Skip to main content
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی از اینترنت 102
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی از اینترنت ۱۰۲
لوگو در جهت علم باشید نه عقیده،  عکس شماره 1615.
ــ  متلب = مت + لب = مت = کنده کاری + لب = تکه حاشیه،  مشروح در اینجا.
مطالبه گری و روحیه پرسشگری
نوشته: کتایون خزعلی
      مطالبه گری یکی از حقوق شهروندی ست.  برای احقاق حقوق فردی و اجتماعی،  که به مرور منجر به عدالت اجتماعی خواهد شد.  نخستین گام برای مطالبات اجتماعی،  فراهم کردن زمینه گفتگو می باشد.  بدین ترتیب می توان روحیه پرسشگری را در شهروندان ارتقا داد.  شهروندان نباید نسبت به مسائل و آسیب های اجتماعیِ اطراف خود،  بی تفاوت باشند.
      بین کنشگری اجتماعی و حل مشکلات جامعه،  رابطه منطقی  وجود دارد.  افراد جامعه نباید فقط ناظر بی طرف باشند،  بلکه باید از حق خود در همه شرایط دفاع کنند.  افراد جامعه با تعاملی سازنده و به دور از تنش،  میتوانند خواسته های خود را بیان کنند،  و نهادهای دولتی را وادار به حل معضلات کنند
      گفتگوهای سازنده و چانه زنی، مشکلات جامعه را حل خواهند کرد.  کنش  جمعی می تواند هزینه های کنش  فردی را کاهش دهد.  و جامعه را به سمت پرسشگری هدایت کند.  کنش جمعی به دور از رفتارهای خشونت آمیز،  جامعه ای پیشرفته را به ارمغان می آورد.  داشتن روحیه تعاملی برای افراد جامعه و کنش های مدنی،  رابطه ای دوستانه بین ملت و دولت بر قرار خواهد کرد
      نبودِ روحیه پرسشگری در یک جامعه،  افسردگی و آسیب های اجتماعی را در پی خواهد داشت.  به امید روزی که همه افراد جامعه در حل مشکلات و معضلات اجتماعی و رفع بی عدالتی ها،  مسئولیت پذیر باشند.  ۹۶/۷/۱۴
معرفی دیگر در تارنمای دیگر
معرفی زیر را در وبسایت دیگر
به نام خداوند جان و خرد <><>  کزین برتر اندیشه برنگذرد
      از ابتدای پیدایش استعمار،  تمام تلاش استعمارگران این بود،  که فرهنگ و تاریخ کشور های زیر نفوذ مستقیم یا غیر مستقیم خود را نابود کنند.  منجمله  در ایران که بشدت با فرهنگ و هنر و تاریخ مبارزه کردند،  و دروغ در تاریخ و فرهنگ ایران گفتند.  منظور از ایران تمام ایران بزرگ و تاریخی است.  یکی از مهمترین کارهای استعمارگران نفوذ در سیستم آموزشی کشورهاست،  با این نفوذ حذف تاریخ و فرهنگ و هنر کشورها را در اولویت قرار دادند،  و باب دل خودشان چیدند و تنظیم کردند.
      انوش راوید در یک خانواده سیاسی و فرهنگی بدنیا آمده،  بهمین  جهت از ابتدا متوجه این مشکل مهم در ایران شده بود.  سپس در اولین فرصت،  با پیدایش ابزار نوین ارتباطی از پانزده سال پیش،  مبارزه با دشمنان ضد تاریخ و فرهنگ ایران را آغاز کرد.  این مبارزه باید در دو شیوه انجام می شد،  یکی تاریخ نویسی نوین ایرانی،  و دیگر افشای دست ها و ترفند های استعمار و امپریالیسم.  این مبارزه با دشمنان تاریخ و فرهنگ ایران توسط انوش راوید،  تاکنون موفقیت چشمگیر داشته است،  براحتی با پیگیری در اینترنت متوجه آن می شویم.
کنون ای خردمند وصف خرد <><> بدین جایگه گفتن اندرخورد
این پژوهشگران ایرانی نیستند
      درباره گنو بندرعباس و گنو اوس یا گنوایسم تحقیق می کردم،  تمام مواردی که دیدم،  همه توسط مثلاً محقق های ایرانی کپی پیس شده بود،  و گنویسم را یونانی و کلیسای اروپایی و از این دست نوشته بودند.  هیچکدام نتوانستند کمی ذهن و پا را جلو بکشند،  و کمی هوشیاری و دقت ایرانی بخرج دهند،  ببینید گنو و گنوایسم چست،  و از کجا آمده است.  بسیاری که اسم خود را محقق گذاشته اند،  کپی پیس کنندگان تولید های غرب و تاریخ نویسی استعماری هستند،  نه پژوهشگر ایرانی.
   تقریباً همه این قبیل محقق نوشته اند:
      گنوس واژ ه ای است یونانی به معنی دانش و معرفت و گنوستیسیزم به معنی مذهب گنوسی است.  برای برخی مکاتب دینی و آئینی،  که نجات انسان را در گرو دستیابی به نوعی معرفت پوشیده و سری می دانستند،  که تنها در اختیار برگزیدگان قرار داشت.  این مکاتب از حوالی دو قرن پیش از میلاد تا قرن دوم میلادی در منطقۀ شامات،  به ویژه اسکندریه در مصر، فعال بودند،  و آموزه هایشان به شدت بر الهیات یهودی،  مسیحی تأثیر نهاد و توانست،  در حدود هزار سال بعد، عرفان اسلامی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
      گنوسی به معنی دانش و واژهای یونانی است،  که از ریشه هندو – اروپایی گنوس گرفته شده،  و با دانش در انگلیسی هم ریشه است.  این واژه در مطالعات ادیان برای اشاره به برخی از مکاتب و مذاهب باستانی شرقی و یونانی – رومی به کار می رود،  که آگاهی یافتن از اسرار الاهی را وسیله نیل به رستگاری می دانستند.  بیشترین اطلاعات ما از این مکاتب برگرفته از نوشته های اولیه کلیسا (سده های دوم و سوم میلادی) است.
   همچنین نوشته اند:   بسیاری از محققان آموزه های ثنوی – اشراقی گنوسی را حاصل تاثیر پذیری این مکاتب از ادیان ایرانی دانسته اند،  که قابل تامل است.
   نظر انوش راوید:  گنو کوهی در شمال بندر عباس است،  این کوه عبادتگاه باستانی و جدید دارد،  پیران روستاهای منطقه گنو،  برای کوه گنو تعریف های جالب دارند،  منجمله معنی گنو است،  که می گوید برکت مقدس است،  و می گفتند اینجا جایگاه پیران دانا برای چله بود.
      این مثلاً پژوهشگران تقلبی کپی پیسی،  از قول نویسندگان غربی نوشته اند:  "گنوسی حاصل تاثیر پذیری این مکاتب از ادیان ایرانی است"  اما چون پژوهشگر تقلبی هستند،  نمی روند ببینند یعنی چه،  و چرا غربیها این را می گویند،  و چرا غربیها این مورد را پیگیری علمی نمی کنند.
      داستان تاریخ ما و این قبیل پژوهشگران زیاد است،  امیدوارم روزی برسد،  که پژوهشگران واقعی ایران،  بتوانند محقق های تقلبی را دور بریزند،  و دروغها و تاریخ نویسی استعماری را از تاریخ ایران پاک کنند.
تلاش مذبوحانه
توجه:  فیلم شماره 1246در پائین همین برگه.
      فیلم شماره 1246 وبسایت ارگ ایران،  فیلم پنج دقیقه ای از سریال کذایی ما و فرازمینی های منو تو است.  هر چند این سریال ایجاد هیجان برای علاقمندان به فرازمینی ها می کند،  اما در آن گاهی چیزهای گفته می شود،  که قابل توجه و پیگیری است.  مطالبی که ممکن است ما بگوشمان نخورده باشد،  و با دیدن آنها در این سریال،  می توانیم آنرا پیگیری کنیم.  مانند همین ماجرای گفته شده در این تکه فیلم،  که امیدوارم عزیزان با زبان انگلیسی،  مطالب گفته شده را پیگیری و تحقیق و منتشر کنند.
      از ابتدای پیدایش تاریخ تمدن،  همیشه حکام و دینها سعی می کردند،  تاریخ را به نفع خودشان بنویسند،  منظور آنها بیش از هر چیز،  گفتن و نوشتن درباره اثبات حقانیتشان بود.  ولی از زمان پیدایش استعمار،  استعمارگران بمنظور اهداف خودشان تاریخ نویسی کردند،  و در تاریخ بشدت دستکاری کردند،  نمونه تازه تازه آنرا در سری مستند های تاریخ جهان بی بی سی می بینیم،  که تکه هایی از آنرا قبلاً گذاشتم.  در هرصورت اگر شخصی می خواهد تاریخ بخواند و بداند،  ابتدا باید تاریخ نویسی استعماری را بفهمد،  در غیر اینصورت،  هیچ چیز از تاریخ نخواهد دانست،  جز یک مشت دروغ و پرت و پلا.
     در زیرنویس این فیلم نوشتم ایرانیها،  منظور از ایرانیها تمام مردم جهان دوران کهن است،  همه مردم از یک ریشه و یک تمدن بر خواستند،  و آن هم تمدن ار یا ایر بود.  باشندگان این تمدن سرزمین خودشان را ایران می گفتند،  یعنی جایگاه ایرها،  که معنی آن در واژه نهفته است.  بعد ها در دورهای دیگر یک ویچ هم به آن اضافه کردند،  که به معنی دایره و شهر دایره ای است،  شاید جایی مانند استون هنج،  یا قطب یا جای دیگر،  دایره ای برای سماوات.  گاه نام های مشابه دیگر با گویشهای دیگر گفتند،  که در ایران و ایرانیان توضیح نوشته ام.
      روم شرقی ها فکر می کردند،  مردمان دیگری می باشند،  نه اینکه بازماندگان اوراتویی و مانایی و هیتی هستند.  آنها آغاز گر دست بردن در تاریخ نویسی قرون میانه شدند.  تا در نهایت استعمارگران تاریخ خودشان را با داستان های الکی از یونان باستان،  و اسکندر کذایی شان،  که در روم شرقی پایه گذاری شده بود،  شروع کردند،  و از آن زمان تاریخ آنها از تاریخ واقعی جدا شد.  این جدایی بگونه ای اتفاق افتاد،  که امروزه در شرق و تاریخ دانها شرق نیز می پندارند،  که واقعاً آنها انسان و تیره های دیگری در تاریخ بودند.
     با بالا رفتن دانش ها در شرق،  و اینکه متوجه شدند،  که غربیها بسیاری از تاریخ و آثار آنها را دزدیده اند،  و بنام خودشان کردند،  و پیدا شدن آثار مردم شرق و ایران در غرب،  غربیها مجبور شدند ترفند جدیدی بکار ببرند،  و بگویند،  نه این مردم شرق نبودند،  بلکه فرازمینها ها بودند،  که کارهای بزرگ و علمی می کردند.  داستان گویان فرازمینی حتی نتوانستند یک پیچ سفینه از آن گذشته های فرازمینی نشان دهند،  و هر چه نشان می دهند آثار شرقی و ایرانی است،  مانند همین فیلم.
جذب گردشگر خارجی
      کشور ایران یکی از مهمترین کشورهای دارای جاذبه،  برای گردشگران خارجی است.  ولی سهم ایران از گردشگری در جهان آنقدر کم است،  که چیزی مانند صفر است.  از این میان روستاهای ایران نیز سهم هیچ در هیچ دارند.  درصورتیکه گردشگران خارجی می توانند تأمین کننده بخش مهمی از گردش اقتصادی روستاها باشند.
      اقامتگاه گردشگری خونه گلی بمدیریت آقای فرزین ملکی،  اولین اقامتگاه جذب گردشگران خارجی در منطقه تنکابن و بخش مرکزی و روستاهای سلیمان آباد و چلاسر و جل غربی است.  اقامتگاه بومگردی خونه خورشید نیز بمنظور جذب گردشگر خارجی و داخلی می باشد،  و آماده همکاری با دیگر اقامتگاه های اکوتوریسم در منطقه می باشد. امیدواریم که دستگاه های دولتی و مردم در راه جذب گردشگر خارجی همکاری های گسترده کنند.
چند گردشگر خارجی در چلاسر و جل
   عکس از چند گردشگر خارجی مهمان خونه گلی،  در مساجد چلاسر و جل غربی در ایام عاشورا،  عکس شماره 8727.
ابزار گفتگوی تمدنها
ناو هواپیمابر آمریکایی یو اس اس جرالد آر فورد
عکس ناو هواپیمابر آمریکایی یو اس اس جرالد آر فورد،  عکس شماره 8728.
      ناو USS Gerald R. Ford    توسط نیروی دریایی آمریکا در ۳۱ می ۲۰۱۷ دریافت،  و در ۲۲ جولای همان سال با حضور دونالد ترامپ به آب انداخت شد.  قیمت این ناو که گرانترین ناو هواپیمابر جهان لقب گرفته است،  تقریباً ۱۳ میلیارد دلار ارزیابی می‌شود،  و پیشرفته‌ترین کشتی جهان لقب گرفته است.  این ناو از جدیدترین فناوری مانند یک رآکتور هسته‌ای،  و سامانه‌هایی از جمله سیستم‌ های الکترومغناطیسی برخوردار است.
      طول کشتی ۳۳۷ متر،  پهنای بدنه ۷۸ متر،  سرعت بیش از۳۰ گره دریایی،  برد عملیاتی ۲۰ – ۲۵  سال،  جنگ‌ افزارها مانند:  سیستم موشکی Evolved Sea Sparrow Missile /  رادار AN/SPY-3 / و بیش از ۷۵ جت جنگنده.
عکس دلای لاما
تصویر دلای لاما
تصویر دلای لاما،  عکس شماره 8724.
این عکس دلای لاما،  را از صفحه اینستاگرام دوستی برداشتم،  وی نوشته بود:
  "چرا این اهریمن فقط دست کودکان اروپایی را میگیرد اما کوچکترین کاری حتی محکوم کردن ظاهری جنایت علیه کودکان مسلمان میانمارانجام نمیدهد.  غیر از اینه که آنها مو بور نیستند …".
در آنجا نظر نوشتم.
   نظر انوش راوید:  امپریالیسم خدمت همه می رسد،  اون بوداییها هم بی نصیب نخواند ماند،  امپریالیسم طرح های بلند مدت دارد،  و آنها را بخوبی و ردیف انجام می دهد.  طرح های امپریالیسم،  که از ابتدای قرن بیست شروع شد،  با طرح های استعماری قبل از قرن بیست،  تفاوت دارد.  این طرحها را باید شناخت و آگاهی رسانی کرد،  درصورت عدم دقت به این موضوع مهم،  باعث می شود،  عرب، ایرانی را مقصر بداند،  ایرانی اون یکی و اون یکی دیگری را،  درصورتیکه همه ملتها تحت ستم جهان سرمایه داری امپریالیسم هستند.
کوه کله بوفالوها
کوه کله بوفالوها
تصویر کوه کله بوفالوها،  عکس شماره 8725.
      این عکس کوه کله بوفالوها،  را هم از صفحه اینستاگرام دوستم برداشتم،  و دوستم نوشته بود:
"نظامیان آمریکایی دستور داشتند که بوفالوها را بکشند تا سرخپوستها به غذا دسترسی نداشته باشند".  
در آنجا نظر نوشتم.
   نظر انوش راوید:  سرمایه داری غرب از دویست سال پیش می دانست، گوشت یکی از مهمترین اقلام استراتژیک است،  بهمین جهت تمام سعی خودشان را کردند،  کشورهای جهان را محتاج گوشت کنند.  مانند امروز ایران،  که در تأمین گوشت تا حدودی خودکفاست،  اما بزرگترین وارد کنند آذوقه تولید گوشت در جهان است.
در هرصورت آنها با کشتن بوفالوها جای آنها را با گاو های گوشتی و آذوقه تولید گوشت پر کردند،  و امروزه ایالات متحده آمریکا بزرگترین تولید کننده گوشت جهان است.  کشتار بوفالوها در جهت عدم انسانیت و عدم طبیعت دوستی نبود،  بلکه در جهت یک اقدام استراتژیک سرمایه داری بود.
این گوشتی که امروزه ما در ایران می خوریم،  ذرت و سویا و دیگر علوفه آن در چراگاه های طبیعی بوفالوها تولید،  و به ایران وارد شده.  براحتی آمار واردات در دست است،  این یعنی گرفتن نبض استراتژی غذا در دست آمریکا.
تاریخ دروغی دستاویز دشمنان
      تقسیم زنان ایران و کشتن و فتح و خواری کردن ملت ایران،  در فیلم های نژادپرستانه اعراب بر اساس داستان های دروغی از تاریخ زیاد شده است.  باید این تاریخ های دروغی را شناخت و دور ریخت،  اشتباه دانستن از تاریخ آخرش باعث گمراهی و صدمه دیدن غیر قابل جبران است.
      از این دست فیلمها و سریالها در شبکه های ضد ایرانی عربی ساخته می شوند،  این برنامه ها توسط استعمار و امپریالیسم هدایت و کنترل می گردد.  تا در نهایت با حساب اینکه چهل سال دیگر نفت و گاز تمام می شود،  با دستاویز دروغ های تاریخ،  می خواهند ملتهای خاورمیانه را رو در رو قرار دهند و بجنگ بکشانند،  تا در نهایت بتوانند کنترل انرژی خلیج فارس را بدست گیرند.
      وظیفه روشنفکران ایرانی است،  که نسبت به دروغهای تاریخ آگاهی برسانند،  و جو حاصل شده از نادانی و اشتباه دانستن از تاریخ را کنترل کنند،  و بسوی دوستی و واقعیت های تاریخی و اجتماعی و اقتصادی بکشانند.
     پافشاری در دروغهای تاریخ و اغفال شدن و در دام خشونت و انتقام و جنگ افتادن،  باعث صدمات غیر قابل جبران به ملت و کشور می شود.  بجای هر کاری باید مغز و هوش را بکار انداخت،  و دروغهای تاریخ را شناسایی کرد و آگاهی رسانی نمود.
   توجه:  فیلم کذایی تلویزیون زبان عربی در پائین همین صفحه.
مهندسی معکوس نگهداری آثار تاریخی
امامزاده عباس در شهر ساری
تصویر از امامزاده عباس در شهر ساری،  عکس شماره 8726.
      نمی دانم نام خرابکاریها در آثار تاریخی را چه بگذارم،  آیا مهندسی معکوس آثار تاریخی خوب است؟،  که امروزه در آثار تاریخی ایران بفراوانی دیده می شود.
      عکس امامزاده عباس در شهر ساری، از علیرضا،  این بنا علاوه بر مذهبی بودن،  یک شاهکار هنری تاریخی محسوب میشود. دارند دور بنا رو با تیر آهن،  شبستان میزنند،  دیوار حصار تاریخی آنرا تخریب میکنند،  قسمتی رو ایزوگام کردند،  و قسمتهایی رو مشخص کردند،  تا پس از اتمام شبستان، سوراخ کرده و در بگذارند.
علیرضا:  متأسفانه ببینید دارن باهاش چکار میکنند،  اصلا به تاریخ و بناهای تاریخی اهمیتی نمیدن،  من وقتی اینجور بی حرمتی ها رو میبینم منقلب میشم.
سارا:  واقعا خیلی زشت که اینقدر بی فرهنگی موج میزنه،  که با آثار باستانی اینطوری رفتار میشه.
   ــ  بسیاری از دوستان نیز اظهار تأسف شدیدی کردند.
سیبویه دانشمند ایرانی
آرامگاه و خانه فرهنگ سیبویه
آرامگاه و خانه فرهنگ سیبویه
تصویر آرامگاه و خانه فرهنگ سیبویه،  عکس های 8715 و 8716.
      سیبویَه شیرازی 760 تا 796 میلادی از دانشمندان ایران،  و اولین دانشمند در صرف و نحو زبان عربی،  و پیشوای مکتب نحوی بصره بود.
   ــ  سی + بویه  =  راهنمای خورشید،  مرشد خورشید.
   سی = در ابتدای بسیاری از اسامی ایران است، مانند،  سیمرغ یا سینا، یا سیستان و بسیاری از نامهای دیگر است،  که از سین و سان به معنی خورشید می آید.
   بویه =  در پسوند نام ها مانند آل بویه و ابوشجاع بویه و مؤیدالدوله بویه دیلمی نام مکانها بویه املش و بویه حاجی آباد و غیر می آید،  بیشتر به معنی راهنما و مرشد می دهد.
    مهم:  عده‌ای بر این باورند،  اگر سیبویه ایرانی برای عربی،  که تا آن زمان بدون دستور زبان بود،  صرف و نحو ننوشته بود،  این زبان مانند بسیاری از لهجه های محلی،  که بدون دستور زبان هستند،  طی تاریخ از بین می رفت.
      سیبویه در شهر بیضا در شهرستان سپیدان امروزی از توابع فارس زاده شد،  در سن ۱۴ سالگی برای تحصیل علم رهسپار بصره شد،  و در بصره نشو و نما کرد.  پس از آن که در نحو استادی بی همتا شد،  به نزد یحیی بن خالد برمکی به بغداد رفت.  آنگاه به تألیف کتابی در نحو پرداخت،  که ابن ندیم درباره آن می‌نویسد:  نه پیش از وی کسی مانند آن را تألیف نموده،  و نه بعد از او کسی تألیف خواهد کرد.
      الکتاب وی، اوّلین کتاب حاوی صرف و نحو عربی،  و از منابع و مأخذ قابل اطمینان است.
       اهمیت تاریخی سیبویه از آن جهت است،  که نخستین فردی بود،  که برای زبان عربی صرف و نحو نوشت،  و صداها را در این زبان مشخص ساخت،  علامات ضمه، فتحه، کسره و تنوین‌ها، طرح و کار سیبویه ایرانی است. وی با این عمل عنوان «سیبویه نحوی» را به خود اختصاص داد.  بدون کاری که سیبویه کرد،  و در آن زمان یک شاهکار بود،  پیشرفت زبان عربی میسر نبود،  و استحکام این زبان به این صورت باقی نمی‌ماند.  به این ترتیب، این ایرانیان بودند،  که برای اعراب دستور زبان (صرف و نحو) نوشتند.
      سیبویه در سن چهل سالگی درگذشت،  و در گورستان باهلیه دفن شد،  اینک بر آرامگاه او سنگ سیاهی در دروازه کازرون است،  و به سنگ سیاه معروف می باشد.  یک مزار دیگر نیز در شهر قدیمی سیراف،  که اکنون بندر طاهری است،  واقع در عسلویه استان بوشهر وجود دارد،  که بنام مزار این دانشمند معروف است.
      در سال 1353 خورشیدی توسط انجمن آثار ملی ایران،  آرامگاهی برای این دانشمند گرانقدر ساخته می‌شود.  بنای آرامگاه تالاری است،  در سمت شمال به طول 8 و عرض 5 متر که شامل طاق‌نماهایی با کاشی‌های معرق اثر هنرمندان خراسانی است.  قبر سیبویه در وسط آرامگاه واقع شده،  و روی آن سنگ سیاهی به طول یکصدونود،  عرض هفتاد و ارتفاع سی و پنج سانتی‌متر قرار دارد.  در واقع نام محله سنگ سیاه به وجود همین سنگ بازمی‌گردد.
