Skip to main content
هایپر ابر اتوماسیون اداری در ایران لزوم زیاد و سریع است تا از هیکل سنگین و پر خرج دولت خلاص شد و به آینده نوین رفت.  درصورت غفلت از هایپر اتوماسیون کشور با بحرانهای اداری و اجتماعی و مالی دچار میشود.  در ایران تخصص برای اجرای سریع ابر اتوماسیون وجود دارد،  فقط کافی است خواسته شود تا به آن دست یافت.  هر وقت من سر و کارم به ادارات میافتد،  متوجه وضع وخیم و نیاز شدید به هایپر اتوماسیون اداری میشویم.

هایپر ابر اتوماسیون اداری در ایران

هایپر ابر اتوماسیون اداری در ایران لزوم زیاد و سریع است تا از هیکل سنگین و پر خرج دولت خلاص شد و به آینده نوین رفت
تصویر غرق شدن یک کارمند سنتی در کاغذ،  عکس شماره 3820.
 این برگه بشماره 1515 پیوست لینک زیر است:
هایپر ابر اتوماسیون اداری در ایران لزوم زیاد و سریع است تا از هیکل سنگین و پر خرج دولت خلاص شد و به آینده نوین رفت
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشیم،  عکس شماره 1529.
هایپر ابر اتوماسیون اداری در ایران

هایپر اتوماسیون

      هایپر اتوماسیون روش پویای بروز شوند است،  که سازمانها از آن برای شناسایی و بررسی سریع هر چه بیشتر فرآیندها و فناوری اطلاعات و تجاری استفاده میکنند.  ابر اتوماسیون شامل استفاده هماهنگ از چندین فناوری و ابزار یا پلتفرم است،  از جمله هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، معماری نرم ‌افزار مبتنی بر رویداد و فرآیندهای روباتیک میباشد.  همچنین مدیریتهای هوشمند کسب ‌و کار،  یکپارچه سازی خدمات و سرویسها،  نرم افزارهای اجرایی و انواع دیگر ابزارهای کدی و غیره کدی،  تصمیم سازی،  و فرآیندهای دیگر مورد نظر و لزوم.
    هایپر اتوماسیون اداری باعث هوشمند سازی ادارات و سازمانها میشود،  و ریسک و خطاهای انسانی را از بین میبرد،  و از رد و بدل کردن پولهای زیر میزی و اینقبیل جلوگیری میکند و باعث میشود درآمد دولت افزایش یابد.  زیرا دور زدن دولت از جانب خطاهای کارمندی از بین میرود،  و دولت را کم حجم و سبک و کم مخارج میکند.  مردم معطل در ادارات نمیشوند و زمانهای تلف شد و مخارج رفت و آمدها و غیره بشدت کاهش میابد.  هدف نهایی هایپراتوماسیون توسعه فرآیندی برای خودکارسازی اتوماسیون سازمانی است.
هایپر ابر اتوماسیون اداری در ایران لزوم زیاد و سریع است تا از هیکل سنگین و پر خرج دولت خلاص شد و به آینده نوین رفت
   اتوماسیون اداری بدون هوش مصنوعی فاقد ارزش و دست و پا گیرست.  هوش مصنوعی کار کرد سلیقه ای اداری و مالی را از بین میبرد،  و از مخارج سنگین و سهمگین دولت و مردم جلوگیری میکند.  باید قانون گذاران درک و دانش خود را درباره اتوماسیون اداری تحت وب هوشمند بالا ببرند،  تا کشور و مردم را از تورم شدید کارمند و کاغذ و زمان نجات دهند.
      اصطلاح هایپر اتوماسیون یا ابر اتوماسیون در 2019 توسط یک شرکت تحقیقاتی و مشاوره فناوری اطلاعات ابداع شد.  این واژه بمعنی فناوری اتوماسیون فرآیند رباتیک است،  که یک رویکرد جدید و بسیار محبوب برای خودکارسازی فرآیندهای مبتنی بر رایانه،  در مقیاس امور سازمان قدیمی قرنهای گذشته است،  که بویژه ادارات کشورهای عقب افتاده درگیر آن هستند.
      هایپراتوماسیون چارچوبی برای راهبردی و راهبری فناوریهای مختلف اتوماسیون است،  که به طور جداگانه یا پشت سر هم و با تقویت هوش مصنوعی و یادگیری ماشین فراهم میکند.  ابراتوماسیون شامل شناسایی کارهایی است،  که باید خودکار شوند،  انتخاب ابزارهای اتوماسیون مناسب،  چابکی اجرایی از طریق استفاده مجدد از فرآیندهای خودکار، و گسترش قابلیتهای آنها با استفاده از روشهای مختلف هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی است.
      هایپر اتوماسیون باعث صرفه جویی در هزینه ها و افزایش بهره وری و به دست آوردن کارایی بویژه در بخشهای دولتهای سنگین وزن پرخرج است.  از این طریق سرمایه گذاری بر روی دادههای جمع آوری شده و تولید شده توسط فرآیندهای دیجیتالی،  سازمانها میتوانند این داده‌ها را برای تصمیم ‌گیری بهتر و به موقعتر کسب ‌و کار جمع ‌آوری کنند.  نمونه تازه مشکلات اداری بشدت قدیمی را در اینجا بخوانید.
      سوال کلیدی و مهم این است،  چه کسانی باید تشخیص دهند چه کسانی باید مسئول طراحی و اجرای هایپر اتوماسیون باشند،  و چگونه باید انجام شود.  کارگران و کارمندان در تمام ارگانها خط مقدم این شناسایی هستند،  که باید دانش اولیه ابر اتوماسیون به آنها معرفی شود،  تا بهترین روشها را برای این کار بیابند و مجلس و دولت نیز با مطاله عمیق در این باره طرحهای خود را بگونه هایپر اتوماسیون ارائه دهند.  باید دوران کارهای سخت و پر تعداد نفر،  و پر خرج و بسیار زمان بر تمام شوند.
هایپر ابر اتوماسیون اداری در ایران

ابر اتوماسیون در مقابل اتوماسیون

      حداکثر تلاش چند سال پیش اتوماسیون اداری تحت وب بود،  هرگز کشورهای عقب افتاده به حداقل آن هم دست نیافتند.  اما امروزه متوجه شدند،  اتوماسیون به تنهایی فاقد کارایی لازم است،  و با وجود شرایط دقیق هوش مصنوعی و ربات،  براحتی میتوان به رقم پیشرفته تر و بروز شونده با سرعت و کارایی بیشتر دست یافت. رویکرد ابر اتوماسیون اداری در ایران فقط نیازمند دانستن آن توسط مقامات کشور است،  و بقیه برای طرح و اجرا در کشور بخوبی فراهم است.
      هوش مصنوعی و رباتها،  اتوماسیون سنتی را گسترش میدهند،  تا وظایف بیشتری را انجام دهد.  با تسلط به ابر اتوماسیون راه های زیادی وجود دارد،  که میتوان از این رشته برای بهبود عملیات تجاری استفاده کرد،  و مزایای زیر را خواهد داشت:
هایپر اتوماسیون هزینه اتوماسیون را کاهش میدهد.
به اولویت بندی تلاشهای اتوماسیون آینده کمک میکند.
هماهنگی بین فناوری اطلاعات و کسب و کار را بهبود میبخشد.
توانایی اندازه گیری تأثیر تلاشهای تحول دیجیتال خیلی بهتر میشود.
نیاز به IT سایه را کاهش میدهد،  که حاکمیت و امنیت را شامل میکند.
پذیرش هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی در فرآیندهای تجاری را افزایش میدهد.
با تسلط به ابر اتوماسیون راه های زیادی وجود دارد،  که میتوان از آن برای بهبود عملیات اداری و تجاری و صنعتی و غیره استفاده کرد.
هایپر ابر اتوماسیون اداری در ایران

چالشهای هایپر اتوماسیون

      هایپر اتوماسیون یک مفهوم جدید است،  و شرکتها در مراحل اولیه کشف نحوه اجرای آن در عمل هستند،  بهمین دلیل مشکلات و چالشهایی دارد.  تعیین دقیق راهبرد و انتخاب راهبری که تاکنون وجود نداشته،  که نیازمند کار کارشناسی حرفه ای کشوری است،  که باید سریع انجام شود تا زمان عقب افتادگی به حداقل برسد.  تعیین ابزارهای اجرایی سخت و نرم که میتواند مشکل بیشتری برای اجرا ایجاد کند.  چگونگی حفظ امنیت و حاکمیت و حریم خصوصی و نظارت بر عمق عملیات آن.
      آموزش مردم برای برخورد و توانایی کار با ابر اتوماسیون برای مردمی که حداقل آشنایی با حداقلهای امروز را دارند.  راضی کردن کارمندان که اتوماسیون را یاد بگیرند،  و آنهایی از سیستم اداری و کاری حذف خواهند شد.  هایپراتوماسیون جایگزین انسانهای زیادی میشود،  بنابراین انسانها برای اینکه باقی بمانند،  باید دانش خود را بالا ببرند.  شرکتهای هوش مصنوعی و رباتی را بنیان گذارند،  و کارهای روزمره مردم با ادارات را بصورت خصوصی انجام دهند.
      در حال حاضر هیچ فروشنده هایپر اتوماسیون وجود ندارد،  که فناوری ابر اتوماسیون جامع را ارائه دهد.  با این حال فروشندگان مختلف اتوماسیون در حال گسترش ابزارهای نمونه کار خود برای پشتیبانی از گستره وسیع تری از قابلیتهای ابر اتوماسیون هستند.  تشکیل و تقویت شرکتهای مربوطه یک چالش مهم است،  خوشبختانه در ایران امکان آن بخوبی فراهم است،  باید موارد را شناسایی و پیگیری شود.
   مهم:  قرار نیست هایپر اتوماسیون بطور کامل جایگزین انسان شود،  در عوض از طریق اتوماسیون،  انسانها از وظایف تکراری و کم‌ ارزش رها میشوند.  افراد میتوانند بر کارهایی متمرکز شوند،  که برای سازمانها ارزش بالاتری دارند.  اتوماسیون اداری و مشارکت انسانی با هم به سازمانها کمک میکند تا تجربیات مشتری برتر را ارائه کنند،  و در عین حال هزینه‌های عملیاتی را کاهش و سودآوری را افزایش دهند.  مسئله و مهم کلیدی هایپر اتوماسیون توانایی گنجاندن انسان در فرآیند دیجیتالی کردن است.
      دورهها و موجهای فناوریهای اتوماسیون را باید شناخت،  و دوران گذر از آنها را برنامه ریزی نمود،  زیرا موج اول اتوماسیون پایان یافته و هنوز در ایران اجرا نشده،  و اینک وارد موج سوم یعنی ابر اتوماسیون شدیم.  زیرساختها و فرآیندهای قدیمی باعث کاهش شدید کارایی سازمانها هستند،  و همین کاهش شدید غیر آگاه و غیر چابک و بی تصمیم،  مانع مهم اجرای بترتیب موجهای اتوماسیون شدند و هستند.
      ادارات و سازمانهای ایران سیستم جزیره ای دارند،  هر کدام اطلاعات را دستی در سیستم خود ذخیره میکنند،  و توانایی تحلیل و آنالیز و به اشتراک گذاری در کل سیستم کشور را ندارند.  برای همین به هیچ عنوان وارد اتوماسیون نشده اند،  ولی بگونه ای ساده میپندارند اتوماسیون همین است.  این نشان میدهد دانشی از اتوماسیون ندارند،  گذر دادن این سازمانها به هایپر اتوماسیون کار مشکلی است،  ولی باید انجام شود.  در غیر اینصورت مخارج ادارات و سازمانها بسیار بالا رفته،  و ادامه این وضع برای کشور غیر ممکن است.
      ادغام موج اول اتوماسیون اداری با ابزارهای طراحی و سیستم داده های سنتی برای بهینه سازی و افزایش بهره وری سازمانها دیگر کافی نیست.  یعنی ادغام اتوماسیون اداری با سیستمهای پایگاه داده مدلهای کلاسیک داده،  ابزار طراحی مناسبی نیستند.  بنابر این هوش مصنوعی و ربات و یادگیری ماشینی برای ارتقا فرآیندهای نرم افزار اتوماسیون اداری مورد بررسی قرار گرفته است.  این ترکیب موجب افزایش چشمگیر بهره وری شده،  و میتواند سرعت عملکرد را بطور بسیار چشمگیر افزایش دهد همراه با کاهش شدید مخارج.
   نتیجه:  هایپر اتوماسیون اداری باعث هوشمند سازی ادارات و سازمانها میگردد،  و ریسک و خطاهای انسانی را از بین میبرد،  و از رد و بدل کردن پولهای زیر میزی و اینقبیل جلوگیری میکند،  و باعث میشود درآمد دولت افزایش یابد.  زیرا دور زدن دولت از جانب خطاهای کارمندی از بین میرود،  و دولت را کم حجم و سبک و کم مخارج میکند.  مردم معطل در ادارات نمیشوند و زمانهای تلف شد و مخارج رفت و امدها و غیره بشدت کاهش میابد.
     کمبود نیروی انسانی متخصص برای پیاده ‌سازی و موفقیت در اتوماسیون چشمگیر است،  باید دوره‌های آموزشی متعددی در دسترس سازمانها قرار دارد،  که به آنها کمک کند تا این نیازها را برطرف کنند.  ایرانی توانایی اجرای کامل بروز شدن فن آوریها را دارد،  فقط باید با کمک فکری و آموزشی،  و گفتن نیاز آنها برای ادامه حیات کشور،  بحرکت دارآورده شوند.
هایپر ابر اتوماسیون اداری در ایران لزوم زیاد و سریع است تا از هیکل سنگین و پر خرج دولت خلاص شد و به آینده نوین رفت
     طرح هادی روستایی فرار سرمایه گذاری در روستاهای ایران را دارد،  وقتی ادارات مربوطه رسمی و غیره رسمی برای سند و تغییر کاربری درصد بسیار بالایی از قیمت روز را میخواهند،  خود بخود سرمایه بکشورهایی میرود،  که مشکلات اداری و سرمایه گذاری مانند طرح هادی روستایی نداشته باشند.  نشریات ایران پر شده از خبرهایی درباره فرار سرمایه از ایران.
هایپر ابر اتوماسیون اداری در ایران لزوم زیاد و سریع است تا از هیکل سنگین و پر خرج دولت خلاص شد و به آینده نوین رفت
      قوانین باید بگونه ای باشند که کارهای اداری و رد و بدل کردن پول در ادارات سلیقه ای نباشد،  یعنی قانون بتواند کنترل کامل و کافی به اوضاع اعمال کند.  وقتی اتوماسیون اداری تحت وب هوشمند نباشد،  حداقل با قوانین بجا و درست،  از رفتارهای اداری سلیقه ای جلوگیری نمود.  یعنی ابتدای نظم تمدن،  قوانین هستند،  در طول تاریخ از قانون حمورابی تاکنون تلاشهای زیادی شده،  تا قوانین درست تر و بجا تر تدوین و اجرا شوند.
   پرسش از عموم:  آیا شما در ادارات و سازمانها با مشکل کاغذ بازی روبرو بودید؟
……………
   برچسبها:  هایپر اتوماسیون, ابر اتوماسیون, اتوماسیون اداری, اتوماسیون ایران, چالشهای  اتوماسیون, روش نوین, ادارات آینده, سازمانهای آینده.
   هشتگها:  #اتوماسیون_اداری.
…………
هایپر ابر اتوماسیون اداری در ایران
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات و نماشا لینک آن در ستون کناری ارگ ایران
* * * * * * * * * *
سخنان آقای محمد سلطانی ریس شورای روستای چلاسر درباره مشکلات طرح هادی روستایی بافت روستا و نیاز به برداشتن این طرح اشتباه، مشروح در لینک http://www.arq.ir/1335
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین عکسها و مطالب ارگ ایران را بیابید.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجوهای ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید،  و در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
   ــ  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید.
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها،  در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید.