بایگانی نویسنده: انوش راوید

کرپانی یا قربانی کردن رسم انسان کهن که تا به امروز باقی مانده است

کرپانی یا قربانی کردن رسم انسان کهن که تا به امروز باقی مانده است، انسانهای کهن که در دانش و بینش ضعیف بودند، برای نگهداری از خود و خدایان فرضی و ساخته ذهن و دست خودشان، اقدام به قربانی کردن انسان و حیوان میکردند. هر جمع و قبیله ای برای این منظور مراسم خاص خودشان را داشتند، و در هزارهها زمان و مکان آنرا نسل بنسل نگهداری میکردند، گاه با شرایط جدید تغییراتی در آن داده میشد. ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در تاریخ ایران, تاریخ جهان | برچسب‌شده , , , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید: