشماره ۱۳۷۴ پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
هولاکو خلعتبری شاعر رامسر تنکابن
هولاکو خلعتبری شاعر رامسر تنکابن
      هلاکو خلعتبری شاعر سال ۱۳۳۱ در آسیابسر رامسر توابع گالش محله متولد شد،  دیپلم ادبی  را از دبیرستان حافظ تنکابن گرفت.  از دوره دبیرستان  شعر می گفت،  در اوایل اشعار عاشقانه بود.  اولین شعرش در سال ۱۳۵۵- ۱۳۵۴ یک دو بیتی وی در هفته نامه "اطلاعات دختر- پسر" چاپ شد.
  پیاله کو؟ به کف ساغر ندارم
  میخوام بالی زنم من پر ندارم
  دلم از تو نمیشه لحظه ای دور
  دریغا که تو را در بر ندارم
      در زمان قبل از انقلاب اشعار سیاسی نظیر  "نه سر پیاز، نه ته پیاز" سرود،  که مورد توجه و اقبال مردم واقع شد.  شعری در جواب شعر گاو اثر زنده یاد شیون فومنی،  به نام "حی علی خیر العمل" نیز سروده است.  پس از ۸-۷ سال از سرودنش در شب شعری بمناسبت یادمان نیما یوشیج،  که از طرف دانشگاه آزاد تنکابن برگزار شده بود،  در برابر شیون فومنی شعرش را خواند،  و مورد توجه و تشویق ایشان و حضار قرار گرفت.
      در نوارهای صوتی که خواننده آنها خودش بود،  با کمک ریاست وقت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رامسر،  آقای صفر قاسمی،  منتشر کرد.  در پیردار شعر کوه سماموس نیز موجود است.
      موضوعات شعر ایشان بیشتر برگرفته از طبیعت است،  که در قالب اجتماعی – سیاسی قرار دارد.  سفارش او این است که زبان مادری خود را هرگز فراموش نکنند.  با همین زبان می توانند اصالت خود را حفظ کنند.  چون زبان این خطه پر از ضرب المثلها، زبانزدها و امثال و حکم است،  بنا بر این خیلی ارزشمند است.
      هلاکو خلعتبری به همه مردم تنکابن و رامسر توصیه می نمایند،  برای احیاء زبان این خطه تلاش کنند.  اشخاصی که هیچ توقع و چشم داشتی ندارند،  و برای فرهنگ و ادب و هنر شهر و دیار خود تلاش می کنند،  باید بیشتر و بیشتر نسبت به نشر و معرفی اقداماتشان کار کرد.
هولاکو خلعتبری شاعر رامسر تنکابن

شاه بیت اشعار از زبان خود شاعر

      هلاکو می گوید،  تمام شعرهای من شاه بیت هستند،  ولی به شعر "حی علی خیرالعمل " نگاه ویژه ای دارم.
  شیون اهل فومن می درده مبتلایه
  درد زمانه دانه تا ظلمه کدخدایه
  ده ندانه می خبری کدخدایه ریکایه
  نیدم وره روبرو تا وپیچم وی پایه…
هولاکو خلعتبری شاعر رامسر تنکابن

غزل همسفر خدا

بیَه تا همسفرِ یه را وَکیم
دلِ جی کَسِنه آشنا وَکیم
شبِ روشن بِدَاریم فانوسِ جی
جِن نُوبیم ، تا که تونیم دعا وَکیم
بَندِن نادانی یَه باسَندِنیم
عالمِ هَمرَه بیَه همپا وَکیم
مردِ مردانه بیَه حقِّ  بُوگیم
نه رِفیقِ هرچی ناقُلا وَکیم
کَله گَب اگرچی هیسِّه شب چِره
نُخاریم ، ممکنه مبتلا وَکیم
اگه دنیا اِمه سر کُلا بَنَه
نِوَنه اَما دِه یِه کُلا وَکیم
تَرسِنُم اینجور که شب ، شب بادَره
بَخُسیم یه گوشه سر تِنها وَکیم
بیَه تا که صاف و ساده را بیشیم
بیَه تا همسفرِ خدا وَکیم
هولاکو خلعتبری شاعر رامسر تنکابن

پیردار

      "پیردار" مجموعه اشعار هلاکو خلعتبری است،  که به زبان و گویش غرب مازندران سروده شده است.  موسیقی این اثر نیز حاصل دو نوازی نی و تنبک،  توسط هنرمندان داوود آبیاری و اصغر پاکپور می باشد.  این اثر را در اینترنت بیابید و گوش کنید و لذت ببرید.
هولاکو خلعتبری شاعر رامسر تنکابن
قومیت اتنیک
      قومیتی یا انتیکی،  گروهی مردم هستند،  که اعضای آن دارای ویژگی‌های نیایی و اصل و نسبی یکسان یا مشترک دارند.  اغلب دارای مشترکات فرهنگی، زبانی، رفتاری و مذهبی هستند،  که ممکن است به آبا و اجدادشان برگردد،  یا بر اساس عوامل دیگری به وجود آمده ‌باشد.  بنابراین یک گروه قومی می‌تواند یک جامعه فرهنگی نیز باشد.
      قوم در جوامع برده‌ داری و فئودالی،  نوعی از اشتراک مردمی است،  که دارای پیوندهای خونی هستند،  و سرزمین و زبان و فرهنگ مشترک دارند.  ولی این اشتراک هنوز به اندازه کافی پایدار مانند مقیاس کشوری نیست.  معمولاً جوامع اتنیکی که در کشور مادر و اصلی در اقلیت هستند،  تلاش دارند فرهنگ اتنیکی خود را پایدار کنند،  و بدیگران بیشتر و بهتر بشناسانند.
هولاکو خلعتبری شاعر رامسر تنکابن
نظر انوش راوید:  مردم قاره کهن،  بویژه کشور ایران،  دارای بیشتر قومیتی یا اتنیکی است.  در ایران حتی وقتی وارد یک اتنیک می شویم،  متوجه وجود چندین زیر مجموعه قومی می گردیم،  که حتی می توان آنها را مستقل در یک اتنیک دانست.
      در زمانی نه چندان دور در همین وسعت ایران کنونی،  بیش از چهارصد زبان و گویش و لهجه وجود داشت،  که بسیاری از آنها دیگر وجود ندارند.  بهمین جهت باید تلاش کرد،  آنهایی که باقی مانده حفظ و نگهداری شود،  و مراقب بود آسیمیله نشوند.
   زبانهای محلی ایران همه ریشه در زبانهای باستانی دارند،  و بوسیله آنها خیلی راحتتر و بهتر می توان کتیبه ها و کتابهای تاریخی را خواند.  برای عده ای نگرانی است،  که تعدد زبانهای قومی و رشد و فراگیری آنها،  باعث از بین رفتن زبان ملی و تاریخی فارسی می شود.  درصورتیکه هرگز این اتفاق نمی افتد،  بلکه باید مراقب بود،  زبان فارسی همگون با زبانهای بین المللی نشود،  مشروح در اینجا.
 
