Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

یک کمربند برای مبادلات فرهنگی یک جاده برای طراحی و هنر،  کتاب دیگری درباره تاریخ نفوذ ایرانیان در جهان است.  این کتاب بخوبی داده های تاریخی را گرد آورده کرده و نشان میدهد،  تمدن و فرهنگ و هنر ایران براحتی تا انتهای آسیا رفته و نفوذ داشته است.  این کتاب را دانلود نمایید،  و از مطالب و عکسهای آن لذت تاریخی و فرهنگی و هنری ببرید.

یک کمربند برای مبادلات فرهنگی یک جاده برای طراحی و هنر

یک کمربند برای مبادلات فرهنگی یک جاده برای طراحی و هنر
تصویر جلد کتاب،  عکس شماره 3766.
 این برگه بشماره 1460 پیوست لینک زیر است:
یک کمربند برای مبادلات فرهنگی یک جاده برای طراحی و هنر
لوگو داشته های تاریخی ما آرزوی دیگران است،  عکس شماره 1616.
یک کمربند برای مبادلات فرهنگی یک جاده برای طراحی و هنر

یک کمربند برای مبادلات فرهنگی یک جاده برای طراحی و هنر

عنوان کتاب:  یک کمربند برای مبادلات فرهنگی،  یک جاده برای طراحی و هنر
سال نشر:  ۱۴۰۰
نویسنده:  محسن جعفرنیا،  هه رنکه و جی تیه.
مترجم:  سحر برومند و گائو  منگ.
ویراستار علمی و تخصصی:  محمد اسماعیل اسمعیلی جلودار،  دانشیار گروه باستان شناسی، دانشگاه تهران.
ناشر: قوچان ، یادگار عمر.
شابک:  ۵-۳۰-۷۳۴۶-۶۲۲-۹۷۸.
      این کتاب حاصل چندین سال پژوهش در ایران،  چهار سال در هند،  و نه سال در چین است،  تا تاثیر فرهنگ، هنر، طراحی محصول ساسانی را بر فرهنگ هند، چین و اسلام بررسی نماید.

 کلیک کنید:  دانلود رایگان کتاب اینجا

در این کتاب میبینیم و میخوانیم:
  ــ  تاثیر هنر و فرهنگ ایران کهن بر فرهنگ های هند، چین و اسلام.
  ــ  تاثیر فرهنگ ساسانی بر فرهنگ شیعه.  میبینیم فرهنگ شیعه در ادامه فرهنگ ساسانی است.  این کتاب کمک میکند تا شکافی را که شبکه های بیگانه با برنامه ریزی دقیق، بین اسلام گراها و ملی گراها در ایران بوجود آورده اند پر نماید.
   برای مثال:  تزیینات روی شله‌زرد، نذری دادن، ستاره هشت پر اسلام،  هلال و ستاره،  سوزاندن اسپند،  الله در وسط پرچم ایران،  سربند که بخشی از لباس رزم بوده و هست و…  همگی از فرهنگ ساسانی وارد فرهنگ شیعه شده است.
  ــ  در این کتاب میبینیم که فرهنگ ساسانیان تا به امروز زنده و پویا مانده و در برخی کشورها، مشتریان تا به امروز در پی طرح های اصیل ساسانی هستند.  مانند این پارچه در قسمت بالا که چند سال پیش به سفارش ژاپن در چین بافته شد.  و یا نمونه پارچه در میان دو تصویر که طرح ساسانی دارد و در قرن ۱۹ به سفارش اروپا در هند بافته شده است.  تصویر پایین که در قرن ۱۲ هند آن را به سفارش مصر بافته است.
یک کمربند برای مبادلات فرهنگی یک جاده برای طراحی و هنر
تصویر پارچه تاریخی،  عکس شماره 9671.
  ــ  در این کتاب میبینیم که هلال و ستاره از علوم غریبه فرهنگ ساسانیان وارد پرچم و طراحی محصول، پارچه وتزیینات غذا در فرهنگ چین و اسلام شده،  و به فراوانی استفاده شده است.  به احتمال زیاد،  استاد حمید ندیمی از این موضوع اطلاع داشته،  که از چهار هلال (( )) در دو جهت غرب و شرق استفاده کرده،  تا شعار نه شرقی و نه غربی را در وسط پرچم جانمایی،  و با استفاده از تاثیر علوم غریبه ای هلال ها،  ایران را از دشمنان غربی و شرقیش محافظت نماید.  احتمالا علت عدم بیان این موضوع تعصبات در اوایل انقلاب باشد،  که ملی گرایی را از شیعه اسلام جدا میدانسته اند،  و نمیدانستند که بیشتر مراسم و ریچوال های شیعه برگرفته از فرهنگ ساسانی میباشد.
یک کمربند برای مبادلات فرهنگی یک جاده برای طراحی و هنر
تصویر شماره 9672 .
      استفاده هلال و ستاره ساسانی بر روی مسکوکات اوایل اسلام،  دوره امویان و دوره عباسیان دیده میشود.   وارد شدن هلال و ستاره از علوم غریبه ساسانی به علوم غریبه اسلام، جهت حفاظت دارنده ان از چهار جهت میباشد.  استفاده هلال و ستاره ساسانی در طراحی،  جانمایی و تناسبات رسم الله در وسط پرچم برای محافظت از ایران از طرف دشمنان شرقی و غربی. در تصویر منتشر شده در روزنامه که طرح تصویب شده الله را اطلاع میدهد، به این طرح تصویب شده الله دقت نمایید، در قسمت بالا سمت راست به هلال و ستاره را خواهید دید که بر اساس ان تناسبات طراحی صورت گرفته است.
یک کمربند برای مبادلات فرهنگی یک جاده برای طراحی و هنر
تصویر شماره 9673.
      در این کتاب، ادامه استفاده از ققنوس ساسانی را در طراحی محصولات دوره اسلام میبینیم. حتی در محصولات ساخت چین که برای فرهنگ ایران ساخته شده تا به ایران صادر شود (در دوران عباسیان) نیز دیده میشود.  ققنوس بعد از سوختن از خاکستر خود دوباره بر میخیزد و ققنوس تازه ای متولد می شود.  ایران این ققنوس است. و الله وسط پرچم احتمالا ققنوسی است که به شکل کلمه الله طراحی شده است که اتش در دهان دارد. دو بال این ققنوس ملی گرایی و اسلام گرایی است.  اگر این دو بال هماهنگ نباشند برای ایران مشکل ایجاد خواهد شد.
یک کمربند برای مبادلات فرهنگی یک جاده برای طراحی و هنر
تصویر شماره 9674 .
      در این کتاب به نکته ای جالب بر میخوریم که برای اولین بار ان را معرفی میکنیم و ان خوردن مروارید توسط پرنده ای است که ما را بعد از مرگ با خود به دنیای بالا میبرد. خوراک این پرنده مروارید است، مروارید که در فرهنگ پارسی معنی گوهر درون را دارد، اشاره به پاکی روح انسان میکند و این نکته را یاد اور می شود که بعد از مرگ هر چه روح پاکتری داشته باشیم این پرنده بیشتر میتواند پرواز کند و مسافت بیشتری حرکت میکند. و ما را به قسمت های بالاتری از بهشت برساند. نکته جالب این است که تاثیر این تفکر ساسانی را میتوان بر فرهنگ اسلام، هند،  ژاپن و چین دید.
یک کمربند برای مبادلات فرهنگی یک جاده برای طراحی و هنر
تصویر شماره 9675.
      در این کتاب به نکته ای جالب بر میخوریم و ان استفاده از شال،  روبان و یا سربند است که دارنده ان توسط نیروهای خداوند در کائنات محافظت میشود. نکته جالب این است که تاثیر این تفکر ساسانی را میتوان بر فرهنگ اسلام، هند و چین دید. تاثیر ان را تا به امروز میتوان دید.
      در این کتاب به نکته ای جالب بر میخوریم و میبینیم، این اولین بار نیست که ایرانیان به کمک دوستان یمنی خود می روند. این تصویر بافته ای است که از مصر کشف شده و نیروهای ساسانی را نشان میدهد که به درخواست دوستان یمنی، برای بیرون راندن مهاجمان اتیوپیایی از یمن به کمک مردم یمن رفته اند .
یک کمربند برای مبادلات فرهنگی یک جاده برای طراحی و هنر
تصویر شماره 9676.
      همچنین میبینیم، این اولین بار نیست که ایرانیان بیرون سرزمین خودشان با دشمنانشان میجنگند. حجاری یافته شده در پالمیرا سوریه سندی است که پادشاه پارتی ایران را با لباس رزم نشان می دهد. نکته جالب این است که در زمان حکومت پارتیان(اشکانیان)، پالمیرا بخشی از خاک ایران نبوده. ایران به ان قسمت لشکرکشی کرده بوده است تا دشمنانش را بیرون از خاک ایران زمین گیر کند تا قبل از این که به ایران نزدیک شوند نابود شوند. دقیقا همان کاری که امروز سردار ایران ، شهید سلیمانی انجام داد. البته دسترسی به مدیترانه نیز از ان زمان با اهمیت بوده برای ایرانیان.
کلیک کنید:  دانلود رایگان کتاب اینجا
 کتاب دیگر

دو صد گفته اما نیم کردار نیست

دو صد گفته اما نیم کردار نیست
ــ  عنوان کتاب: دو صد گفته اما نیم کردار نیست
ــ  سال نشر: ۱۳۹۹
ــ  نویسنده: محسن جعفرنیا
ــ  مترجم: سحر برومند
ــ  ناشر: قوچان ، یادگار عمر
ــ  شابک: ۹-۵-۹۶۴۷۰-۶۲۲-۹۷۸

 اینجا کلیک کنید دانلود رایگان کتاب

دو صد گفته اما نیم کردار نیست
      همه ما داستان ان سه بز کوچولو رو که در خانه تنها بودند را به یاد داریم.  که چطور گرگ با آردی کردن دستانش توانست پنجه های تیزش را همچون مادر بزها سفید کند،  و از زیر درب به بزغاله ها نشان دهد،  تا آنها درب را بر رو ی گرگ باز کنند.
      آیا میدانید که بودجه نظامی ۹۸۹ بیلیون دلاری سال۲۰۱۹  آمریکا از کجا تامین شده است؟ بله از فروش محصولات آمریکایی به ما.
دو صد گفته اما نیم کردار نیست
      بله این داستان ماست که چطور خودمان را در زیر دستان این گرگ پلید می اندازیم.  دقیقا همانند دومینو میماند،  که در انتها،  آخرین قطعه بر سر خودمان فرود می آید.
دو صد گفته اما نیم کردار نیست
      آمریکا خودش میگوید،  که جان سربازانشان در دستان خریداران محصولات آمریکایی است.  بسیار ساده با بستن زیپ جیب خود،  آرامش مردم جهان را تامین کنید.
      فرقی نمیکند که این محصول آمریکایی ساخت خود آمریکا باشد،  و یا مانند تلفنهای اپل ساخت چین است.  آنها از شما میخواهند محصولات آمریکایی را هر جای جهان و ساخت هر کشوری که هست بخرید.  آمریکا سعی دارد با بزیر کشیدن مردم جهان قاعده هرم کاپیتالیستی خود را بزرگ کند،  تا از واژگون شدنش جلوگیری نماید.  وقتی با خرید محصولات امریکایی قاعده هرم بزرگ شود،  دیگر هیچ چیز نمی تواند آن را واژگون کند.
دو صد گفته اما نیم کردار نیست
      تمام خریداران و فروشندگان محصولات آمریکایی در هرم کاپیتالیسم بر دوش هم سوارند،  و پولها را دست بدست به بالای هرم بدست ماسونری های آمریکا میرسانند.
 دو صد گفته اما نیم کردار نیست
     گرفتن آزادى از مردمى كه نمى خواهند برده باشند،  سخت است،  اما آزادى دادن به مردمى كه مى خواهند برده بمانند سخت تر است.  مارتين_لوتركينگ.
      داستان ارباب میمونها،  که مربوط به چین باستان هست حکایت سوار شدن آمریکا بر دوش ما را دارد.  در این امر رسانه ها و هالیوود هستند،  که ما را برده وار در راستای نیاز آمریکا جهت میدهند.
دو صد گفته اما نیم کردار نیست
      این آخرین تصویر خلاصه کتاب است،  که اگر آن را با قلب خود احساس کنید،  و دست از خرید و حمایت محصولات امریکایی بردارید،  دیگر نیازی نیست به خاندن کتاب.  اطمینان دارم مردم تمام کشورها با این روش میتوانند آمریکا را به عضو نرمال جامعه جهانی تبدیل کنند.
اینجا کلیک کنید دانلود رایگان کتاب
 توجه:  عکسهای بیشتر در کتاب،  دانلود کنید و بخوانید و ببینید و یاری نمایید…
……………
   برچسبها:  یک کمربند, برای مبادلات, مبادلات فرهنگی, یک جاده, برای طراحی, طراح و هنر, محسن جعفرنیا, دو صد گفته اما نیم کردار نیست.
   هشتگها:  #محسن_جعفرنیا.
…………
یک کمربند برای مبادلات فرهنگی یک جاده برای طراحی و هنر

مستندهای مربوط

مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.