آدرس موزهها و سایتهای تاریخی ایران

آدرس موزهها و سایتهای تاریخی ایران

      در این صفحه نام و مکان تعدادی از سایت های تاریخی و موزه های ایران را نوشته ام،  شخصاً بسیاری از آنها را بازدید کرده و در مقالات وبلاگ هایم از آنها نوشته ام.  از شما عزیزان تقاضا دارم ضمن بازدید و مطالعه های بیشتر بدور از دروغ های تاریخ،  با هوش و توانایی های تاریخی خود،  آنها را کاوش نمایید.  به مرور این لیست را کامل می کنم.
 آدرس موزهها و سایتهای تاریخی ایران

محوطه های تاریخی ایران

به ترتیب:   نام سایت . . .  مکان سایت . . .  دوره تاریخی . . .
  تپه اهرنجان ــ  واقع در دشت سلماس واقع در آذربایجان در شمال غرب ارومیه،  دوره برنز I و II آهن  II.III، سفال قابل مقایسه با نوع سرابی،  دشت نسا، شاموت گیاهی لعاب گلی غلیظ قرمز یا کرم منقوش با تزیینات ساده هندسی.
  تپه یانیک ــ  اطراف دریاچه ارومیه ۳۲ کیلومتری جنوب غربی تبریز و در حدود ۵کیلومتری غرب خسرو شهر دوره نوسنگی از ۶۰۰۰ ق.م تا ۶۰۰ ق.م عصر آهن، نیمه دوم هزاره ۳ ق.م،  طبقات مس قابل مقایسه با دالما.
  تپه سیوان ــ  دره مراغه در ۲۵ کیلومتری غرب دریاچه ارومیه،  سفال ها با مشخصات دالما و پیزدلی.
  تپه پیزدلی ــ   گوشه شمال شرق دره سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه در ۶ کیلومتری حسنلو،  مقایسه یا حسنلو و عبید VIII./ 3510- 3586- 3688 ق.م، سفال دست ساز، خمیر خشن و شاموت گیاهی قرمز، نخودی، سبز.
  تپه دالما ــ  جنوب غرب دریاچه ارومیه در حدود ۵ کیلومتری غرب تپه حسنلو ۵۰۰۰ ق.م تا ۴۰۰۰ ق.م، سفال منقوش با تزئینات افزوده، سفال ساده، سفال با لعاب گلی غلیظ.
  تپه حاجی فیروز ــ  در بخش شرقی دریاچه سولدوز در ۲کیلومتر حسنلو.
  تپه علی کش ــ  موسیان و دهلران عیلام ۹۰۰۰ ق.م.
  تپه سبز ــ   ناحیه دهلران در ۱۶ کیلومتری تپه علی کش واقع شده در موسیان ۹۰۰۰ ق.م.
  تپه موسیان ــ  ناحیه دهلران در یک کیلومتری غربی رودخانه دوایریچ در فاصله ۵/۲ کیلومتری شرق تپه علی کش.
  تپه اشرف آباد ــ  ناحیه دهلران در ۵/۱ کیلومتری شمال غرب تپه سبز و رودخانه مهمه.
  تپه سفید ــ  ناحیه دهلران، سفال های خزینه.
  تپه چغاسفید ــ  در ناحیه دهلران،  آثار قابل مقایسه با تپه سبز و مهمه.
  تپه خزینه ــ  در ناحیه دهلران یک کیلو متری رودخانه دوایریچ در منطقه دهلران.
  تپه فروخ آباد ــ  در ناحیه دهلران در کنار رودخانه مهمه، سفال خزینه، مهمه، بیات.
  تپه جعفرآباد ــ  در ۷ کیلو متری شوش در کنار رودخانه شائور و جاده اندیمشک و اهواز است، تمدن های ما قبل عیلامی، شوش و تمدن سوزیانا.
  تپه جوی ــ  در شمال تپه جعفرآباد در سمت راست جاده اندیمشک، اهواز، خوزستان، تمدنهای ماقبل عیلامی، شوش و تمدن سوزیانان.
  تپه بندپال ــ  در ناحیه خوزستان در سمت چپ جاده اندیمشک، اهواز،  تمدن های ما قبل عیلامی، شوش و تمدن سوزیانان.
  تپه بوهلان ــ  ناحیه خوزستان، تمدن های ما قبل عیلام، شوش و تمدن سوزیانان.
  شوش ــ  ناحیه خوزستان، عیلام و هخامنشی.
  تپه چغانبوت ــ  ناحیه خوزستان در ۶کیلوتری غرب چغامیش.
  تپه چغامیش ــ  در ناحیه دزفول خوزستان،  هزاره ۳ تا ۵ ق.م تمدن سوزیانا.
  تپه تولایی ــ   در ناحیه خوزستان در ۱۵کیلو متری اندیمشک در حوزه رودخانه دز، دوره شاهنشاهی ساسانیان.
  تپه تل ــ  جنوب اهواز ،  از هزاره ۵ ق.م تا ۱۰هجری.
  تپه آسیاب و سراب ــ  کرمانشاه، تپه آسیاب هزاره ۸ ق.م سراب ۷ و ۶ ق.م.
  تپه سیابید ــ  کرمانشاه، هزاره ۷و۸ ق.م.
  تپه مودیان ــ  کرمانشاه،  هزاره ۷ و ۸ ق.م.
  تپه عبدالحسین ــ  در توابع شهرستان نهاوند،  هزاره ۵ تا ۷ ق.م.
  تپه گنج دره ــ  کرمانشاه،  هزاره ۸ ق.م.
  تپه گوران ــ  کرمانشاه دره حاصلخیز هلیلان،  6500 ق.م تا ۵۵۰۰ ق.م،  دارای دو دوره نو سنگی بی سفال و با سفال است.
  تپه سه گابی ــ  کرمانشاه در ناحیه کنگاور، هزاره ۵ ق.م تا دوره ماد.
  تپه گیان ــ  نهاوند- همدان،  هزاره ۵ تا اول ق.م.
  تپه حاجی فیروز ــ  در بخش شرقی دره سولدوز در آذربایجان غربی.
  دالما تپه ــ  جنوب غربی دریاچه ارومیه، ۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰ ق.م.
  پیزدلی تپه ــ  در شمال شرق دره سولدوز در جنوب ارومیه در ۶ کیلومتری حسنلو، قابل مقایسه با حسنلو۸.
  غار کمربند ــ  بهشر و ساری،  پارینه سنگی میان سنگی تا عصر آهن.
  غار هوتو ــ  مازندران،  میان سنگی تا عصر آهن.
  تپه زاغه ــ
  بندر و شهر تاریخی سیراف ــ  بندر طاهری بوشهر، ساسانی، اوایل اسلامی.
  مسجد جامع ــ  اصفهان، دوره اسلامی.
  محوطه باستانی شهداد ــ  حاشیه کویر لوت،  هزاره ۴ تا ۳ ق.م.
  هفت تپه ــ  شوش، خوزستان، هزاره ۲ ق.م دوره عیلامی.
  معبد آناهیتا ــ  کنگاور، اشکانی، ساسانی و اسلامی.
  محوطه باستانی جوین ــ  کلورز، رودبار، اواخر هزاره دوم تا اوایل هزاره اول ق.م، عصر آهن.
  گورستان باستانی گرمی ــ  گرمی، اردبیل، حکومت اشکانیان.
  غار های باستانی جوی ــ  سردشت.
  تخت سلیمان ــ  تکاب، آذربایجان غربی، هزاره اول ق.م هخامنش، ساسانی، اسلامی،  در اینجا.
  چغازنبیل ــ  خوزستان، عیلامی، هزاره دوم ق.م،  در اینجا.
  حسنلو ــ  نقده، آذربایجان غربی، عصر مفرغ، عصر آهن.
  صفه مادر سلیمان ــ  پاسارگاد، دوره هخامنشی،  در اینجا.
  محوطه های باستانی گرمابک ــ  تماجان، کلاردشت، مرزن، عصر آهن اوایل هزاره اول ق.م.
  چراغعلی تپه (مارلیک) ــ  رودبار، گیلان، عصر آهن، اواخر هزاره دوم تا اوایل هزاره اول ق.م.
  تپه جلیان ــ  فسا، فارس، هزاره ۴ تا ۳ ق.م.
  تپه حصار ــ  دامغان، سمنان، اواخر هزاره ۳ تا ۲ ق.م.
  شهر سوخته ــ  زابل، سیستان، هزاره ۳ ق.م،  در اینجا.
  تپه دینخواه ــ  اشنویر، عصر مفرغ قدیم تا عصر آهن.
  تپه نوشی جان ــ  همدان، دوره ماد.
  گورستان های ورکبود ــ کله منار، بین سردمر، عیلام، عصر مفرغ.
  محوطه باستانی تپه ــ  مسجد سلیمان، هخامنشی.
  تپه باباجان ــ  نورآباد، لرستان، هزاره اول ق.م.
  نقاط تاریخی و باستانی بیستون ــ  بیستون، هخامنشی، ساسانی.
  محوطه بمپور ــ  سیستان، هزاره ۳ ق.م.
  موشه لان تپه ــ  ساوجبلاغ.
  تپه بادلکین ــ  تهران، سفال مشابه قره تپه.
  تپه پونیک ــ  دشت ورامین، مشابه با چشمه علی.
  تپه شغالی ــ  پیشوا، ورامین، مشابه با چشمه علی و سیلک II،III  حصار I .
  قره تپه ــ  شهریار، چشمه علی.
  تپه مهران آباد ــ  تهران.
  تپه نودیان ــ  شرق شاهرود، سفال مشابه با چشمه علی.
  شیخ تپه دلازیان ــ  8 کیلو متری سمنان، سفال مشابه با چشمه علی.
  تپه شیرآشیان ــ  سمنان، سفال مشابه با چشمه علی.
  قومس ــ  24 کیلومتری دامغان، سفال مشابه با سنگ چخماق، دوره اشکانی، و چشمه علی.
  تورنگ تپه ــ  گرگان، گلستان، هزاره ۳ تا ۵ ق.م.
  یاریم تپه ــ  دشت گرگان، گلستان، نیمه دوم هزاره دوم ق.م، سفال های آن شبیه با سفال سیلک II .
  تپه آنو ــ  ترکمنستان.
  تپه سیلک ــ  کاشان، اصفهان، هزاره ۴ تا ۵ ق.م.
  تپه سنگ چخماق ــ  شمال شاهرود در حوالی بسطام، ۲ فصل نوسنگی بدون سفال ۷۸۰۰ ق.م.
  تپه چشمه علی ــ  ری، تهران، هزاره ۴ تا ۳ ق.م.
  تپه سیاه بوم اریسمان ــ  نطنز، همزمان سیلک III.
  تپه کله دشت ــ  تهران.
  تپه مسره ــ  نزدیک ساوه.
  تپه قلعه دختر ــ  سر راه قم انارک، مشابه سفال های دوره دوم III.II..
  قمرود ــ  در حوالی قم، هزاره ۶ ق.م.
  تپه محمدآباد ــ ۵۰ کیلو متری تهران، مشابه با چشمه علی.
  تپه چشمه بلبل ــ
  تپه محمودیه ــ ۷۰ کیلو متری دشت قزوین راه کرج-  قزوین، تعداد سفال مشابه با سیلکIII. .
  تپه ازبکی ــ  استان مرکزی.
  تپه سرخاب ــ  ساوجبلاغ، مشابه سفال اسماعیل آباد.
  تپه گنج تپه و سیاه تپه ــ  تهران، قزوین، سفال قرمز مشابه با اسماعیل آباد.
  تپه جیتون ــ  ترکمنستان، شمال شرق عشق آباد ۵۰۵۰ ق.م.
  آق تپه ــ  شمال شرق گنبد کاووس.
  تپه شورابه ــ  در راه کاشان به اصفهان.
  تپه یان ــ  ساوجبلاغ.
  تل ابلیس ــ  برد سیر کرمان، هزاره ۵ تا اواخر هزاره ۲ ق.م.
  تپه یحیی ــ  دره صرغان، کرمان، عصر نو سنگی هزاره ۵ ق.م.
  تل باکون A ــ  مرودشت فارس، هزاره ۵ تا۴ ق.م.
  تل باکون A / B  ــ  مرودشت فارس، هزاره ۵ تا۴ ق.م.
  تپه موشکی ــ  مرودشت فارس،  هزاره ۵ تا دوم ق.م.
  تپه جدی ــ  مرودشت فارس، هزاره ۵ تا دوم ق.م.
  تپه کفتری ــ  مرودشت فارس، هزاره ۵ تا دوم ق.م.
  تپه جوشغا ــ  مرودشت فارس، هزاره ۵ تا دوم ق.م.
  تپه تیموران ــ  مرودشت فارس، هزاره ۵ تا دوم ق.م.
  تپه گپ ــ  جنوب شرق تخت جمشید.
  تل نخودی ــ  در پاسارگاد، سفال مشابه با تل باکون.
  بیشابور ــ   کازرون، فارس، ساسانی اسلامی.
  شاه تپه ــ  گرگان، گلستان، هزاره ۵ تا ۲ ق.م.
  تپه حصار ــ  دامغان، سمنان، هزاره ۵ تا ۲ ق.م.
  تخت جمشید، پاسارگاد، نقش رستم ــ  مرودشت، فارس، هخامنشی، ساسانی.
  گوی تپه ــ   شرق ارومیه، هزاره ۳ تا ۱ ق.م.
  تخت ابونصر ــ  شیراز، فارس، ساسانی.
  استخر ــ  مرودشت، فارس، هخامنشی، ساسانی، اسلامی.
  تپه دویسیه ــ  دشت شوش، خوزستان، تمدن های ما قبل عیلامی.
  خرابه های شهر قدیم ــ  نیشابور، خراسان، قرن ۳ تا ۷ هجری.
  خرابه های ری قدیم ــ  ری، قرن اول تا ۷ هجری.
  دهانه غلامان ــ  زابل، سیستان، هخامنشی.
  قلعه کوتی ــ  مرودشت فارس، هزاره اول ق.م عصر آهن.
  این لیست ادامه دارد.
موزه ها و سایت های تاریخی ایران
عکس انوش راوید در تخت سلیمان،  تابستان ۱۳۸۷ خورشیدی،  عکس شماره ۴۵۴۱.
     اغلب قواعد حقیقی زندگی در دنیای ما در حال تغییر است،  که در قرن سنت گریزی نوشته ام،  اصولاً  بسیاری از مردم که در اندیشه های قدیمی خود نهادینه شده اند،  نسبت به تغییر بی میل هستند.  بنا بر این کثیری در مقابل تغییرات مقاومت می کنند،  و دوست دارند در محدوده راحت و آسوده که می شناسند و قبول دارند بمانند.  این طبیعت انسان های جا مانده در گذشته است،  که با هر چیزی مخالفت کند،  و در مورد آن سماجت نماید.  بسیار اوقات در مقابل یک ایده و روش بهتر که فرصت آن رسیده است،  ندانسته و تحلیل و تعلیل نکرده مخالفت می کند،  در تاریخ فراوان دیده شده،  که تقریباً در تمامی زمینه ها و فعالیتها،  مانند:  هنر، علوم، پزشکی و تجارت اغلب با ایده ‌های جدید،  و در آغاز آنها با مخالفت مواجه شده اند.  هر چه ایده منحصر به فرد تر و انقلابی تر باشد مخالفت در مقابل آن محکم تر و بزرگتر خواهد بود.
 
آدرس موزهها و سایتهای تاریخی ایران
   عکس انوش راوید در حیاط موزه ایران باستان تهران،  زمستان ۱۳۸۹ و منشور پلاستیکی از فروشگاه فروش آثار تاریخی بدلی در محوطه موزه،  عکس شماره ۴۵۱۹.
 سبز= جنگل های شمال ایران، سفید= آسمان شفاف مرکز ایران، قرمز= سرخی فجر خلیج فارس
    توجه:  اگر وبلاگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبلاگ و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبلاگم بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
 ارگ ایران   http://arq.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
وبلاگ-کد جستجوی گوگل