Skip to main content
مدیریت راهبرد نوین روستایی اصل مهم قرن رشد و تغییرات سریع جامعه است غفلت از دانستن این مهم،  صدمات غیر قابل جبران به کشور و ملت می خورد.

مدیریت راهبرد نوین روستایی

      مدیریت راهبرد نوین روستایی اصل مهم قرن رشد و تغییرات سریع جامعه است،  غفلت از دانستن این مهم،  صدمات غیر قابل جبران به کشور و ملت می خورد.  بیشتر اطلاعات و دانش و آموزه های برای شهرها،  و تولید و صنعت است،  و خیلی کمتر اطلاعات و دانش زیر بنایی برای روستاها گفته می شود،  که بیشتر از 90 درصد وسعت مفید،  و نیمی از جمعیت کشور را در خود دارند.
      چون من در روستا و در اینجا زندگی می کنم،  و همچنین بیشتر گردشهای تاریخی من در روستاهای ایران بوده و هست،  سعی می کنم در این صفحه،  مطالبی برای مدیریت روستا جمع آوری کنم و بگویم.
مدیریت راهبرد نوین روستایی
تصویر تاریخی یک کشاورز ایرانی حدود 1300 خورشیدی،  عکس شماره 3547.
مدیریت راهبرد نوین روستایی
لوگو تخصصی و تخصصی تر باشید،  عکس شماره 1529.
این برگه بشماره 1014 پیوست لینک زیر است:
. . . ادامه دارد و بازنویسی می شود . . .
مدیریت راهبرد نوین روستایی
مدیریت راهبرد نوین روستایی
      مدیریت جدید روستایی یعنی اداره دقیق،  مردم و مکان جغرافیایی روستا،  بهره برداری از منابع روستا.  مدیریت یک روستا،  هر چند هم کوچک باشد،  مانند مدیریت یک کشور است،  ابتدا باید دید و درک دمکرات داشت،  سپس تمام موازین مدیریت کشوری را در روستا هم رعایت کرد.  از فرد گرایی و احساسی بودن پرهیز نمود،  مدیریت را مستند،  و راهکارهای مفید و ابتکار جمعی را دمکرات پذیرفت.
      درباره تلاش در راه سازندگی روستا مقداری نوشته در اینترنت وجود دارد،  اما سازندگی واقعی فقط در دانش و بینش جمعی و دمکرات نهفته است،  و سازندگی در روستا،  بنا به شرایط و موقعیت قرار گرفتن روستا تغییر می کند،  ولی در هر صورت با کار جمعی حاصل می شود.
      مدیریت نوین روستا باید درک توسعه محلی،  ابتکار‌ها،  جمع‌گرایی و مشارکت در امور را آموزش گیرد و آموزش دهد.  یک مدیریت محلی کارآ،  فکر کردن در محیط را می‌پروراند،  و عامل تحلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی  روستایی می‌شود.
      مدیریت جدید روستایی،  افزون بر ایجاد توسعه محلی،  عمل کردن را می‌آموزد،  و این مهم با توانمندی‌ های جمعی انجام می شود.  مدیریت همراه با استفاده از روش‌ های علمی و صلاحیت‌دار،  در تطابق با محیط زیست اقتصادی،  به‌طور مستمر در تغییر و نوآوری است.  این روش مدیریتی مدام در جستجوی کسب قدرت و جایگاه بالاتر برای روستاست.  تا یک نظم اجتماعی جدید را برای روستا‌ها ایجاد نماید،  و تقسیم بسیار عادلانه قدرت و منافع توسعه در محل فراهم گردد.
      در چنین مدیریتی استثنا‌ طلبی پذیرفته نمی‌شود،  زیرا مدیریت واقعی و امروزی،  دارای یک مفهوم سازندگی و رشد و تکامل است.  بنابراین در برنامه‌ریزی‌های توسعه روستایی،  باید به مدیریت نوین روستایی برای نوسازی روستایی توجه داشت.  زیرا از این طریق می‌توان شناخت لازم برای برنامه‌ریزی توسعه و اجرای آن در محیط روستا را عملی کرد.
      به طور کلی منظور از مدیریت نوین روستایی تشکیلاتی است،  که به دنبال تصویب قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در سال ۱۳۷۵ و نیز قانون تأسیس دهیار‌های خودکفا در روستاهای کشور در سال ۱۳۷۷ در عرصه مدیریت روستایی کشور به وجود آمده است.  طبق قانون،  شورا به عنوان نهاد تصمیم‌گیر،  برنامه‌ریز و سیاست‌گذار و دهیاری به عنوان بازوی اجرایی شورا و مسوول اجرای امور روستا شناخته شده است.
       تأسیس این دو نهاد عمومی غیردولتی نشانه‌ای از حرکت به سوی اجرای نظام نوین مدیریت در روستاها است،  که می‌تواند تحول شگرفی در فرایند توسعه مدیریت روستایی ایجاد نماید.  جایگاه مناسب قانونی دهیاری و قابلیت‌ها و کارکردهای متعدد و متنوع آن باعث شده،  که در برنامه چهارم توسعه،  واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به عهده دهیاری‌ها نیز پیش‌بینی شود.
      دهیاری‌ها به عنوان یک نهاد محلی،‌  رابط میان نهادهای دولتی و مردمی،  بازوی اجرایی شوراهای اسلامی در نظام مدیریت نوین روستایی،‌  ارائه کننده بسیاری از خدمات و تسهیلات عمومی و رفاهی،  تقویت ‌کننده روند توسعه اجتماعی و فرهنگی،  بسترساز شهرهای آینده و کنترل کننده روند مهاجرت از روستا به شهرها،  حافظ امکانات زیربنایی احداث شده،  در نواحی روستایی و تقویت کننده روند توسعه کشاورزی می‌باشند.
مدیریت راهبرد نوین روستایی

نکات اساسی

      بدین ترتیب با توجه به تغییر و تحولات کنونی در نظام مدیریت روستایی،  در مباحث نوین مدیریت روستایی شش نکته زیر اساسی بشمار می‌رود:
  ۱ ــ  ایجاد ساختار مناسب برای ورود به مبحث جایگاه و نقش مدیریت روستایی،  که در مباحث علمی مدیریت،  به عنوان سازماندهی روستایی شناخته می‌شود.
  2 ــ  تفکیک مقوله مدیریت روستایی،  به حداقل تعداد واحدها و مباحث و تعریف دقیق آن‌ها به شیوه‌ای،  که بتواند به کارشناسان در بهره‌گیری کامل از دانش موجود یاری رساند.
  ۳ ــ  تأکید بر بهره‌گیری کامل از مباحث مدیریتی،  که کارایی آن‌ها در موارد دیگر به اثبات رسیده است.
  ۴ ــ  بهره‌گیری از فنون تصمیم‌سازی به شیوه‌هایی،  که مشوق پذیرش آن‌ها در الزامات فعالیت در محیط‌های روستایی باشد.
  ۵ ــ  بیان دستاوردهای علمی و آموزشی مدیریت روستایی،  به زبان ساده و قابل فهم برای روستاییان.
  6 ــ  انتشار فعالیتها و دریافتهای و مخارجهای مالی و شفاف سازی طرحها و بودجه و مبالغ در روستا.
مدیریت راهبرد نوین روستایی
   مهم:  با توجه به اینکه در این زمان اشخاص تحصیل کرده در روستا زیاد می باشد،  مدیریت نوین روستا،  باید با دقت تمام موارد مدیریتی روستا را مستند کند،  و قابل دید و بررسی عموم قرار دهد.  در صورت عدم توجه به این مهم،  لازم است تذکر داده و پیگیری شود.
مدیریت راهبرد نوین روستایی

مدیریت راهبردی

       مدیریت راهبردی متفاوت از مدیریت راهبری است،  مدیریت راهبردی یعنی مدیریت استراتژیک یا مدیریت بر آینده تدوین شده.  در بالا از مدیریت روستا یا مدیریت نوین روستا نوشتم،  مدیریت روستا طبق برنامه های عادی در اختیار دهدار و دهیار و شورا است.  اما مدیریت استراتژیک نیازمند دانش های مربوط به استراتژیک و تاکتیک های مربوطه است.
      بیشتر برنامه ریزیها براساس دیدگاه عقلایی،   دارای شکل آرمانها و اهداف و طرحها و اقدامات و منابع مورد نیاز می‌باشند.  در این مدلها،  ابتدا آرمانها و اهداف تبیین می شود،  سپس طرحها و اقدامات لازم تعیین و در نهایت منابع مورد نیاز برای انجام برآورد می‌گردند.
      در شرایط حاضر روستاها درگیر تغییرات پر شتاب شرایط محیطی هستند،  که روستاها را محاصره کرده است.  تغییرات پرشتاب،  از قبیل تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیکی و زیست محیطی،  که گاه ناپیوسته و غیر قابل باور هستند.
      این تغییر شرایط بر آرمانها و اهداف برنامه ریزیهای عادی تاثیر گذاشته،  و در نهایت باعث تغییر برنامه ها می‌گردند.  در این شرایط برنامه ریزی در شکل عقلایی مدیریت،  ظرفیت و توانایی مقابله با چنین تغییراتی را نداشته،  و منجر به شکست می‌گردد.
      تفکری مبتنی بر لزوم تطابق با تغییرات محیطی،  تغییر جهت ادامه حیات روستا،  و در پیش گرفتن رشد و رفتار جدید روستا،  نیازمند نگرش استراتژیک است.  ابداع برنامه ریزی و تدوین استراتژیک اصل جدا نشدنی از ادامه حیات و تولید روستاست.
      دانش و مواردی که باید در مورد راهبرد یا استراتژی دانست:
  ــ  تعریف کلی استراتژی.
  ــ  تشریح سطوح استراتژی.
  ــ  تعریف مدیریت استراتژیک.
  ــ  دانش طرح تدوین استراتژیک.
  ــ  دانش برنامه ریزی استراتژیک.
  ــ  تشریح فرایند مدیریت استراتژیک.
  ــ  تشریح فرایند برنامه ریزی استراتژیک.
  ــ  دانش در مورد اجرا و کنترل استراتژیک.
  ــ  مقایسه مدیریت عملیاتی با مدیریت استراتژیک.
مدیریت راهبرد نوین روستایی

تفکر استراتژیک

    تفکر استراتژیک به عنوان یک توانایی فردی برای تفکر مفهومی، تخیلی، سیستمی و فرصت‌طلبانه برای رسیدن به موفقیت در آینده تعریف شده است.  اما برای درک این مفهوم،  شناخت عناصر مهم در تفکر استراتژیک ضروری است.
      تفکر استراتژیک مستلزم دوراندیشی و درک تأثیر تصمیم‌های کنونی بر آینده است.  وضعیت آینده شاید متفاوت از وضع موجود باشد.  تفکر استراتژیک باید خروجی‌های آنچه را که معمولاً آینده‌ پژوهی یا چشم‌ انداز استراتژیک نامیده می‌شود،  در نظر بگیرد.  یک متفکر استراتژیک برای گذشته و زمان حال،  به عنوان بخشی از ورودی‌هایی که بر آینده تأثیرگذارند،  ارزش قائل است.
      تفکر استراتژیک در روستائیان و مدیران روستا،  روستا را قادر می سازد،  تا عوامل مهم رشد در آینده،  و کار و تولید و درآمد را بدرستی بشناسد.  تفکر استراتژیک در روستا اصل مهم برای آینده و ادامه حیات روستاست.
مدیریت راهبرد نوین روستایی

شوراهای راهبردی

      شوراهای کنونی شهر و روستا برای کارهای جاری شهر و روستا هستند،  اینها شورای راهبردی یا استراتژیکی شهر و روستا نیستند.  عوامل اجرایی و جاری باید زیر نظر طرحهای استراتژیک شورای راهبردی باشند.  بدون برنامه های مدت دار راهبردی،  هرگز نمی توان موفقیت و کارایی در داشت،  و شکست و نابودی مسائل جاری،  در آینده نزدیک و دور حتمی است.
      یکبار دیگر شوراهای راهبردی را تعریف کنم،  شورا یا کمیته یا انجمن یا با هر نام دیگر،  از جمعی تشکیل می شود،  که درک و دانش استراتژیکی دارند،  و می توانند طرحها و برنامه های اصولی،  بنا به نیاز در کشور و استان و شهرستان و شهر و بخش و روستا،  که مسئولیت راهبرد آنرا دارند تدوین میکنند.
      در قوانین شورای های اسلامی شهر و روستا،  وظایف آنها راهبری است،  توجه کنید راهبردی نیست،  فقط راهبری است.  راهبری یعنی هدایت امور جاری و روزمره،  و راهبردی یعنی هدایت بلند مدت.  بدون هدایت بلند مدت،  هیچ طرح و برنامه امکان سرانجام ندارد.  بدون داشتن طرحهای استراتژیک و مدت دار،  هرگز نمی توان دست آورد اصولی و اساسی داشت.  امور جاری بدون پیش بینی های آینده،  خود بخود با تغییرات مختلف شرایط شکست می خورد.
      آنچه مسلم است،  اعضای شوراهای کنونی راهبر هستند،  نه راهبرد،  و از نظر توانایی های شخصی و قانونی،  نمی توانند طرحهای استراتژیک ارائه دهند.  شورای راهبردی بدلیل ماهیت،  نیاز به افراد با دانش و درک استراتژیکی دارد،  امکان انتخاب آنها از محیط های کوچک خیلی کم است.  بهمین جهت شورای راهبردی و اعضای آن بهتر است،  در هر منطقه با هویت جغرافیایی و تاریخی و اقتصادی همسو انتخاب شوند.
      مطابق معمول و قوانین کشور،  شورای راهبردی نیاز به قانون دارد،  این وظیفه روشنفکران است،  که این مهم را از مسئولین کشور تقاضای رسیدگی کنند.  باید توجه داشت،  بدون طرحهای تدوین شده زمان دارد استراتژیکی،  هر گز نخواهیم توانست هیچ کار و برنامه را پیش ببریم،  و هر روز با مشکلات اجرای برنامه های روزمره مواجه خواهیم بود.
      این مشکلات در ساده ترین آن یعنی جمع آوری زباله، آبرسانی، و غیره،  هر روز دیده می شود،  نمونه آنها را می توانید در خبرهای کانال روستای ما ببینید.  به امید روزی که دست اندرکاران کشور، تخصصی و تخصصی تر با موضوعهای راهبری و راهبردی اندیشه و برخورد کنند.
فیلم نمونه از راهبری بدون راهبرد در روستا،  لینک زیر کلیک کنید و ببینید
مدیریت راهبرد نوین روستایی
جمعیت و مدیریت روستا
      روستاها دارای چند سبک اقامتی هستند،  علایق مدیریتی و سازندگی و غیره افراد،  بنا به موقعیت اقامتی آنها خود بخود تغییر می کند.  یکی از مهمترین مسائل برای انتخابات شوراهای روستایی،  تعیین جمعیت روستا طبق جدول زیر است.  درباره اینکه چه کسانی حق تعیین سرنوشت برای روستا را دارند،  و چگونه آنها تعیین و شناسایی می شوند،  مطالب و آمار درست برای روستاها وجود ندارد.
 
مقیم دائم
مقیم فصلی
مقیم موقت
روزانه کاری
جمعیت حق رای
؟
؟
؟
؟
جمعیت زیر سن
؟
؟
؟
؟
مدیریت راهبرد نوین روستایی
   توجه:  با توجه به بالا رفتن دانش و بینش روستائیان،  و وجود اینترنت و شبکه های اجتماعی،  می توان بهترین روشها را برای مدیریت نوین روستا فراهم ساخت.  فقط کافی است،  باور شود،  که روستاها مهمتر از شهرها هستند،  و آینده بخاطر مشکلات متعدد شهری،  اقامت در روستاها رونق بیشتر می گیرد.
  ــ  برای کیفیت دانش و بینش در مورد مدیریت راهبرد نوین روستایی در ایران،  پرسش نمایید و نظر دهید.
……………
   برچسبها:  مدیریت راهبرد, راهبرد نوین, استراتژی روستایی, نکات اساسی, تفکر استراتژیک, مدیریت جمعیت, شوراهای راهبردی, شورای راهبری.
………….
مدیریت راهبرد نوین روستایی
مستندهای مربوط
مستندهای بیشتر را در آپارات وبسایت ارگ ایران ببینید،  لینک آن در ستون کناری
دهکده سفال بابا محب یک دهکده گردشگری در شهرستان تنکابن استان مازندران بنام سفال شمال دهکده گردشگری محبی مشروح در http://arq.ir/270
* * * * * * * * * *
سخن و تقاضای مهم و ملی بانوی باشنده روستای جل غربی از مجلس و دولت،  مشروح در  http://arqir.com/699
……………………….
    توجه 1:  اگر وبسایت ارگ ایران به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  تارنمای ارگ ایران،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبسایت و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبسایت بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.
   توجه 2:  جهت یافتن مطالب،  یا پاسخ پرسش های خود،  کلمات کلیدی را در جستجو های ستون کناری ارگ ایران بنویسید،  و مطالب را مطالعه نمایید.  در جهت دانش مربوطه این تارنما،  با استراتژی مشخص یاریم نمایید.
   توجه 3:  مطالب وبسایت ارگ ایران،  توسط ده ها وبلاگ و تارنمای دیگر،  بصورت خودکار و یا دستی کپی پیس می شود،  از این نظر هیچ مسئله ای نیست،  و باعث خوشحالی من است.  ولی عزیزان توجه داشته باشند،  که حتماً جهت پیگیر و نظر نوشتن درباره مطالب،  به ارگ ایران مراجعه نمایند:  در اینجا  http://arq.ir.
ارگ ایران   http://arq.ir
پرسشهای خود را ابتدا در جستجوهای تارنما بنویسید،  به احتمال زیاد پاسخ خود را می یابید
جهت آینده ای بهتر دیدگاه خود را بنویسید،  و در گفتگوهای تاریخی و جغرافیایی و اجتماعی شرکت کنید
برای دریافت فهرست منابع نوشته ها در بخش نظرات زیر برگه مورد نظر پیام بگذارید