Skip to main content
طرح نو کشتگری کشاورزی کشور ما خیلی ساده است،  فقط باید کمی به موقعیت کنونی ایران دقت داشت،  و هر شخص روشنفکر در منطقه کشاورزی استانش،  کمی دید خود را گسترش دهد. با مطالعه متن زیر متوجه خواهید شد که صدمات غیر قابل جبران برای کشور ما در بخش کشاورزی در جریان است.  وظیفه هر ایران دوست و علاقمند به کشور و آینده کشور و استان خودش است،  که به این مهم بی تفاوت نباشد.

طرح نو کشتگری کشاورزی کشور ما

طرح نو کشتگری کشاورزی کشور ما
تصویر کاکل ذرت در راویدسرا،  عکس شماره 3691.
طرح نو کشتگری کشاورزی کشور ما
لوگو تاریخمند و اندیشه ورز شوید،  عکس شماره 1607.
این برگه بشماره 1045 پیوست لینک زیر است:
طرح نو کشتگری کشاورزی کشور ما

طرح نو کشتگری

    غرب مازندران با 6500 کیلومتر مربع وسعت،  در طول تاریخ یکی از مهمترین مراکز تولید گوشت و لبنیات بود،  اما امروزه با وجود "حباب ویلا سازی" وضع بگونه ای افسونی دگرگون شده است.  یک قرن پیش و در دوره پادشاهی قاجار،  غرب مازندران فقط با 50 هزار نفر جمعیت،  یکی از مهمترین صادر کنندگان لبنیات و پوست و ذغال به اروپا بود.  از اسکله چوبی در کریم آباد تنکابن،  محصولات تولیدی با کشتی به باکو،  و سپس از آنجا با قطار به اروپا فرستاده می شد.
      در زمان رضا شاه پهلوی به منطقه غرب مازندران رسیدگی فوق العاده شد،  و بنیاد شهرهای امروزی بنا گردید،  و محصولات دیگر مانند چای و مرکبات به صادرات این منطقه افزوده شد،  ولی بیشتر به داخل ایران می رفت.  در دوره دوم پادشاهی پهلوی،  غرب مازندران رونق گرفت و توریست داخلی و خارجی هم به این سرزمین افزوده گردید.
      اما با باز شدن پای گردشگران داخلی،  افرادی که پول زیاد تر از اندازه داشتند،  علاقمند شدند ویلا و باغ در اینجا بخرند.  سپس از زمان جنگ تحمیلی،  مهاجرتهای مردم عادی برای زندگی دائمی به این سرزمین آغاز شد،  و نیز در ده بیست سال گذشته،  با سختی معیشت در تهران و شهرهای بزرگ،  به این روند افزوده شد.
      در این میان عده زیادی که پول زیاد تر داشتند،  قطعه زمین یا باغ در اینجا خریده اند،  و آنرا رها کردند.  ادامه این روند به اقتصاد لرزان منطقه صدمه غیر قابل جبران خواهد خورد،  اقتصادی که امروزه نه بر اساس تولید خوراکی یا صنعتی یا معدنی،  بلکه بیشتر بر پایه فروش زمین،  دریافت حقوق کارمندی و بازنشستگی و کمکهای دولتی،  لنگ لنگان در جریان است.
      لازم است در این شرایط آینده نگری داشت،  جوانان این سرزمین بجای گفتن و نوشتن چند جمله یا جوک محلی و رضایت و خوشی الکی از آنها،  باید استراتژی مشخص تدوین شده با طرحهای زیر بنایی،  برای خدمت به سرزمینشان داشته باشند.  بنظر من بمنظور ارتقاء برنامه های اقتصادی،  یکی هم باید "طرح نو کشتگری" را آماده و پیاده نمود.
      یعنی زمینها و باغهایی که توسط افرادی خریداری و رها گردیده و بیشه بی حاصل شده اند،  و باعث از بین بردن اقتصاد اصلی و تاریخی غرب مازندران،  و یا به تحلیلی سومالیایی گردیده است،  شناسایی کنند،  و در نشریات از این موضوع بنویسند.  ضمن جمع بندی در تاکتیکهای مناسب،  نمایندگان مجلس و دولت را در جریان بگذارند،  تا نسبت به بر طرف کردن این مشکل،  قانونی بتصویب برسد،  مانند احیاء و آباد کردن اجباری یا وکالتی آنها.
کشاورزی مخروبه و نابود شده
   تصویر باغهای چای خریداری شده توسط تهرانیهای پول نفتی،  که رها شده و سومالیایی گردیده است،  عکس شماره 4523.
   مهم:  کشاورزی در غرب مازندران را نجات دهید،  و برای آباد کردن زمینها و باغهای رها شده اخطار و اولتیماتوم داده شود.  مجلس و دولت و روشنفکران و آینده نگران به این مهم توجه ویژه کنند.
طرح نو کشتگری کشاورزی کشور ما

کشاورزی مخروبه را آباد کنید

      دولت و مجلس،  کسانیکه بکشور و مردم در این شرایط اقتصادی صدمه می زنند،  و بهترین اراضی را خریداری کرده و مخروبه کرده اند،  مجبور کنید آباد کنند،  یا به میزان ضرر و زیان بکشور خسارت و مالیات دهند،  بویژه در غرب مازندران که به هزاران هکتار رسیده است.
طرح نو کشتگری کشاورزی کشور ما
تصویر باغهای بایر و ویران شده در غرب مازندران،  عکس شماره 9354.
    نظر قابل توجه:  بخش زیادی از مردم ایران در مقابل ساده ترین مسائل بی تفاوت هستند،  حتی حاضر نیستند این متن مهم بی خطر را پخش کنند،  آنوقت می گویند بدبختیم،  و بیکاری و گرانی هست،  حداقل کار برای پدآفند غیر عامل کشوری هم انجام نمی دهند.

    مهم:  کشور ایران در کمربند خشک جهانی قرار دارد،  و خشک تر می شود،  و نسبت آب و کشاورزی به مردم خیلی کم است،  و ایران حدود ۵۰ درصد غذا و خوراکی را وارد می کندپس باید به مهم "طرح نو احیا" یا "طرح نو کشتگران" اهمیت داد،  و اهمیت داد خیلی زیادعدم توجه،  حتی به یک هکتار از اراضی خوب و مستعد ایران،  خیلی بد است،  و خود بخود مسئولیت عواقب آن بعهده نمایندگان محترم مجلس ایران می شود.

طرح نو کشتگری کشاورزی کشور ما

کشاورزی کشور ما

       بنام خداوند جان و خرد،  خداوند کیوان و گردان سپهر،  من معلم احسان منصوری آشنای شما در شبکه های اجتماعی،  این پادکست و فیلم کوتاه بنام کشور ما را،  بدین منظور می گویم،  تعدادی آدم زرنگ و تعداد زیادی ساده،  می پندارند ایران کشور شخصی آنهاست،  و هر کاری که می خواهند،  می توانند انجام دهند.
      در شبکه های اجتماعی روستای ما،  عکس و مطلبی دیدم درباره اینکه،  خیلی ها زمینهای کشاورزی را با پولهای بدست آمده از نفت کشور و جیب مردم ایران،  خریده و رها کرده،  و باعث شده اند بخش بزرگی از اراضی مفید،  بویژه در غرب مازندران تبدیل به زمین بایر و زمین سوخته و مخروبه شود.
      عزیزان،  ایران کشور همه ماست،  یک سرزمین تاریخی است،  که هزاران سال اجداد ما آنرا پر ارزش دانسته،  و در آن بخوبی زیسته اند.  هیچ یک از بخشهای ایران متعلق و مال کسی نیست، کشور یک سرزمین مشاع است،  همه ما مردم،  در همه جای آن سهم داریم.  اگر ملکی را بنام کسی سند می زنند،  دلیل بر این نیست که آن ملک متعلق بی قید و شرط برای اوست،  این ملک متعلق به همه مردم است،  فقط سند می زنند تا نظم اجتماعی و اقتصادی رعایت شود.
      می بینم در نبود قانون گذاران کار بلد،  و قوانین کارساز،  کشور دارد از بعضی جهات منجمله آنچه که در روستای ما می بینیم،  بشدت صدمه می خورد.  عده ای در غرب مازندران هزاران هکتار بهترین زمینهای کشاورزی را خریده،  و آنها را رها کرده،  تا بقیمت خوب،  فروش مجدد کنند.  یعنی باعث نابودی بخش بزرگی از کشاورزی،  در سالهای گذشته و آینده شده اند.  این نابودی خودبخود بیکاری و گرانی و بدبختی هم بدنبال دارد.
      امروزه کشور در شرایطی نیست،  که پول مفت نفت باشد،  و بگوییم به جهنم،  این نابودی هم روی دیگر ضررها.  دیگر پول نفت نیست،  و نخواهد بود،  باید برای آینده طرحهای بلند مدت استراتژیکی داشت.  این طرحها و برنامه باید از طرف توده مردم گفته شود،  و گفته و گفته و نوشته شود.  باید مردم مراقب باشند،  در دام نوشته های الکی در شبکه های اجتماعی نیافتند،  و ذهن و دانش خود را،  به تولید و پخش طرحهای آینده کشور کنند.
      یکی از مهمترین پدآفند غیر عامل،  آباد کردن در برابر ترفند سوزاندن دشمنان است،  دشمنها دو بخش هستند،  واقعی دانا،  و دیگر اغفال شده ها،  آنها سعی می کنند با انواع ترفندها صدمه و ضرر بکشور و مردم بزنند.  باید با اقدام آنها مقابله کرد،  یکی از این مقابله کردنها دستور به آباد کردن اراضی است،  که خریداری کرده و سوزانده و نابود کرده اند.
      یکبار دیگر سفارش می کنم،  کشور ما،  کشتی ما در اقیانوس متلاطم جهان است،  این مهم را درک کنیم،  و مراقب باشیم کم درک ها،  این کشتی را سوراخ و نابود نکنند.  همه می دانیم همیشه سفارش من به سازندگی و کشاورزی،  و زیست پایدار است.  این سفارش نیازمند قانون است،  بدینوسیله از قانون گذاران در مجلس و دولت ایران و قوه قضائیه می خواهم،  به مهم اراضی کشاورزی بایر شده بفوریت رسیدگی کنند.  شما مردم هم لطف کنید،  پیگیر مشکلات اساسی باشید.
طرح نو کشتگری کشاورزی کشور ما

کشاورزی مخروبه را آباد کنید

      وقتی زمین یا باغ کشاورزی رها و مخروبه می شود،  چند زیان بزرگ دارد.  ابتدا بخشی از تولید از چرخه خارج می شود،  یعنی بیکاری و گرانی بیشتر.  دوم محل تجمع و تکثیر آلودگیهای مختلف و آفات کشاورزی می گردد،  یعنی مصرف بیشتر و بیشتر سم های کشاورزی برای بقیه اراضی دایر.
      سوم مناطق تخریب شده محل تجمع حیوانات،  مانند شغال و روباه و سگهای ولگرد می شود،  که متعاقب آن پخش کنند بیماری در مناطق همجوار و مسکونی هستند.  گاهی نیز مخروبه ها محل تجمع افراد ناباب،  و محل قمار و اعتیاد و غیره می شوند،  که این نیز مشکل خاص خودش را دارد.
      مخروبه ها،  که در واقع کشاورزی های خریده و رها شده هستند،  بصورت لکه های بزرگ در کشاورزی دایر،  دیده می شوند.  اینها مانند لکه های ننگ از بی توجهی به کشاورزی و محیط زیست هستند،  که صدمات غیر قابل جبران به کشور و مردم دارند.
      آیا باید در برابر این لکه های ننگ بی تفاوت بود؟  لکه هایی که بوسیله نیم دیوارهای کوتاه بلوکی،  از یکدیگر جدا شده،  و منتظر ظهور اربابان جدید کوتوله هستند.  آیا باید بهمین سادگی و ساده لوحی منتظر نابودی باقی مانده کشاورزی ضعیف منطقه بود؟
   توجه:  پادکست و فیلم،  متن بالا در شبکه های اجتماعی ارگ ایران قرار گرفته است.
طرح نو کشتگری کشاورزی کشور ما
تخریب بناهای غیرمجاز
   خبرها:  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنکابن از قلع و قمع ۵ بنای غیرمجاز در زمین های کشاورزی این شهرستان خبر داد.
تخریب بناهای غیرمجاز
تصویر تخریب بناهای غیرمجاز،  عکس شماره 9355.
      چه قدر قدرتی،  یکی نیست بگه چرا تخریب کردید،  آیا در قانون برای تخریب گفته شده؟  تخریب خیلی بد است،  بجای تخریب پیگیر باشید که خسارت بگیرید،  خسارت به محیط زیست خسارت به کشاورزی و خسارت های دیگر.  یکی از وظایف رؤسای ادارات و حتی خبرنگارها و روشنفکرها این است،  در هر جا که قانون کم دارد،  از مجلس تقاضا کنند قانون برای مورد نظر وضع کند.
      در ایران همیشه ساده ترین راه را بر می گزینند،  تخریب و نابودی و حذف.  شما چند واحد را هم تخریب کردید،  با انبوه واحدهای دیگر،  و در حال ساخت چه می کنید؟  فقط باعث میشوید قیمتهای بالا و زیر میزی را بیشتر کنید.  در اینجا نوشتم اجتناب ناپذیر است،  باید به این مهم دقت کرد،  بنابراین نیازمند قانون های جدید و قوی برای منظور های زیر هستیم.
  1 ــ  برپایی و نگهداری کشاورزی نوین.
  2 ــ  ایجاد و افزودن درآمد تومانی و ارزی.
  3 ــ  نگهداری هویت جغرافیایی و تاریخی منطقه.

کشاورزی پایدار

      تعریف کشاورزی پایدار در قرن گذشته:  زراعت با استفاده از اصول بوم زیست و مطالعه روابط بین گیاه و موجودات زنده و محیط آنها است.  تعریف فوق در قرن جدید،  با شرایط تغییرات آب و هوایی،  کشاکشهای سیاسی و اقتصادی،  در واقع میشود کشاورزی ناپایدار.  حداکثر کار و تلاش کشاورزی در ایران،  البته اگر باشد تعریف فوق است.
      کشاورزی پایدار در قرن جدید،  بکار بردن استراتژی بروز شونده استفاده روزافزن از تکنولوژیهای تولیدی است.  تربیت کشاورزان حرفه ای تکنیکی،  و درک سرمایه گذاری برای کشاورزی پایدار نوین،  مهم دیگر است.  استفاده از نیروی انسانی متخصص تکنیکی،  حذف نیروی انسانی غیر حرفه ای انبوه شده.
      تأمین نیازهای غذایی و اجتماعی و اقتصادی کشور با حداقل مخارج.  افزایش کیفیت تولید و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی.  حذف منابع تجدید ناپذیر،  و تکنیکی ترین روش استفاده از منابع تجدید شونده.  افزایش کیفیت سلامتی غذای و اقتصادی،  و کنترل چرخه های طبیعی و بیولوژیکی.
      با تعریفهای فوق براحتی متوجه می شویم،  که کشاورزی ایران از کشاورزی پایدار فاصله زیاد دارد،  و حتی بعنوان کشاورزی ناپایدار در حال از بین رفتن گفته شده است.  امید است مسئولین و مهندسین گرامی جهاد کشاورزی،  قبل از اینکه کاملاً برای کشور و همه دیر شود،  راهبرد کشاورزی را تدوین نمایند،  و جهت بررسی و دیدگاه عموم منتشر کنند.
      در آمار داریم ایران نیمی از غذای خود را وارد می کند،  با نگاهی به آمار جمعیتی شاغل سال 99 به تفكيك گروه‌هاي عمده فعاليت.  خدمات ٤٩,٧ و صنعت ٣١.٨ و كشاورزی ١٨.٦ درصد هستند.  جمعيت شاغل بخش كشاورزي بيش از ٣٦٥ هزار نفر نسبت به بهار سال گذشته كاهش يافته،  که معادل ٧.٩ درصد رشد منفی است.
      در این آمار با حساب تحلیل راهبردی متوجه می شویم،  نیمی از جمعیت ایران در کار مستقیم کشاورزی یا صنعت و خدمات وابسته به کشاورزی و تولید غذاست.  یعنی در واقع کشاورزی در ایران فقط می تواند غذای نیروی انسانی خود را تولید کند.
      تحلیل راهبردی می گوید،  دیگر بیل بدستی که نامش کشاورز سنتی چند هزار ساله است،  دورانش تمام شده است.  آمار بالا هم این را می گوید،  که بخش کشاورزی در یکسال نزدیک هشت درصد کاهش داشته است.
      بنظر شما برای نجات کشور و آینده چکار باید کرد؟  شاید بهترین کار حذف نیروی انسانی انبوه شده کشاورز سنتی،  و جایگزینی آن با نیروی حرفه ای جدید و ایجاد کشاورز نوین است.
خودکفایی روستای ما
خودکفایی روستا را جدی بگیریم
      خودکفایی یعنی پایایی و پایداری،  و به مفهوم ایجاد رابطه منطقی میان عرضه و تقاضا است.  به تعریف واضحتر یک جامعه مانند روستای ما تا حدامکان تامین کننده نیازهای خود از منابع تولید و درآمد داخل روستا باشد.  جوامعی مانند روستای ما را میتوان نمونه کاملی از زیستگاه های خودکفا در نظر گرفت،  و برای این منظور راهبرد تهیه نمود.
      در حال حاضر بدلیل گسترش روستای ما،  و تغییر سبک زندگی مردم،  به واسطه تاثیر پذیری از روشهای کشوری و جهانی،  بشدت مصرف گرا شده است.  مصرف گرایی لجام گسیخته بیرویه،  باعث نابودی محیط زیست و مرگ تدریجی طبیعت روستای ما میشود.  بهمین جهت لازم هر چه زودتر طرحهای راهبردی پایایی و پایداری،  با استدلالهای منطقی تهیه شود.
      سه شاخص اصلی خودکفایی،  خودکفایی تامین محصولات غذایی،  خودکفایی آب و انرژی،  و خودکفایی در کالا و داد و ستد،  فاکتورهای اصلی در این جهت است.  باید روشی فرهنگی پیش گرفت،  که مردم روستای ما،  همه باشندگان قدیم و جدید،  مفهوم و اهمیت خودکفایی را برای آینده زیستی خود و فرزندانشان مهم بدانند.
      بحث خودکفایی و حرکت به سوی آن،  باید روشی حاصل از سیاستهای اتخاذی کلیت روستای ما،  برای اهداف استقلالی مالی و مادی باشد.  خودکفایی در جوامع سنتی نشات گرفته از فرهنگ خوداتکایی در آنها است،  که قابل انتقال از نسلی به نسل دیگر بوده است.  سه عامل مهم برای آموزش خودکفایی،  آموزش مشارکت،  آموزش همیاری،  و آموزش فرهنگ مصرفی،  لازم و ضروری است.
#انوش_راوید، #روستای_ما  /      t.me/rotrir

   پرسش از عموم:  آیا شما تاکنون درباره خودکفایی و خوداتکایی روستای ما اندیشه کرده اید؟

تکنولوژیهای جدید کشاورزی
طرح نو کشتگری کشاورزی کشور ما و یک بهباد کشورزی
تصویر یک بهباد سمپاش کشورزی،  عکس شماره 9716.
      تکنولوژیهای جدید میتواند بهترین کمک برای خود کفایی روستایی باشد.  آموزش و استفاده از تکنولوژیهای جدید،  اصل مهمی برای اهداف روستای خودکفاست.  خودکفایی در این زمان با روش قرن گذشته امکان ندارد،  بلکه باید طرحهای دقیق امروزی داشت.
طرح نو کشتگری کشاورزی کشور ما خیلی ساده است
تولید کشاورزی با اجرای طرح هادی روستا محقق نمیشود،  کشاورزی و مواد غذایی تکنیکهای نوین تولید میخواهد،  مانند مزارع طبقاتی. طرحهای مانند طرح هادی روستا باعث فرار سرمایه و مانع بزرگ تولیدات نوین است،  این را سابقه بیست ساله طرح نشان میدهد،  لطفاً مجلس و دولت رسیدگی دقیق علمی و پژوهشی نمایند.
نشریات:  ایران میخواهد از زمینهای شرق افغانستان برای زراعت خود استفاده کند.
یعنی خروج ارز برای آباد کردن زمینهای کشور دیگر،  درصورتی که زمینهای ایران بدون کار تکنیکی تولیدی رها شده اند.
……………
   برچسبها:  طرح نو, نو کشتگری, کشاورزی کشور, کشور ما, کشاورزی مخروبه, آباد کنید, روستای ما, تخریب بناها, خودکفایی روستا, خوداتکایی روستا.
   هشتگها:  #کشاورزی, #زمین_سوخته, #کشاورزی_مخروبه, #روستای_ما, #پدافند_غیر_عامل, #بیکاری, #گرانی.
………….
طرح نو کشتگری کشاورزی کشور ما
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
سخن و تقاضای مهم و ملی بانوی باشنده روستای جل غربی از مجلس و دولت http://arq.ir/699
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید