Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

هفت نوشته تازه ارگ ایران

فعالین اجتماعی سیاسی علمی دانایی در یکی دو قرن اخیر،  دانش و بینش خود را بر پایه دروغهای تاریخ،   تاریخ نویسی استعماری گذاشته اند،  بهمین جهت فعالیتها و طراحی های آنها نتیجه ای نمی دهد.

فعالین اجتماعی سیاسی علمی دانایی

فعالین اجتماعی سیاسی علمی دانایی
تصویر انوش راوید در موزه ارگ کریمخان شیراز،  عکس شماره 7262.
فعالین اجتماعی سیاسی علمی دانایی
لوگو در دانش و بینش انقلابی باشیم،  عکس شماره 1610.
این برگه بشماره 1061 پیوست لینک زیر است:
فعالین اجتماعی سیاسی علمی دانایی
فعالین اجتماعی سیاسی علمی دانایی
      فعالین اجتماعی سیاسی علمی دانایی در یکی دو قرن اخیر دانش و بینش خود را بر پایه دروغهای تاریخ،  تاریخ نویسی استعماری گذاشته اند،  بهمین جهت فعالیتها و طراحی های آنها نتیجه ای نمی دهد.  آنها نمی خواهند متوجه شوند،  که دارند در زمینه های ساختگی تاریخی می اندیشند،  و این خود باعث می شود،  نتوانند کارایی داشته باشند.  در ارگ ایران بارها نوشتم،  اگر ما از تاریخ بدرستی ندانیم،  خودبخود نمی توانیم برای آینده درست اندیشه و طراحی کنیم.
      فعالین اجتماعی سیاسی علمی دانایی چه کسانی هستند،  این اشخاص معمولأ در بخشهای مختلف نیازمند به تفکر و برنامه برای یک ملت،  در یک روستا تا یک کشور کار و تلاش می کنند.  این اشخاص از ابتدای جوانی در فکر این هستند،  که بنوعی بتوانند به جامعه خود خدمت کنند،  برای همین راهی متفاوت از مردم عادی بر می دارند.  اکثر این افراد بدلیل تاثیر فرهنگی و تاریخی خانواده و یا محیط رشد آنها،  و حتی علاقه ژنی،  شیوه های متفاوتی انتخاب می کنند.
      از ابتدای تاریخ این افراد هدف خوبی برای بهره برداری و استفاده توسط مردم و حکومتها و دینها بودند.  تا اینکه دوران استعمار رسید و استعمارگران متوجه شدند،  که برای بدست آوردن ملتها،  باید این افراد را بگمراهی ببرند.  عده ای را با پول و وعده و غیره بخود جلب کردند،  و عده بیشماری را با دروغ پردازی های زمینه ای مانند تاریخ نویسی استعماری گمراه کردند،  تا آنها نتوانند از اقداماتشان نتیجه ای بگیرند.
      بارها درباره پیدایش دروغهای تاریخ از ابتدای تاریخ نوشتم،  که خلاصه آن می شود،  برای بدست آوردن حقانیت و قدرت توسط دینها و حکومتها پرداخته می شد .  سپس در دوره استعمار این دروغها جمع آوری و گسترش داده شد،  من آنرا با نام تاریخ نویسی استعمار می گویم.  وقتی شخصی می خواهد فعالیت اجتماعی سیاسی نماید،  دانش و بینش خود را بر پایه انبوه دروغهای تاریخی گذاشته،  و نمی تواند بدرستی برنامه ریزی نماید.
      دروغها باشکال مختلف توانایی فعالین اجتماعی سیاسی علمی دانایی را کم می کند،  و براحتی باعث گمراهی و حتی رقیب تراشی می شود.  برای اینکه مردم متوجه دروغهای تاریخ نشوند،  سیستم استعماری با امکانات وسیعی که دارد،  با رنگ آمیزی و شدت بیشتر دروغهای تاریخ را منتشر می کند.  و کاری می شود که اگر یک نفر بخواهد درباره دروغهای تاریخ بگوید،  مورد حمله مردم قرار می گیرد،  که چرا داری چنین می گویی.
      بویژه فعالین مورد نظر این نوشته،  از ترس خطر دوری توده مردم از آنها،  دروغهای تاریخ را پیگیری و افشا نمی کنند،  و پای بند به آنها می مانند.  اما بمنظور اهداف درست و حساب شده راهبرد ملی نیاز است،  دروغهای تاریخ شناخته شوند،  تا باعث گمراهی برای آینده نگری نگردند.  بمنظور درک کامل و بدست آوردن دانش و بینش در این مورد،  خواندن و پیگیری تارنماهای ارگ ایران و راهبرد ملی پیشنهاد می شود.
فعالین اجتماعی سیاسی علمی دانایی

