Skip to main content
آفت پروانه سفید در ایران یکی از آفتهای مهم پروانه ای است،  باید مقداری اطلاعات عمومی از آفتهای مهم داشت،  تا بتوان در پژوهشهای تخصصی کمک بود.

آفت پروانه سفید در ایران

آفت پروانه سفید در ایران
تصویر برگ خوردگی پروانه سفید،  عکس شماره 4991.
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره 1529.
این برگه پیوست لینک زیر است:
آفت پروانه سفید در ایران

تاریخچه

      این آفت بومی ایالات متحده آمریکا بوده،  و به همین خاطر در ایران به پروانه سفید آمریکایی نیز معروف است. در سال 1940 میلادی از آمریکا به کشور های ایتالیا، فرانسه، لهستان، مجارستان، مکزیک، رومانی، چین، ژاپن، کره شمالی، روسیه، ترکیه، آذربایجان و… وارد شد.  تا سال 1381 این آفت در ایران جزء آفات قرنطینه ای خارجی محسوب می شد،  و در این سال احتمالا" بصورت شفیره با چوب های وارداتی  به کشور وارد شد.  در سال 1381 آفت پروانه سفید آمریکایی برای اولین بار در مناطق رضوانشهر و لشت نشا استان گیلان در وضعیت طغیانی مشاهده گردید.  در سال 1386 دامنه انتشار آن به تمامی شهرستان های استان گیلان کشیده شد،  این آفت برای اولین بار در تابستان 1384 از منطقه خشکه داران بروی درخت گوجه سبز و سپس در سال 1385 از منطقه اربع کله رامسر  گزارش و مشاهده گردید.  تا سال 1386 دامنه انتشار آن محدود به شهر های غرب استان بود،  ولی متاسفانه در سال 1387 به شهر های مرکزی استان از جمله نور، محمود آباد، بابلسر، آمل و بابل سرایت نموده است.
آفت پروانه سفید در ایران
عکس های پروانه سفید،  عکس های 920 و 921 .
آفت پروانه سفید در ایران

شکل شناسی

      این پروانه از خانواده  Arctiidae  بوده،  که خود به چهار زیر خانواده تقسیم می شود.  خانواده  Arctiidae دارای گونه های متعددی است،  که اکثر گونه های آن جزء آفات مهم درختان و درختچه ها و گیاهان علفی می باشند،  که جنس Hyphantria در این خانواده قرار دارد.   حشره کامل دارای بال های روئی به رنگ سفید با لکه های تیره و بال های زیری سفید رنگی با لکه های سیاه در حاشیه آن میباشد.  تخم آن کروی به رنگ سبز براق می باشند،  لاروها ابتدا زرد روشن و سپس به رنگ زرد متمایل به سبز و گاها قهوه ای خاکستری مشاهده می شوند،  طول لاروها در منتهی الیه مرحله رشد پس از 4 – 3 هفته به 40 – 19 میلی متر میرسد،  عکس شماره 921.
آفت پروانه سفید در ایران

زیست شناسی

      این آفت زمستان را به صورت شفیره های قرمز متمایل به قهوه ای در داخل حفره و زیر پوست درختان میزبان و زیر بقایای گیاهی سپری می کند،  و با توجه به شرایط اقلیمی منطقه در اواسط بهار حشرات کامل نسل اول ظاهر شده،  و در پشت برگها به صورت دستجات 1893 – 293 عدد تخم ریزی می نمایند.  طول دوره تفریخ تخمها 7 الی 9 روز و طول دوره لاروی که مرحله خسارت زای آفت می باشد 20 الی 25 روز است.  طول دوره شفیرگی 10 روز بوده که با توجه به این که آفت به صورت شفیره زمستان گذرانی می کند،  طول آن در نسل دوم بین 9 – 8 ماه خواهد بود.  این آفت هشت سن لاروی داشته که در شرایط شمال کشور دارای دو نسل می باشد اوج خسارت آفت در نسل اول از اواخر خرداد و در نسل دوم که بیشترین خسارت را سبب می شود،  از اواسط مرداد تا اوایل شهریور تخمین زده می شود.   به دلیل تمایل بالای آفت به نور خسارت آنرا بر روی درختان حاشیه جاده ها و جنگلها بیشتر می توان مشاهده نمود که مبارزه با نسل اول آفت را تسهیل می بخشد.
آفت پروانه سفید در ایران
عکس طول دوره شفیرگی که 10 روز است،  عکس های 922 و 923.
آفت پروانه سفید در ایران
   منطقه کرفون بابلسر تابستان 1387،  عکس شماره 924،  و منطقه اربع کله رامسر تابستان 1385،  عکس شماره 925.
آفت پروانه سفید در ایران

میزبان

      این آفت پلی فاژ بوده و از میزبانان مهم آن میتوان توت، گوجه سبز، گردو، کیوی، خرمالو، گلابی، سیب، مو، افرا، صنوبر، چنار، توسکا، بید، و گیاهان زراعی نظیر خیار، ذرت، لوبیا، گوجه فرنگی را نام برد.   طبق بررسی های آقای دکتر پازوکی 636 گونه گیاه بعنوان میزبان این آفت ثبت گردیده است.
آفت پروانه سفید در ایران
منطقه رضوانشهر گیلان تابستان 1387 عکس  927 و 928 .
آفت پروانه سفید در ایران
نحوه خسارت
     لاروهای آفت در سنین اولیه به صورت دسته جمعی ابتدا از پارانشیم برگ تغذیه نموده،  سپس برگهای درختان میزبان را به صورت مشبک و تور مانند و جاروئی در می آورند.  لاروها در سنین بعدی از تمام قسمت های برگ تغذیه،  و در تراکم زیاد عملاً درختان را عاری از برگ می نمایند.
آفت پروانه سفید در ایران
   منطقه ترسیاب محمود آباد تابستان 1387  عکس شماره 929 و 930 .  لاروها  از تمام قسمت های برگ تغذیه می کنند.
آفت پروانه سفید در ایران
منطقه رضوانشهر گیلان تابستان 1387 عکس شماره  931  و 932.
آفت پروانه سفید در ایران
   منطقه کرفون بابلسر تابستان 1387  عکس 933 و 934 ،   برگ های درختان میزبان را به صورت مشبک و تور مانند و جاروئی در می آورند.
آفت پروانه سفید در ایران
منطقه اربع کله رامسر تابستان 1385،  عکس 936 و 937.
توجه:  درصورت تقاضا همه عکس های این پست را ایمیل می کنم.
آفت پروانه سفید در ایران
روش های مبارزه
   الف-  روش مکانیکی ــ   از بهترین روش ها محسوب می شود، همانطوری که ذکر گردید،  تخم های آفت به صورت توده ای بوده و مدت زمان تفریخ آن 6-4 روز می باشد.  لارو های سن اول بعد از تفریخ به صورت مجتمع از پشت برگ تغذیه میکنند،  و لارو های سن دوم با تنیدن تار و چسباندن برگها بهم دیگر به مدت 15 روز به صورت مجتمع از برگ تغذیه می نمایند.  از آنجائیکه آفت تا لارو سن سوم به مدت 20 روز در داخل دو برگ یا  چند برگ یک شاخه تقریباً نیم متری به صورت مجتمع به سر می برد،  بنابر این با قطع این شاخه ها میتوان تعداد زیادی از لاروها را از بین برد.  لازم به ذکر است که اکثر تخم های آفت در نسل اول در ارتفاع پایین گذاشته می شوند،  که این امر جمع آوری تخم و لارو های آفت را در نسل اول و امحاء آن را توسط نیرو های انسانی آسان و امکانپذیر مینماید.  همچنین میتوان با کمک بالابر های ماشین های اطفاء حریق جهت حذف شاخه های آلوده درختان کنار خیابان ها استفاده نمود.
   ب – روش زراعی مکانیکی  ــ   کاشت گیاهان تله در پارک ها:   از آنجاییکه درختان توت و افرا یکی از میزبان های درجه اول و دوم آفت پروانه سفید آمریکایی محسوب میشود، کاشت و کوتاه نگاه داشتن اینگونه درختان در پارک ها و دیگر معابر عمومی و فضای سبز شهری، پایین آوردن جمعیت آفت را در مرحله خسارت زایی امکان پذیر خواهد نمود.
   ج – روش شیمیایی ــ  برای مبارزه با لارو هایی که در ارتفاع بالای درختان فعالیت می کنند و امکان مبارزه مکانیکی با آنها مقدور نیست باید از روش شیمیایی استفاده نمود،  که در این روش از سموم هورمونی مانند دیمیلین و از سمپاش های یکصد لیتری و بیست لیتری (در زمان استفاده از بالابر خودرو های اطفاء حریق) استفاده نمود.  بنابر این استفاده از تلفیق روش ها برای مبارزه با نسل اول که جمعیت انتقالی نسل دوم را تعیین می کند،  از اهمیت زیادی برخوردار است.
       منبع:  CD  اداره کشاورزی ایران،  از منابع:
 ……………
   برچسبها:  آفت، پروانه سفید، حشرات، کشاورزی، باغداری، مبارزه آفت، آفت شناسی.
………….
آفت پروانه سفید در ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
* * * * * * * * * *
 
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید