Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

مفهوم آگاهی اطلاع هشیاری در این قرن با قرنهای گذشته تفاوت دارد،  با وجود انفجار اطلاعات و ارتباطات،  دست یابی به آگاهی بسیار راحت و وسیع شده.  در این زمان هرگونه عدم درک از مفهوم آگاهی یعنی کودنی،  و باید برای معالجه کودنی اگر امکان دارد باید اقدام شود.

مفهوم آگاهی اطلاع هشیاری

مفهوم آگاهی اطلاع هشیاری
تصویر جستجوی دانایی در گوگل،  عکس شماره 3131.
مفهوم آگاهی اطلاع هشیاری
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره 1529.
این برگه بشماره 1379 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
مفهوم آگاهی اطلاع هشیاری
مفهوم آگاهی اطلاع هشیاری
      آگاهی توانایی دانا شدن و درک کردن از سرنوشت و رویدادهاست.  بطور گسترده‌ آگاهی یعنی حالت هشیار بودن کسی از موضوعات است.  چه چیز باعث می‌شود که از دردی رنج ببریم،  و یا رنگ آسمان را آبی ببینیم؟  چه چیز و یا روندی باعث آفرینش ما شده؟  ظهور آگاهی برابر است با معجزه در پیدایش انسان،  و رشد و تکامل تمدن.
      چگونه فرآیندهای عصبی در مغز موجب آگاهی می‌شود،  و فایده آن چیست؟  مغز انسان می‌تواند محرکهای دریافتی از محیط را پردازش کرده،  و واکنش نشان دهد.  محققان زیادی تلاش کرده‌اند،  تا پرده از راز آگاهی بردارند،  اما متاسفانه بسیاری از گفته‌ها و نوشته‌های آنان غیر قابل درک و معما گونه است.
      انسان خردمند شاخه کوچکی از آخرین شاخهای درخت خلقت است،  این شاخه کوچک خوب یا بد،  شگفت انگیزترین کیفیت جدید در تاریخ جانداران را رقم زده است.  ما انسان ها موفق به کشف و درک آگاهی شدیم،  و همه عوارض آنرا شناختیم،  از دوران تمدن کهن جی تا پیشرفتهای تکنیکی قرن نو.
      در کل آگاهی هشیاری نیست،  هر کدام تعریف جداگانه ای دارند،  با آگاهی هشیاری بدست می آید و با هشیاری نیز آگاهی بدست می آید.  اگاهی یعنی اطلاع از موارد لازم،  و هوشیاری یعنی دقت در موارد لازم.  یا بقولی آگاهی،  قرین روانشناختی هشیاری است.
      آگاهی بصورت نسبی از مقدار دانش شخص بدست می آید،  و می‌تواند بر حالتی درونی یا بر رویدادهای خارجی متمرکز شود.  گاهی اوقات منظور از آگاهی همان هوش است،  ولی هوش نیست،  بلکه می توان با هوش کسب آگاهی به آگاهی دست یافت.  در سیستمهای آموزشی پردازش محور،  هوش کسب آگاهی رشد می کند.  در سیستمهای آموزشی حافظه محوری این نوع هوش از بین می رود،  مثال در اینجا.
      هر کس روزانه تجربه‌های آگاهانه فراوانی دارد،  آگاهی از اخبار محل یا کشور خود از طرق مختلف،  یا خاصیت غذاهای مختلف که می خورد، نمونه نخست از سنخ تجربه آگاهانه دیداری و شنیداری و بعدی چشایی بود. هر یک از این تجربه‌های آگاهانه خصیصه پدیداری دارند،  به این معنی که کیفیت خاصی برای تجربه آنها وجود دارد.
      پنداشتهای عمومی درباره هشیاری این را به فکر خطور می‌دهند،  که این پدیده وضعیت آگاه ‌بودن شخص از خودش یا خودآگاهی را توصیف می‌کند.  تلاشها در جهت توضیح هشیاری با عبارات و اصطلاحات عصب ‌شناختی،  بر وصف شبکه‌های موجود در مغز،  که آگاهی را از کیفیات ذهنی توسعه یافته توسط دیگر شبکه‌ها توسعه می‌دهند، متمرکز شده ‌است.
      اولین تعبیر از آگاهی، علم به خویشتن است،  یک موجود هوشمند می‌تواند از وجود خودش اطلاع داشته باشد،  همانگونه که از وجود سایر اشخاص و اشیاء اطلاع دارد.  اگر او از درد رنج می‌کشد،  با خودش فکر می‌کند:  این من هستم که دارم رنج می‌برم.
      در بسیاری از مواقع می شنویم با آگاهی شخص می تواند زندگی بهتری داشته باشد،  با آگاهی آزادی عمل می آید،  با آزادی عمل آبادی و بهبود بیشتر ساخته می شود.  رابطه نزدیک بین آگاهی و آزادی و آبادی وجود دارد،  و هوش و هشیاری باعث می شود،  که این موضوع را بهتر درک کرد و متوجه شد.
      بسیاری از متفکران وقتی از آگاهی صحبت می‌کنند،  در واقع این تعبیر از آگاهی را مد نظر دارند،  که باید به آن خودآگاهی بگوئیم.  یعنی مغز انسان مدلی از جهان می‌سازد،  که شامل مدلی از خویشتن نیز می‌باشد.  یا به تعبیری می‌توانیم بگوئیم که شخص بر فهم و درک خود اشراف دارد.
      خودآگاهی پدیده چندان مرموزی نیست،  درک هوشمندانه از وجود و پیدایش و عملکرد خود است.  چیزی است در ردیف سایر مباحث،  که بر اثر آموزش در یک سیستم آموزشی درست و حسابی قرن نو،  به راحتی می توان به آن دست یافت.  من می‌توانم مجموعه‌ای از اطلاعات را که به خودم مربوط می شود،  بشناسم و در مغزم بایگانی کنم.
      ساخت مدلی از عملکرد مغز،  که به اطلاعات مربوط به خودم دسترسی داشته باشد خیلی ساده است.  حتی می‌توانیم یک روبات را بگونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم،  که خودش را در آئینه تشخیص دهد،  همانگونه که هر چیز دیگری را تشخیص می‌دهد.  هر شخص نیز باید براحتی بتواند از خود آگاهی شروع کند،  تا رشد و تکامل آگاهی برسد.
مفهوم آگاهی اطلاع هشیاری

آگـاهی و ضد آگاهی

      آگاهی واژه‌ای  از ریشه‌ زبان ایر،  به معنی دیدن و به نظر آمدن و نشان دادن است،  آگاهی دانش و اطلاعات نیست.  این ‏واژه با  نگاه  هم‌ریشه است،  و هر دو در یک متن معنایی تعریف می‌شوند،  و قابل تفکیک از هم نیستند.  هر نوع ‏آگاهی در حوزه‌ شناخت به معنی نوعی نگرش خردمندانه است،  که با ترکیبی از چشم حسّ و چشم باطن پدید ‏می‌آید.
      اگر به پدیده‌ها درست بنگریم یعنی با کل دانایی قرن ۲۱،  در آنها نشانه‌هایی دریافت می شود،  که با دانش و اطلاعات تفاوت دارد.  نگاه سه بعدی به چیزها،  متن و بستری از آگاهی در ذهن پدید می‌آورد،  که زیر مجموعه آن دانش و اطلاعات می باشد،  بسیاری اینها را با آگاهی اشتباه می پندارند،  همین اشتباه بخش مهمی از دانایی قرن ۲۱ را از آنها سلب می کند،  یعنی هیچ میشود.
      معانی آگاهی و نگاه در بنیان خود در یک چرخه واقع ‏می‌شوند،  و به هم باز می‌گردند،  انوش راوید می گوید دید سه بعدی فقط با دانایی قرن۲۱ امکان پذیر است،  سه بعد،  شامل،  ظاهر، واقعیت و آینده می شود.‏
      در گذشته سه بعدی چیز دیگری بود،  ولی در قرن ۲۱ آینده نگری از آگاهی حاصل می شود.  همیشه عوامل ضد آگاهی هم وجود داشته،  چه در خود شخص چه در کل جامعه،  باید مراقب بود و ضد آگاهی را شناخت،  و آن عوامل و ابزارها را افشا نمود.
   پرسش از عموم:  تفاوت آگاهی با اطلاع و با هوشیاری چیست؟
مفهوم آگاهی اطلاع هشیاری

آگاهی و اطلاع و هشیاری در اجتماعی و سیاسی و اقتصادی

      وقتی از آگاهی و اطلاع و هشیاری متوجه شدیم،  باید آنها را بدرستی بکار برد،  برای این مهم نیز لازم است… ادامه بزودی ….
 ……………
   برچسبها:  مفهوم آگاهی, مفهوم اطلاع, مفهوم هشیاری, مفهوم آزادی, مفهوم آبادی, آگاهی آزادی, آزادی آبادی, معنی آگاهی, معنی هشیاری, ضد آگاهی.
………….
مفهوم آگاهی اطلاع هشیاری
مستندهای مربوط
مستند های بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
ضد آگاهی =  داستان کریستف کلمب، یکی از مهمترین داستان های اغفال کننده جهانی است، این داستان را بجای یک ماجرای تاریخی، بقدری زیبا در جهان جا انداخته اند، که همه باور دارند، این اتفاقها افتاده است. مشروح در http://arqir.com/621
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید
اشتراک در
اطلاع از
guest
2 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
افراسیاب
افراسیاب
4 سال قبل

پست عالی و کار عالی ادامه دهید2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x