قدرت تشخیص

فعالین اجتماعی سیاسی علمی دانایی
     قدرت تشخیص و آموزشهای مربوطه در ارگ ایران،  همانطور که از نامش پیداست،  برای توانایی تشخیص دروغهای تاریخ از واقعیت هاست،  که بتوان با این تشخیص روش برنامه های راهبرد ملی را یافت.  تصویر شماره 3696.
      در این قرن دنیایی اطلاعات و تبلیغات و دروغ و دونگ و غیره در برابر ما قرار دارد،  بسیاری از آنها بنا به ترفندهای مختلف منجمله ترفندهای استعمار و امپریالیسم در سیستم آموزشی جهان وارد شده است.  نوشته ها و آمار و ارقام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی،  الکی و ترفندی،  بفراوانی وجود دارد،  یک شخص که می خواهد به آگاهی های درست دست یابد،  باید توانایی قدرت تشخیص بمنظور تخصص خود را داشته باشد.  بدون توانایی قدرت تشخیص یک فرد یا یک جامعه نمی تواند مسیر درست را بیابد،  و به رشد و تکامل برسد.
      دانستن وجود ابزاری بنام قدرت تشخیص،  مانند بقیه علوم نیازمند آموزش های مربوطه است،  در سیستم آموزشی ایران آموزشی بنام درس قدرت تشخیص وجود ندارد،  یعنی یکی از مهمترین پایه های آموزشی وجود ندارد.  من سعی می کنم در این وبلاگ مطالبی درباره قدرت تشخیص بنویسم،  البته این دانش نیازمند درس و تدریس اساتید متخصص مربوطه است.  در هر صورت بدون قدرت تشخیص توانایی تشخیص حق از باطل، حقیقت از دروغ و غیره حاصل نمی شود،  و آگاهی بدست نمی آید،  و این مسئله مهمی است.  از نظر من برای رسیدن به توانایی قدرت تشخیص،  باید مطالعات و تحقیقات پیگیر تخصصی انجام شود.
      بمنظور بدست آوردن قدرت تشخیص نیازمند تحول گام بگام در خود،  و برای بالا بردن درک و دانش،  و برای یک کشور کیفیت کل جامعه است.  این تحول تابع اراده و تلاش فردی و اعضای جامعه است.  ابتدای برای ایجاد این درک و تحول،  باید سیستم آموزشی را شناخت،  و از تابعیت آن دوری کرد،  زیرا در این سیستم توانایی قدرت تشخیص را از ابتدا سلب کرده اند.  ممکن است هزاران نفر این مطلب را ببینند و بخوانند،  ولی مطمئن هستم متوجه آن می شوند،  این مطلب فقط برای یک درصدی های متخصص باهوش است.
      همچنین کودک سفتی و ساده انگاری از بیماری های خطرناک فرد یا جامعه است،  و کاملا خلاف قدرت تشخیص است.  مثلاً کودک صفت و ساده اندیش می گوید،  عرب و مغول و این و آن به ایران حمله کردند،  و هرگز نمی تواند درک کند،  با کدام سابقه تاریخی و اجتماعی،  و با کدام سابقه سازمان های نظامی و دولتی،  فقط چون کودک صفت و ساده اندیش است،  همینجوری هر پرت و پلایی را بدون درک از تخصص می پذیرد.  مهم این نیست که یک جامعه و ملت و مملکت افراد متخصص با مدارک تحصیلی زیاد داشته باشند،  مهم این است که توانایی درک واقعیت ها را داشته باشند،  و کودک صفت و ساده انگار نباشند.
……………
   برچسبها:  فعالین اجتماعی, فعالین سیاسی, فعالین علمی, فعالین دانایی, قدرت تشخیص, آموزشهای مربوطه,
………….
فعالین اجتماعی سیاسی علمی دانایی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
تفاوت فرهنگی تاریخ اروپا و فرهنگ ایران در کولوسیوم و تخت جمشید دیده می شود، مشروح در http://arq.ir/118
* * * * * * * * * *
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.