      یکی از راه‌های دسترسی به این آرامگاه،  از طریق دروازه کازرون است،  با گذشتن از مقابل امامزاده سید تاج‌الدین غریب،  و با پیمودن مسافتی حدود هشتصد متر،  می‌توان به آرامگاه رسید.
   جالب:  دانشمندان ایرانی در دو قرن سکوت کذایی دروغگوها مانند زرین کوب،  خیلی فعال بودند.
آرامگاهی از هخامنشیان
آرامگاهی از دوره هخامنشیان در کشور ترکیه
تصویر آرامگاهی از دوره هخامنشیان در کشور ترکیه،  عکس شماره 4812.
      آرامگاهی از دوره هخامنشیان در فوچا شهر استان ازمیر ترکیه است،  در بین افراد محلی به برج سنگی (به ترکی استانبولی: Taş Kule) معروف است.  این بنا همانند آرامگاه کورش بزرگ به شکل هرم است،  و برای ساخت آن از سنگ آهک استفاده شده است.
      این آرامگاه در سال 470 پیش از میلاد ساخته شده،  و آرامگاه یک شاهزاده پارسی است.  نقاشی موجود در داخل آن،  یک شاهزاده هخامنشی و خدمتکاران وی را به تصویر کشیده،  که پوشش و لوازم موجود در آن به وضوح به هخامنشی بودن این مقبره اشاره دارد.
      آرامگاه شاهزاده پارسی ترکیه و آرامگاه گور دختر بوشهر،  تنها آرامگاه های مشابه مقبره کوروش بزرگ در جهان می باشند،  که حکایت از دفن نزدیکان کوروش هخامنشی در حوزه تمدنی ایران بزرگ دارد.
کردستان عراق در قرن جدید
      مدتهاست بی بی سی و شبکه های مختلف و مهم و اصلی استعماری،  درباره استقلال کردستان عراق برنامه دارند،  در این برنامه ها اول از همه درباره بدبختی مردم در کردستانها می گویند،  سپس نیاز به خواسته مردم که استقلال است،  و دیگر درباره ارزش سرچشمه های آب خاورمیانه،  که در کردستانهاست،  و بعد درباره گذر خط لوله های نفت و گاز و غیره.  خیلی ها داد سخن می گویند،  که اسرائیل پشت این قضیه استقلال است،  و می خواهد مرکز خاورمیانه را در دست بگیرد.
      خلاصه جهان پرشده از تحلیل های مختلف درباره همه چیز منجمله استقلال خواهی کردستان عراق،  که بسیاری از آنها هم خوب و سندیت دارند.  اما در تمام این تحلیل ها جای مردم خالی است،  مطابق معمول،  مردم فراموش شده اند،  و کردستان را نیز به نوعی داعش گونه تحلیل می کنند،  تحلیلها درباره داعش نیز جای مردم خالی است،  و داعش را مانند مهره های شطرنج بتصویر می کشند.
      حق تعیین سرنوشت خواسته طبیعی و تاریخی هر قوم و ملت است،  اما بطور کلی این خواسته را چه کسی تعیین می کند،  شاید درباره تاریخ نویسی استعماری،  که همیشه در وبلاگم گفته و نوشته ام خوانده باشید،  یا در جای دیگری شنیده باشید،  این نوع تاریخ نویسی است،  که پوشش ذهنی برای ملتها درست می کند،  و همه ماجرا در دروغهای تاریخ،  تاریخ نویسی استعماری نهفته است،  که قومها و ملتهای مختلف متخاصم ساخته است،  مشروح آنرا در وبلاگم بیابید.  
      ما در روستای چلاسر تعیین سرنوشت خود را به شهر تهران گره زده ایم،  زیرا تهرانیها باعث آوردن درآمد و پول به روستایمان شده اند.  در قرون سرمایه،  پول مهمترین ابزار پیوستگی مردم و قومها و ملتها بیکدیگر است،  پول و شبکه های پول ساز مانند:  معادن، صنایع، تجارت، تولیدات غذایی و غیره ابزار اصلی اتصالها و جدایی هاست.  نیاز به پول و پولسازی است،  که پیوستگی ها را می آورد.  در کشور چین می گویند،  اگر تبادل های پولی و کالایی همراه با حداقل رشد پنج درصد از بین برود،  چین از هم می پاشد.
      بدین ترتیب پول درجه اول،  و سپس دروغهای تاریخ،  ترتیب دهند نظم مورد نظر در جغرافیای سیاسی قرن جدید هستند.  بهمین جهت باید دقت کرد،  و به آدرس اشتباه در تحلیل های اشتباه نرفت،  ولی متأسفانه اینگونه نیست،  و موضوع سومی هم برای گمراه کردن وجود دارد.  ابزار آموزشی و فرهنگی استعماری سومین است،  که این نیز تعریف های خاص خودش را دارد.  بطور خلاصه و مثال،  یک فیلم کوتاه از مسخره ای بنام قیمت در مسخره بازی به اسم دورهمی،  در اینترنت یک میلیون لایک و پنجاه هزار نظر می خورد،  اما یک فیلم کوتاه وبلاگ من،  یا علمی از شبکه چهار یا مستند سیما در اینترنت،  یکصد یا دویست لایک و بدون نظر می ماند،  که بخوبی نشان دهنده موفقیت ابزار آموزشی و فرهنگی استعماری است.
      با در نظر گرفتن مطالب بالا،  و پرسش و پاسخ در این موارد،  می توان نتیجه ای از طرح های جدید جغرافیای سیاسی،  در منطقه خاورمیانه اصطلاحی گرفت.  البته بمنظور آگاهی های بیشتر نیاز است،  این مثلث گفته شده با سه ضلع،  پول و سرمایه،  دروغها و تاریخ،  آموزشی و فرهنگی،  را ترسیم و با مثلث های موجود دیگر، مانند شبکه های سیاسی و اجتماعی،  در کنار هم قرار داد،  یا بصورت چرخ دنده ترسیم کرد،  تا در نهایت گردش و مسیر آنرا بهتر تشخیص داد.
منتظر نظرات و پرسشهای شما هستم
برده فکری
    فرشاد فرشید راد:  با درود و سپاس از استاد انوش راوید گرامی و کانال وبسایت ارگ ایران شاد و پیروز باشید.
   انوش راوید:  درود و سپاس،  همه جا صحبت از استعمار و تاریخ نویسی استعماری می کنم،  آنها بدون داشتن نفرات در کشورها نمی توانند و نخواهند توانست برنامه های خودشان را پیش ببرند،  و شما بخوبی بخشی از این مورد را گفتید،  یکبار دیگر سپاس
   فرشاد فرشید راد:  در واقع سیاست موفقی هم بوده امروز همه جهان مطمئن هستند که دانشهای نوین از غرب به شرق و از اروپا به جهان رفته و همین باور و ضعیف پنداری ما  و برتر انگاری اروپایی به نوعی بسط سلطه هم شده و ما قرنها برده فکری آنان هستیم حال آنکه سوابق از بین رفته و حقیقت چیز دیگری بوده و ما از بسیاری هنوز بیخبریم.
   انوش راوید:  بله کامل درست می فرمایید،  امروزه خیلی از مسائل را مطرح می کنند،  و همه می گویند اگر اینجور نبود اونجور می شدیم.  مثلاً هم اینک خواندم،  که اگر زوار ایرانی به عربستان نروند،  با پولش می شود چه ها که نکرد،  و رقم های زیاد برای آن نوشته اند.  اما این اگرها در همین نظر شما نهفته است،  "برده فکری آنان هستیم".
      این برده فکری با تاریخ نویسی استعماری و گفتن و نوشتن دروغ در تاریخ و سرنوشت انجام شده،  و با قدرت همچنان به این کار ادامه می دهند،  و همچنان ضعیفها به اغفال شدن مشغول و دلخوشند.  برده فکری نیز توانایی نجات خود را ندارد،  زیرا روند ادامه دارد،  روندی که بارها از آن در ارگ ایران نوشتم و گفتم و فیلم ساختم،  ولی قدرت تشخیص برده فکری از بین رفته.  بله استاد داستانی است،  که شما بخوبی می دانید.
بررسی یک متن اینترنتی
      متن زیر "ای قوم به حج رفته" در اینترنت و گروه ها و کانالها دیده می شود،  این مسئله درست است،  اما فقط از نظر مالی بررسی شده است،  مسائل دینی و عاطفی و فرهنگی و غیره را در آن بررسی نکرده اند.  مسائل مهمی که نیازمند زیر ساخت هایی در تاریخ نویسی است،  زیر ساختی که تاکنون نشنیده اید،  و نیازمند است درباره آن تکنیکی اندیشه و فکر کرد.
ای قوم به حج رفته
      طبق آمار بانک جهانی در سال 2008 درآمد کشور عربستان از گردشگری یا به زبان ساده از زیارت مسلمین خانه کعبه معادل 29865000000 یا قریب سی میلیارد دلار بوده است.
      زائرین ایرانی که به صورت تمتع و یا عمره در همان سال به مکه رفته‌اند، 1937000 نفر بوده‌اند که مجموعا مبلغ 4879000000 دلار یا به عبارتی قریب به مبلغ پنج میلیارد دلار درآمد تقدیم اقتصاد پادشاهان عربستان کرده‌اند، و در میان تمام کشورهای اسلامی مقام اول را به خود اختصاص داده‌اند.
      نظر به اینکه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران قدرت جابجایی این همه زائر را نداشته، شرکت هواپیمایی عربستان جابجایی قریب به 54 درصد از زائران ایرانی را به خود اختصاص داده است.
      طبق گزارش مقامات ایران، در سال 2008 ماموران کشور عربستان بدترین و توهین‌آمیزترین رفتار را با زوار ایرانی داشته‌اند و ایران از لحاظ توهین ماموران عربستان مقام اول را به خود اختصاص داده است. طبق یک گزارش دیگر نیز، زائران ایرانی ناخواسته‌ترین خارجی‌ها در عربستان محسوب می‌شده‌اند.
      با یک حساب ساده، به وسیله پولی که ایرانیان سالانه به عربستان سرازیر می‌کنند، می‌توان تعداد 170000 مسکن روستایی احداث کرد، یا 714286 فرصت شغلی کشاورزی یا 200000 فرصت شغلی صنعتی برای جوانان ایجاد کرد، یا می‌توان 10000000000 متر مربع ساختمان مدرسه و ورزشی در کشور ساخت و یا می‌توان با پول حجاج دو سال یک پالایشگاه با ظرفیت 75000 بشکه احداث کرد و یا با پول پنج سال حجاج می‌توان ایران را به صادرکننده بنزین مبدل کرد.
      اما افسوس که با پول حجاج ایرانی،‌ قمارخانه‌های فرانسه توسط شاهزادگان عربستان که انحصار تجارت حج را در اختیار دارند، آباد می‌شود؛ و تا رسیدن ایرانیان مسلمان به مرحلهء بهینه هزینه کردن پول برای نزدیکی به خدا، راه درازی در پیش است.
نشانه های بودن
      متن زیر را در سایتهای ادارات مربوطه پست کردم،  امیدوارم همه عزیزان ایرانی و ایران دوست،  موضوع های مورد نظرشان را به نوعی بگوش مقامات مربوطه برسانند.  لازم به یاد آوریست،  این مهم نیست که بگوش آنها برسد یا نه،  بشنوند و پیگیر شوند یا نه،  ولی وظیفه هر شخص است،  که مسائل را با توانایی و گستردگی مطرح کند.
   پدیده دلخراش راهی ــ  از نیم قرن پیش رخدادهای برخورد و واژگونی خودروها در راه های ایران،  به تاریخ و سرنوشت ایران و ایرانی آمیخته شده،  و روز بروز اندازه آن فزونی یافته.  در این دو دهه افزایش بگونه فاجعه آمیز درآمده است.  ما ملت دیگر نباید براحتی از این رویه دلخراش گذر،  و فقط به شنیده چند گزارش و ابراز ناراحتی بسنده کنیم.
      از:  نمایندگان گرامی مجلس شورای اسلامی،  بویژه کمیسیون های فرابری و ترابری،  و دولت گرامی،  بویژه وزارت راه،  و پلیس راه،  درخواست دارم با برنامه های ژرف هوشدارانه نسبت به این مهم،  تدابیر و قوانین بگیرند.  پدیده دلخراش راهی،  دارد ایران و ایرانی را می هراساند،  و تاریخ و سرنوشت را بگونه ای اندوهگین می آراید.
هنرهای سنتی ایرانی
     رقص محلی خراسان جنوبی،  شهر بیرجند،  جشن نوروزان 1394،  این هنر در تمام منطقه خراسان بزرگ کم و بیش وجود دارد.  فیلم و مشروح در:
ایرانی واقعی
جالب خواندنی شنیدنی دیدنی از اینترنت
لوگو شماره 1624.
      یک ایرانی واقعی،  یک ایرانی اهل تاریخ و بینش،  اول از همه خواهان آزادی اندیشه و قلم است،  و برای آزادی و حفظ آن جان نثار می کند.  بدون درک و دانش از آزادی،  هر ملتی هیچ نمی خواهد شد،  منجمله اگر ایرانیان باشند.
      دشمنان ایران و ایرانی با رنگ و روی ایرانی،  بدنبال کله فسیل ها می گردند،  تا از آنها برای ترفند های استعماری استفاده کنند.  آنها را شناسایی کنید،  و جامعه و آینده را از دست دشمنان و ترفند های آنها نجات دهید.
فسیل در ضد آزادی
تصویر کله فسیل
تصویر کله فسیل،  عکس شماره 8416.
      در گروهی نوشته بودند:  مخاطبین عزیز فهرست زیر لیستی از کوشاترین و معتبرترین رسانه های تاریخی_ملی است.  با پیوستن به این رسانه ها به توسعه تاریخ در جامعه یاری رسانیم.
      با اینکه وبلاگ من بازدید بالایی دارد و تخصصی است،  در هرصورت گفتم که اینها زحمت کشیدند گروهی تاریخی و ملی باز کردند،  من نیز مدتی آنها را در کانال و وبلاگم معرفی کنم،  برای همین به آنها پیوستم،  اما.
      اما دو روز نگذشت،  و نوشتم:  درود در گروه تبادلات تاریخی مرا حذف کردید!  لطف می فرمایید بگویید چرا وبلاگ مرا حذف کردید؟  چرا؟
پاسخ داده شد:  "درود بر شما به در خواست برخی از دوستان بود و میگفتند که شما در وبلاگتان مطالب دروغ تاریخی گذاشتید،  مثل دروغ حمله اسکندر اعراب به ایران".
   پاسخ انوش راوید:  بله درست است،  شما لطف کنید وبلاگ را بخوانید،  ببینید چقدر دروغ بخورد ملت داده اند،  حداقل این چند پست آخر تلگرام ارگ ایران را بخوانید،  امیدوارم متوجه شوید،  که چه خوابی برای ایران دیده اند.
      . . . و باز،  اما و اما،  قدرت و نفوذ استعمار و تاریخ نوسی استعماری آنقدر بالاست،  که اجازه اندیشه و دانش و بینش در بسیاری از بخشها را ربوده،  و عده ای مانند فسیل شده و بی درک از علم و آزادی،  فقط می خواهند همان باشند،  که استعمار و امپریالیسم توقع دارد.
      من نیز بر خلاف میلم لیست را حذف کردم،  ولی می دانم اشخاص دانا و فرهیخته اغفال دروغها تاریخ و ترفند های استعماری نمی شوند و نخواهند شد.
کاشغری می گوید اویغور پارسی است
کتاب محمود کاشغری
تصویر کتاب محمود کاشغری،  عکس شماره 8680.
      محمود کاشغری در کتاب لغات الترک در شرح شماری از واژگان، ریشه و نحوه شکل‌گیری آنها را هم توضیح میدهد،  و گاه داستان‌هایی را هم در زیر واژه موردنظر بازگو میکند.  یکی از شخصیت های داستانی وی،  شخصی بنام « ذوالقرنین » است،  که در کتاب وی، به زبان پارسی سخن میگوید.  کاشغری کتاب را به عربی و ترکی نوشته،  ولی هرگاه که خواسته نقل ‌قول هایی را از زبان ذوالقرنین بیان کند،  آنها را پارسی نوشته و این نشان میدهد که ذوالقرنینِ داستان های کاشغری، شخصی پارسی‌گو بوده است.
      محمود کاشغری بزرگترین زبانشناس ترک، میگوید که واژه «اویغور» پارسی است.  در برگه ۱۰۲کتاب عربی کاشغری،  و برگه ۱۴۵ ترجمه فارسی آن،  درباره واژه « اویغور » آمده است:
    اُیـغُـر uyğur = نام سرزمینی با پنج شهر.  ذوالقرنین پس از صلح با خاقان ترک،  این پنج شهر را برپا ساخت.  نظام الدین اسرافیل توغان تکین،  برای من از پدر خود محمد جقر طنقان خان روایت کرد،  که بهنگام فرا رسیدن ذوالقرنین به سرزمین اویغوران،  خاقان ترک چهار هزار نفر بسوی او گسیل داشت،  که بالهای کلاه‌هایشان از بالهای شاهین‌ها بود.  اینان هم از پیش‌روی و هم از پس‌روی تیراندازی می‌کردند.  ذوالقرنین از آنان به شگفت آمد و گفت (اینان خوذ خورند) توجه کنید،  که این گفته ذوالقرنین جزء ترجمه فارسی نیست،  بلکه در متن عربی هم این گفته ذوالقرنین به فارسی آمده است:  و کانو یرمون النبل خلفا کما یرمون قداما فتعجب منهم ذوالقرنین فقال «اینان خوذ خورند»  ای هولا استبدوا بمأ کلهم لا یحتاجون الی طعام احد ….).  یعنی اینان خودکفا هستند،  و در خوراک نیازی به کسی ندارند.  زیرا از دستشان شکار در نمیرود،  هرگاه که بخواهند شکار کنند،  و بخورند.  به این سرزمین نام ( خُذخُر) داده شد.
      بعدها حرف خ تبدیل به الف شده است.  ابدال حروف حلقی به همدیگر،  حادثه‌ای ممکن و عادی است.  مانند ابدال الف به خ و یا ابدال حرف خ به الف.  مصنف این کتاب محمود،  گوید که به نیاکان ما،  بیگان،  «خَمیر» گویند،  زیرا اوغوزان نمیتوانند «امیر» تلفظ کنند،  و حرف الف را به خ بدل می‌سازند.  نیای سرفراز ما، بیگی است،  که سرزمین ترکان را از چنگ سامانیان بازستاند.  او را «خمیر تکین» گویند.  همانگونه که در کلمه «اویغور» دیدی،  حرف الف به خ بدل شده است.  در اینجا هم حرف خ به الف تبدیل شده،  و هم حرف ذ در کلمه «خُذ» به ی بدل شده است.  ابدال حرف ذ به ی قاعده ای رایج و جاری است،  سپس حرف خ میشود.  همانند دو کلمه عربی «ختر» و «غدر».  منبع اینترنت.
   نظر انوش راوید:  محمود کاشغری داستان و طرح ترکی سازی آسیا بدست دربار عثمانی است،  و واقعیت تاریخی ندارد.  اویغور ربطی به این داستانهای عثمانی ساخته ندارد،  اویغورها مانوی بودند،  و باید تاریخ آنها را بدقت و علمی مورد مطالعه قرار داد.
  ــ  اویغور = اوغوز = آب مقدس.
  ــ  او = اوی = آب.
  ــ  غور = غوز = گور = مقدس.
      مانند بهرام گور،  بهرام مقدس،  که به اشتباه یا عمد با گورخر دانسته شده.  گورها،  در اصل مانوی ساسانی بودند،  و در ازبکستان و هند و کاشغرستان حکومت های گورکانی تأسیس کردند.
 نقشه محمود کاشغری
   تصویر نقشه محمود کاشغری،  این روزها دارند متوجه می شوند،  از ترفند های تاریخ سازی عثمانی بوده است،  عکس شماره 8681.
من نیز بشقاب پرنده دیده ام
      حدود 22 سال پیش زمانی که دخترم ده ساله بود،  یک شب پائیز که هوا خوب بود،  حدود ده شب در راویدسرا،   داشتم ستاره های آسمان را برای دخترم تعریف می کردم.  به ناگه سه شیئ پرنده در آسمان دیدیم،  آنها با فاصله ای از هم مانند نمایش های جت جنگی اما بدون صدا بودند،  که از ابتدای فضا تا انتهای فضا حدود ده ثانیه زمان برد.  این حرکت دقیق از جنوب به شمال و با سرعت یکنواخت بود.  در این مسیر هواپیمای جنگی نمی رود،  زیرا مجبور بود از آسمان سه کشور بگذرد،  مسیر هواپیما های مسافری هم نبود،  آنهم سه تا با یک سرعت و یک تیپ.
      قدر بیشترین درخشندگی یک ماهواره مدارگرد در شب ۹٫۵۰- است.    اما اینها حدود 15- بودند،  فاصله آن سه از هم حدود صد برابر قدرشان بود.
      لازم به یاد آوریست تمام هواپیماها،  که در آسمان اینجا دیده می شوند،  صدایشان نیز در پس چند ثانیه شنیده می شود،  زیرا اینجا سکوت کامل است، اما این سه شیئ پرنده هیچ صدایی نداشتند.
      جالب اینجاست،  اینها باعث شده اند شب هایی که هوا خوب است و آسمان صاف،  نگاهی به آسمان می اندازم تا باز هم ببینم،  و فیلم بگیرم.  در آن زمان دوربین دیجیتال نبود،  و درضمن زمان هم کم بود تا دوربین بیاورم،  و اولین اتفاق دیدن هم شوکه کننده بود.
راز طومار های دریای مرده
     طومارهای بحر المیّت دست ‌نوشته ‌های کهنی هستند،  که در کرانه شمال غربی بحر المیّت در نزدیکی وادی قمران بین سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۶ میلادی کشف شده‌ است.  این طومارها بیشتر به زبان عبری نوشته شده‌اند و شامل نسخه‌هایی از عهد عتیق انجیل هستند.
      یافته‌ها شامل ۱۵۰۰۰ قطعه از ۸۰۰ تا ۹۰۰ نوشتار بوده،  که در طی سده‌های سوم تا دوم پیش از میلاد به نگارش درآمده‌اند.  بیشتر پژوهندگان بر این باورند،  که این نوشته‌ها که در یازده غار پیدا شده‌اند،  متعلق به یک گروه فرقه‌ای خاص از یهودیان به نام اسنی‌ها می‌باشد.  این گروه از یهودیان معتقد بودند،  که دنیا به شکل مشخصی میان نیروهای خوب و نیروهای شیطانی تقسیم شده ‌است.  آنها خود را از بقیه یهودیان جدا کرده بودند،  و زندگی اجتماعی تشکیل داده بودند،  که توسط یک رهبر «ماشیح‌گونه» هدایت می‌شد.  نزدیک بودن زمان تألیف این نوشته‌ها به سده یکم میلادی،  اطلاعاتی دربارهٔ پیدایش مسیحیت و برهمکنش مسیحیان آغازین و آداب و رسوم مذهبی یهودیان فراهم می‌کند.
   غارهایی که دستنوشته‌ها در آنها یافت شد ــ  انتشار این دستنوشته‌ها دهه‌های زیادی طول کشیده و این خود باعث مجادلاتی میان پژوهندگان شده ‌است.  تا سال ۲۰۰۷ میلادی،  انتشارات دانشگاه آکسفورد هنوز دو جلد از مجموعه (در حال حاضر ۳۹ جلدی) «یافته‌ها در بیایان یهودیه» را در دست تهیه دارد.  مسئولان این پروژه رسماً دلیل عدم انتشار قسمتهای باقی مانده را مسائل «دینی، سیاسی» عنوان کرده ‌است.
جنگ عوضی
تصویر دو فاکتور
تصویر دو فاکتور، عکس شماره 8690.
 حتماً تاکنون این دو فاکتور را در گروه ها و اینترنت دیده اید:
  ــ  فاکتور یک فروشگاه در آمریکا:  ایران را بمباران کنید.
  ــ  جواب یک رستوران اهوازی:  آمریکا را موشک باران می کنیم.
   توجه و مهم:  جنگ طلبی خیلی بد است،  ایکاش می نوشت ما با ملت آمریکا دشمنی نداریم،  و آنها هم مانند ما،  اسیر استعمار و امپریالیسم هستند،  و باید با استعمار و امپریالیسم مبارزه و جنگ کرد،  و آنهم نمی تواند جنگ نظامی باشد،  بلکه جنگ فرهنگی در جهت آگاه سازی است.
  ــ  در طول تاریخ ملت ایران هیچگاه تقاضای جنگ و بمب و موشک بر سر ملتی نداشته،  و همیشه تاریخ نشان داده،  ملت ایران صلح طلب برابر با قوانین انسانی است.
  ــ  بهتر بود می نوشت:  ملت ایران جنگ طلب نیست،  صلح طلب است.
   توجه نمایید،  تاریخ یک علم است،  مانند همه علوم،  رشد و تکامل و تغییرات دارد،  و همیشه نیازمند بررسی های جدید تخصصی است.  اما استعمار و امپریالیسم بخاطر اهداف خودشان،  بزرگتر جعل کنندگان تاریخ هستند،  که هم اینک و با شدت کارشان ادامه دارد،  مانند سری مستند های تاریخ جهان از بی بی سی.  در ادامه روند این فعالیت،  زیر مجموعه هایی از نگرشها و گروه ها ایجاد می کنند،  و بنا به خواسته و شرایط لازم سیاسی،  در هر کشور اقدام به جعل تاریخ می کنند.  وظیفه مردم آگاه یک کشور است،  تا گوشزد نمایید تاریخ یک علم است،  و نباید مورد سوء استفاده و جعل قرار گیرد.
سه نظر یک موضوع
      دوست عزیز،  آقای مهرداد ایرانمهر در کانال تلگرام تاریخ روایی ایران،  سلسله مقاله ای نوشته اند بنام:
"سه عنوان موهوم و جعلی:  نام آریایی، نژاد آریایی، کوچ آریایی!"
      بخش های از این مقاله را در وبلاگم در اینجا نوشتم، علاقمند به موضوع،  این مقاله را بخوانند و درباره آن ادامه تحقیق دهند.
      درضمن دوست عزیزم آقای فرشاد فرشیدراد،  در کتاب کشور هفتم و کانال هفت کشور مطالب متفاوت با موضوع بالا درباره آریایی ها نوشته اند،  علاقمند به موضوع این مقاله را بخوانند و درباره آن ادامه تحقیق دهند.
   مهم:  ما ملت نباید فقط آنچه را که سیستم آموزشی بخورد مان داده بپذیریم،  در یک موضوع مهاجرت آریایی ها،  دو نظریه متفاوت از جانب دو دست من ارائه شده،  که کاملاً در تضاد با دانش سیستم آموزشی است،  یعنی یک موضوع پایه تاریخی در ایران،  شامل سه نظر است.  برای بارورتر شدن این نظر پایه ای در تاریخ ایران،  لازم است علاقمندان متخصص بیش از پیش فعال شوند.
بمناسبت سالگرد انقلاب اکتبر 1917
      انقلاب اکتبر بزرگترین تغییر دهنده تاریخ تمدن جدید جهان بود.  در این انقلاب مردم متوجه سرمایه داری،  و زندگی سرمایه داری با زندگی عادی خود شدند.  قبل از انقلاب اکتبر و آگاهی های حاصل از این انقلاب،  عموم مردم جهان شرایط زیستی خود را مشیت الهی می دانستند.
      بر اثر انقلاب اکتبر دولت موقت روسیه سرنگون،  و دولتی بلشویکی با آرمان‌های کمونیستی بر سر کار آمد.
      کمونیستها در روسیه و خارج از روسیه،  سالگرد انقلاب اکتبر را همراه با تظاهرات گسترده طی روزهای بیست و پنج تا بیست و شش اکتبر،  یا هفت تا هشت نوامبر بر اساس تقویم جدید جشن می گیرند.
      نیرو‌های انقلابی،  تصرف ساختمان‌های دولتی را در بیست و چهار اکتبر آغاز کردند.  روز بعد   کاخ زمستانی واقع در پتروگراد،  پایتخت وقت روسیه را به تصرف درآوردند.
      اولین رهبر این حکومت جدید لنین بود،  که با استفاده از تفکرات مارکس،  روسیه را به کشوری کمونیست تبدیل نمود.  ولی فقط 74 سال دوام آورد،  زیرا بجای ایجاد محیط دمکرات،  هژمونی و دیکتاتوری پرولتری پیاده شد.
      به قدرت رسیدن انقلاب اکتبر را مدیون بروز جنگ جهانی اول و شکست‌های پی در پی روسیه تزاری از آلمان‌،  و وضعیت نامساعد اقتصادی روسیه می گویند.  البته جنگ اول نیز برای سرپوش نهادن به خواسته های مردم راه اندازی شده بود.  در واقع متوجه می شویم،  انرژی انقلاب را می شود با جنگ و ترفند عقب انداخت،  ولی این باعث جمع شدن پتانسیل بیشتری می شود.
پول بی ارزش
چیزهایی وجود دارد،  که پول قادر بخریدنشان نیست، مانند تربیت، اخلاق، فراست
‏طوری زندگی نکنید که کودکتون،  پول رو مایه خوشبختی بدونه.
چون در آینده،  حتما پول رو به شما ترجیح میده!
و اولین قربانی این تفکر، خود شما هستین.
دروغهای بی پایان
عکس شماره 8741 دروغهای بی پایان
عکس شماره 8741
      دو تصویر بالا ارائه شده توسط یهودیان است،  که روایتگر قتل عام و خشونت نازی ها با آنان است!
      تصاویر پایین تصاویر بدون دستکارى هستند،  که واقعیت را نشان میدهند!
      یک تصویرخوب ارزش هزاران جمله را دارد،  همین تصویر به تنهایی برای توصیف دروغ های فراوان در تاریخ کافیست.
      نود درصد قدرت انتشاراتی دنیا مانند تلویزیونها و سینما و غیره،  دست یهود و صهیونیسم است،  آنها هر گونه بخواهند با افکار عمومی بازی می کنند.  تاریخ می سازند و سرنوشت درست می کنند،  حکومتها را تغییر می دهند،  و دست نشانده می کنند،  متأسفانه ملتها بشدت بازیچه آنها شده اند.
داستان و تاریخ زلزله در ایران
      همانگونه که همه می دانید،  کشور ما در منطقه زلزله خیز مابین دو صفحه زمین ساخت اربی و اوراسیا قراردارد،  و تحت فشار است.  بهمین جهت گسلهای زیاد و بزرگی در کشور ایران وجود دارد.  از ابتدای تاریخ تمدن،  زلزله های زیادی در کشور اتفاق افتاده،  که باعث ویرانی و کشتار فراوان شدند،  و چه بسا متعاقب زلزله ها،  عقب افتادن و تغییر تمدنی در ایران هم داشتد.
      مرتب شاهد هستیم که زلزله ای کشور ما را در هم می نوردد،  و فاجعه های سنگین غیر قابل جبران ببار می آورد.  در این میان یک پرسش مهم جود دارد،  امیدوارم کسانی پیدا شوند و پاسخ آنرا بدهند.
تصویر صفحات زمین ساخت اربی و اوراسیا
تصویر صفحات زمین ساخت اربی و اوراسیا،  عکس شماره 8738.
   پرسش از عموم:  چرا ایرانیان درایت و فراست لازم تاریخی،  برای مقابله با زلزله جمع نکردند؟
البته در گذشته ها با چادر نشینی و ساخت خانه های سنتی مقابله اندکی با زلزله داشتند،  اما هیچ وقت کافی نبوده است.
گسل ‌های زاگرس
      زلزله مورخ 21 آبان 96 در غرب ایران،  بر اثر تأثیر یکی از گسل های زاگرس بود.
      در بخش شمالی شرقی زاگرس با روند شمال غربی- جنوب شرقی و شیب تند،  گاه بطور عمودی مشخص می‌شود،  و بصورت گسل معکوس عمل کرده است.  این گسل بویژه در نواحی لرستان تا مریوان ادامه دارد،  و پس از ورود به عراق دوباره بطرف ایران برگشته است،  و به سردشت می‌رسد.
      دنباله این گسل در امتداد جنوبی غربی از نواحی فارس می‌گذرد.  بطوری که طول کلی آن حدود 1350 کیلومتر است.
      در نواحی فارس،  گسل زاگرس دارای شیب کمتری است،  و اغلب بصورت روراندگی مشاهده می‌شود.  جنبش آن راستگرد است،  و رسوبات تبخیری کامبرین پیشین را که عملا باید در حوضه تبخیری قطر – کازرون تشکیل شده باشند.  در 200 تا 300 کیلومتری دورتر در زردکوه قرار داده است.  مجموعه آمیزه‌ های امینولیت و رادیولاریت‌های زاگرس،  در نواحی کرمانشاه و در نواحی نیریز فارس در امتداد این گسل تراستی قرار دارد.
      زمان جنبش اولیه گسل زاگرس را به پرکامبرین نسبت می‌دهند،  که در دوره‌ های بعد نیز جنبش آن ادامه داشته است.
  ــ  درباره صفحات زمین ساخت و گسلها اطلاعات خود را بالا ببرید،  در اینترنت پر از این موارد است.
اهانت به کوروش بزرگ
      این روزها عواملی در اینترنت به بخشی از ملت،  که علاقمند به کوروش بزرگ هستند،  اهانت می کنند.  عکس چند نفر سجده کننده به کوروش،  را بهانه این اهانت خود می کنند.  بارها پاسخ این عده را داده ام،  در واقع اهانت کننده ها در گمراهی هستند،  و نمی دانند ریشه تمام ملت ایران در یک تاریخ مشترک است.  نمی دانند اگر کسی به کوروش سجده می کند،  مشکل در سیستم آموزشی کشور است نه آن شخص.
      مدت چهل سال سیستم آموزشی جمهوری اسلامی،  فقط پرستش یاد داده،  نه منطق،  پرستش نمره 20،  تا پرستش مدرک،  علت همین است.  اصل و ریشه این سیستم آموزشی بازمانده همان استعمار و صهیونیسم است.  بارها به آموزش و پرورش نامه نوشتم،  دست از دروغهای تاریخ بردارید،  ولی بگوششان نرفت.  حال باید با چشم خود ببیند،  چه چیز هایی بار آورده اند.
      تا سیستم آموزشی کشور درست نشود،  هیچ چیز مملکت درست نمی شود.  چه بسا کشور به باد رود.  بجای اینکه خودتان را خسته و بده کنید،  و به ملت ناچار و گرفتار در جهل و دروغ های تاریخ اهانت کنید،  بروید به سیستم آموزشی کشور اعتراض نمایید.  چرا نمی توانید به سیستم آموزشی اعتراض کنید،  دلیل آن ساده است،  زیرا خود شما هم بیرون آمده از این سیستم آموزشی هستید.
پرسش هایی درباره کوروش
    پرسش زیر را در اینستاگرام دیدم،  و بنظرم جالب آمد.  پرسش کننده عکس سردار سپاه قاسم سلیمانی را در سر صفحه خودش دارد.  درباره این نمونه پرسشها توسط علاقمندان و دانشمداران به شاهنامه و کوروش بزرگ پاسخ زیاد داده اند.  من نیز لازم دیدم با دید دیگری پاسخ کوتاه بدهم.
   پرسش یک غریبه:  اگه کوروش واقعا پادشاه بزرگی بوده چرا اسم هیچکدام از شاهان سلسله وطن پرست ساسانی کوروش نیست؟
نه فقط اسم شاهان ساسانی که عاشق وطنشون بودند کوروش نبوده،  حتی هیچکدام از شاهان اشکانی هم اسمشون کوروش نبوده چرا؟
چرا شاهان ساسانی خودشان را از نسل ساسان پسر بهمن میدانسته اند نه از نسل کوروش پسر کمبوجیه؟
شاهنامه از اسمش مشخصه داستان زندگی شاهان ایرانی را گفته،  اگر کوروش پدر ایران بوده و شاه بزرگ بوده چرا فردوسی حتی یکبار اسمشو  نیاورده؟
پینوشت:  اگر فقط به یکی از سوالات بالاپاسخ منطقی بدهید علاوه براین پست سایرپست هایی که درمورد کوروش گذاشته ام پاک میکنم و هیچگاه درمورد ایشان پست نمیذارم
   پاسخ انوش راوید:  سلام،
  ــ  سلام = س + لام = سرت سلامت یا سرت مقدس.
  ــ  لام = مقدس/  اسلام = اس + لام = مقدس پاک.
      آنچه که از مطالعه کتاب های تاریخی بازاری و آموزشی متوجه شدم،  هیچکس بدرستی نمی داند کوروش چه دینی داشت.  فقط متوجه شدم کوروش یک آزاده و پیرو انسانی بود،  خود نیز پادشاه انشان،  که همان انسان است بوده است.
  ــ  انسان = ان + سان = زاده،  پس افتاده یا بیرون آمده از خورشید.
اصل و بیشتر ساسانیان پیرو بی چون و چرای دین و مراسم زرتشتی بودند،  و این بر خلاف دیدگاه کوروش بود،  که نگهدارند همه دینها،  ولی بدون پیروی از دینی بود.
      شما می فرمایید ساسانیان وطن پرست بودند،  و این گفته شما در تضاد آشکار با پستهای ضد دین و مراسم زرتشتی است که گذاشتید.
      در دو تا چهار هزار سال پیش،  دورانی که دین ها حرف اول در همه امور را می زدند،  و مردم حاضر بودند بخاطر دینشان بمیرند،  کوروش راه دیگری رفت.  بهمین جهت از طرف بابلیهای مردکی، هخامنشیان مزدایی، اشکانیان میترایی، ساسانیان زرتشتی به نوعی حذف تاریخ شد.
      در نهایت کوروش به افسانه و اسطوره تبدیل شد،  و امروزه در قرن علم و دانش،  این اسطوره در حال بازپروری شدن است.  درصورتیکه قرن بیست و یک،  زمان اسطوره سازی و تولید احساسات نیست،  زمان تولید علم و کار علمی است،  زمان تولید برنامه ها و استراتژی های تدوین شده است.
      شما نیاز نیست پستهای دیگر درباره و ضد کوروش بزرگ را حذف کنید،  ولی خواهش دارم همیشه یاد آور شوید،  دوران این و آن پرستی نیست،  دوران تمدن جدید قرن جدید است،  و باید دید جدید علمی به مسائل داشت.
   نظر انوش راوید:  آنچه در اینترنت متوجه شدم،  علاقمندان به کوروش بزرگ خیلی بیشتر از مخالفان است،  مثلاً در اینستاگرام یک پست درباره تعریف از کوروش بزرگ چند هزار لایک دارد،  و مخالفان کوروش بزرگ زیر یکصد لایک می خورد.
. . . .
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.