Skip to main content
تاریخ پارتیزانهای فرهنگی و ادبی ایران یک تاریخ مهم و گمشده در سرنوشت ایران است،  ایرانیان در طول تاریخ با مبارزات مدنی و فرهنگی و ادبی همیشه جان تازه به ایران دادند.  امروزه نیز دشمنان تاریخی ایران قدر هستند،  باید چون پارتیزان های فرهنگی و ادبی حساب آنها را رساند. 

تاریخ پارتیزانهای فرهنگی و ادبی ایران

تاریخ پارتیزانهای فرهنگی و ادبی ایران
تصویر شماره 3500.
 این برگه بشماره 489 پیوست لینک زیر است:
تاریخ پارتیزانهای فرهنگی و ادبی ایران
لوگو در دانش و بینش انقلابی باشید،  عکس شماره 1610.
تاریخ پارتیزانهای فرهنگی و ادبی ایران
تاریخ پارتیزانهای فرهنگی و ادبی ایران
   همیشه طول تاریخ،  ما ایرانیان دشمنانی داشته ایم،  و همچنان خواهیم داشت،  و برای مقابله با ترفندهای آنها،  باید پارتیزنهای فرهنگی نیز داشته باشیم.  پارتی زان های فرهنگی باید،  با هر وسیله ای که می توانند،  بویژه با استفاده از اینترنت،  به دروغ پردازی های تاریخی اعتراض  کنند،  در سایتها دروغ پرداز صفحه باز نمایند،  و از واقعیتهای تاریخی بنویسند،  و به دروغهای تاریخی آن سایتها و یا نشریات اعتراض کنند.  جلسات و همایش های قانونی تشکیل دهند،  و به سخنرانی و گفتگو درباره موارد تاریخی و اجتماعی مورد نظر شان بپردازند مانند در اینجا.
تاریخ پارتیزانهای فرهنگی و ادبی ایران

فردوسی چه می کشید

      با پرسش فردوسی چه می کشید،  مردم در این زمانه بطور کلی به فکر این می روند،  که فردوسی چه قلیونی و موادی می کشید،  پس مجبور می شوم،  جمله را کاملتر کنم و بگویم،  فردوسی از دست مردم چه می کشید.  باز مردم دوره ما به این فکر می روند،  که یا پسوند پور را جا انداخته،  یا فردوسی نام هنرپیشه ایست،  و مردم او را وادار به کشیدن می کردند.  پس باید خیلی کامل گفته شود،  فردوسی طوسی کلی زحمت کشید،  تا به مردم بگوید ملیت دارند،  و او برای اولین بار در تاریخ تمدن،  از ملیت گفت،  و مردم آن زمان کمتر متوجه می شدند ملیت یعنی چه،  و کمتر یاریش می کردند.  با فرض اینکه در این قرن 21 مردم از ملت و ملیت خوب می دانند،  برای همین حرفم را کوتاه کرده و می گویم،  فردوسی چه می کشید.  خلاصه منظور خودم را با هر زحمتی می رسانم،  ولی باز مردم زمانه ما در ادامه گپ،  شروع به پز دادن می کنند،  و خواهند گفت،  منم خیلی زحمت کشیدم،  قدر منو نمی دونن،  و کلی حرف های بی ربط دیگر بی پایان خواهند گفت.  در نهایت باید بی خیال شده،  که بگم فردوسی چه می کشید.
تاریخ پارتیزانهای فرهنگی و ادبی ایران
تصویر فردوسی طوسی،  عکس شماره 7942.
تاریخ پارتیزانهای فرهنگی و ادبی ایران

پارتیزانهای ایران و دشمنان حقه باز

      استعمار و امپریالیسم با کمک فراماسون و صهیونیسم و ترفند های جدید،  با نفوذ در همه جا منجمله در،  آموزشگاه ها و نشریات، رادیو و تلویزیونها،  سایتها مانند ویکی پیدا و غیره،  تاریخ کذب الکساندر یونانی ساخته،  و بخورد توده ها داده اند،  تا دست آورد های تاریخی ملت های ایران بزرگ و قاره کهن را از آن غرب کنند،  و بگویند که همه چیز از غرب بوده،  و بقیه دنیا هیچ یا وحشی بودند.  در این میان بخشی نیز حق با آنهاست،  چون هیچ یک از مردم تاریخ دان ایران،  شکی و اعتراضی و پرخاشی به این جماعت،  که دروغ های آشکار و واضح تاریخی را بخورد جهان داده اند نکرده،  و اینگونه که پیداست اعتراضی نخواهند کرد.  پس آنجا که می گویند الکساندر شان آمد،  و برای این مردم وحشی تمدن و تاریخ ساخت حق دارند،  همانگونه که گفتم نفسی و حرکتی در مقابل دروغ های آنها نیست،   حقیقت برای ملت این است،  قلیان و رقص زن نمای کجاست و بهتره و واجب.
      در ادامه رشد و تکامل تمدن تاریخ واقعی ایران،  یکی از مهمترین گذر های تاریخی جهان اتفاق افتاد،  اسکندر اشکانی با حکومت اشکانیان،  توانست سلسله هخامنشیان را به تاریخ بسپارد،  و میترایی پاک سرشت را،  جایگزین مزدایی برادری و برابری نماید.  این گذر تاریخی،  مانند تمام گذر های تاریخی،  زمان خاص خودش را می طلبید،  که بنا به فرمولها و فاکتور های تاریخ و فرهنگ یادگیری بود.  با مطالعه کتاب،  اسکندر تاریخ ایران،  الکساندر یونانی نیست،  متوجه آن خواهید شد.  همانگونه که می دانید برای پیشبرد و پیشرفت هر کار و اقدامی،  برنامه و ترتیب لازم است،  در این زمان هم باید برنامه و سبک کار تدوین شده و شناخته شده امروزی داشت،  و از تمام تکنولوژی های نوین بهره برد.  در زمان اسکندر اشکانی،  آنها برنامه در زمان خودشان را داشتند،  و امروزه ایرانیان متخصص و علاقمند به تاریخ و تاریخ اجتماعی،  برای بیان ملیت تاریخی و درک اینکه فردوسی چه می کشید،  بنظر من باید شکلی از ترکیبات مبارزات فرهنگی تاریخی را داشته باشند.
      تاریخ مبارزات فرهنگی در ایران خیلی گفته ها و نوشته ها دارد،  و من فقط به بخش هایی از آن در صفحه خودش اشاره نموده ام.  امروزه برای مبارزه فرهنگی باید تمام قوانین مملکتی و جاری و جهانی رعایت شود،  تا بتوان بهتر و عمومی کار کرد،  همچنین تدوین مرامنامه و اساسنامه آن نیز باید تابع قوانین موجود کشور باشد.  این را باید در نظر داشت بدون سازمان های نوین با طرح موج های نو،  مبارزه برای برداشت دروغها از تاریخ ایران غیر ممکن است.  همانگونه که بارها در وبلاگ نوشته ام،  دشمنان تاریخی ایران دست بالا را دارند،  و ما ایرانیان علاقمند به تاریخ و درک واقعی ملیت،  باید از زمان خوب استفاده نماییم،  چون سرنوشت سازان در ادامه برنامه هایشان،  سرگذشت دگری برای تاریخ در سر دارند،  البته بظاهر غیر ممکن می آید،  ولی طبق اصول هرگز نباید دشمن را دست کم گرفت،  شاید اینبار زمان چیز دیگری بنویسد.
      در حال حاضر یکی از مهمترین کار های مبارزان فرهنگی تاریخی ایرانیان این است،  که هر شخص علاقمند و پژوهشگر،  مبارزه با دروغ های تاریخی را در وبها و نشریات آغاز نماید،  و چون پارتیزان های فرهنگی به دروغ های تاریخ حمله نماید،  و آنها را به چالش بگیرند،  نویسنده ها و وابستگی های آنها را به دشمنان تاریخی ایران افشا کنند،  و در ضمن یکدیگر را بیابند.  پاتیزان فرهنگی تاریخی با دانش تاریخی و ملی خود،  برابر اصول جاری قانونی در وبها و نشریات می جنگد،  و از هر گونه خشونت بیزار است،  زیرا می داند که فرهنگ و علم و ادب حرف اول را می زند.  این اصول باید در اساسنامه پارتیزان های تاریخی فرهنگی ذکر شود،  و نیز بخاطر داشت که توانایی پیشبرد کار و اهداف،  و رسیدن به نتیجه با کیفیت علمی انجام پذیر است،  حتی اگر انگشت شمار بود،  در این مورد  کثرت جمعیت کارایی ندارد.
      سبک کار پاتیزان های فرهنگی می تواند در شاخه های مختلف باشد،  منجمله:  پژوهش و دانش در دروغ ها تاریخ،  نشر و نمای تاریخ واقعی با تکنولوژی نوین،  تک و پاتک به داده های دروغی تاریخی،  و غیره باشد.  تدوین اصول اینکار نیازمند کار جمعی است،  اشخاصی که علاقمند به اصول پارتیزان های تاریخی ایران بویژه پارتی زان های اشکانیان را داشته،  و بخواهند آنرا در محیط دمکرات و فرهنگی برابر با قوانین کشور پیاده نمایند.  بدین منظور من مدتهاست در سایت های دروغ پرداز تاریخی،  که بنظر می رسد اکثر آنها توسط عوامل دروغ ساز تاریخی اداره می شوند،  قلم می زنم و نسبت به افشای دروغ های تاریخ کار می کنم،  ولی همانطور که گفتم،  بسیاری از آنها متعلق به عوامل و چهره های استعمار است،  و نوشته ها و اعتراضات و شکایت های من را نسبت به دروغ های تاریخ حذف می کنند.  ولی من با کار بیشتر،  در اکثر سر فصل های تاریخ،  وبلاگ خودم را به ابتدای خط جستجوها رسانیده ام.
      یکی از این سایتها ویکی پدیا می باشد،  مسئولین اصلی سایت بشدت وابسته به دروغ های تاریخی،  و بزرگ نمایی غرب،  و دزدیدن تاریخ و فرهنگ ایران هستند،  آنها نوشته های مرا حذف کرده،  و یا به اعتراض من ترتیب اثر نداده اند،  چون نمی خواهند تاریخ واقعی ایران را بنویسند،  و مردم جهان واقعیت های تاریخی را بدانند.  دیگر از این دست،  تاریخگو های تلویزیون های فارسی زبان لوس آنجلس هستند،  که به هیچ وجه از دروغ های تاریخ کوتاه نمی آیند،  و با بزرگ نمایی بخش هایی از تاریخ ایران،  می خواهند دروغ های تاریخی را پوشش دهند.  درست از همان ترفند های اسکندر نامه نویسها استفاده می کنند،  که با بزرگ کردن بیش از اندازه واقعی ارتش هخامنشیان،  می خواهند دروغ خودشان را جا اندازند.  پاتیزان فرهنگی باید این ترفندها را افشا کند،  و مچ آنها را بگیرد، و چون یک سرباز جاویدان به قلب دشمن بزند.
      عزیزان با هر وسیله ای که می توانید،  بویژه با استفاده از اینترنت،  به دروغ پردازی های تاریخی اعتراض  کنید،  در سایتها دروغ پرداز صفحه باز نمایید،  و از واقعیت های تاریخی بنویسید،  و به دروغ های تاریخی آن سایت و یا نشریات اعتراض کنید.  عزیزانی که نمی توانند و نمی خواهند بصورت مستقل وب داشته باشند،  ولی می خواهند نقشی در کار پاتیزان های فرهنگی ایفا کنند،  می توانند صفحه مورد علاقه افشای دروغ های تاریخی این وبلاگ را در جستجوها بنویسند،  و ده ها و صدها بار آنرا در جستجوها کلیک نمایند،  تا مدتی بعد آن صفحه به ابتدای جستجوها بیایید.  مثلاً می توانند در جستجو ها بنویسند:  اسکندر تاریخ ایران،  الکساندر یونانی نیست،  و پست ویژه آنرا که در جستجوها بالا می آید،  چندین بار کلیک نمایند،  تا بزودی این صفحه در بالای جستجوها قرار گیرد.  بیایید با تصمیم و کار جمعی،  فردوسی و بزرگان علم و ادب تاریخ ایران را که بسیارند،  از خود راضی نماییم،  و نگذاریم حق آنها و حق تاریخی ملت ایران و قاره کهن را،  مفت جلوی چشممان بخورند.
      این را باید بخاطر داشت،  کوتاهی از این موارد خسارات جبران ناپذیری به ایران و تاریخ و فرهنگ ما وارد می کند،  ما نیز باید با همان تاکتیک آذرخش و تندر و باران،  پارتی زان های تاریخی ایران بجنگیم.  چون تندر با غرش،  و چون آذرخش سریع، همراه رگبار و باران تیر،  مشروح را در تاریخ جبهه و جنگ ایران نوشته ام.  اگر جماعت پارتی زان های فرهنگی یکدیگر را در نیابند،  جدا و تک سر باشند،  هر یک به مانند چریکی هستند،  که تیری در چله گذاشته و بسوی انبوه دشمن رها کرده باشد،  و بی نتیجه خواهد ماند.  مطالعه و تحقیق، پیگیری و طراحی،  برای این موارد هم بسیار مهم است،  و براحتی در توانایی جوانان با هوش ایران می باشد.
تاریخ پارتیزانهای فرهنگی و ادبی ایران

داستان و اصل ویکی پدیا

تاریخ پارتیزانهای فرهنگی و ادبی ایران
 
    بعضی از جوانان ایران ویکی پدیا را منبع علمی می دانند،  درصورتیکه خود ویکی پدیا در صفحه تعریف از خودش،  مطالب ویکی پدیا را کامل و علمی نمی داند.  باید بخاطر داشت این گونه سایت ها،  بیشتر بمنظور اهداف سازندگان آن است،  نه خدمت به علم و بشریت،  حتی با نگاه عمیق تر متوجه خواهید شد،  که در ادامه نبرد نو پدید می باشند.
تاریخ پارتیزانهای فرهنگی و ادبی ایران
   تصویر صفحه های حذف شده انوش راوید در ویکی پدیا،  لینکها:  اینجا و اینجا  و…،  عکس شماره 6201.
   مهم:  در برگه مدیران ویکی پدیا نام مدیران را نوشته،  هیچکدام آنها از نام نشان واقعی خود استفاده نکرده،  و همه یک نام الکی دارند،  بدون هیچگونه عکس و نشانی از خود.  بوضوح می توان گفت،  افرادی که نام خود را دروغ می گویند،  و ادعای بازنشر علمی دارند،  مسلم است که دروغگو هستند،  و دروغگویی در ذات آنها نهفته است.
تاریخ پارتیزانهای فرهنگی و ادبی ایران
تصویر به زنجیر کشاندن بومیان استرالیا بدست انگلیسها،  عکس شماره 7941.
      این عکس مربوط به دویست  یا سیصد سال گذشته در دوران برداری سیاه پوستان نیست،  این عکس فقط 60 سال پیش است،  آنها اشغال کرده اند،  و مردم بیگناه و مظلوم بومی را اینگونه به زنجیر کشانده اند،  و برای پنهان سازی این پلیدیها و دروغ و دونگ استعماری،  نیز نیاز به نرم افزار هایی دارند،  که یکی از آنها ویکی پدیا است.  جوانان ایران توجه نمایند،  از دید استعمار گران،  ایرانیان نیز چون همان بومیان بزنجیر کشیده شده هستند،  پس هوشیار و آگاه و دانا باشید.
   جالب:  عواملی غرب پسند می گویند،  کلمه پارتی زان   Partisan از پارت به معنی (گروه و قسمت) زبان انگلیسی گرفته شده است.  حال به توضیح انوش راوید توجه نمایید:  پارت = بخش و قسمت،  و مانند اورنج = پرتقال،  و مانند 700 واژه دیگر زبان انگلیسی،  از حروف هیروکلیف جی بویژه زبان پارسی گرفته شده است،  اینها هیچ هم وزن کلیدی در انگلیسی ندارند.
      در سلسله هخامنشیان دو نیروی نظامی وجود داشت،  یکی گارد جاویدان،  که از جوانان تمام سرزمین پهناور ایران بزرگ بود،  و دیگر پرت زنها بودند.  پرت = دور دست + زن = زدن.  این نوع نیرو به رم رفت،  و در آنجا پارتی زان گفته شد،  و سپس وارد زبانهای فرانسه و انگلیسی گردید،  و نسبت به لهجه تلفظ و ترکیب زبانی شد.  اینک ما در زمان امپریالیسم نو هستیم،  که ماهیتاً با گذشته های تاریخی استعمار و امپریالیسم تفاوت دارد،  و دروغ در تاریخ،  معنای سیاسی گذشته را ندارد.
      نیروی پارتیزان از سرزمین هایی تشکیل می شد،  که سواران زبده داشتند،  مانند ری و خراسان،  و همچنان در تاریخ بین النهرین بودند،  و در دوران خلافت اسلامی بنام سواران خراسان گفته شدند.  این نیروها که بفرماندهی سردار اسکندر اشکانی،  فرمانده گارد پارتیزانهای هخامنشی بود،  بعدها بنام پارتها یا اشکانیان گفته شدند.  پارت سمت آنها بود،  و اشکانی مذهب آنها بود.
      امیدوارم روزی برسد،  که نامهای باستانی ایران دوباره استفاده شود،  پرتقال را در ایران همان اورنج خودمان بگویند،  میوه پرتقال در زمان اشغال جنوب ایران توسط پرتقالیها،  بنام آنها پرتقال گفته شد،  مشروح در خلیج فارس.  همچنین واحد پول ریال،  که به معنی سلطنتی در زبان پرتقالی،  دریک و دینار و درهم تاریخی ایرانی شود،  مشروح در تاریخ پول در ایران.
تاریخ پارتیزانهای فرهنگی و ادبی ایران
   عکس کشف شده سر مجسمه ای،  که کاملاً شباهت به سر مجسمه ای دارد،  که به دروغ می گویند اسکندر یونانی است،  عکس شماره 4426.
تاریخ پارتیزانهای فرهنگی و ادبی ایران
پرسشها و پاسخها
   نظر یک دوست:  بنده یکی از دوستاران ایرانی و ایرانزمین هستم،  شاهد هجوم همه جانبه این دسیسه اخیر در رابطه با مهاجرت آریاییان از مکان و زمانی نامعلوم به سرزمین ایران هستم و هر باره درحال رنج و اندوه در این رابطه با توجه به سطح پایین علم و اطلاعات تاریخی نسلهای جوان هستم و متاسفانه این هجمه چنان وسیعه که یارای جواب و اصلاح آن با این منابع اندک رسانه که در اختیارمان هست نمیباشد.
   پاسخ انوش راوید:  بله درست است،  ضعف سیستم آموزشی ایران،  و یا شاید وابستگی های آنها به داده های غربی باعث شده،  که در ادامه روند سیاسی کاری های کشور های همسایه،  مانند عربستان و ترکیه و پاکستان و غیره،  با انواع مخارج و اعمال نفوذ های سیاسی مانند لابی گری در غرب،  مشغول فعالیت ضد ایران و تاریخ ایران از جغرافیا هستند،  کوتاهی از این درک مهم،  باعث صدمات جبران ناپذیر به ایران و تاریخ می شود.  متأسفانه آنها توانسته اند با سبک کارشان،  در سیستم آموزشی ایران و تولید های دیگر،  برای من و ما از میان جوانان کم هوش ایران،  دشمنان زیادی درست کنند.
      روزانه مقداری پرت و پلا از طرف افراد ناشناسی دارم،  که ادعا می کنند جوان ایران دوست هستند،  و بشدت به دروغ های تاریخ نویسی استعماری تاریخ ایران وابسته روحی و ذهنی هستند.  البته خاطر نشان نمایم،  قبلاً افرادی مانند مرحوم پورپیرار و عواملشان،  مرا دشمن خود گفته بودند.  در هر صورت این موج،  که برای تحریف تاریخ و جمع کردن تاریخ ایران در جریان است،  جدی تر از من و ماست،  و باید طرح های دفاعی برای این منظور داشت،  که امکانات آن برای تعداد اندک،  که متوجه این مهم هستند وجود ندارد.
   ادامه نظر:  البته دلیل این نامه برای شما درخواستی است مبنی بر اینکه در سایت ویکیپدیا نیز متاسفانه به کل از سال گذشته تا بحال کلیه موارد در خصوص تاریخ ایران و آرییایان نیز مورد حذف و تغیررات وحشتناک دروغین با استناد به روایت یکعده مورخ اروپایی گمنام درآمده و سعی بنده بر اصلاح آن موارد با تغییر مجدد به دلیل ذکر نشدن مراجع به نتیجه منجر نگردید.  از شما خواهش میکنم با استفاده از افراد و دوستان و منابع معتبر تاریخی که در این رابطه احتمالا در اختیار دارید به پاسخگویی و اصلاح این دایرالمعارف بزرگ بین المللی اقدام فرمایید تا قسمت بزرگی از منابع جستجوی مردم که اینترنت میباشد مجددا حاوی اطلاعات صحیح بشود،  و در این مبارزه خطوط اول از دست دشمنان و دروغگویان خارج گردد.
   پاسخ انوش راوید:  قدرت مالی و تصمیمی دشمنان تاریخی ایران بسیار بزرگتر و وسیع تر از این است،  که بتوان بسادگی با آنها در افتاد،  بگونه ای است،  که رئیس جمهور آمریکا را تعیین می کنند،  چه برسد به ویکی پدیا.  البته تا اینجا که مشخص است،  در جنگ فرهنگی و تاریخی آنها برنده هستند،  چون در سیستم آموزشی ما یا نفوذ دارند،  یا این سیستم در خواب خماری است.  من بارها به نقاط مختلف سیستم آموزشی و حکومتی ایران نامه نوشتم،  و این موارد را گوشزد کردم،  ولی آنها یا متوجه اهمیت موضوع نشدند،  یا نخواستند.
      در هرصورت امید من به پارتیزان های فرهنگی،  از جوانان باهوش متخصص ایران است،  که بتوانند در اینترنت و همه جا نفوذ کنند،  و ضربه های خودشان را بزنند،  در این موارد و مورد ویکی پدیا زیاد نوشته ام،  امیدوارم جوانان باهوش متخصص ایران،  کنشگرانه با این مهم برخورد کنند،  و واکنشگرا نباشند،  مشروح در اینجا.
  ……………
   برچسبها:  تاریخ پارتیزان, پارتیزانهای فرهنگی, پارتیزانهای ادبی, پارتیزانهای ایران, داستان ویکپدیا, اصل ویکیپدیا, ویکی پدیا.
   هشتگها:  #پارتیزان_فرهنگی, #پارتیزان_ادبی, #ویکپدیا.
…………
تاریخ پارتیزانهای فرهنگی و ادبی ایران
 مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
……………………….
      توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.