سومامس
وتوم می کولبار  باشام سومامس
دریا گوشه می  پا  بونه بومالس
موبوگوتوم سومامسی رس رسی
دریا بزه ی   تا وگرسه    پسی
بگوت بررمی گبه تو گوش بدن
گرزه لوکا سره توسرپوش ودن
می سره کله نصف سال سفیده
ایی  آدمه   لرزنه   مثل  بیده
می وربومه تی دل ونه پی دوبو
چوقا چوموش نه کفشابالی دوبو
آفتاب داغم  اگه می    سر خواره
می همسایه دشته وره   برخواره
مو دشته صحرایه وینوم بامی چوم
مو کویمه  دریا بیه    مو  هیچوم
خیال ناکن   دریایه مو   بدشتوم
تخم محبته    وی دل   بکشتو م
ترجمه
کوله بارم را گرفتم بکوه سومامس رفتم
گوش ماهی زیرپایم را لمس کرد (زیرپایم گوش ماهی را دیدم)
گفتم براستی توسومامسی
دریا را زدی تا عقب نشست
گفت حرف من را گوش کن برادر
سوراخ موش گوشی که حرف درست را
نمیپذیرد سرپوش بگذار
سر وصورتم نیمی از سال سفید است (پوشیده از برف است)
این آدم است که پیش من مثل بید می لرزد
پیش من آمدی درونت باید چربی باشد
کت پشمی و کفش چرمی مخصوص کوه پوشیده باشی
نه کفش و لباس لی یا همان لباس شهری بتن کنی
آفتاب سوزان اگرچه به سرم میتابد
همسایه ی من پست و فرومایه است
ناراحت میشود
من تمام صحرا را با چشمانم میبینم (بلند هستم )
کوه هستم دریا بیاید هیچ میشوم
خیال نکن جلوی حرکت دریا را من گرفتم
تخم دوستی را در دلش کاشتم
توضیح هلاکو خلعتبری:  سومامس کوه بلند یست در غرب شهرستان رامسر قرار دارد،  میگویند روزگاری دریا حرکت میکند بطرف کوه تا پای کوه سومامس میرسد،  عقیده دارند چون سومامس
کوه بلندی بود،  دریا نتوانست کوه را بزیر ببرد،  و از او بگذرد درضمن گوش ماهی هم درآنجا مشهود است. 
آخره شبه تکخال
آخره شب   بومه   تکخال  مره
پوشتا کورده   شبه اقبال     مره
بوگوتوم   کوجر دبی   تازه بومه
چارته سرباز   بزن    خال    مره
چن ته لاشخور بگیتن می دوره بر
د  آلان خوارده  دره   دال   مره
خاله بالا سر بومه  بی بیا   شا
چکدم بیشکسه  د  بال  مره
سرشب شیر  مانا  لیر  بکشم
چاکوردن آخرشب  شال مره
کولا  تا می سر باشا واخانابام
نپته که  د  بچن    کال   مره
صحبخانه تا بده می جیب خله
چن ته گب بینگته با قال مره
زندگی چندی مره  نرماکورده
پا بونه ته   هی بزه  بال  مره
ایی دونیا عینه قومار خانه مانه
لوختاکانه  داکانه   چال  مرهواژه هاکوجر
ترجمه
دبی = کجا بودی
چار ته سرباز = چهارورق سرباز
دال  =  کرکس
خاله بالا =  خال بالا شرط بندی در
موقع ریختن برگ برگ بالا تر برنده است
بی بیا شاه = بی بی و شاه دو برگ بازی
چکدم = باختم
لیر = نعره
شال = شغال
نپته بام = نپخته بودم
قال = سرصدا دعوا
بال =بال دست
بال =مشت ومالش دادن
عینه =مثل مانند
تکخال = آس برگ برنده ی قمار
تکخال آخر
شب آخرشب برایم تکخال آمد
امشب اقبال مرا پشت کرد
گفتم تاحالا کجا بودی تازه آمدی
چهارتا  سرباز بمن خال زدن
تقلب کردند
چند نفر لاشخور دورمن جمع شدند
و حالا کرکس در حال خوردن من است
موقع خال بالا بی بی و شاه آمد
باختم و حالا بال من شکست
در اول شب مثل شیر نعره کشیدم
و در آخر شب شغالم ساختن
تا کلاه سرم رفت تازه با خبر شدم
نپخته بودم مرا خام  چیدن
صاحب خانه تا متوجه شد پولی در جیبم نیست
چند تا متلک با حالت دعوا تحویلم داد
زندگی چقدر مرا نرمم کرد
زیر پا گرفت و مالشم داد
این دنیای ما مانند قمار خانه است
مرا لخت میکند و داخل قبر می اندازد
 
نظرها و پرسشها و پاسخها
   نظردوست:  از دست یابی به گنج ارزشمند دیگری در خطه رامسر و شهسوار و از اشعار شیرین و پر محتوای فارسی و محلی جناب شاعر هلاکو خلعتبری مولف کتاب پر محتوای اشعار محلی و شیرین شهسواری و رامسری همچنان لذت می برم.  در بعضی قسمتها مثل آنجایی که می گویید:  هلاکو جان جار ناش!  همین جیر بیس!  شانه جیر بیسیم آن جار کار هکنیم.
      به نظر من همه قسمت ها ارزشمنده ولی این گونه جملات پرمحتوا رو باید با (زر، طلا) نوشت،  و مدام آن رو در ذهن و قلب مان مرور کنیم ان شاالله.  البته می دانم جناب مهندس انوش راوید اشعار و کلیپ های تصویری شما رو با توجه به توانمندیهای منحصربفردش در وبلاگ نویسی و کامپیوتر از طلا هم گرانبها تر خواهد کرد.
……………
   برچسبها:  هولاکو خلعتبری, شاعر رامسر, شاعر تنکابن, پیردار خلعتبری, همسفر خدا, شاه بیت, قومیت اتنیک, صفر قاسمی.
………….
هولاکو خلعتبری شاعر رامسر تنکابن
مستند های مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
……………………….
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید