Skip to main content

بایگانی ماهانه ارگ ایران همراه تعداد نوشته ها

ده نوشته تازه ارگ ایران

سرگردانی در شالیزار بدون نقشه سرگردانی یک ارباب رجوع به یکی از ادارات است.  وظیفه همه مردم است،  که از مشکلات اداری بگویند و بنویسند،  تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.  نباید تصور کرد که در مقابل ضعفهای اداری،  دولت و مجلس بی تفاوت خواهند بود،  مطمئن باشید رسیدگی خواهند کرد.

سرگردانی در شالیزار بدون نقشه

سرگردانی در شالیزار بدون نقشه
تصویر انوش راوید در یک اثر تاریخی،  در اینجا،  عکس شماره 3227.
سرگردانی در شالیزار بدون نقشه بشماره 1302 پیوست لینک زیر است:
پرسشگر و مطالبه گر باشید
پرسشگر و مطالبه گر باشید،  عکس شماره 1625.
سرگردانی در شالیزار بدون نقشه
سرگردانی در شالیزار بدون نقشه
      برای تهیه سند تفکیکی یک قطعه زمین کشاورزی شالیزار برنج که سند اصلی دارد،  به اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن مراجعه کردم.  کارهای اولیه و پرداختهای قانونی را انجام دادم.  گفتند نقشه اصلی زمین لازم است،  در اداره های مربوطه نقشه اصلی زمین موجود نبود.  ریاست محترم اداره گفت خودتان نقشه را تهیه کنید.
      برای هر کاری و هر کدام از مراحل،  کلی معطلی روزانه و رفت و آمد داشتم.  وظیفه هر ایرانی است،  که مشکلات اداری و کارمندی را در اینترنت مطرح کند،  تا نسبت به اصلاح آنها اقدام شود.  نباید تصور کرد که در مقابل گفتن و نوشتن ضعف های اداری،  دولت و مجلس بی تفاوت خواهند بود،  مطمئن باشید رسیدگی خواهند کرد.
      در ادامه نقشه ای تهیه کردم،  و با آقای ع ع از طرف اداره برای شمیم اداره املاک،  که نوعی جی پی اس است،  رفتیم به زمین کوچک شالیزار در اینجا.  ایشان کار خودش را کرد،  و در اداره به آقای م ق کارشناس بخش نقشه کشی اداره گزارش کرد.  کارشناس مربوطه گفتند،  که ابعاد اضلاع این نقشه ترسیمی با اعداد نوشته شده در سند هم خوانی ندارد،  و مطابق معمول گفتند که ملاک ما ابعاد سند است.
      به ایشان گفتم که این زمینها در یک طرح کشاورزی تسطیح و جاده سازی شده است،  و خود بخود ابعاد اضلاع بهم خورده است.  ایشان طی دو نوبت در دو روز در دو هفته متنهای زیر را در پرونده نوشتند.  "آقای ع ع نقشه برادار، ابعاد نقشه ترسیمی با ابعاد سند مغایرت دارد".
      به آنها گفتم مسائل را در اینترنت می نویسم تا رسیدگی کلی به وضع این نوع ساختار اداری غلط شود.  مشکلی نیست که کدام کارمند چه بنویسند،  ولی چرا باید مراجعه کننده سرگردان شود و معطل باشد،  و روزها و ساعتها در اداره منتظر این کارمند و آن کارمند باشد،  که چه دلشان می خواهد.
   مهم:  در این زمان تکنیکهای اداری مراجعه به اداره و سرگردانی و معطلی ارباب رجوع چه معنی دارد،  چرا نباید سیستم اداری کار خود را بکند؟
      این دو کارمند در دو شهر جداگانه یا دو ساختمان متفاوت نیستند،  در یک اتاق سه در پنج روبروی یکدیگر نشسته اند.  بهتر بود آنها با یک تبادل گفتگو چند ثانیه با یکدیگر،  که در کنار هم نشسته اند،  مشکل پرونده و ارباب رجوع را حل کنند.  ولی من مراجعه کننده را وادار می کنند،  بارها به اداره بروم و با کلی معطلی،  پرونده را از میز این یکی بگیرم و در میز مقابل آن یکی بگذارم.  کارمندان نباید مسائل بین خودشان را سر ارباب رجوع پیاده کنند.
      بنظر شما اسم این رفتار را چه می گذارید،  درصورتیکه آقای کارشناس مربوطه می گوید،  که سی سال سابقه کار دارد.  یعنی تجربه و سابقه کار در ساختار اداری غلط این می شود.  این اشخاص و کلیه کارمندان ایران از نظر اخلاقی و رفتاری و دوستی خیلی خوب هستند،  و اصلاً مشکلی ندارند.  اما برای روند کار اداری و کار گشایی در کار اداری خیلی ضعیف و غیر تکنیکی عمل می شود.
      کارمندان برای کاری که می کنند حقوق می گیرند،  و باید برای بهبود امور طرح بریزند،  نه اینکه من مراجعه کننده مجبور باشم روزها به اداره بروم،  کلی معطل و سرگردان شوم.  کارمند وظیفه دارد در شرایط فعلی ایران در جنگ با استعمار و امپریالیسم،  تا می تواند خدمت گذاری به مردم و کشور را پیشه کند.  چرا باید کاری کند که این مطالب از کم لطفی به کار من مراجعه کنند،  در اینترنت منعکس شود.

ساختار اداری غلط

       همه مردم خوبخود و در هرصورت با اداره جات سروکار دارند.  اکثر مردم درباره روند کار اداری چیز زیادی نمی دانند.  وقتی در یک جمع مانند خانوادگی و محلی و تاکسی وغیره هستیم،  مردم از کار با ادارات کلی گله و یا شکایت دارند.  همچنین اکثر مردم از نوشتن و انعکاس مشکلات خودشان با ادارات بدلایل مختلف طفره می روند.  برای همین بررسی ساختار اداری بر عهده عده کمی از مردم است.
      همیشه بالاترین مقامات کشور ایران برای بهبود ساختار اداری سفارش کردند،  و خواهان یک سیستم اداری نوین هستند.  ولی برای عمل به آن نیازمند است ساختار اداری غلط شناسایی شود،  درست مانند ویروس و بیماری است،  که ابتدا باید شناسایی شوند،  تا بتوان مشکل و بیماری را بر طرف کرد.
      ساختنار اداری غلط یعنی ساختاری،  که بازمانده از دوران گذشته است،  و نتوانسته خود را وارد تمدن تکنیکی قرن جدید کند.  نمونه آن انبوه کاغذ در پرونده های کاغذی ادارات،  و نبود سیستم اداری تحت وب است.  نمونه زیاد است،  مانند نقشه های ثبتی،  که از هفتاد هشتاد سال پیش است،  و مورد تایید اداره ثبت املاک هم می باشد،  نقشه هایی که خیلی اشتباه دارند،  مانند در اینجا.
   جالب:  همه چیز از رژیم قبلی باطل شده،  ولی اداره ثبت املاک می گوید،  ملاک کار ما کار آن قبلی هاست.  نقشه هایی که خیلی اشتباه دارند،  زیرا در آن زمان بدون امکانات ترسیم شده هستند.
      در ساختار اداری غلط کارمندان بزور و بی رغبت کار می کنند،  فقط در فکر پایان روز،  و پایان سی سال هستند.  البته این موضوع شامل حال همه کارمندان نیست،  ولی در اقلیت هستند،  اقلیتی که نمی تواند اکثریت بی علاقه را هدایت کنند.  من در برخوردم با کارمندان متوجه شدم،  بیشتر آنها تمایل ملی و مردمی خیلی پائینی دارند،  که باید روی این موضوع کار انقلابی شود.
      یکی دیگر و مهم از ساختار اداری غلط،  باعث می شود گردش کار و تولید در کشور کاهش یابد.  وقتی مردم در یک کار ساده اداری سرگردان می شوند،  و انرژی و وقت خود را هدر می دهند،  و وقتی کار اداری بکندی صورت میپذیرد،  خود بخود گردش کار و تولید کم می شود.  امروزه نیز شاهد این مهم هستیم،  و کسی هم نمی تواند منکر این وضع شود،  چون در مقابل چشم ماست.
      در ساختار اداری غلط برای وقت و شخصیت ارباب رجوع ارزش قائل نیستند،  و بطور کلی باعث آزار و اذیت مراجعه کنندگان می شوند.  همچنین اسناد و پرونده های کاغذی در اداره سرگردان هستند،  گم می شوند،  و از سر روی اداره بالا می روند،  و کار با آنها نیازمند وقت زیاد کارمندان حرفه ای است.  هیچ نرم افزاری برای رسیدگی به پرونده ها در کار نیست،  و هیچ کارمندی نیز برای ایجاد طرح جدید فکری و هوشی ندارد.
      یکی دیگر از مشکلات ساختار اداری غلط،  وجود مدیرها و رئیسهای فاقد توانایی ایجاد پروژههای جدید اداری مربوطه است.  در رابطه با سرگردانی پرونده که در بالا گفتم،  مکالمه من با رئیس محترم اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن را در زیر بخوانید:
   انوش راوید:  تکلیف من و صدها کشاورز منطقه ما از اینکه زمینها توسط اداره کشاورزی تسطیح و باعث شده وضعیت اضلاع نقشه بهم بخورد و نتوانیم سند بگیریم چیست؟
   رئیس اداره:  کاری از دست ما بر نمی آید ما فقط می توانیم از روی اضلاع نوشته شده در سند اصلی کار و اقدام کنیم.  باید اداره کشاورزی وضعیت زمینها کشاورزی را مانند سابق و مطابق نوشته سندها بر گرداند.
      دوست عزیزم رئیس اداره شخص خیلی خوبی هستند،  ولی این بدترین پاسخی است،  که یک ایرانی ممکن است در یک اداره بشنود.  در یک ساختار اداری درست پاسخ رئیس می تواند باشد:  سریع به اداره کل ثبت اسناد و املاک و نیز سازمان نقشه برداری کشور و جهاد کشاورزی نامه می نویسم،  تا نقشه های جدید مطابق تسطیح ترسیم شود.  این پاسخ یعنی پروژه سازی و رفع مشکل صدها کشاورز در منطقه ما و بی نهایت کشاورز در سراسر ایران.
   یعنی:  در یک ساختار اداری غلط،  کارمندان هر چقدر هم کاری و سالم باشند،  در سیستم اداری قرنهای گذشته جا مانده هستند،  و نمی توانند با طرح و ایده پردازی اداری،  کارها را بسمت سیستم نوین ساختار اداری درست حرکت دهند.  در ساختار اداری غلط براحتی باعث می شوند،  مشکل در مشکل ایجاد شود،  و ناراحتی از اداره بصورت گسترده مطرح شود.
 پارافهای پروند
   تصویر از پارافهای پرونده گفته شده در بالا،  هیچ کدام سعی در رفع مشکل مردم ندارد،  و فقط پیچیدگی اداری درون خود دارند،  عکس شماره 8915.
   پرسش از عموم:  چرا یک کارمند نمی تواند برای رفع مشکل ایده پردازی و ابتکار کند،  و فقط نمی شود و نه می گوید؟  آیا عدم وجود درک نو آوری در کار اداری،  نتیجه کار ساختار اداری غلط است؟
   توجه:  جهت اطلاع بیشتر از ساختار اداری غلط،  یک روز بجای اتوموبیل شخصی قیمتی،  با تاکسی رفت و آمد کنید.  در تاکسی سر صحبت درباره اداره جات را با مردم باز کنید،  و کلی اطلاعات از ساختار اداری غلط بگیرید.  در تاریخ زیاد خواندیم،  که شاه عباس و نادر شاه و خیلی از شاه ها و مقامات تاریخی ایران،  با لباس مبدل وارد بازار می شدند،  و درباره شرایط اداری با مردم صحبت می کردند و اطلاعات می گرفتند.
   مهم:  ایران بشدت در خطر ترفندهای استعمار و امپریالیسم است،  همه باید برای رویارویی با دشمنان تاریخی ایران آماده باشیم.  ساختار اداری کشور یکی از پایه های مهم برای مبارزه با استعمار و امپریالیسم است،  بهمین جهت باید هر چه بیشتر از مشکلات این ساختار گفت و نوشت،  تا آمادگی بیشتری برای این دفاع تاریخی پیدا شود.
……………
   برچسبها:  سرگردانی در شالیزار، شالیزار، بدون نقشه، ثبت املاک، اداره ثبت، ثبت تنکابن، ساختار اداری، ساختار غلط.
………….
سرگردانی در شالیزار بدون نقشه
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
 خوب است این قلعه در تنکابن بعنوان آثار ملی ثبت گردیده، اما جویندگان گنج صدها حفره کنده اند، که باعث ریزش دیوارها گردیده است، لابد اگر ثبت نشده بود، کامل از زمین محو می گردید. مشروح در   http://arq.ir/249
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند.
 
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید