Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

اس و اسلام و سلام و لام

      اس و اسلام و سلام و لام بارها نوشته ام،  در خانه یا صفحه اول وبلاگ ارگ هم نوشته ام،  این وبلاگ برای همه نیست،  فقط برای آنهایی است،  که درک از آزادی اندیشه و قلم دارند،  و می خواهند دید جدید به تاریخ بیابند،  و از سنت درک از علم تاریخ قرن ۲۰ خارج شوند،   مشروح در اینجا.
اس و اسلام و سلام
تصویر انوش راوید در ابن بابویه شهر ری،  تابستان ۹۲،  عکس شماره ۸۵۴۶.
اس و اسلام و سلام و لام

گمراهی در سیستم

      یکی از مهمترین مشکلات سیستم آموزشی قرن ۲۰ این بود،  که یاد دهند هر آنچه که می گویند و می آموزند،  حقیقت است،  و با انواع ترفند های بجا مانده از سیستم تاریخ نگاری استعماری آگاهانه یا نا آگانه بخورد جوانان می دهند.  یکی از اینها درباره زبان هاست،  آنها حتی نمی توانند تحقیقات جدید را وارد سیستم کنند،  و فقط به داد ه های قبلی و کهنه،  که فاقد علوم جدید است بسنده می کنند.  ابتدا در زیر یک پرسش و پاسخ را می نویسم،  تا متوجه شوید،  به چه راحتی تاریخ ایران را به تاریخ عربی واگذار کرده اند.
   نظر ۶۹۳ ۴ از رویان ــ  سلام آقای راوید؛  توی وبتون نوشته بودین که اسلام یعنی مقدس و اسلام= اس+لام هست! اما اسلام اسم مصدر باب افعاله و به معنای تسلیم شدنه و یه کلمه ی عربیه و ربطی به فارسی نداره!… با تشکر.
   پاسخ انوش راوید:  آیا تاریخ و ریشه زبان عربی را می دانید؟  آیا می دانید زبان عربی چه وقت و چگونه بوجود آمد؟  آیا می دانید اسلام و سلام و الام و… از چه زمان گفته شدند،  و به چه منظور؟  چقدر از دروغ های تاریخ می دانید؟
      پاسخ این پرسشها و پرسش های دیگر در میان مطالب وبلاگ است،  درباره اسلام را من نگفته ام،  اینها همه از گفته های پدر بزرگ من آیت الله حاج میرزا حسین است،  که از مجتهدان جامع شرایط شیعه و سنی و استاد اعظم الازهر بود،  و از بزرگان انقلاب مشروطیت،  فقط من گفته های ایشان را با دانش و کشف جدید از تمدن کهن جی و زبان شناسی حروف هیرو کلیف جی ترکیب کرده ام،  جهت اطلاع بیشتر به مطالب مختلف وبلاگ مراجعه نمایید.
   ادامه نظر ــ  من یک زبانشناسم و سالهاست که روی زبانها تحقیق می کنم، به زبان عربی کلاسیک هم مسلطم. خوشبختانه یا متاسفانه عربی ربطی به فارسی ندارد، چرا که زبانی قالبی است. اسلام از ریشه ی "س ل م" است وقتی که در باب افعال رود معنای تسلیم شدن می دهد.  هر کس که چنان ادعایی کرده باشد با عربی و زبانشناسی رابطه ای نداشته است. موفق باشید.
   پاسخ انوش راوید:  طبق تحقیقات ما تمام زبان های دنیا ریشه در زبان و حروف هیروکلیف جی دارند،  عربی به فارسی کاری و ربطی ندارد،  ولی عربی چون خود فارسی ریشه در زبان تمدن جی دارد،  و عربی زبان قالب نیست،  و این قالب گفتن غیر اصولی و علمی است،  دلیل تان برای این گفته چیست؟   لطفاً ریشه "س ل م"  را ذکر کنید؟ 
   ادامه نظر ــ  زبان قالبی؛ "س ل م" خودش ریشه س! ریشه ی کلماتی مثل سلام، تسلیم، سلامتی و …!  قالبی یعنی یه قالب مقل "افعال" کلماتی چون اسلام، احسان، اجماع، اکرام و … رو میسازه.
   پاسخ انوش راوید:  از نظر من تمام اینها که نوشته اید  "اسلام، احسان، اجماع، اکرام و …"،  در ریشه یابی،  هیچ کدام عربی نیستند،  زیرا عربی بصورت مستقل،  اصلاً ریشه تاریخی و زبانی ندارد،  شما لطفاً یک سند دوران باستان درباره تاریخ زبان عربی را نام ببرید؟
   ادامه نظر ــ  نظر شما نظری غیرعلمی است. زبان عربی از نسل و از دنباله ی زبان اکدی است که هر دو زبان؛ سامی اند و یک دستور زبان دارند. چه شما عربی بدانید چه نه؛ همه ی واژگان فوق عربی اند و بر وزن "افعال" اند! وقتی چنین حقیقتی را رد می کنید؛ جای بحث نیست.
   پاسخ انوش راوید:  خواهشاً به پرسش های من پاسخ دهید،  آیا می دانید ریشه اکد و سامی از کجاست؟  و چه زمانی شکل گرفته است؟
 ـــ  پاسخی از جانب رویان گفته نشد.
   انوش راوید:  آنچه که من از تاریخ می دانم،  سامی و حامی داستان هایی بیش نیستند،  و اکد ها هم بخشی از سومر بوده است،  و سومر هم همانگونه که نامش پیداست،  به معنی مر قرمز،  یا ماد سرخ است.
  ــ  سو = قرمز + مر = ماد،  مشروح در تاریخ عراق.
      ای عزیزی که با من چند پرسش و پاسخ داشتی،  و با گفتن جمله "شما به تحقیقاتتون ادامه بدین،  و یا  … "  که گفته های غیر دانشگاهی است،  و یعنی که خیلی می دانید،  و نباید بحث کنید.  عزیزان اغفال ترفندها و دروغ های تاریخ نشوید،  بروید ریشه ها را بیابید،  بدانید علم پایانی ندارد،  و چه بسا آنچه که ما می دانیم اول راه است.  بمنظور تاریخ سازی های استعماری آمده اند پرت و پلا های بدون دانش را بجای تاریخ جا زده اند،  تا بتوانند کار های استعماری خودشان را پیش برند،  و منافع و منابع ببرند.
اس و اسلام و سلام
هر آنچه که می دانیم و یا بما گفته اند تمام علم نیست،  علم پایانی ندارد.
حافظه محوری سیستم آموزشی را دور بریزید،  تحقیق و تحلیل های جامع و علمی داشته باشید.
   اس = S = پاک، سالم.
   سپند = اسفند = پاک، مقدس.  
   اسلام = اس = پاک + لام = مقدس.  اسلام = پاک و مقدس.
   اسکول = اس + کول = بغل، کناره، گوشه، کول.  اسکول = مدرسه.
   استخر = اس + تخر = ترخ = دارای آب پاک = مکان پاک مقدس.
   لام و لاما = مقدس، روحانی بودایی، شتر مقدس آمریکای جنوبی.
   اسلام، ایلام، لاما، …
   سلام = س = سر،  لام = مقدس، سلامت.  سلام = سرت سلامت و مقدس. 
   پرسش یک خواننده وبلاگ:  معنی سپنتا چیست؟
  سپنتا = پاک مضاعف،  زیاد پاک و مقدس = نام ایرانی، نام
  سپنتا = اسپند = پاک دانا، مقدس دانا + تا = مضاعف، زیاد
  اسپند = اسفند = اس = پاک + پند = پند و نصیحت، دانایی
  اسلام = اس = پاک + لام = مقدس، روشنایی
  لامپ = لام = روشنایی + پ = گسترده، سطح
  لاما = لام + ا = مرد مقدس
   ادامه پرسش:  معنی اسپایدا چیست؟
   اسپایدا = اسپند = اسفند = جایگاه بلند و تمیز،  پاک و مقدس و چشم زخم،  از نام های ایرانی، نام برادر کی ویشتاسب.
   اسپایدا = اس + پای + دا
   اس = پاکی ، تمیزی، اول اسلام و اسک یا اشک.
   پای = دارنده پایگاه و جایگاه.
   دا = رفیع و بلند، دار و درخت.
اس و اسلام و سلام و لام

جریان اعراب به ما آموختند

      در اینترنت عده ای کم سواد و بدون اطلاع از ریشه یابی واژه ها و تاریخ،  مشغول نوشتن پرت و پلا هایی هستند،  که متعاقباً توسط اشخاص متفرّق بدون آگاهی از دلایل سیاسی آن موضوع،  اشتراک گذاری می شود.  تعدادی از آنهایی که این مطالب را می نویسند،  وابسته به گروه های سیاسی و یا ارتجاع می باشند،  و قصد آنها تخریب ایران و تاریخ ایران است.  من بارها در این باره به مقامات مربوطه و دانشگاه ها نوشته ام،  که جهت آگاهی باید دانش خودتان را در تمام موارد نوین آن بالا ببرید،  حتی چندین کنفرانس هم در دانشگاه ها داشتیم،  که نمونه های آن در اینجا.
      یکی از نمونه های این پرت و پلاها مانند این نوشته است،  که می گویند عربها به ما این و آن را آموختند،  در واقع براحتی ایرانی را خنگ و عقب افتاده و جاهل معرفی می کنند،  که عربها به او همه چیز را برعکس گفته اند،  مانند:  "آنچه را که می‌خوریم «غذا» بنامیم،  و حال آنکه در زبان عربی غذا به «پس آب شتر» گفته می‌شود".  جهت کامل متن کذایی "اعراب بما آموختند"،  و پاسخ به آن را،  در جستجو های ارگ بیابید.
      من همیشه از عزیزان می خواهم هر آنچه را که به اشتراک می گذارند،  ابتدا درباره آن تحقیق کنند و کمی بیاندیشند،  نه اینکه براحتی در دام ترفند های دشمنان ایران بیافتند.
  درصورتیکه غذا = گزا = انرژی،  و پساب شتر نیز بعنوان سوخت و انرژی در مناطق مربوطه بوده است،  گزا و غذا و گاز و گز،  واژه های کاملاً ایرانی هستند. 
      یکی دیگر از اینها درباره خانم و آقا است،  که براحتی می گویند مغولی است،  بدون اینکه اصلاً از اصل مغول و مغولستان و تاریخ و پیدایش آنجا چیزی بدانند،  و می آیند واژه های اصیل ایرانی را غیر ایرانی می گویند،  که دشمنان ایران بخورد ملت ایران داده اند،  و معنی و مفهوم این موضوع می شود،  که ایرانی!  تو در طول تاریخ خنگ و کودن بوده ای.  جوانان باهوش ایران،  با اینگونه ترفندها مقابله نمایید.
  بانو = با = دارنده بار برکت و نعمت،  مانند: بابا، + ن = نان و غذا + و.
  بانو = دارنده برکت و نان
  بانه = با + ن + ه =  جایگاه برکت و نعمت و نان،  یا معبد آناهیتا.
  خانم = خان = دارنده سفره نعمت و برکت + م = میر یا زمین
  خانم = خانه دار برکت و نان
  بانو به دارنده بار برکت و نان گفته می شود،  خانم به خانه دار برکت و نان گفته می شود.
  بانو به بانوان بیرون از خانه گفته می شود،  خانم به خانه دار داخل خانه گفته می شود.
      ببینید که مردم تمدن های کهن ایران،  چقدر واژه ها را بخوبی بکار می بردند،  اطلاع بیشتر در اینجا.  
اس و اسلام و سلام
تصویر لوگوی "تاریخ مند و اندیشه ورز شوید"،  عکس شماره ۱۶۰۶.
      معنی و مفهوم لوگو این است،  که تاریخ را برای داستان و حافظه محوری بجا مانده از سیستم آموزشی نخوانید،  بلکه تاریخ مند شوید،  یعنی دارای ذهن تاریخی شوید،  و اندیشه نکنید بلکه اندیشه بورزید،  و با اندیشه درک کنید.  نمونه این عدم دقت این موارد در بیشتر نظرات و پرسش های این وبلاگ پیداست،  مانند همان نظر در بالا،  و یا مانند این پرسش:  مجسمه هرکول که لخت و با الت بوده این نشان از سبک یونانی هست و ایرانیان هرگز این موارد زننده استفاده نمیکردن، چطور اونجا ساخته شده؟.  پاسخ در اینجا.
      این پرسش که نمونه آن زیاد است،  از آن اشخاصی است،  که اصلاً تاریخ مندی نمی دانند.  آنها از کجا می فهمند که موارد زننده بوده؟  از کجا می فهمند سبک یونانی بوده؟  یک نمونه تاریخی از یونان بیاورند،  که می دانم وجود ندارد.  درضمن چرا باید این پرسش پرسیده شود،  چرا نباید بروند خودشان تحقیق کنند،  تحقیقاتی که در این دوره بسیار راحت است،  یعنی اندیشه ورزی پوچ.  تقریباً در تمام نظرات و پرسشها بوضوح پیداست،  که هیچ سبک در اندیشه ورزی و تاریخ مندی عزیزان وجود ندارد،  هیچ برنامه ای برای تخصصی بودن نیست،  که اینها نهایت کار سیستم آموزشی است.
     اینها غیر از نظرات ناسزا گونه است،  که حتی در نظر بالا که خود را تحصیل کرده زبان شناس هم می گفت پیداست،  گاه نظرات فقط یک جمله ناسزا است.  این موارد برای شخص من مهم نیست،  بلافاصله حذف می کنم،  ولی باید برای کل جامعه و کل ایران مهم باشد،  کل مردم ایران از این وضع صدمه خواهند دید،  و در واقع باید از جانب جوانان باهوش متخصص این بیماری های اجتماعی شناخته شوند،  و برای معالجه آنها اقدام گردد.  من به نوبه خود در اینجا سعی کرده ام،  از اساتید برای ریشه یابی و معالجه بیماری استفاده کنم.  لازم است بیماری های اجتماعی شناخته شوند ،  زیرا ادامه آنها برای آینده ایران بشدت خطرناک هستند.
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
اس و اسلام و سلام
تصویر انوش راوید در قلعه ضحاک،  عکس شماره ۸۵۴۷.
اس و اسلام و سلام و لام
آبی= روشنفکری و فروتنی،  زرد= خرد و هوشیاری، قرمز=  عشق و پایداری،  مشروح اینجا
    توجه ۱:  اگر وبسایت ارگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه ۲:  مطالب وبسایت ارگ و وبلاگ گفتمان تاریخ،  توسط ده ها وبلاگ و وبسایت دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شوند،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به اصل وبلاگ من مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir .
ارگ ایران   http://arq.ir