Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

تغییر درک از آثار و تاریخ را جدی بگیریم،  سیستم آموزشی در علوم اجتماعی بویژه دانش تاریخ،  یاد داده هر آنچه که گفته،  خود علم است و بس،  درصورتیکه اینگونه بینش در واقع فسیل بودن است.  علم تغییر دارد و مهمتر از هر موضوعی تغییر درک از آثار و تاریخ است.  ممکن است سالها و قرنها یک سنگ نگاره و نبشته و چیزی،  ملاک نوعی دانش خاص باشد،  ولی این دلیل نمی شود،  که آن واقعیت و تمام است.  فقط کافیست بدانیم علم تغییر و رشد و تکامل دارد،  و هر آن باید در جهت بالا بردن علم و دانش و درک خود کار و تلاش کنیم.

تغییر درک از آثار و تاریخ

تغییر درک از آثار و تاریخ
تصویر انوش راوید در گنبد سلطانیه،  عکس شماره 3474.
تغییر درک از آثار و تاریخ
لوگو ذهن کپی پیس باقی مانده از سیستم آموزشی را کنار بگذارید،  عکس شماره ۱۶۱۳.
برگه شماره ۷۲۵ بهار ۱۳۹۵ پیوست تاریخها و تاریخچه های ایران است.
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .

دروغ یا بی سوادی

تغییر درک از آثار و تاریخ
تصویر سنگ نگاره زن ایلامی موزه لوور،  عکس شماره ۸۴۹۰.
      همه جا برای عکس سنگ نگاره ایلامی نوشته اند:  "ریسندگی است،  و بانوی بزرگ یا ملکه دارد ریسندگی می کند".  ولی ریسندگی اینگونه نیست،  توده پشم می خواهد و زنان کارگر و غیره،  در جستجوها بنویسید:  عکس ریسندگی دستی،  یا عکس پشم ریسی دستی،  و ببینید.  این بانو مشغول برکت دادن به ماهی و نان است،  و گردونه ای مانند تبتی ها که برای عبادت دارند در دست دارد.  فقط من از تاریخ دان های خودی تعجب می کنم،  که حتی توانایی ساده ترین درک برای مقابله با این دروغها را ندارند.  کجای دنیا ملکه ای ریسندگی کند،  و بجای پشم،  ماهی و نان در جلوی او باشد،  کمی فکر و کمی تحقیق و جستجو هم خوب است.  نمونه این برکت دادن هنوز در تبت و سیبری و کاشگرستان و غیره وجود دارد.
تغییر درک از آثار و تاریخ
تصویر حالت های دست در ریسندگی و گردونه نیایش،  عکس شماره ۸۴۹۱.
تغییر درک از آثار و تاریخ
تصویر از خرابکاری یا ترفند ضد تاریخ،  عکس شماره ۸۴۹۲.
      وقتی می گوییم تمام تمدن و کلا تمام بشر از یک منشا در منطقه تمدنی ار بوده است،  بی خود نمی گوییم،  تمام آثار تاریخی همین را می گوید،  نمونه آن هم همین سنگ نگاره است،  که با دروغ و ترفند نمی خواهند بگویند تمدن آسیا از ایران بوده است،  و گردونه نیایش یکی از آثار آن است.  جهت اطلاع بیشتر از گردونه نیایش،  و حالات نشستن و دست و پا،  در جستجوها برای نمونه مطالب زیر را بنویسید،  و اطلاعات بیشتر بدست آورید:
Tibet Carrousel Benediction
Buddhist Tibetan Prayer
Tibetan prayer wheel
Tibetan Buddhist handmade
Prayer Wheel Tibet
      امروزه با وجود امکانات وسیع اطلاعاتی و ارتباطی،  دیگر دروغگو های تاریخ کاری از پیش نخواهند برد،  باید مراقب بود،  زیرا استعمار و امپریالیسم ترفند های دیگری خواهد زد.
تغییر درک از آثار و تاریخ
   تصویر یک سنگ نگاره بابیلون،  عکس  شماره ۳۳۴۴،  در این اثر بابیلون نیز مانند همان عکس مهر بابیلونی،  که حدود نیم هزاره کهن تر از ایلامی است،  من چیزی از دوک و کار دوک نمی بینم،  بنظرم گردونه تسبیح است،  اما عکسی از گردون تسبیح امروزی پیدا نکردم،  زیرا منسوخ شده،  فقط یادمه مادر بزرگم تسبیح هزار دانه داشت،  که آنرا دور محوری،  مانند سنگ نگاره بابیلونی می پیچید.
    تعدادی از عزیزان در نظرات این عکس نظراتی نوشتند،  یکی نوشت خیالت راحت باشد دوک است،  یکی نوشت این دوک و آن چیز دیگری،  آن یکی گفت هیچکدام است و غیره …  من در پاسخ گفتن عزیزان بروید تحقیق و تحلیل کنید،  در جستجو های عکس بزبان انگلیسی بنویسید بابیلون و یا بنویسید سومر و غیره و هزاران عکسی که بالا می آید،  با دقت و زمان مناسب ببینید،  و مقالات مربوطه را بخوانید،  بعد با دقت و هوشیارانه و تخصصی بگویید و بنویسید.
      مشکل من با مسائل تاریخی کشف نشده یا اشتباه گفته شده نیست،  مشکل من با درک از تخصص در ایران است،  که عدم توجه به این مهم،  باعث شده براحتی هر نوشته و طرح تاریخی را بدون تحقیق و تحلیل های نوین بپذیرند،  چه این بانو مشغول دوک باشد یا گردونه،  این که بسادگی یکی را بپذیریم دور از دانش این قرن است. 
   پرسش از عموم:  چرا ایرانی ها دوست دارند در تمام علوم،  فوری و بدون دقت و بررسی های لازم،  اظهار نظر کنند؟   
    مهم ــ  عزیزان درباره تمام موضوع های علوم اجتماعی و گرایش های مختلف تاریخی،  مانند همه علوم تخصصی برخورد کنید،  و از نوشتن و گفتن های احساسی از درستی یا اشتباه یا دروغ خود داری کنید.  علوم اجتماعی زندگی و حیات و بود و نبود و آینده است،  در این قرن تخصصی تر بودن،  با دقت و حرفه ای باشید.
تغییر درک از آثار و تاریخ
تصویر گردونه نیایش کشف شده از گنجینه جوبجی رامهرمز،  عکس شماره ۵۴۰۹.
تغییر درک از آثار و تاریخ
نخریسی نیست،  گردونه نیایش است،  عکس شماره ۸۶۲۴. 
تغییر درک از آثار و تاریخ
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری وبلاگ بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت علم مربوطه وبلاگ،  با استراتژی مشخص یاری نمایید.
   توجه ۳:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند.